Jak mnozí vědí, tak člověk po pozemské smrti jde do úrovně, kam podle své zralosti patři. Většina lidí zůstává v astrální oblasti blízko země a to skrz svou nezralost a připoutanost na pozemské věci a požitky.

Mnozí si neuvědomují, že pozemský zemřeli a pokračují v běžném navyklém způsobu života. Na onom světě už nejde chladně kalkulovat vypočítavým rozumem, protože ten zůstal na zemi s pozemským tělem. Proto se na druhém břehu člověk projeví takový jaký skutečně je. Vše bezprostředně prožívá. Skutečné cítění, které na zemi bylo mnohdy skryto nebo potlačeno se projeví bez zábran a naplno. 

A tak i vědci, kteří na zemi pracovali na různých létajících prostředcích apod. výzkumech, po smrti pokračují ve své činnosti, pokud ve svém nitru nemají ušlechtilejší cíle, které by je vedly do vyšších úrovni. 

Na onom světě, protože hmota už tam není tak hutná, se věci a chtění formují rychleji a živěji, myšlenka se rychleji stává formou a realitou, takže jejich sny se tam stávají rychle skutečnosti. Tedy se tam prohánějí v létajících talířích. A citlivější nebo jasnovidní lidé na zemi je mohou vidět.

Další skupina jsou dnešní fandové UFO, ti když zemřou a opustí tělo, tak se samozřejmě na onom světě v astrálu setkají se svými přáními, tam se jim vše splní. V astrální úrovní lze spatřit vše, veškeré lidské výplody, archanděly, Ježíše a vše co lidé jsou schopní vymyslet. Tedy ne že by archandělé, Ježíš apod. neexistovali, tito se ale nacházejí ve vysokých sférách vysoko nad veškerou hmotou. Ovšem jemná hrubohmotnost, astrál kolem země, tam se formují lidské myšlenky a tam se nezralé duše po smrti pohybují ve svém světě fantazií a přeludů, domnívajíce se, že jde o skutečnost.

Další skupina jsou různí samozvaní spasitelé, kteří po smrti taktéž pokračují ve svých misiích... různí Aštarové apod. No a na zemi je spousta citlivých lidí či jinak mediálně nadaných, kteří astrál mohou vidět, aniž by mnohdy tušili, že hledí astrálním zrakem a myslí si, že vidí běžnou naši realitu.

Ve spánku běžně lidé opouštějí své pozemské tělo, málokdo vědomě. Pokud si někdo začne zahrávat s astrálními UFO kontaktéry apod. a naladí se tím na ně, či podá jim tzv. ruku, tak muže prožít i tzv. "únos" na UFO loď a pod. výlety... prostě se vymísti z těla a astrálně se s nimi spojí. Vše prožívá jako skutečnost, takže nemusí ani vědět, že opustil tělo, myslí si, že to vše prožívá se svým hmotným tělem. 

Tedy ty vesmírné koráby (UFO) jsou skutečné, ale jsou to výtvory v astrální oblasti kolem země, nejsou fyzický hmatatelné a viditelné pro pozemský zrak. Pokud to někdo vidí, tak hledí astrálním zrakem, mnohdy o tom sám nevěda. Prostě jde o pozemské lidi, kteří už zemřeli a opustili náš svět. Jde ale o nevyzrále jedince, kteří nemají přehled o dění ve stvoření a pokračují ve svých malicherných vášních, oblbujíce nyní pozemské lidi.

Člověk, který má důstojnou zralost svého ducha, tak po smrti tyto trapné astrální úrovně rychle přechází a opouští je bez nějaké újmy, žel v dnešní době takových lidí není mnoho.

Pozemští lidé, kteří mnohdy promarní značnou část svého života zaobíráním se těmito UFO, netuší jakou škodu si dělají. Takto promeškaný čas budou muset dohonit. Každá jedná pozemská inkarnace je velmi vzácná a umožňuje postoupit dopředu o nemalý kus. Pokud lidé promarňují čas takovými nesmyslnými hříčkami, tak je to nakonec může stát i bytí, protože lhůta k vývoji se blíží ke konci.

Za další to ukazuje, že takoví lidé jsou spoutání svým rozumem a že nejsou schopní svým čistým cítěním hledat Pravdu. Jak už jsem psal dříve:

Pokud svou touhou po Pravdě lidé nepřekročí svůj vlastní pozemský rozum, tak se nikam nedostanou. Pokud vaše "touha" po Pravdě bude stále vycházet jen z HMOTNÉHO mozku, tak se dostanete vždy jen k hmotným věcem např. k tzv. mimozemšťanům. Tito mimozemšťané vám jsou naprosto k ničemu a nijak vám nepomohou. Musíte svým duchem (čistým cítěním) se dostat nad rozum a hledat oním duchem Pravdu. Pravda je vysoko nad hmotnými vesmíry. Mimozemšťané nestvořili ani naši Zemi ani vesmír, jsou v něm hosté stejně jako my. Nijak nám nemohou pomoci. Je úplně jedno jestli marníte čas s indiánem nebo jiným křovákem z jižní Ameriky (viz P. Chobot) nebo s mimozemšťanem z jiné planety. Ani křovák ani mimozemšťan vám nepřivodí vyšší duchovní zralost. Vlastní vyšší duchovní zralost se dosahuje toliko vroucí touhou po Pravdě a z toho plynoucí poznávání zákonů stvoření a především žití podle nich. Pouze opravdové vřazení se do zákonů stvoření a čisté usilování ke Světlu může člověka posunout kupředu. 

A ještě k samotnému vzhledu některých "mimozemšťanů".

Na obrázku vpravo vidíme tzv. mimozemšťany. Nejde ve skutečnosti o mimozemšťany, ale o vzhled lidských duší, které někteří jasnovidci vidí. Duch si utváří tělo. Dobrý, ušlechtilý a čistý člověk vypadá (duchovně) krásně a zářící. Zlí lidé přetvořili své duše v odporné zrůdy. Někteří jasnovidci, kterým schází pro nedostatek pokory opravdové vědění a poznání šíří potom nesmysly, jako např. Petr Chobot, že jde o mimozemšťany. Takže nejde o mimozemšťany, jak tvrdí Chobot, že tito se motají kolem mocných a ovlivňují je, ale jde o duše běžných lidí. Nikdo z nás není nikdy sám, každý má kolem sebe stejnorodé duše na onom světě. Onen svět (astrální) prostupuje náš hmotný svět. Na obrázku tedy vidíme chladné rozumářské bestie, které se skutečně i motají kolem mocných a ovlivňují je a které tedy přetvořily svá duchovní a jemnohmotná těla do takového groteskního stavu. Těch vzhledů je široká škála, není jen tento jeden typ zde na obrázku uvedený. Takže jasnovidci vidí jednak duše lidí ještě žijících na zemi a jednak duše už bez pozemských těl a mylně se domnívají, že vidí mimozemšťany. Na obrázku je tedy výkvět nebezpečné sekty rozumářů a materialistů. Takto vnitřně vypadají stoupenci sekty rozumářů a materialistů. Samozřejmě takový hmyz nemůže být vpuštěn do ráje a bude na závěr očisty vyhuben. Proto je nejvyšší čas zajímat se o opravdové lidství.

Přidat komentář

Odeslat