Jak mnozí vědí, tak země je místo, kde se setkávají lidé všech stupňů duchovní zralosti. Tato zralost znamená vlastně to v jaké úrovni byste se ocitli po případné smrti. Drtivá většina lidí zůstává po smrti v blízkosti země v astrální oblasti, která hrubou hmotu prostupuje. Nedávno jsem shlédl část videa, kde Petr Chobot svým výkladem prozradil svou duchovní zralost. Jak dobře říká nejbližší astrální okolí je dnes plné zmatků a bludů, lze tam potkat a spatřit cokoli... Ježíše, anděly UFO, prostě vše co lidé dokáží svými myšlenkami a city vytvořit. Dále vysvětluje P. Chobot, že když se dostaneme za tuto sféru chaosu, tak se můžeme zkontaktovat s vyššími bytostmi žijícími dále ve vesmíru. A andělé podle něho neexistuji. Z toho lze vidět zralost dotyčného... přechází nejnižší sféru (střední hrubohmotnost) a vstupuje do nejbližší, která je po ní, maximálně do jemné hrubohmotnosti.

Jak známo, čím je člověk omezenější, tím více je domýšlivý na své vědění. Říci, že andělé neexistuji, jen proto, že já nejsem schopen se o nich přesvědčit, je známkou hlouposti. Kdy už lidé pochopí, že to, kam v danou chvílí mohou nahlížet, neznamená nutně konec? Že dále, až dosáhnou ještě větší zralosti se může před nimi otevřít další nepoznaný svět?
 
Petr Chobot se stále pohybuje v té nejnižší části stvoření, stále je ve hmotném světě i když nahlíží do jeho jemnějších sfér. Kdyby na sobě pracoval dále se skutečnou duchovní pokorou a touhou po Pravdě, tak by časem zjistil, že nad těmi úrovněmi, kde se nyní pohybuje, existuje daleko větší jemnohmotnost (která se také dělí na další sféry). Později by mohl zjistit, že nad hrubou i jemnou hmotou se nachází daleko větší duchovní sféra a v ní také kromě lidí i oni andělé. Nad duchovní sférou je potom věčná Božská sféra a v ní i archandělé. Jenže k vyššímu poznání je zapotřebí pokory a čisté touhy. Domýšlivost na své vědění je překážkou pokroku.
 
V jistém smyslu má tedy P. Chobot pravdu, že andělé neexistují... ano pro něho a v jeho světě, který zrcadli jeho zralost, andělé skutečně neexistuji. Andělé se nacházejí vysoko nad všemi hmotnými světy v duchovní sféře, kam se máme vrátit zralí po vykonaném výcviku ve hmotných světech. Andělé jsou posly vůle Boží, šíří ji a vykonávají. Jedná se o výkonné bytosti, jako jsou podobně i přírodní bytosti. Obrazně lze říci, že andělé jsou Boží myšlenky.
 
Také ve svém videu špinil modlitbu. Že je to nesmysl, že se lidé modli k nějakým symbolům a pod. Samozřejmě křováci s astrální zralosti se modlí k symbolům, ale lidé zralí používají modlitbu k citovému spojení se svým Stvořitelem, to ale křovák Chobot nemůže chápat. 
 
V konečném důsledku se jedná pro duchovní rozvoj o velice nebezpečné lidi. Špiní čistou víru v Boha, kterého dosud nepoznal. Špiní modlitbu a nutnost se v pokoře k Bohu přibližovat. Poutá své obětí v astrální úrovní, která stejně jako veškerá hmotnost podléhá rozkladu i s těmi, kteří tam zůstali připoutání.
 
Je si zapotřebí uvědomit, že to, že někdo je jasnovidný, že to neznamená, že je duchovní velikán. Jasnovidci jsou i mezi lidmi velmi nízké zralosti, křováky a hotentoty a pod. Každý jasnovidec vidí tu úroveň, která odpovídá jeho zralosti. Proto nízký jasnovidec vidí démony a fantomy, myšlenkové a citové útvary lidí. Pokud překročí toto nízké roští, tak vidí dále jako např. onen P. Chobot, ale stále je to hmotný vesmír, stále to je jemná hrubohmotnost, která podléhá rozkladu.
 
Pravé učení či vedení se nesmí ztrácet v nějakých astrálních rovinách. Pravé učení musí vést člověka nahoru zpět ke Zdroji k Bohu, zpět domů! Nízké záhrobní poznání a jeho šíření jako tzv. svatou pravdu, svádí hledající na scestí a ohrožuje jejich zdravý duchovní vývoj a toho je zapotřebí se vyvarovat. Jasnovidectví bez pravého vědění je u nižších typu vždy jen na škodu místo k požehnání. Viz také přednášku od Abdrushina: Omyly jasnovidectví
  
 
Protože lidé jsou povrchní, tak dají mnoho na povrchní formu na fantastičnost. Vezměte si, že tady na zemi existují i lidé, kteří mají napojení až do nejvyššího duchovna... až na to, že nejsou přímo jasnovidní, jen skrze své cítění a svou zralost jsou skrz záření spojení s duchovní sférou. Samozřejmě takový člověk bude mít větší rozhled než nějaký astrální jasnovidec. A také bude lépe vědět co lidé potřebují, aby nemuseli zahynout. Protože lidé, ale ve skutečnosti Pravdu nehledají, tak raději upřednostňují různé podkuřování a lechtání ješitnosti nebo fantastické bláboly nízkých jasnovidců.
 
Přesně se tady k tomu hodí Abdrushinová odpověď, kterou máme i zde na webu: Esoterika, mystika, okultismus a spiritismus
 
 ==
 
Po mém článku o nebezpečných astrálních jasnovidcích se mi ozvalo i několik dotčených lidí. Vždy se jednalo o ty, kteří měli nějakou osobní zkušenost s P. Chobotem. Psala mi jedna paninka, že ji Chobot zachránil život, potom mi psal nějaký hošan, který snad zažil nějaký orgasmus při společné meditaci s Chobotem. Co je horší, že oba jsou čtenáři vysokého vědění Poselství Grálu a přesto takto omezení. Právě toto jejich prožití jim kalí zrak, skrz sentimentální vzpomínku na nějaké prožití nejsou nyní schopní vidět pravdu. Zcela nejsou schopni pobrat věcnost, která je v článku. Jasně je tady vysvětleno, že pravé učení musí vést lidi vzhůru k Bohu a ne do astrálního roští. Stejně tak to popisuje Abdrushin. Takoví lidé, co si nechají zastínit úsudek nějakou sentimentální vzpomínkou, jsou nezralí a vůbec nejsou použitelní pro Světlo. Je zapotřebí odstup a vidět věc z nadhledu a vidět skutečné důsledky jednání těchto škůdců.
 
Onen hošan mě dokonce nařkl, že mé články jsou plné nenávisti. To ale soudil podle sebe. Já své články píší s láskou k Pravdě. A právě u těchto lidí je vidět nedostatek lásky k věcnosti a k Pravdě, protože skrz sentimentální vzpomínku přehlížejí Pravdu a věcnost a obhajují jednoho bludaře, který špiní čistou víru v Boha. Nestačí jen hledět na vnější formu, na šťastné chvilky na rohožce při tzv. mediacích apod. Musí se zkoumat duchovní děje!
 
Křovák Chobot poutá tisíce duší v astrálních úrovních, místo aby je vedl k Bohu. A toho je zapotřebí se vyvarovat! Jde tím lidem o bytí či nebytí. Zůstat trčet v astrálních úrovních znamená rozklad a věčnou smrt. Chobot se svou trapnou astrální zralosti a škodlivým chtěním se uplatnit stává se tak nevědomky horlivým lapačem duši pro temno. 

Komentáře

Pavel Krajíček
Pavel Krajíček
2. 8. 2023 16:39
Na obrázku níže vidíme tzv. mimozemšťany. Nejde ve skutečnosti o mimozemšťany, ale o vzhled lidských duší, které někteří jasnovidci vidí. Duch si utváří tělo. Dobrý, ušlechtilý a čistý člověk vypadá (duchovně) krásně a zářící. Zlí lidé přetvořili své duše v odporné zrůdy. Někteří jasnovidci, kterým schází pro nedostatek pokory opravdové vědění a poznání šíří potom nesmysly, jako např. Petr Chobot, že jde o mimozemšťany. Takže nejde o mimozemšťany, jak tvrdí Chobot, že tito se motají kolem mocných a ovlivňují je, ale jde o duše běžných lidí. Nikdo z nás není nikdy sám, každý má kolem sebe stejnorodé duše na onom světě. Onen svět (astrální) prostupuje náš hmotný svět. Na obrázku tedy vidíme chladné rozumářské bestie, které se skutečně i motají kolem mocných a ovlivňují je a které tedy přetvořily svá duchovní a jemnohmotná těla do takového groteskního stavu. Těch vzhledů je široká škála, není jen tento jeden typ zde na obrázku uvedený. Takže jasnovidci vidí jednak duše lidí ještě žijících na zemi a jednak duše už bez pozemských těl a mylně se domnívají, že vidí mimozemšťany. Na obrázku je tedy výkvět nebezpečné sekty rozumářů a materialistů. Takto vnitřně vypadají stoupenci sekty rozumářů a materialistů. Samozřejmě takový hmyz nemůže být vpuštěn do ráje a bude na závěr očisty vyhuben. Proto je nejvyšší čas zajímat se o opravdové lidství.mimozem.jpg
Like Líbí Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář

Odeslat