Možná by stálo za to si to trochu vysvětlit tento zaznamenaný výrok Ježíšův: "Jan 15:5 - Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic."

Mnoho lidí by mohlo argumentovat, že rozumáři a materialisté vše dokázali a vybudovali a přesto nezůstávají v Kristu, tedy v pravé lásce, protože Kristus jako část z Boha je živá Láska. Tak proč se to tak jeví, že duchovní lidé nic nedokázali a rozumáři a materialisté ano? Problém je v tom, že dnes, jak rozumáři, tak i duchovní a věřící jsou duchem líní. V tom je vše. Čili dnes duchovní tvorbu supluje omezený rozum. Zdánlivě rozumáři jsou ti co vše umí a budují. Tato jejich stavba ale nemá spojení se zákony stvoření, protože ve své omezenosti nemohou tyto zákony poznat a proto se jejich dílo vždy nakonec rozpadlo/rozpadne a zhroutí viz článek Kdo je to zvrhlík?

Kdyby se člověk hýbal duchem (duch není rozum) a dosáhl tím spojení skrze záření s duchovní sférou, tak by v každém člověku rozkvetly jiné vlohy a dary a nastal by opravdový rozkvět podle vůle Boží, mír a štěstí. A tím by se i naplňovala ona slova: "Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic."

Nyní zesilující tlak Světla bude vše hnát ke konečným plodům a tedy ke zhroucení. Zároveň s tím bude i posíleno to dobré. Tedy brzy se budou objevovat i lidé, kteří stojíce správně v zákonech stvoření a zůstávaje v Kristu budou tvořit podle vůle Boží. Zůstávat v Kristu znamená zůstávat v čistotě a lásce vřazen do zákonů stvoření. Pozor - neznamená, že když je člověk členem církve, tak že tím už splňuje tato slova. Nikoli. Drtivá většina církevních věřících jsou duchem líní. Jsou to ti o kterých bylo řečeno, že vlažní budou vyvržení.

Aby mohl člověk zůstávat v Kristu, tedy žít podle zákonů stvoření, tak musí tyto zákony v první řadě znát. A tady je kámen úrazu většiny tzv. věřících a hledajících. Prvně musí nastat vážné hledání, které musí vést k nalezení (Hledejte a naleznete). Ten kdo se dnes nazývá hledajícím tím přiznává, že jeho hledání není pravé, protože v opačném případě by nalezl a nebyl by již hledajícím. A to nejdůležitější je: po poznání zákonů stvoření žít podle nich. Sám se duchem hýbat, což církve svým ovečkám samostatný pohyb, přemýšlení a zkoumání zakázala. Dokonce jejich špinavé prádlo hodila na Krista, aby oni shniloši se nemuseli namáhat. Byl to lov na duše, proto museli vyjít vstříc největší lidské slabosti: lenosti, samolibosti a ješitnosti: sám Kristus vzal na sebe vaše špinavé prádlo, vy shniloši už nemusíte dělat nic, stačí vstoupit do církve. Čtěte můj Komentář k Novému zákonu.

Ono rozumáři a materialisté se dlouhá léta posmívali těm, co na sobě duchovně pracovali a snažili se odkládat chyby a neřesti a žít v souladu se zákony stvoření. A nyní na ně dochází. Tím jak sílí a bude stále více sílit tlak ze Světla, tak bude stále více posilováno vše co má člověk ve svém nitru. I to o čem sám ani pořádně nevěděl, že v sobě nese, co leželo tzv. ladem ve skrytu duše. Vše bude vytaženo na světlo a bude se tlačit k projevení. A zároveň to hned ve zpětném působení dostane zasloužený úder. Proto budou vzrůstat nemoci, chudoba apod., prostě budou lidé sklízet, co zaseli. Posmívání lidé, kteří na sobě dlouho pracovali mají mnohé z negativního už odloženo a proto nebudou trpět tak moc, jako posměváčci. Mnozí z nich, kteří pracovali na sobě opravdu poctivě, tento tlak nijak nezkruší, ba právě naopak, posílí v nich to dobré a ušlechtilé a rozkvete to k požehnání všech, kteří ještě nejsou zcela ztracení.

***

Kdo nestojí působě v Božích zákonech, nemá nyní již více žádné pomoci ze Světla! Znalost Božích zákonů ve stvoření je nyní podmínkou! A bez pomoci ze Světla je dnes skutečná výstavba zcela nemožná! Víra nějakého člověka ve své poslání a víra těch, kteří ho následují, nepřináší pozemským lidem užitek. Všechno se zhroutí i s ním na tom místě, kde se ho dotknou účinky Božích zákonů ve stvoření. A nyní podle svatého Božího zákona bude každý člověk postaven před tyto účinky! V tom spočívá všemi věřícími obávaný soud! Abdrushin

 

Přidat komentář

Odeslat