Tento článek bude trochu choulostivý a k jeho úplnému pochopení je zapotřebí už jisté duchovní zralosti. Proto může přinést mnoho povyků a rozhořčení v řadách samolibých. Mně bude příští rok (2024) 50 let a až nyní v posledních několika málo letech jsem učinil tyto závěry. Do té doby jsem si myslel, že ženy jsou schopné skutečně milovat muže. Je zapotřebí rozlišovat mateřský pud oproti duchovní lásce. Mateřský pud pochází ze zvířecí říše, kdežto duchovní láska je projevem onoho inkarnovaného ducha v pozemském těle. Neplést city s pocity. Cítění je duchovní, kdežto pocity pocházejí z hmotného těla viz článek Rozdíl mezi citem a pocitem .
 
Donedávna jsem si myslel, že ženy se vdávají skutečně z lásky k muži. Ve většině případů (čest výjimkám) se ženy vdávají za účelem pořízení si děti, založení rodiny, tedy ze sobeckých důvodů. Za účelem splnění si sobeckých pudů a přání.
 
Ono ty pudy v pozemském těle nejsou samy o sobě špatné. Pro zvířata jsou nutné, protože ta nemají svobodnou vůli. Pro člověka jsou nutné v počátcích vývoje, dokud duch v těle nepřevezme vládu nad rozumem a tělem. Pokud ale člověk neuzrává a zůstává stoupencem nebezpečné sekty rozumářů a materialistů, tak se rozvíjí jen rozum na úkor vlastního ducha a tím se stupňují i ony pudy. U mužů pohlavní pud a u žen navíc i mateřský pud.
 
Poznal jsem za svůj život několik žen, které nechtěly děti a ani jedna z nich nechtěla ani muže, chtěla žít sama, vyjma případu, kdy potřebovala muže na zajištění. Až když jsem poznal více takových žen, tak mi došlo, že dnešní ženy si pořizují muže jen jako užitečné idioty za účelem splnění sobeckých přání. Mnohé tyto sobecké ženy i sklidí brzo za své sobectví odměnu, když zůstanou samy s dětmi a nezvládají to pak, či žijí jinak v odcizení a neharmonii.
 
Ve skutečnosti tam není téměř nikdy pravá láska. Mnohé ženy vidíme dnes říkat, že děti jsou pro ně vším. To je spoutanost zvířecími pudy. Ve chvílí kdy máte skutečnou duchovní zralost a tedy duchovní lásku vyvěrající z citu, tak je na prvním místě u vás Bůh, na druhém místě je váš životní partner a až potom jsou další lidé nebo děti. Děti, které jsou přece úplně cizími lidmi, cizími lidskými duchy, kteří se k vám na krátký čas inkarnovali. Tak mnoha žena dává přednost ve svém sobectví těmto cizím lidským duchům, před věrným působením svého manžela.
 
Dlouho jsem soudil podle sebe a tak jsem si myslel, že ženy nás muže skutečně milují, až jsem v průběhu života poznával více a více žen, které mě přivedly k poznání, že zájem o muže z jejich strany přichází jen za účelem splnění přání, mateřských pudů anebo existenčního zajištění.
 
Často se také mateřský pud přetahuje s ješitnosti více v článku Ješitnost je doménou mužů, tvrdí dnešní "bohyně". Samozřejmě mám článek i pro muže, aby to nevypadalo, že jsem si zasedl na ženy, takže pro muže Jsi dobrý!
 
Jejich tzv. láska k dětem je tedy mateřský pud pocházející ze zvířecí říše, navíc u lidí silně promíchaný s egem a pocitem vlastnictví. 
 
Abdrushin píše ve výkladu prvního přikázání toto:
Jeden má dítě, které je mu skutečně nade vše, pro které by uměl přinést jakoukoliv oběť, a zapomíná pro ně na vše ostatní. Druhý staví daleko nade vše pozemský požitek a nakonec i s nejlepším chtěním by se vůbec nebyl schopen tohoto požitku vzdát, pokud by byl na něj kladen takovýto požadavek, který by mu poskytl svobodné rozhodnutí. Třetí zase miluje peníze, čtvrtý moc, pátý ženu, další pozemská vyznamenání a všichni opět v tom všem nakonec jen ... sami sebe! (celé znění)
 
Čili nechci, aby to vyznělo že si stěžuji. Daleko závažnější je to, že takovým nevyzrálým ženám hrozí velké problémy. Taková zralost mateřského zvířete se dá tolerovat v počátcích vývoje a nikoli dnes, kdy už bude probíhat roztřídění lidských duchů. S takovou nízkou zralosti hrozí duchu smrt - duchovní smrt.
 
S tímto omylem vzniklo i obecně rozšířené mylné pojetí o ženě, že jejím nejvyšším úkolem je plození dětí. To je největší blud a sesadil ženy z jejich stupně dolů. Žena pochází z duchovna a nikoli ze zvířecí říše, která leží pod duchovní sférou. To znamená, že i úkol ženy ve stvoření je daleko vyšší, než jsou mateřské pudy. Každý normální člověk, který nechává ducha v sobě působit, ví, co je to za úkol. Viz také přednášku od Abdrushina s názvem Úkol lidského ženství.
 
Každá žena sama si může odvodit, jak na tom zhruba je. Pokud jsou u vás na prvním místě děti, tak máte zralost mateřského zvířete. To je také jeden z důvodů, proč jsem tak dlouho sám. Je to velmi nepříjemné mít po boku takové mateřské zvíře, když jste tyto okolnosti schopni cítit a vnímat. Samozřejmě muž na nižší úrovní, který je také spoután nějakým tím pudem, to nebude takto silně vnímat a ani mu to tedy nebude vadit. Půjde vlastně o přitažlivost stejnorodého. Stejnorodost spočívající ve stejném zotročení pozemskými pudy. 
 
Tento stav dnešních žen nakonec způsobuje, že si do života přitahují podobně sobecké muže a potom si stěžují, jak jsou muži sobečtí a necitliví a kdo ví, co vše ještě. Až se žena stane ženou a bude schopna skutečně milovat, tak si samozřejmě přitáhne do života podobně zralého muže.
 
Odpovězte si samy, proč chcete muže. Milujete jej a myslíte na jeho štěstí? Chcete si jej vzít, abyste jemu přinášela sluneční jas, aby se na vás těšil a měl z vás radost? Já když miloval ženu, tak jsem takto uvažoval vůči ní. Nebo chcete muže pro splnění svých cílů? Stačí se občas kouknout do nějakých seznamek. Všude uvidíte jen kladené požadavky, podmínky, jaký dotyčný musí být a čím musí dotyčnou obšťastnit.
 
V neposlední řadě lze přece myšlenky vidět. Myslíte si, že nikdo nevidí vaše vypočítavé jednání a uvažování? Nejhorší na tom je, že když člověk klesne takto do sobectví a vypočítavosti, tak si to ani neuvědomuje... s každým krokem dolů se mu zužuje obzor chápání.
 
​Mnohé ženy obelhávají samy sebe a tvrdí, že děti si pořizují z lásky​. Kdysi jsem napsal článek, ale už není zveřejněn... tam jsem např. psal, že​​ když člověk tak oplývá láskou, jak tvrdí, tak proč si pořizuje děti a jim věnuje tolik let? Když tak oplývá láskou, tak může věnovat svůj čas stovkám i tisícům, příležitosti je dost, různé charity a dobročince apod. Když tak milují a proto si pořizují děti, tak proč si nevezmou cizí z nějakého ústavu? Tam mohou svou údajnou lásku správně rozvinout. Proč obtíže s těhotenstvím apod? Nebo proč si nevezmou nějakého bezdomovce domů, když tak přetékají láskou? Jak jsou lidé obratní v klamání sebe samých.
 
Takže až se člověk stane skutečně člověkem, tak na prvním místě bude u něho Bůh. Na druhém místě bude váš životní partner a až potom ostatní lidi. Dnešní ženy nejsou schopné skutečně milovat, což dokazují tím, že to mají přesně naopak. Na první místě mají sobecké zvířecí pudy, které pokrytecky obalují do lásky. Ovšem kdyby to byla skutečná láska, tak by to bylo v opačném sledu, protože tak je to podle zákonů stvoření naprosto přirozené, normální a správné.
 
***
 
Není již mnoho žen, které by byly schopny trvale snést jasný pohled. Z největší části ukazují se jako malomocné, jejichž krása, tedy pravé ženství, je již rozežráno a již nikdy nejde znovu vytvořit.
 
Abdrushin

Přidat komentář

Odeslat