Toto vysvětlení bude asi těžko srozumitelné pro materialisty, ale pokusím se. Pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu by mělo být srozumitelné a těm čtenářům PG, kteří doposud neměli jasno, by mohlo přinést vyjasnění.
 
Na úvod slovo Abdrushina:

"...Všude panuje ještě strach! Lidstvo si to sice ještě nechce přiznat, avšak přesto jedná z tohoto strachu; neboť se již ukazuje nenávist! Skutečný výchozí bod nenávisti je však strach! Co je napadáno z nenávisti, to je také ve všech případech obáváno. Taková je zvyklost pozemských lidí.

Jen ze strachu povstane skutečná nenávist. Nikdy ne z hněvu, z odporu, který zase plodí svatý hněv. Nenávist také nemůže povstat z opovržení ani z hnusu. A protože strach již přechází v nenávist, tak konec již není daleko; neboť tento strach nyní v pozemských lidech povstává před tlakem Světla, kterému nemohou uniknout s osvědčeným a obvyklým mudrováním rozumu, který poprvé po tisíciletích selhává, protože je proti živoucí a všemohoucí vůli Boží bezmocný! —" Abdrushin 

Čili skutečná nenávist vzniká ze strachu. Zesilující tlak ze Světla, který se blíží, vyvolává v křivě stojících lidech, tedy v materialistech a rozumářích, strach před zničením, které se k nim blíží. Tento strach vzniká v duších, které se třesou před Světlem, vědouc, že promarnily bytí, protože rouhavě se stavěly proti Stvořiteli ve svém zvrhlém myšlení a jednání. Čili tento strach vznikající v duších nemůže dojít až k mozku k dennímu vědomí k úplnému pochopení, protože většina lidí a o to více zvrhlíci, nemá harmonické propojení svého denního vědomí se svou duší, duchem. Proto si pro své nízké puzení, nenávist, musí najít zástupný objekt. 

Vidíme, že nenávist vzniká ze strachu. Mnozí lidé, kteří se zajímají o Pravdu a duchovní zušlechtění, vědí o blížící se tzv. očistě. Tato očista proběhne tak, že pod zesíleným zářením ze Světla (z Boha) bude vše urychleno a přivedeno k rozuzlení. Prostě to, co by lidé prožili za tisíce let, bude nyní vtěsnáno do několika málo let a měsíců. Tedy karma, kterou každý jednotlivec si sám utkal svým myšlením, cítění, jednáním během všech svých inkarnaci a ještě ji neodpykal, tak na něj nyní v urychleném sledu dopadne. Pokud se jedná o dobrého člověka bude duchovně povznesen, pokud o fanatika materialistu či rozumáře nebo dokonce zlého člověka, tak ho toto urychlení přimáčkne, bude drtit a může i rozdrtit a vymazat z knihy stvoření.
 
Takže už víme proč v lidech nyní vzniká nenávist. Je to způsobeno postupným sílícím tlakem Světla, který se blíží a urychluje dění. Proč ale vidíme v první řadě nenávist prozápadních zvrhlíků vůči Rusku, která tu byla už dlouho před ukrajinským konfliktem? Proč západ nenávidí zrovna Rusko? Západ se obecně postavil na stranu zla, na stranu šelmy rozumu 666, takže tlakem Světla vzniká v něm strach a tím nenávist. Protože ale tito tvorové skrz zatvrzelost mají omezený rozhled, tak nemohou svým denním vědomím dojít ke správným závěrům. Nemohou rozumově vědět, že tento strach a nenávist jsou v nich způsobeny Bohem, jehož blížící se záření (Boží vůle) v nich tento strach vyvolává. A proto si za pomoci rozumu musí vybrat zdůvodnění a objekt své nenávisti, zdůvodnění, které bude přijato rozumem. Musí si vybrat něco, kde svou obrovskou nenávist budou ventilovat. Něco co si mohou rozumem zdůvodnit.
 
Víte už tedy proč prozápadní nenávistní zvrhlíci neustále štvou proti vlastencům, Slovanům, Rusku, které se snaží zachovávat tradiční hodnoty, normální rodinu apod? Proč nenávidí tyto ještě zčásti normálně cítící lidi? Víte už proč zvrhlíci zavádějí nové paragrafy jako předsudečná nenávist apod? Protože soudí podle sebe. Normální člověk nemá v sobě nenávist, máme tady i jiné pohnutky, jako obavy, nesouhlas, ošklivost. Normální lidé jen nesouhlasí se zvrhlostmi, které prozápadní zvrhlíci zavádějí. 
 
Kdyby se nyní v České republice přijalo učení Abdrushinovo Poselství Grálu, tak by nás okolní státy napadly, provedly by invazi na tzv. obranu demokracie. A to proto, že Poselství Grálu, tedy Pravda, samozřejmě neumožňuje bujení zla, havětí, zvrhlých chlípných menšin apod. a tím by podle prozápadních zvrhlíků byla ohrožená jejich tzv. demokracie a útisk pomatenců. A aby mě někdo nenařkl z nenávisti vůči menšinám, tak i k tomu jsem napsal článek viz Ochrana menšin podle vůle Boží.
 
Ostatně asi málokdo ví, že původně se toto mělo odehrát v Německu. Německo jako tehdy povolaný národ mělo přijmout Abdrushinovo učení a jako první začít žít podle Boží vůle a tím světu ukázat, jak mají vypadat normální lidé. Žel Němci selhali a místo za Abdrushinem šli za Hitlerem, nástrojem temnot.
 
Kdyby se to povedlo a Němci přijali Abdrushina namísto Hitlera, tak ostatní národy by se spojily a napadly by Německo. Rozuměj od nenávisti. Havěť, která nenávidí Světlo a Pravdu by je napadla pod pokryteckými a krásně znějícími slovy o demokracii a ochraně jakýchsi jejich pseudohodnot, stejně jako to činí i dnes. Nyní citace ze životopisu, který byl napsán v době Abdrushina povolanými lidmi:
 
Hovoří Ježíš:

"Tak musí všechny národy až na jeden, o němž se nyní ještě nic neví, dlouho umírat až do dne posledního soudu. A před koncem je síla Světla vynese vzhůru, aby ještě jednou dosáhly nakrátko moci a uplatnění. Všichni tito umírající se spojí a spojenými silami se pozvednou proti mladému národu, který jediný ještě nebude opotřebován, aby jej zničili. V té době bude nesčíslně mnoho náboženství a všechna si budou osobovat právo, že jsou jedině pravá. Ale navzájem se budou ničit. Nastane strašlivý zápas o moc, jaký země ještě nikdy nezažila. Nenávist zaslepí a obloudí národy. Všechny budou po přechodnou dobu užívat radostí světa až do přesycení. Malý bude velikým a veliký malým. To bude konec všech zmatků. Pak to půjde ohromující rychlostí ke konci..." (celý životopis)

Tady Ježíš hovoří o německém národě, který původně měl být napaden ostatními prozápadními zvrhlíky, tedy za předpokladu, že by přijal Slovo Boží (Poselství Grálu). Dopadlo to ale přesně opačně. Němci selhali a napadli ostatní. Tím se ale německý národ vymazal z knihy života a jde vstříc svému osudu. Ono "měl být napaden" nechápejte jako nějakou předurčenost. Šlo o možnou předpověď odhadnutou na základě vývoje dění.

Poté co německý národ selhal, byl ze Světla povolán nově český národ viz článek: Povolaný český národ
 
Selháním německého národa a předčasným odchodem Abdrushina došlo k určitému zpomalení dění po druhé světové válce. Byl dán čas pro hledající lidi, aby za pomoci Poselství Grálu mohli na sobě pracovat. V poslední době ovšem vidíme, že soukolí se opět zrychluje a s tím se blíží opět ono očistné dění. A tím také narůstá opět ona nenávist. Tentokráte tu ale nemáme vyvolený národ, který by žil podle Pravdy (jako se mělo stát v době Abdrushina), tak si zlo musí najít zástupný objekt pro svou nenávist a tím se nyní stalo Rusko.
 
Pokud se stavíte na stranu prozápadních zvrhlíků a jejich zvrhlých "hodnot", tak tím ukazujete, že nejste normální. Buď jste vlažní a jako takoví budete vyvržení viz článek Vlažní budou vyvržení anebo pokud tak činíte dokonce skrz nenávist, tak už nejste lidé, stala se z vás temnu sloužící nenávistná havěť, která duchovně ztratila i formu člověka, protože nenávistná zrůda nemůže mít podobu Božího obrazu. V takovém případě je váš strach i nenávist před blížícím se vyhubením pochopitelný.
 
Neznamená to ovšem, že člověk musí hned sympatizovat s Ruskem, když chce vyznávat správné hodnoty. Normální je postavit se za hodnoty, které jsou v souladu s vůli Boží neboli přírodními zákony a poznání těchto hodnot se docílí pouze očištěným cítěním, svědomím... bez ohledu na národnost či stát. Pravda není ani vlevo ani vpravo, ale vysoko nahoře a tam se nedá hledat omezeným rozumem... k chápání duchovních Pravd se musí použít duchovní orgány duše, což u fanatiků rozumářů a materialistů je vyloučeno, když tito ve své omezenosti svou vlastní duši popírají.
 
***
 
"Po tom se pozná, kde číhají temnoty. A to co temnota nenávidí, co pronásleduje svou nenávistí, tj. jen Světlo a všechno světlé. Každý, kdo v klidu zkoumá, nalezne hned důkaz, kde jest temnota a kde Světlo. Je to podle zákonů stvoření a dá se to z mého Poselství podrobně zdůvodniti. Vždyť temnoty nenávidí Světlo a snaží se je napadat a špinit, kde jenom mohou! Kam temnota útočí, tam jsou světlé hodnoty! To bude lidem v budoucnosti jasně viditelné. Budou moci podle toho usuzovati a jednati, aby úplně vymýtili zlo, které se musí takto samo vždy označiti!"
 
Abdrushin
 

Komentáře

Pavel Krajíček
Pavel Krajíček
28. 8. 2023 23:30
Ještě k té nenávisti vůči Rusku, jak jsem v článku popisoval, proč vzniká v lidech nenávist, tak v těch nejvyšších patrech, které vlastně tu nenávist instalují mezi běžné lidi, tak těm jde v první řadě o zdroje Ruska. Stačí si přečíst dějiny Ruska, ale hlavně nějaké necenzurované a uvidíte, že celou dobu nejde o nic jiného. Dokud byl Jelcin u moc, tak vše bylo OK, to se Rusko drancovalo a rozebíralo a až se dostal Putin k moci, tak prozápadním supům utnul tipec a od té doby je nenáviděn a usiluje se o jeho zničení. Samozřejmě supi to takto nemohou tupým ovčanům říci, tak se různě kydá špína, pomlouvá se a lže se, ostatně tak jak to prozápadní zvrhlíci dělají stále. A teprve až v nižších patrech vzniká v ostatních nenávist vůči Rusku z těch pohnutek, které jsem vysvětloval v článku.
Stačí si přečíst první díl Pjakina o křivých zrcadlech a o ruské ústavě z roku 1993, jak byla napsaná, aby to vyhovovalo prozápadním supům. Knihu lze stáhnout i zde na webu: https://pravelidstvi.cz/index.php/ke-stazeni/1-co-nesmite-vedet
Like Líbí Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář

Odeslat