Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Jak poznat dezinformační weby?

 
Jak poznat dezinformační weby?
 
 
 
 
 
 
Četl jsem článek (zde) ve kterém rozumáří a materialisté vysvětlují dětem, jak poznat dezinformační weby. 
 
Každý člověk dostal od Stvořitele dar cítění (nikoli pocit). Tedy za člověka může být považován pouze ten, kdo tento dar nezahrabal a používá jej... ono cítění, které se podílí i na takzvaném svědomí. Takový člověk nikdy nemůže zbloudit, protože cítění je duchovní a vidí mnohem dále než rozum, který pochází z hmotného mozku a proto může chápat jen hmotné věci. Proto ta trapná omezenost rozumářů a zúžený obzor chápání jen na hmotné věci. Proto člověk vnitru živý nepotřebuje od nikoho vysvětlivky, že čemu má věřit a čemu ne. Namísto aby ve škole rozvíjeli dětem cítění a svědomí, tak je chlípný režim křiví, svědomí potlačuje a vnucuje své zvrhlosti.
 
Jako jeden z údajných znaků dezinformací, který tam uvádějí je, že dotyčný vystupuje anonymně. To sice není můj případ, mám všude celé jméno i fotografii, protože já nemám strach, sloužím Bohu a nikoli lidem. Ale mnozí jiní, kteří jsou ještě schopní cítit mají oprávněně strach z fanatiků rozumářů a materialistů. Podívejte se do minulosti, kdy tito fanatici kriminalizovali a dokonce i vraždili tyto své oponenty. Není to tak dávno viz komunistický režim i u nás.
 
Takže anonymita nemusí být nutně znakem dezinformaci, ale může tomu být právě naopak. Může to být znakem toho, že dotyčný říká pravdu a proto se chrání před fanatickým zvrhlým režimem, který i dnes se u nás dostává k moci. Jedním ze znaků dezinformačních webů je např. to, že cenzurují nepohodlné názory a v tom dnes vede Facebook a u nás Česká televize a vlastně všechna média prozápadních chlípníků a zvrhlíků.
 
Nebezpečný dezinformační web poznáte podle toho, že se neřídí čistým cítěním, ale zmrzačeným přepěstovaným rozumem a proto podporuje všemožné zvrhlé chlípnosti a zhoubné ideologie (homosexualismus, feminismus, genderismus, multikulturalismus apod.), které jsou proti Boží vůli, tedy proti přírodním zákonům. Takže největší dezinformační, chlípné a zvrhlé médium je např. Česká televizeFacebooka a další, kteří se tyto odporné zvrhlosti snaží prosadit... a ti, kteří na tyto zvrhlosti poukazují jsou jimi cenzurování.
 
V dnešní době ale prostě nesmíte věřit nikomu, když vám říká věř tomu či onomu. Na zemi lze skutečné vnitřní pohnutky skrývat za vnější fasádu, za krásný pokrytecký úsměv apod. Proto jsme na zemi, abychom rozvinuli své cítění a dokázali rozlišit Pravdu od zla. Čtěte můj článek s názvem Jak poznám svůj vnitřní hlas svědomí?
 
Také je zapotřebí, aby rodiče dětem vysvětlovali, že je ve školách ​učí​ lžím nebezpečná sekta materialistů. ​Stoupenci této sekty zpustošili tento svět a vedou jej do záhuby. O tom není pochyb, protože o tom svědčí celé dějiny a zcela zřetelně i přítomnost.
 
Mnoho lidí nechápe co se to dnes děje. Ono to je velice jednoduché, pokud neopomíjíme duchovní složku života. Prostě a jednoduše pod zvýšeným tlakem záření ze Světla se vše urychluje za účelem očisty. To co by běžně trvalo tisíciletí je nyní vtěsnáno do několika let. Nejen rozuzlování karmy, ale vše bude oživeno v každém jednotlivci, vše co v nitru skrýval před druhými bude probuzeno a oživeno a každý se musí prokázat, jak na tom je. I proto se nyní lidé ostřeji rozdělují na dvě skupiny. Na ty, kteří ještě v sobě nesou nějaké lidství a jsou schopní cítit a tím se i více či méně vřadit do zákonů stvoření a na ty, kteří se stali otroky svého nástroje, rozumu, tedy materialisty a rozumáře, kteří ve své zvrhlosti se stavějí nad Boží moudrost a zavádějí veškeré chlípnosti a zvrhlosti, které samozřejmě tím, že jsou v rozporu s řádem stvoření vedou lidstvo do záhuby. Jsou to ti, kteří mají tři 666 na svých čelech (samozřejmě mám na mysli duchovní čelo). Tak jako ušlechtilý člověk má na duchovním čele rovnoramenný kříž, tak stoupenci té nejnebezpečnější sekty, fanatici materialisté, mají na čelech 666. Z duchovní hlediska jsou tedy snadno na první pohled poznatelní. Na zemi ovšem většina lidí není duchovně jasnovidná, protože se máme naučit tyto duchovní Pravdy prvně cítit, vycítit.  
 
Skrz zákon přitažlivosti stejnorodého je skupina zvrhlých rozumářů a jejich sympatizantů nyní převážně na západě a skupina těch co ještě ctí tradiční rodinu a tedy je schopna ještě cítit, je nyní více na východě. Každý kdo se přidá k těmto prozápadním chlípníkům je ztracen, protože tvorové, kteří se postavili proti Božímu řádu neobstojí při závěrečném očistném dění a budou vyhubení.
 

Proč myslíte, že havěť, plná nenávisti, stále útočí na Rusko, na vlastence, na vlastenecké strany, tedy na cítící lidi? Vysvětlil to už kdysi Abdrushin:

"Po tom se pozná, kde číhají temnoty. A to co temnota nenávidí, co pronásleduje svou nenávistí, tj. jen Světlo a všechno světlé. Každý, kdo v klidu zkoumá, nalezne hned důkaz, kde jest temnota a kde Světlo. Je to podle zákonů stvoření a dá se to z mého Poselství podrobně zdůvodniti. Vždyť temnoty nenávidí Světlo a snaží se je napadat a špinit, kde jenom mohou!
Kam temnota útočí, tam jsou světlé hodnoty! To bude lidem v budoucnosti jasně viditelné. Budou moci podle toho usuzovati a jednati, aby úplně vymýtili zlo, které se musí takto samo vždy označiti!"

 
K​aždý kdo se řídí čistým cítěním snadno pozná co je čisté, ušlechtilé a proto správné a podle zákonů stvoření. Na rozdíl od rozumářů, kteří skrz svůj přepěstovaný a tím zmrzačený rozum jsou v zajetí chaotických pocitů. Pocit je produkt hmotného těla (pudy, myšlenky), kdežto cítění je produkt ducha.
 
Já sám v poslední době od těchto zvrhlíků dostávám často BAN na Facebooku na 30 dnů. Od tohoto totalitního evropského režimu, který nabírá na síle a ve své chlípné zvrhlosti a domýšlivosti se staví nad normálními lidmi vyciťovanou prostou krásu a přirozenost řádu stvoření. A protože, jakožto zvrhla a špinavá duchovní spodina, nesnesou tuto čistou a přirozenou pravdu, tak začínají normální a tedy pro ně nepohodlné lidi umlčovat, zatím jen virtuálně, ale kdo ví, možná nás budou brzo i kriminalizovat či dokonce stínat hlavy, jako se u totalitních režimů v minulosti často stávalo, pokud se ovšem líná masa zavčas neprobudí.
 
Já sice chápu, že asi mnozí mají strach o zaměstnání (mám na mysli taková povolání jako učitel, policista, moderátor v TV apod.) a že prostě plní příkazy shůry, ale pro mě to není omluva. Raději bych byl bez práce, než být zbabělý prašivý pes, vlastizrádce a kdoví co vše ještě. Hluboce opovrhuji takovýmito tvory, jsou to ostudy národa. Kdyby se každý hrdě postavil jako přímý člověk a odmítl plnit úchylky dnešních deviantů, kteří jsou u moci, tak by brzo musela nastat změna.  
 
Nenechte tedy své děti ve školách, aby je tito nebezpeční fanatici přeprogramovávali k obrazu svému. Je zapotřebí u děti zastavit zmrzačování rozumu a začít rozvíjet cítění, smysl pro krásu, který vyvěrá z cítění, duševní rovnováhu.
 
Je vidět, že mnoho lidí ještě nechápe podstatu dnešních problémů. Mnozí argumentují, že kéž by politici dostali konečně rozum apod. Právě že politici mají rozumu až moc a v tom je jádro problému. Rozum pokud není řízen čistým cítěním, tak vždy páchá škody, protože rozum je v podstatě chladný počítač. Jen tento rozum dokáže krást, podvádět, vraždit, myslet jen na sebe a v podstatě všechna další zla. Rozum je pouze nástroj a má být cítěním používán, žel se to přehodilo. Lidé se rozumem nechali spoutat a cítění pohřbili. Takže řešení není v dalším pěstování rozumu... rozhlédněte se kolem sebe po celém světě - vidíte plody tohoto rozumu. V tom chcete pokračovat a ještě dále to rozvíjet? Je zapotřebí zastavit ve školách zmrzačování rozumu dětem a začít je učit rozvíjet cítění, naslouchání svému svědomí, učit je vnímat krásu svým cítěním, učit je duševní rovnováze. Učit je, že rozum je nástroj a když rozum něco navrhuje, tak musí s tím prvně svědomí (čistý cit) souhlasit.
 
Je to Boží milost, to co se nyní děje. To, že se temno odhaluje a všem ukazuje (sympatie s chlípnými prozápadními ideologiemi, vlastizrádci, udávači apod.). Boží síla, nově vniknuvší do stvoření, nutí každého, aby ukázal co skutečně nosí ve svém nitru.

Navíc k tomu u těch co se stavějí na stranu temna dochází k zúženému chápání a jsou na svou zvrácenost ještě hrdí, viz například udávače, kteří se tím chlubí a pod. Je to milost pro nás, kteří jsme ještě normální, abychom tyto trabanty temnot mohli snáze poznat a vidět v celé jejich zvrácenosti. Jestliže se postavíte na stranu temnot a tedy chladného vypočítavého rozumu, tak se zřítíte s nimi do záhuby. Je to ale samočinné dění skrz zákon stejnorodosti. Ti kteří jsou ještě v nitru živí se sami postaví na stranu normálních, cítících lidí. Odcítit zákony stvoření v tom spočívá pravé lidství, na rozdíl od bezduchých materialistických atrap, které tento svět zpustošily a vedou jej i samy sebe do záhuby. 
 
Náboženského fanatika každý trochu normální člověk pozná a bude se mu vyhýbat. Ale materialismu podlehl téměř celý svět. Stoupenci materialismu jsou ti nejnebezpečnější sektáři a fanatici, kteří kdy byli na zemi. Oni zpustošili tento svět a vedou jej do záhuby. Nebezpečí spočívá v těžkém odhalení vysokého stupně nebezpečnosti této zhoubné ideologie. Materialisté si přivlastnili právo na vedení a prosazování svého světonázoru... lidstvo jim podlehlo a je jimi vedeno pomalu a jistě do záhuby.

Proto náboženský fanatik není pro normálního člověka nebezpečný, ale stoupenec materialismu je tím nejnebezpečnějším sektářem v celé historii lidstva. Lidé by si už konečně mohli sundat klapky z očí. Celé dějiny dokazují i přítomnost zcela zřetelně svědčí o tom, že pokud necháte materialisty u moci, tak tento svět zahubí. Tito nebezpeční sektáři popřeli Boha, zakázali ho ve školách, zakázali jeho zákony. Učí děti, že Stvořitel neexistuje. Postavili se proti svému Stvořiteli. Postavili se proti Bohu a jeho Lásce, proti Kristu.

Věřící očekávají příchod antikrista. Nevidí, že už je dávno tady. Kdo asi může být Anti-Krist? Antikristi jsou stoupenci té nejnebezpečnější ideologie, která kdy byla na zemi... jsou to fanatici materialisté a rozumáři. Antikristi rozumáři ukřižovali Krista a dodnes jej křižují.

Toto je nejnebezpečnější ideologie na světě materialisté a rozumáří a nikoli náboženští fanatikové. Náboženskému fanatikovi se normální člověk vyhne, ale materialismus lidem vlezl všude, do vedení národa, do rodiny, do škol... a lidé to nevidí. Proto ten vysoký stupeň nebezpečí... jistá záhuba a lidé ji nepoznávají, ještě si od ní nechávají říkat a určovat co je správné... od těch nejomezenějších tvorů materialistů. Pokud nechcete zahynout, tak si musíte do vedení národa zvolit lidi, kteří mají úctu ke svému Stvořiteli a kteří dodržují Desatero Božích přikázání. Citové a jadrné lidi. V opačném případě nepotřebujete žádné věštce a jasnovidce, protože přijde jen jeden konec... záhuba. 
 
Takže největším dezinformačním webem je nyní Česká televize a jí podobné. Poznáte je snadno podle toho, že se ve své chlípné domýšlivosti staví proti kráse a čistotě Božího řádu a schvaluje a podporuje veškeré zvrhlosti prozápadních chlípníků. Pod pokryteckou maskou tolerance vedou tak lidstvo do záhuby. 
 
Ale nevěřte mi! Staňte se lidmi... lidmi, kteří naslouchají svému cítění a proto jsou schopni samostatně rozlišovat Pravdu od zla. Nezapomeňte, že pokud se řídíte opravdu čistým cítěním, tak nikdy nemůžete opomíjet zákony stvoření, čistou krásu. Cítění pochází z duchovna, pokud tedy dovedete naslouchat cítění, tak se i snadno vřadíte do zákonů stvoření. Snadno potom poznáte temnu sloužící zvrhlé tvory, kteří právě usilují tento čistý a přirozený řád zničit skrz své zvrhlé ideologie.
-
 
Článek napsal Pavel Krajíček, zakladatel webů MyČeši a Pravé lidství.
 
 

Komentáře   

Jaroslav Stano
+3 #1 Jaroslav Stano 2019-04-02 11:50
"Ale nevěřte mi! Staňte se lidmi... lidmi, kteří naslouchají svému cítění a proto jsou schopni samostatně rozlišovat Pravdu od zla."

Tu je presne podstata. ktorá dopĺňa už citované vyjadrenie Abdrushina:
" .... To bude lidem v budoucnosti jasně viditelné. Budou moci podle toho usuzovati a jednati, aby úplně vymýtili zlo, které se musí takto samo vždy označiti!"
Tu je vlastne celé tajomstvo odhaľovania dezinformačných webov či zdrojov celkovo. medzi ktoré samozrejme a bohužiaľ patria aj verejnoprávne médiá ktoré si my sami financujeme z našich daní. Médiá sa stali nástrojom presadzovania sa antiľudských hodnôt, princípov a síl. Toto je dnes najsilnejší nástroj kreovania infopoľa, ktoré má potenciál meniť dokonca svetonázor a rozvrátiť všetko, čo má ešte akú takú hodnotu. Čo si ale treba uvedomiť je jedna vec. Bez poslucháčov by médiá svoju úlohu nenaplnili. Sme to teda opäť len my, kto zoberie informáciu tak, ako mu bola naservírovaná a použije ju spôsobom, aký mu bol navrhnutý. Zbavujeme sa tak nevedome, avšak dobrovoľne svojho Ja. Namiesto vlastného názoru sa tupo pridávame k mase v nádeji, že sa nepomýlime. A to je práve náš najväčší omyl. História totiž ukazuje že masy sa páve mýlia. Nie je jasným dôkazom o tom stav, v ktorom sa dnes ľudstvo nachádza? A posledná vec - už som to tu nepriamo naznačil - čo je horšie, ľudia to všetko robia dobrovoľne. Sami sa pre svoju lenivosť zriekajú vlastného názoru a myslia si že aj zodpovednosti. Druhý veľký omyl. Dar slobodnej vôle je totiž priamo spojený so zodpovednosťou a to vždy. Aj neprejavenie či potlačenie slobodnej vôle je vlastne jej prejavením presne tak, ako keď vo voľbách nevolíme. Aj takýto hlas sa totiž ráta a má svoje následky. Preto pred zodpovednosťou preto nikto neujde a žiadny alibizmus mu nepomôže. Nie pred Bohom.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Návštěvy

Dnes:49
Včera:197

Právě přítomno lidí
4

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat