Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Ještě jednou a přísněji o rodině a dětech

 
Ještě jednou a přísněji o rodině a dětech
 
 
 
 
Tento text je pro duchem zralejší lidi a tedy pro omezené materialisty a rouzumáře bude nepochopitelný. Tak pro ně, pro případ, že by to četli, ve zkratce nějaký úvod: Lidský duch se inkarnuje do hmoty za účelem vývoje. Po vykonaném výcviku se má navrátit do duchovních úrovní, které jsou vysoko nad hmotnými světy a jsou věčné na rozdíl od rozkladu podléhajících hmotných světů. Pojmy jako matka, otec, sestra, děda apod. existují jen tady na zemi. Ve skutečnosti jsme všichni jednoho původu a dětmi jednoho Ducha.
 
K tomu ještě jedna důležitá věc pro všechny. Z toho co jsem uvedl jako úvod, vyplývá, že lidstvo vlastně má v průběhu vývoje pozemský vymřít. Lidští duchové měli stále více uzrávat a namísto znovu se inkarnovat do hmoty měli stoupat zpět ke Světlu. Postupně tak dojde k tomu, že se nemá už kdo inkarnovat a zároveň dotyčná světová část půjde do rozkladu (planety vznikají a zanikají). Až zase z rozložené hmoty na prasemena vzniknou nové světy, kdy nastane nový další výsev duchovních zárodků. Takový je trvalý koloběh ve hmotě.
 
Tady vlastně vidíte zase to omezení rozumářů a materialistů, které vyplývá z toho, že si zmrzačili mozky a proto nemůžou nahlížet do duchovních dějů a zákonů. Oni poukazují na to, že lidstvo vymírá a chtějí proti tomu bojovat. I když dnes lidstvo nevymírá z důvodu duchovní zralosti, ale spíše z pravého opaku, to je ale na jiné povídání.
 
Co jsem tedy hlavně chtěl říci? Já totiž už delší dobu nechápu, proč si lidé pořizují děti. Abdrushin to sice vysvětlil a je to snadno pochopitelné, že drtivá většina dnešních lidí to dělá ze sobectví, není to z čisté lásky k oněm lidským duchům. Já to ovšem nechápu ani kdyby dotyční tvrdili, že to dělají z čisté lásky. Protože pokud opravdu mám vysokou čistou lásku, tak přece neobětuji 20 let jednomu nebo dvěma cizím lidem, které si pustím do bytu, budu je živit, šatit apod. Proč bych to dělal? Když se svou láskou k lidstvu mohu pomoci tisícům, statisícům a možná i miliónům lidem. Tak proč bych tento drahocenný čas obětoval pouhým dvěma cizím lidem, které si pustím do bytu? Já v tom nevidím vyzrálou lásku, ale sobectví. Lidé si prostě plní svá přání. Jak píše Abdrushin, dítě je pro ně hračkou. Otevřeli byste dveře bytu a vpustili dospělého cizího člověka k sobě na dlouhou dobu a živili ho a šatili? Určitě ne... a proč? No protože to už není ona roztomilá hračka, jako to dítě že.

Jiní možná jedou v zajetých kolejích, protože takový je dnes zavedený standard (založit rodinu, vychovat děti), ti jsou ale duchem mrtví. Ale z největší částí prostě půjde o mateřské pudy a mateřskou lásku a tedy zase sobectví a to je také špatně, protože tyto pudy patří do říše zvířat a žena je z ducha a má tedy duchovní úkol.
 
Abdrushin píše:

"Proto se také stává, že vysoce pokročilý člověk, který nezná již pozemských žádostí, miluje celé lidstvo, ne jednotlivce. Jedině celé lidstvo může dát zaznívat strunám jeho zralé duše, očistou obnaženým, v akord nebeské harmonie. On má harmonii v sobě a proto zachvívají se všechny struny!" 

 

Já osobně si nedovedu představit, že bych otevřel dveře od bytu a pustil cizího člověka dovnitř a 20 let se o něho staral. Proč bych to dělal? Stejné je to při plození děti. Vy si pouštíte cizího lidského ducha do bytu, který se k vám inkarnuje. Jestliže budou někteří chtít se obhajovat, že to skutečně dělají z lásky, tak proč tou svou láskou se zaměřujete na jednoho, dva lidí? Proč tu svou lásku nezaměříte na lidstvo? Pravá láska vám vždy ukáže, jak můžete být lidstvu prospěšní. Pokud tak přetékáte láskou, jak se domýšlíte, tak můžete ve dne v noci pomáhat celému lidstvu, cesta se určitě najde. Proč si tedy pouštíte na čtvrtinu a někdy i více jak na polovinu života do bytu pár cizích lidí?

Správně měli lidé uzrávat a už se neinkarnovat a stoupat ke Světlu a i ti na zemi ještě žijící, ale už duchovně zralí, by už další děti neplodili a tak by nastal přirozený konec jedné hmotné částí.

Já osobně si nedovedu představit, že bych život obětoval několika málo cizím lidským duchům, které bych si pustil do bytu a staral se o ně. Proč bych to dělal? Když vím, že mohu sloužit Světlu a Pravdě a vykonat během té doby daleko více práce a pomoci mnoha lidem. Tak proč bych to dělal? Zkuste si tedy nelhat a odpovědět si podle pravdy, proč si pořizujete děti. Pokud skutečně přetékáte takovou láskou, jak se domýšlíte, tak určitě stojíte nad pozemskými pudy a můžete svůj čas věnovat vyšším duchovním věcem. 

Samozřejmě, že je zapotřebí, aby se lidé množili v průběhu vývoje, jinak by vývoj ani nemohl být. Jenže v průběhu vývoje jsou lidé ještě nezralí a proto podléhají pozemským pudům. A proto v souhlase se svou nízkou zralosti si pořizují do rodiny cizí lidí. S postupným uzráváním na obou stranách bude klesat počet těch, kteří by se mohli inkarnovat a i ti zbylí na zemi už nebudou chtít si plnit sobecká přání, protože jejich láska bude směřovat ke Světlu a vlákna se budou napínat vzhůru, namísto opět do pozemského a vázat se tak jemnohmotnými vlákny (tykáním, blízkými vztahy apod.) na další lidí na které se opět připoutali, když si je pustili do tak těsné blízkosti na velkou část života.

Tento článek tedy nehovoří k průměrným dnešním lidem, kteří jsou zotročení skrz své pudy. Hovoří k těm, kteří se domýšlejí, že jsou duchovně nad těmito zmíněnými.

Ještě by mohl někdo namítnou, že v ráji (v duchovní sféře) jsou přece také děti a starají se o ně ženy. Ano, ale tyto ženy se o ně starají podobně jako je tomu ve školkách u nás na zemi, tedy starají se o tisíce děti a ne že si jedno dvě vezmou domů a obětují jim celý svůj čas.

-

T​akže závěrem v žádném případě nechci říci, že mít děti je špatně, to ne!​ Tento článek je prostě pro ty, kteří prožívají svou poslední inkarnaci a pro ty bude snadno pochopitelný. A pro ně ještě tento dodatek:
 
Zdánlivě to nesouvisí, ale je to v podstatě to stejné. Abdrushin říká, že normální stav, nauka apod. je taková, která vede vzhůru, případně ukazuje cestu. A teď... když duchovní zárodek zatouží po vývoji, tak jak to, že klesá dolů? Jak to, že se může inkarnovat jen tehdy, když zatouží po pozemských požitcích? A jak to, že dostat se zpět nahoru může jen tehdy, když všechny tyto hmotné požitky opět odloží? Prostě za účelem vývoje je nutno jako by sestoupit do pokušení, do požitkářství, prostě do všeho toho co vlastně není správné, protože zpět nahoru se dostaneme, jen když to vše zase odložíme, to za čím jsme šli. A k tomu určitě patří i plození, manželství, rodinné shluky s cizími lidskými duchy... to vše nahoře v Ráji není. Toť jen k zamýšlení pro ty, kteří jsou schopni to přijmout.    
 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Rok 2020

...návod na přežití...

 

www.rok2020.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Až po přihlášení

pouze přihlášení uživatelé mohou kopírovat