Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Návštěvy

Dnes:66
Včera:139

Právě přítomno

3
online

Přihlášení

77 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Událost za událostí se budou řadit k těžkému řetězu strašlivých zklamání, která jsou však pro lidi léčivá, protože by se jinak nikdy neprobudili z bláznovství vlastního sebepřeceňování. Musí se konečně sklonit před tím, jehož milostí smí vůbec být – před Bohem!

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně!

To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

Abdrushin 

Real time web analytics, Heat map tracking

Co je nenávist?

 
 
Co je nenávist?  
 
 
 
 
Sluníčkáři, farizejové a další pokrytci dávají dnes s oblibou nálepku nenávisti všem, kdo nepodporují jejích zhoubné a změkčilé ideologie a názory.  
 
I já jsem často slyšel od sluníček, že jsem plný nenávisti. Příliš často používají tuto nálepku tvorové, kteří sami jsou touto nečistotou postižení.
 
V první řadě by se vůbec muselo vědět, co to je. Co je nenávist? Nenávist je nečisty cit, který vychází z lidského ducha v pozemském těle. Tedy nenávist je projev duše, ducha. Tady se dostáváme k prvnímu problému.
 
Rozumáři a materialisté nejsou vůbec schopni rozpoznat nějaké pohnutí duše, protože duši kategoricky odmítají. Nejsou vůbec schopni registrovat nějaký vnitřní cit (nikoli pocit) ducha a tedy ani onu nenávist. Proto se ve všech těchto věcech řídí vnější formou a vnějším zdáním, vnějším projevem. Diagnozu nenávisti stanoví podle vnějších projevů. Víme ale, že když dva dělají totéž, není to totéž. Máme například opovržení, pohrdání, rozhořčení. Jak chtějí tito duchem mrtví soudcové rozlišit toto od nenávisti? Dochází k mnohým křivým obviněním, což je samozřejmě nutno karmicky odpykat. To je ta mrtvá a nebezpečná stavba fanatiků rozumářů a materialistů. Protože popírají vlastní duši, tak vše staví na vnějším zdání... mrtvá bezduchá rozumová stavba, která se musí zřítit, než může nastat nová a zdravá výstavba.
 
A protože lidé na nízké úrovní soudí podle sebe a tito farizejové, pokrytci, mají nenávist namnoze v sobě, i když si toho nejsou vědomí, tak proto obviňují všechny, kteří nejdou s nimi z nenávisti, protože soudí podle svého shnilého červivého nitra. Vidíte přece jejich nízké, podlé a zbabělé jednání, kdy donášejí, bonzují na své bližní na Facebooku apod., kdy plní nenávisti k názorům druhých se je dnes snaží umlčet a potlačit svobodu projevu. Proto oni obviňují nás normální lidi neustálé z nenávisti a zakládají neziskovky a pod., protože soudí podle sebe a tuto nenávist, která je rozežírá, vidí všude kolem sebe.
 
Podívejte se jen, jak dnes prozápadní chlípníci útočí na Rusko. Co k tomu už řekl Abdrushin:
 
"Po tom se pozná, kde číhají temnoty. A to co temnota nenávidí, co pronásleduje svou nenávistí, tj. jen Světlo a všechno světlé. Každý, kdo v klidu zkoumá, nalezne hned důkaz, kde jest temnota a kde Světlo. Je to podle zákonů stvoření a dá se to z mého Poselství podrobně zdůvodniti. Vždyť temnoty nenávidí Světlo a snaží se je napadat a špinit, kde jenom mohou!
Kam temnota útočí, tam jsou světlé hodnoty! To bude lidem v budoucnosti jasně viditelné. Budou moci podle toho usuzovati a jednati, aby úplně vymýtili zlo, které se musí takto samo vždy označiti!"
 
Jestliže někdo dnes nesouhlasí s islamizaci svého národa a podobnými přehmaty rozumářských fanatiků, tak to vůbec nemusí znamenat, že má v sobě nenávist. Naopak může se jednat o duchovně zralého člověka, který bez trapné domýšlivosti skutečně ví, jak se vřadit do zákonů stvoření, aby nastal mír a harmonie. A právě tento zralý člověk může být od nízkých nenávistných farizejů obviňován a špiněn. Pokud chcete správně rozlišovat, tak musíte oživit své cítění, vnitřní hlas, jinak musíte bloudit. Nelze člověka soudit podle vnější formy... pravda je v duchu, je duchovní a proto nelze ji spatřit rozumem pocházejícím z hmotného mozku. Viz také článek Jak poznám svůj vnitřní hlas svědomí?
 
Nenávist. Každý by si měl rozmyslet, než někoho nařkne z nenávisti, vlastně vůbec z čehokoli. Pokud skutečně není schopen vidět pravdu, cítit skutečný projev a stav dotyčné duše. Karma za tyto zločiny je často těžší než za hrubohmotnou vraždu, protože rány na duši jsou trvalejší.
 
Skutečná nenávist vzniká ze strachu. Nenávist nemůže vzniknout u silných lidí... u takových může vzniknout pouze hněv, ošklivost, pohrdání, ale nikoli nenávist. O to trapně působí, když mě nějaký nízký skřet nařkne z nenávisti a já vidím, že onu nenávist má právě on v sobě.
 
Jen to z čeho má člověk strach, jen tam může vzniknout nenávist. Toto vše jsou vnitřní pochody duše, které rozumař nemůže vidět, protože to se dá pouze vycítit stejnorodými orgány. Praví muži nemají v sobě nenávist, ale jen hrdost a vlastenectví, což jsou vlastnosti, které sluníčkáři neznají a proto soudí podle sebe a tyto vlastence a normální lidi obviňují z nenávisti, vlastnosti to vznikající v jejích zbabělých duších.
 
Až rozumáři a materialisté už nebudou, tak nová výstavba už nebude podle zevní formy, ale podle vnitřního cítění a tomuto cítění se bude teprve forma přizpůsobovat. A tím teprve vznikne skutečný jadrný život, bez křivého obviňovaní bezduchých a trapných loutek rozumářů a materialistů.
 
Tím nastane skutečná spravedlnost podle skutečného vnitřního stavu a nikoli podle strnulých paragrafů. Pak zmizí pokrytectví sluníček a farizejů. Pak si opravdoví lidé vydechnou, až nečisté temno se svými trabanty bude ze země seškrábnuto na cestu do rozkladu, k čemuž dnešní doba urychleně spěje.
 
 
 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

X

Až po přihlášení

pouze přihlášení uživatelé mohou kopírovat