Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Návštěvy

Dnes:68
Včera:139

Právě přítomno

3
online

Přihlášení

77 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Událost za událostí se budou řadit k těžkému řetězu strašlivých zklamání, která jsou však pro lidi léčivá, protože by se jinak nikdy neprobudili z bláznovství vlastního sebepřeceňování. Musí se konečně sklonit před tím, jehož milostí smí vůbec být – před Bohem!

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně!

To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

Abdrushin 

Real time web analytics, Heat map tracking

Jeden z možných způsobů práce na sobě

 
Jeden z možných způsobů práce na sobě 
 
 
 
 
Je dnes mnoho rad a návodů na to, jak se duchovně zušlechtit. Samozřejmě nejtěžší je zároveň ta nejjednodušší. Nejjednodušší je udržovat myšlení a cítění v čistotě, což ale pro dnešní lidi, kteří si zmrzačili (přepěstovali) rozum, není vůbec snadné. Většina lidi dnes není vůbec schopna svůj nástroj - rozum - ovládat. Tak dlouho jej školili a brousili na úkor svého nitra (cítění), že je přerostl a terorizuje je nyní. V tom vlastně spočívá veškeré zlo, které z toho vyrostlo.
 
Protože udržovat myšlenky v čistotě je příliš jednoduché a proto mnohé nezaujme, nabízí se jako možnost jiná varianta. Snažit se dát do souladu cítění, myšlení a konečný projev, tedy buď řeč, jednání, psaní a pod. Většina lidí toto nemá v souladu. Je si zapotřebí uvědomit, že člověk se projevuje pouze čistým cítěním a myšlení je vlastně už také řeč, ale v jiné úrovní. Jak zasvěcení vědí, tak ti na onom světě v astrální úrovní vidí naše myšlenky. Tedy myšlení je v podstatě řeč. 
 
Je to skvělé cvičení snažit se dát toto do souladu. Přinese to několik výhod, především odstraníte jakékoliv pokrytectví v sobě a stanete skutečnou osobnosti. Jako vedlejší produkt nastane vyražení zbraně z rukou mnohých temných duší v astrální úrovní, protože tyto při čtení vašich myšlenek mohou snáze vyvinout na vás vliv, znajíce vaše vnitřní pochody. A tím zmizí mnohé nepříjemnosti.
 
Obrazně si to lze představit takto - člověk je lidský duch a projevuje se cítěním (nikoli pocity) a pozemské tělo s rozumem jsou jako telefon se kterým voláte do astrálu v případě myšlení anebo přímo do pozemského v případě mluveného projevu. Protože si lidé ale myslí, že jejich myšlenky nikdo nevidí, tak na ně nedbají a jsou v tomto směru velice lehkomyslní.
 
I když nevěříte na tyto astrální záležitosti, tak přesto uvedení myšlení do souladu s ostatními svými složkami vás vždy povede k zušlechtění. Získáte jako osobnost jako taková a musí se to projevit i v životě na okolnostech na změně chování lidí vůči vám a pod., začnete vyzařovat integritu, čistotu...
 
Všímejte si, jak při nekontrolovaném myšlení snadno propadáte náladám, depresím, stresu a naopak, jak při ovládání svého rozumu vás naplňuje po čase síla a mír a pokoj.
 
Musíte se snažit myslet tak, jako kdybyste mluvili nahlas. Představit si, že vaše myšlenky každý vidí a proto myslet tak, jak i mluvíte. Samozřejmě i tady by mohlo vzniknout pokrytectví, kdyby se našel někdo kdo na to věří a přesto by chtěl zůstat na nízké úrovní, tak by se mohl snažit myslet pokrytecky, stejně jako pokrytecky mluví. Vy ale pokud jste v podstatě dobří, tak cítíte převážně dobře, čistě a ušlechtile, ale protože přepěstovaný rozum se dnes už dědí, tak jeho nadvláda nad vlastním člověkem je dnes těžko zvládnutelná. To jsou právě ony deprese, duševní bolesti a vše kolem toho... to vám, tedy vašemu duchu, vašemu cítění způsobuje onen přepěstovaný rozum, zatíná drápy do vašich duší a způsobuje vám bolesti. Proto pokud jste v podstatě dobří, tak vám stačí už jen ovládnout rozum. Nezapomínejte, že myšlenky se formují a zpětně se vracejíce formují i váš osud. Je to ono: co člověk zaseje, to sklidí. Platí to nejen pro hmatatelné skutky, ale i pro myšlenky a cítění.
 
Pamatujete na to, že když myslíte, tak mluvíte v jiné úrovní a mnoho lidí to vidí a nejen ti na onom světě, ale i ti mezi námi, kteří jsou jasnovidní. Má to strašlivé důsledky i po smrti. Když je člověk takto rozhozený a nejednotný, tak samozřejmě po smrti s takovou nízkou zralosti musí zůstat připoután v astrálu blízko země, kde dnes zůstávají po smrti téměř všichni lidé. 
 
Takže shrnuto udržovat myšlenky v čistotě a k nečistým myšlenkám patři i ty zbytečné myšlenky, protože vše zbytečné klesá ve stvoření dolů a myšlenky jsou s člověkem spojené jemnohmotným vláknem a tudíž špinavé, ale i zbytečné myšlenky člověka táhnou dolů. Tímto způsobem, tedy pamatováním stále na to, že když myslíme, tak mluvíme v jiné úrovní a že mnoho lidi to vidí, můžeme vlastně také dosáhnout oné chtěné čistoty v myšlení. 
 
Ještě jedno malé tajemství. Někteří z vás možná četli různé knihy o tvoření své vlastní reality skrz cítění. Tak problém, proč se mnohý nedaří je právě v neovládaném rozumu. Veškeré ty nauky (např. onen film Tajemství), tam stačí jen ovládnout rozum a udržovat myšlení v čistotě a onen váš duch, vaše cítění začne tvořit bez překážek. Samozřejmě je podmínkou, že jste vnitru živí a že tedy ještě cítíte. Toto neplatí pro mrtvé rozumáře a materialisty u který funguje už jen pocit na rozdíl od cítěni.
 
 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

X

Až po přihlášení

pouze přihlášení uživatelé mohou kopírovat