Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Kdo smí být nazýván člověkem?

 
Kdo smí být nazýván člověkem? 
 
 
 
 
 
Vnitřní prázdnota, vnější zdání, pokrytectví to jsou převládající prvky dnešní doby. Tak i různé pojmy jsou používané povrchně, aniž by ten, kdo jich užívá, skutečně procítil co ten který pojem obnáší a skutečně určuje. Proto ne každý kdo vypadá jako člověk na zemi je skutečně člověk. Protože hmotné tělo, tento pozemský obal, plášť není člověk. Je to pouze lidský obal a to je rozdíl.

Kdo je tedy člověk? Vlastní člověk je tedy ve skutečnosti ten, kdo toto tělo používá, tedy lidský duch inkarnovaný v tomto těle. Pokud tento lidský duch, který se projevuje toliko cítěním (neplést s pocitem), je líny, vlažný a neprojevuje se tedy, tak nemůžeme jeho hmotný obal nazývat člověkem. Protože člověka dělá pouze duchovní činnost člověkem.

Z toho vyplývá, že v dnešní době, kdy většina lidí je vnitřně mrtvá, že vlastně, když s takovým tvorem hovoříte, tak nehovoříte s člověkem, ale pouze s jeho nástrojem rozumem.

Rozum je spolu s hmotným tělem nástrojem pro lidského ducha, aby se za jejích pomoci mohl projevovat viditelně ve hmotném světě. Pokud tento lidský duch usnul, zlenivěl a nežije a neprojevuje se a nepoužívá svůj nástroj rozum, nýbrž je svým vlastním nástrojem spoutaný, tak nehovoříme s vlastním člověkem, ale pouze s jeho hmotným nástrojem rozumem. Hovoříme vlastně jakoby s počítačem.

Pokud chceme být důslední, tak nemůžeme takovou bezduchou loutku nazývat člověkem. Tento stav je dnes vlastní všem rozumářům a materialistům. Jsou to bezduché pro skutečný smysl života nepotřebné loutky.

Protože ve stvoření není nic bez formy, proto i tito politováníhodní tvorové nesou vnitřně vzhled, který odpovídá jejich stavu. To se projeví po pozemské smrti, po odložení hmotného obalu, který nesmí být nazýván člověkem. Projeví se to tím, že duše po odložení hmotného obalu vypadá tak, jak jí nyní náleží podle svého skutečného stavu. Tvor, který se duchovně neprojevoval a proto nemůže být zván člověkem, takový tvor v souhlase s tímto stavem také nevypadá po odložení hmotného obalu jako člověk. Podobně se děje těm, kteří sice vnitřně projevuji nějaký život, ale nikoli ušlechtilý, ale zlý jako např. závist, nenávist a pod. takoví tvorové také nevypadají jako lidé, ale jejích vnitřní stav přetvoří jejích duše v odporné zrůdy.

Tvorové, kteří nemají žádné cítění (neplést s pocitem) tedy nečiní ani zlo ani dobro jsou tzv. vlažní o kterých Ježíš řekl, že budou vyvržení. Přeloženo do dnešní řeči jedná se o vnitřně mrtvé tvory, nepotřebné ve stvoření (bez ohledu na rozumovou bystrost) protože nepřijímají žádná záření shůry. V závěrečném dění nesnesou zvýšený tlak Světla a budou ze země odvolání a zůstanou jen dobří a zlí, nastane boj mezi temnem a Světlem. Utrpení zasáhne všechny zbloudilce, esoteriky, církevníky a pod. ... pokud se v nich utrpením probudí upřímná touha a pokorná prosba o záchranu a poznání vlastních omylů a bludných cest po kterých šli, bude jim podaná pomocná ruka. Za vše jeden blud: ukřižování Ježíše nebylo Bohem chtěné, byla to sprostá vražda deviantů rozumářů, kteří nenávidí Pravdu a Světlo. Církev tímto bludem svedla všechny věřící na scestí. Toto utrpení bude poslední možnou pomoci. Je to Láska. 

Po tisicíletí byli ze Světla posílání vyslanci a proroci, aby zbloudilé lidstvo nasměřovali na správnou cestu. Povětšinou byli deviantními rozumáři ukamenování a ukřižování. Proto jako poslední možnost zbývá utrpení, když jinak dobrovolně nechce lidstvo slyšet. K přesvědčení se dochází prožitím, nikoli učením se. Proto bude lidstvo nyní silou moci donuceno prožít zhroucení všech svých rozumových dutých staveb. Všimněte si při tom jedné věci: do poslední chvíle, kdy se teď vše postupně zhroutí budou rozumáři vše obhajovat a vysvětlovat jakože je vše pod kontrolou a pod.

Celé dějiny a zcela zřetelně i přítomnost svědčí o tom, že materialisté jsou ti nejnebezpečnější sektáři a fanatici, kteří kdy žili na zemi. Nejsmutnější na tom je to, že lidé nejsou schopni se na tom poučit... zakládají nové strany a hnutí apod. .... prostě to nebude nikdy fungovat dokud budou nebezpeční rozumáři a materialisté u moci. Dokud se lidstvo dobrovolně nevřadí do Boží vůle tedy do zákonů stvoření.

Nebezpečný sektář je tedy ten, kdo jedná v rozporu se zákony stvoření a smyslem života. A to jsou dnes v první řadě rozumáři a materialisté.

Po očistě, která už delší dobu probíhá a která spočívá ve zrychleném rozuzlení karmických vláken, tak po ní, až už fanatici rozumáři nebudou, protože se vyhubí navzájem a zůstanou jen normální lidé, tak poté bude za člověka považován pouze ten, kdo člověka v sobě nechá působit. Kdo by chtěl být opět nebezpečným rozumařem bude vyloučen ze společnosti normálních lidi. Zůstane cizincem, bez domova.

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Návštěvy

Dnes:38
Včera:121

Právě přítomno lidí
5

Celkem členů

31 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat