Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Návštěvy

Dnes:75
Včera:139

Právě přítomno

3
online

Přihlášení

77 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Událost za událostí se budou řadit k těžkému řetězu strašlivých zklamání, která jsou však pro lidi léčivá, protože by se jinak nikdy neprobudili z bláznovství vlastního sebepřeceňování. Musí se konečně sklonit před tím, jehož milostí smí vůbec být – před Bohem!

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně!

To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

Abdrushin 

Real time web analytics, Heat map tracking

Schopnost přijetí duchovní nauky

 
Schopnost přijetí duchovní nauky 
 
 
 
 
 
Zákon stejnorodosti zasahuje i tady ve schopnosti rozpoznat čistotu nauky. Lidstvo selhalo a ze svého nástroje rozumu si udělalo modlu na úkor sebe samých, tedy na úkor vlastní duše, vlastního ducha.
 
Protože duchovní vývoj nešel rovnoměrně s rozumovým vývojem, je většina lidí vnitřně velmi zaostala. Následek toho je velká do-mýšlivost rozumu, takže ztratili i schopnost poznat tento pro ně osudový přehmat.
 
Duchovní zralost většiny lidí je na astrální úrovní, proto také po smrti většina zůstává připoutána v blízkosti země a proto také většina těchto lidí je schopna poznat jen nízké nauky, jako např. učení P. Chobota a jeho indiánů a křováků. Protože lidé jsou vnitřně na úrovní křováků a hotentotů, tak proto jsou přitahování k těmto nízkým naukám.
 
Samozřejmě lze namítnout, že je to vývoj a že snad dozrají. Jistě, takto to bylo zamýšleno. Ovšem v dnešní době už je to ostuda. Všichni jsme měli vyměřenou stejnou dobu. Nikdo nemůže říci, že byly nerovné podmínky, protože veškerá zralost lidí je důsledkem jejích vlastní svobodné vůle. Vývoj této části světů se blíží ke konci a všichni by už měli být zralí. Je ostuda, když např. evropané, tak rozumově vyspělí, jsou vnitřně svým duchem na úrovní křováků a hotentotů, že jsou schopní přijímat a chápat jen tyto nízké astrální komediální nauky. To je stav, který měl být již dávno minulosti.
 
Lidé zralejší např. přijmou nauku E. Tolleho nebo Buddhy a pod., ale stále je to ještě daleko ke skutečně Pravdě. Hlavní problém je v tom, že všichni dnes bez ohledu na vnitřní zralost mají problém s přepěstovaným rozumem. Ten jim dělá paseku při všem, hlavně domýšlivost a ješitnost. A protože nejvyšší učení je vždy prosté a jednoduché, mají lidé problém v něm spatřovat velikost. Jen člověk duchovně zralý a nespoutan rozumovou domýšlivosti může přijmout a pochopit nejvyšší učení.
 
Rozumová ješitnost nechce přijmout jasné a prosté věci, protože by se pak neměla čím blýskat. Jak by mohl někdo kdo má vysokoškolské vzdělání věřit něčemu co chápe i nevzdělanec? I do církví se tato ješitnost zapletla. Proč asi věřící trvají na bludu, že Kristus zemřel za jejích hříchy? I když to sami neví, tak opět je to ješitnost. Pro ně by jim Kristus za to nestál, kdyby nevzal na sebe hříchy... kdyby ukřižování bylo jen sprostou vraždou. V takového "obyčejného" Krista by nemělo pro ně, ješitné lidi, cenu věřit. Tato rozumová ješitnost se tlačí do veškerého myšlení. 
 
Přestože vše, celá příroda svědči o Boží přirozenosti, poněvadž Bůh je východiskem všeho přirozeného, tak k chápaní Jeho vůle je zapotřebí prostoty a jednoduchosti. Lidé vše jasné a prosté úmyslně čeří, aby se v tom nejapně plácali a před druhými blýskali. Známkou vysokého vědění má být obtížnost pochopení. Tento názor je známkou té největší omezenosti. Proč by to Bůh dělal? Každý to už dnes vidí, že mozkoví mrzáci (např. materialisté) jsou těmi nejnebezpečnějšími mezi lidmi a že vedou svět do záhuby. Jasně z toho vyplývá, že cesta rozumové domýšlivost bez duchovního cítění není správná. 
 
Tedy shrnuto, ten kdo je vnitřně na úrovní křováků, je schopen přijmout nauku na podobné úrovní např. Chobotovy křováky a hotentoty. Kdo je výše, ale je spoutan ješitnosti, tak přijme jiné esoterické bláboly, kde se podkuřuje lidské ješitnosti např., že lidé mají v sobě božské a pod.
 
Pokud chce člověk přijmout nejvyšší učení, tak musí sesadit rozumovou domýšlivost a přijímat jen svým pokorným duchem... to je ale pro dnešní samolibé lidstvo ten nejtěžší úkol. To nejjednodušší se stalo lidem tím nejtěžším a mnozí už nejsou schopní ani přijít na tuto myšlenku. Pokud ale lidé zůstanou spoutání svou směšnou domýšlivosti, že vědí vše lépe a nebudou chtít v pokoře přijímat od svého Boha (což jediné je známkou pravého lidství), tak jim hrozí věčná smrt. Protože v takovém stavu zůstávají po smrti připoutání v astrálním roští a posléze s ním půjdou do rozkladu, pokud se zavčas nevyprostí.
 
 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

X

Až po přihlášení

pouze přihlášení uživatelé mohou kopírovat