Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Ochrana menšin

 
Ochrana menšin
 
 
 
 
 
V poslední době vidíme snahu ze strany prozápadních chlípníků dostat do různých vedoucích funkcí různě deformované jedince, genderové mixy, homolidi či jakési bezpohlavní, dvoupohlavní a kdoví co vše ještě dnešní zvrácená doba vymyslela. Navenek se nese pokrytecký vývěsný štít, který má ukazovat čisté chtění, jako že jde o toleranci oněch úchylek apod. Ve skutečnosti je to práce temna, které chce všude do vedení dostat své temné a chlípné nástroje. Tlačí je všude, kde je potřebuje mít. Proč asi v hlavních médiích jsou všichni prozápadní chlípníci? Proč jsou plní nenávisti vůči Rusku, SPD, vlastencům, tedy vůči cítícím lidem? Když většina národa smýšlí opačně? Protože zlo, temno si dosazuje své nástroje do vedení! Proto je dnes snaha dostat do vedoucích rolí naprosto pokřivené lidí. Tvory, kteří stojí na hony daleko od přirozenosti řádu stvoření a ochotné ke všem zvrhlostem. Skrze tyto trabanty temnot, pak snáze přivedou lidstvo do záhuby. Proto probuďte se a nebuďte lhostejní, ale choďte volit a volte normální lidi (např. vlastence).
 
Ochrana menšin. Toto je další jeden z bludů materialistů a rozumářů, protože tito nejsou schopni vidět skutečné příčiny mnohých dějů. Mnohé děje mají své kořeny v jemnohmotném a duchovním světě. Problém je v tom, že rozumem pocházejícím z hmotného mozku nelze zkoumat jemnohmotnost a už vůbec ne duchovní svět. Proto rozumáří jsou vlastní vinou nejhloupější lidé v celém jsoucnu. Každá menšina si za svou menšinu může sama. Každý jeden člověk dostal na počátku od Stvořitele naprosto stejné schopnosti, naprosto rovné podmínky při svém vstupu do hmotného stvoření. Veškeré rozdíly u lidi pramení z jejich svobodné vůle. To že jeden je zaostalý a žije ve špíně nebo mezi křováky to je jeho vlastní vina. 
 
Problém je v tom, že dnes u vedení národů jsou omezení rozumáři a ti popírají svou vlastní duší, kterou spoutali svým vlastním nástrojem rozumem, ze kterého si udělali modlu... onen přepěstovaný dnešní rozum je ona ŠELMA zmiňovaná v bibli, také označována 666.
 
Ano jistě, zralý člověk je milosrdný člověk a nebude menšiny utiskovat. Jde o to, že rozumáři nejsou skrz svou omezenost schopni rozlišit jak a která menšina se na tom má, co potřebuje, aby se vzchopila a pod. Už jsem psal jinde např. o homosexualitě. Také je to menšina, jenže omezení a proto nebezpeční rozumáři začali z falešné solidarity homosexualitu legalizovat. Nevidí skrz svou omezenost, že homosexualita je proti přírodním zákonům, že je to následek chybně použité svobodné vůle člověka. Např. když se žena ve svém životě ve své činnosti pomužšťuje, tak si utkává jemnohmotné nitky, které ji přivedou v příští inkarnaci do mužského těla... a naopak je to i se změkčilými muži, ti se příště inkarnují do ženských těl. Rozumáři toto vše nevidí, protože skrz svou retardaci nejsou schopní sledovat děje až k místu jejích vzniku a proto vyvozují falešné závěry ze svých chorých hlav a vedou tak lidstvo do záhuby.
 
Takže nejde o to tyto menšiny legalizovat. Musí se naopak jim vysvětlit jejich stav a snažit se o nápravu. Nemají-li nakonec zakusit duchovní smrt, protože veškeré ty ústupky od rozumářů skrz falešnou soustrast tyto lidi nakonec zahubí, protože v tomto pokřiveném stavu nemohou při konečném zúčtování obstát.
 
Lidé probuďte se! Jen velice nebezpečný deviant rozumář, může povolit a legalizovat rodinu, kde rodiče jsou stejného pohlaví. Nevidíte, že je to vzpoura proti Bohu, proti přírodě?! Vůbec veškeré ty úchylnosti, které se pomalu, ale jistě legalizují... před sto lety naprosto nemyslitelné, ale dnes je lidstvo vůči tomu tupé a přijímá to namnoze s klidem.
 
Tělesný stud! Zamyslil se někdo někdy nad tím, proč dostal člověk od Boha tělesný stud? A proč dnešní doba se snaží ho pošlapat a zrušit pod rouškou různých pokryteckých výmluv? Čím větší stud, tím duchovně ušlechtilejší člověk a proto se snaží dnešní nebezpeční devianti rozumáří a materialisté jej pošlapat a zrušit. A tím snížit lidstvo jen na chlípnou temnu sloužící loutku.
 
Každý z vás má ve svém nitru kompas! Použijte jej! Nebuďte ovce! Neposlouchejte devianty rozumáře a materialisty, jinak spadnete s nimi do propasti! Vnitřní cítění... musíte se zklidnit a naslouchat svému cítění. (Jak poznám svůj vnitřní hlas svědomí?)
 
Smysl pro krásu, ale ne pro tu rozumovou, ta vytváří jen karikatury a šílenství. Smysl pro krásu, kterou je schopen vnímat váš cit, vaše nitro, vaše svědomí. Vaše nitro musí přitakat, musíte v nitru cítit souhlas svého srdce, tento souhlas svého srdce ucítíte vždy, když uslyšíte PRAVDU... za předpokladu, že jste ještě v nitru živi.
 
Vaše vnitřní bolesti, bolesti, které prožíváte jsou drápy, které do vaší duše zarývá váš rozum... šelma, které jste dovolili, aby získala nad vámi moc. Mnozí jsou naprosto zotročení. Ale ve světovém dění je nyní vše ze Světla posíleno, aby se to projevilo takové jaké to skutečně je. Proto pokud se nevymaníte ze spáru svého přepěstovaného rozumu, tak zahynete.
 
Podobně národnostní menšiny. Není možné tzv. nepřizpůsobivé občany mísit se zralejšími lidmi. Musí být přísně plněn zákon stvoření - zákon přitažlivosti stejnorodého. Jestliže se násilím nastěhují nepřizpůsobiví mezi ušlechtilejší lidí, tak nemůže vzniknout harmonie a soulad. Tzv. vyloučené lokality jasně ukazují, jak na tom vnitřně tito lidé jsou, kteří tam žijí. Mají přece možnost zde na zemi vidět, že se dá žít i jinak, ale to oni prvně musí samí chtít a až se následně změní, tak až potom mohou vystoupit výše a jít mezi světlejší lidi a ne naopak nízké a temné, nevychované bytosti násilím cpát mezi normální lidí.
 
Lidská duše se při inkarnaci musí řídit převážně zákonem přitažlivosti stejnorodého. Proto se do nízkých kmenů (např. v Africe) inkarnuji nízké, temné, nevyzrálé duše. Duše, které nevyvinuly v sobě nic ušlechtilého. Proto musí uzrávat mezi sobě rovnými, aby se jim tento stav zošklivil a usilovaly o vlastní polepšení. Teprve až poté, až ona lidská duše usiluje o polepšení a skutečně na sobě pracuje, tak až poté může být povznesena do světlejšího okolí, tak je tomu na onom světě a tak tomu má být i na Zemi. Ovšem nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté se ve své domýšlivosti stavějí nad tyto zákony přírody a chtějí je obcházet. Ovšem nikoli beztrestně lze obcházet tyto zákony. Jestliže tito fanatici budou nízké temné duše míchat mezi slušné lidi, tak vždy vznikne hrubý nesoulad, protože je to proti přírodním zákonům. Tito slušní, zralejší lidé budou nakonec sami prchat z takové nízké společnosti. Pokud necháte u moci tyto nebezpečné fanatiky, tak to nedopadne dobře.
 
Už několik let události nabírají spád, na rychlosti. Není ani tak důležitá příčina, jako účel tohoto dění. Zákon zvratného působení (co zaseješ, sklidíš) se v minulosti rozuzloval v mnoha případech až v další inkarnaci. Pokud by lidé zůstali normální, tak by o těchto věcech věděli. Protože normální nezůstali a z pozemského nástroje rozumu si udělali modlu a nechali se jím zotročit, tak se těmto duchovním zákonům dodnes pouze usmívají. A protože přesvědčení vzniká pouze prožitím, tak brzo toto zvratné působení zesílí tak, že přijde v mnoha případech ihned. Lidé budou dostávat rány, sotva pomyslí na to, že by někomu ublížili či uškodili. A tím bude ještě několika málo lidem zachráněn život, protože zachráněn může být pouze ten, kdo se vřadí do zákonů stvoření. Ti, kteří nejsou úplně zkažení, tak tyto lidi to bude nutit k zamyšlení a možná k obratu.

Nikoli tedy návštěvy kostelů, mumlání modliteb a pod., ale pouze skutečné vřazení se do zákonů stvoření může člověku pomoci. A co je v první řadě zapotřebí k tomuto vřazení se do těchto zákonů? V první řadě je zapotřebí tyto zákony poznat. A tady je kámen úrazu. Dnešní rozumáři namísto pokorného vřazení se do stvoření si zřídili pozemské vysoké školy, kde si vyrábějí sebeukájeci vizitky (Pudr, Hadr a pod.) a s těmito potom exhibují před prostými lidmi.

Brzo lidé v prožití poznají, že rozumáři a materialisté jsou těmi nejnebezpečnějšími fanatiky, nejnebezpečnější sektou, která kdy byla na zemi. Že to byli právě oni, kdo tuto zemi zpustošili a domýšlivě vedli po celá tisíciletí lidstvo do záhuby.
 
 
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Návštěvy

Dnes:35
Včera:121

Právě přítomno lidí
2

Celkem členů

31 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat