Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Návštěvy

Dnes:67
Včera:139

Právě přítomno

4
online

Přihlášení

77 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Událost za událostí se budou řadit k těžkému řetězu strašlivých zklamání, která jsou však pro lidi léčivá, protože by se jinak nikdy neprobudili z bláznovství vlastního sebepřeceňování. Musí se konečně sklonit před tím, jehož milostí smí vůbec být – před Bohem!

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně!

To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

Abdrushin 

Real time web analytics, Heat map tracking

Evropské hodnoty

 
Evropské hodnoty
 
 
 
 
 
Lidé by se měli více snažit zkoumat pozadí a pohnutky toho či onoho. Nehledět pouze na vnější formu, ale svým cítěním zkoumat skutečný obsah. Mnozí na to nedbají a také tomu nevěří, ale každé jednání a tedy i cítění a myšlení má formu, formuje se a jsou mezi námi i lidé, kteří to mohou patřičným (duchovním, jemnohmotným) zrakem vidět. V tomto pro pozemský zrak neviditelném světě se nyní odehrává obrovský boj o osud člověka o osud lidstva. Boj mezi dobrem a zlem. Ti jež stojí na straně zla mají na zemi jako svou výhodu pokrytectví, farizejství. Na onom světě každý vypadá tak, jaký skutečně je. Nelze tam nic předstírat a každý zloduch je ihned každému poznatelný. Na zemi lze ale dočasně klamat, schovat se za vnější formu, vystavit na odiv lesklý štít a takto oklamat mnohé povrchní.
 
Nyní ale nově zesílené záření ve stvoření vše urychluje a to za účelem rychlého rozuzlení veškeré karmy. To co by trvalo mnohá staletí bude nyní vtěsnáno do několika málo let. Urychlena sklizeň setby. Všichni ti, kteří vedou tento svět do záhuby a to jsou především nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté, kteří tento svět zpustošili, budou účinkem tohoto dění natrvalo vymazaní z povrchu zemského, žel s nimi i mnoho těch, kteří se z lenosti s nimi sbratřili.
 
Nyní dochází k uplatnění ještě další dění. Ono zesílené záření nutí každého, aby ukázal jak na tom ve skutečnosti je. Tedy padají pokrytecké masky. Vidíte, že tvorové, kteří už ztratili pravé lidství, jako jsou udavači, že se s tím dokonce ještě chlubí. Začíná se dít to, co se děje na onom světě, tedy že každému bude vše jasné, jak na tom ten druhý je. Zlí a temní lidé mají zúžený obzor chápání, jen na zemi mohli dočasně za použití vychytralého rozumu se maskovat, nyní i tato zbraň jim tlakem Světla byla vyražená a jejich chlípnost a chlípné tzv. "hodnoty" se stávají všem zjevnými a oni si toho nejsou vůbec vědomi. Omezenost jejich duší je nechává v nic netušící pýše ještě být na svou zvrácenost hrdí.
 
Normální člověk je takový člověk, který skrz cítění (nikoli pocity) je schopen se vřadit do stvoření. Každý člověk, který je ještě v nitru živý, pozná skrz toto cítění co je čisté, krásné a proto správné a podle zákonů stvoření. 
 
Tzv. evropské hodnoty prozápadních chlípníků jsou každému v nitru živému člověku jasně poznatelné jako útok havěti na Světlo a Pravdu, útok špinavé sběře z jemnohmotných hlubin, která se dostala k inkarnaci na zemi a nyní v nenávisti vůči Světlu a řádu stvoření se snaží vše strhnout na svou stranu do záhuby a pohřbít. Pod pokryteckým pláštikem legalizují veškeré své chlípné výstřelky jako homosexualismus, feminismus, genderismus, multikulturalismus a další zvrácenosti. Temno, havěť se vždy tlačí do vedení, aby mělo vliv. Proto přesto, že mnoho lidí je proti těmto chlípnostem, tak ve vedení národů máme vesměs jen nástroje temnot. Příčinou toho je, že většina lidí je vlažná. Tak např. stoupenci Babiše jsou vlažní, loutky, kterým stačí kobliha, klobása, stupidní pořad v TV a jsou spokojení. Ovšem jak stojí v Bibli, vlažní budou vyvržení. Napsal jsem k tomu nedávno článek - Vlažní budou vyvržení - tito vlažní vlastně sabotují boj těm světlým a dobrým.
 
Proto tato Světlu nepřátelská havěť stále útočí, plná nenávisti, vůči Pravdě, vůči Rusku, vůči vlastencům, tedy vůči cítícím lidem:

"Po tom se pozná, kde číhají temnoty. A to co temnota nenávidí, co pronásleduje svou nenávistí, tj. jen Světlo a všechno světlé. Každý, kdo v klidu zkoumá, nalezne hned důkaz, kde jest temnota a kde Světlo. Je to podle zákonů stvoření a dá se to z mého Poselství podrobně zdůvodniti. Vždyť temnoty nenávidí Světlo a snaží se je napadat a špinit, kde jenom mohou!
Kam temnota útočí, tam jsou světlé hodnoty! To bude lidem v budoucnosti jasně viditelné. Budou moci podle toho usuzovati a jednati, aby úplně vymýtili zlo, které se musí takto samo vždy označiti!"
 
Abdrushin
 
 
Ano, komu to ještě nedošlo, tak nyní se odehrává boj mezi dobrem a zlem mezi Světlem a temnotou. Proto se lidé děli nyní na dvě skupiny. Na havěť a její chlípné hodnoty a na cítící a tedy normální lidi. Proto probuďte v sobě čisté cítění, abyste nemuseli zbloudit a nebyli oklamání nebezpečnými farizeji, kteří vás chtějí strhnout s sebou do záhuby.
 
=
 
Častým argumentem prozápadních chlípníků je, že prezident Zeman i další lidé např. vlastenci rozdělují společnost. Jak ale chcete spojit prozápadní chlípníky, farizeje a fanatiky s normálními lidmi?
 
Proč asi Ježíš řekl: Matouš 10,34-36: "Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina."
 
Když vezmeme v úvahu, že v Ježíši byla inkarnována čistá bezbytostná Láska z Boha a přesto takto hovořil. Právě, že čím více uplatníte čistou, přísnou, svěží pravou Lásku, nikoli tu slizkou pokryteckou sluníčkářskou, tak o to více se temno a jeho nohsledi postaví nenávistně proti vám a proto se společnost rozděluje nyní více nápadně, protože čas se blíží k finiši. Tlak Světla vše žene ke konci a k rozuzlení a to nutí každého, aby ukázal co v něm je. Temno ovšem nenávidí Světlo. Nepřipadá proto vůbec v úvahu nějaké sjednocení mezi sluníčkáři a normálními lidmi. Vždyť právě probíhá boj mezi temnem a Světlem.
 
Nenechte se proto zviklat jalovými slovními obraty o rozdělování společnosti. Zdravou společnost rozdělili prozápadní chlípníci, kteří k nám pašují veškeré své zvrácenosti homosexualismus, feminismus, genderismus, multikulturalismus a další chlípnosti, které jsou v rozporu s přírodními zákony. Nikdy se nemůže v nitru živý a opravdový člověk spojit a sjednotit s touto deviantní společnosti. A to, že Světlo nakonec zvítězí o tom nepochybujte... a bude pláč a skřípění zubů na straně chlípníků a sluníčkářů. Sluníčkářům totiž stále nedochází, že nikoli podle domýšlivosti jejich chorých hlav se má řídit společnost, ale že oni se musí řídit podle přírodních zákonů nebo-li Boží vůle, což je jedno a totéž.
 
 
 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

X

Až po přihlášení

pouze přihlášení uživatelé mohou kopírovat