Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Nesmí se vyvolávat strach!

 
Nesmí se vyvolávat strach!
 
 
 
 
 
Rozumáři a materialisté, tedy ti tvorové, kteří zpustošili tento svět a vedou jej do záhuby a kteří se pasovali do role vůdců s oblibou používají argument, že se nesmí vyvolávat strach. Tento argument tzv. odborníci na náboženství (jaká to trapná situace, fanatik rozumář dělá odborníka na náboženství) tak tento argument zavedli i do náboženství. Každé náboženství, které vyvolává strach je tedy podle nich nebezpečné. Lidé jsou jako ovce, klidně tomu bez hlubšího uvažování věří.
 
Většina lidstva, tak jak je dnes ve svém stavu, tak většina lidi zahyne... mám na mysli skutečnou duchovní smrt. A teď někdo v tom vidí vyvolávání strachu a někdo, kdo je normální, v tom může vidět starostlivou lásku k bližnímu, která ho chce uchránit před strašlivým osudem, který ho čeká, protože jde proti zákonům stvoření. Jenže líní ovčané v tom nechtějí vidět starostlivou lásku, protože je vyrušuje z pohodlné duchovní dřímoty. Raději popřejí sluchu těm, kteří tento svět vedou do záhuby, hlavně, když to tedy bude beze strachu.
 
Všimněte si, že toto varování o vyvolávání strachu, slouží v první řadě jako štít pro ony velice nebezpečné devianty rozumáře a materialisty. Nikdo soudný už dnes nepochybuje o tom, že rozumáři a materialisté zpustošili tento svět. Nebo chcete snad tvrdit, že svět zpustošili lidé, kteří mají úctu ke svému Stvořiteli? Lidé, kteří dodržují desatero přikázání a ze všech sil se snaží poznat zákony stvoření a žít podle nich? Chcete tvrdit, že oni vedou svět do záhuby?
 
Tedy tito nebezpeční blázní používají tento štít pro sebe k zakrytí všech svých hanebnosti a přehmatů. Svým omezeným rozumovým poznáním vedou svět do záhuby a proto jako štít nesou před sebou zákaz vyvolávaní strachuTedy zakazují mluvit Pravdu
 
Je to tedy ochranný štít pro ony samotné rozumáře, kteří zasvinili tuto planetu. Problém je v tom, že se to dostalo i mezi věřící. Nesmí se vyvolávat strach v lidech. Celé lidstvo se řítí do záhuby a my budeme mlčet, aby se nevyvolával strach. Tak jste normální ještě? Takže beze strachu úplně v klidu jako nyní skočíme do propasti?! Hlavně že nebyl vyvolán strach... že skok do propasti byl proveden klidně a beze strachu. Jako nezlobte se, ale pokud takto uvažujete, tak vám řeknu jen jedno: dejte si par facek!
 
Zkuste se bez samolibosti a předsudků zamyslet: Uvědomte si, že rozumáři a materialisté jsou ti nejhloupější lidé v celém jsoucnu. Jsou spoutání svým rozumem, který pochází z hmotného mozku. Proto tito tvorové mohou chápat pouze hmotné věci. Většina věci nebo dějů má ale kořeny v duchovnu. To znamená, že tito mozkoví mrzáci nevidí skutečné příčiny mnohých dějů. Pozorováno shůry tito tvorové patří do ústavu pro choromyslné, protože jsou velice nebezpeční, o čemž svědčí celé dějiny i přítomnost. Tvor, který popírá svého Stvořitele (a z toho plynou jeho přehmaty proti Vůli Boží), takový tvor není normální. Buď má zmrzačený mozek, přepěstovaný rozum na úkor zadního mozku anebo je duchovně zaostalý. Nejčastěji obojí dohromady.
 
Chápete situaci v celém rozsahu? Blázní, kteří by měli být ve svěracích kazajkách, tak tito blázní jsou ve vedení národů a států!
 
Kam asi dojdete, když jste si dosadili do vedení ty nejnebezpečnější fanatiky a sektáře, kteří kdy byli na zemi? Neexistuje na zemi nebezpečnější sekta, než je materialismus. S touto sektou dojdete nejjistěji do záhuby, žádná jiná sekta není tak spolehlivá ve svém zkázonosném působení i co do rozsahu působnosti. Ale pokud vás to uklidní, tak to bude beze strachu, protože strach vám tito vaši fanatici zakázali a vy jste je poslechli. A tak bude znít vesmírem: Tupé ovce byly beze strachu vyhubené.
 
Rozumáři a materialisté vidí, že se jim jejích dílo hroutí. Vidí, že to nedopadne dobře. Proto vám zakazují strach, tedy vám zakazují onu kontrolku hlasu svědomí. Zakazují vám vidět a říkat Pravdu.
 
 
Přečtěte si pozorně slova od Abdrushinova:
 
Rozhlédněme se kolem. Kdo ještě dnes s posměchem přechází na všech stranách se hromadící předzvěsti a oznamování strašlivého dění, jde při tom svou cestou a nechce viděti, že mnohé z toho se již splnilo, že týden za týdnem hromadí se přírodní úkazy, ten jest omezen a nebo za určité bázně nechce ještě nic uznat.

Jsou to omezenci, nebo zbabělci, kteří se neodvažují pohledět skutečnosti do tváře! V každém případě jsou však škůdci! A kdo nechce poznat velikou hospodářskou nouzi, jež se nezadržitelně stupňuje ve všech zemích tohoto světa, kdo nechce poznat vyrůstající z toho zmatek a bezmocnost jako nevyléčitelnou katastrofu jen proto, že snad sám má ještě co jíst a pít, takový člověk nezaslouží, aby byl ještě nazýván člověkem. Vždyť musí již býti vnitřně zkažen a otupen proti cizí bolesti.

„To všechno tu již bylo!“ Tak prohlašují jejich lehkomyslné řeči. Ovšem, že jednotlivosti z toho tu již byly! Avšak nikdy ne v takovém poměru jako dnes, za takového vědění, kterým se dnes všechno honosí a za takových dopravních prostředků a styků, jaké jsou dnes. To jest rozdíl jako den a noc! Především nebylo však nikdy takové nahromadění událostí. V dřívějších dobách uplynula léta mezi jednotlivými přírodními událostmi a mluvilo se a psalo se o nich po celé měsíce. Všichni kulturní národové byli tím vzrušeni. Dnes je všechno zapomenuto v tanci nebo v denním žvanění za několik hodin. V tom jest rozdíl, který se nechce přiznati z bázně, jež se projevuje lehkomyslností! V rouhavém nechtění porozuměti!

„Lidstvo se nedá zneklidňovat!“ Tak zní přikázání dnešní doby. Avšak takový požadavek nepostavili lidé z lásky k lidstvu, nýbrž jen z bázně. Také nikdo z nich na to nedorostl!

Často jsou tyto uklidňovací pokusy tak nemotorné, že jen úplně lhostejné lidstvo může je mlčky snášet v takové otupělosti, jaká dnes panuje. Nikdo však nechce poznat a říci, že jest to nepřátelská práce proti vznešené vůli Boží.

Bůh chce, aby lidé poznali tyto výstrahy, které se ozývají velmi zřetelnou mluvou z událostí, valících se vpřed! Mají probuditi lidi z jejich lehkomyslného duchovního soumraku, aby přemýšleli a ještě v pravý čas nastoupili cestu k obratu a to dříve, než bude nutno, aby všechno to utrpení, které nyní vidí u svých spolubližních, muselo zasáhnouti také je. Je to vzpírání se proti Bohu u všech těchto lidí, kteří tomu chtějí uklidňujícími řečmi bránit.

Lidstvo jest však až příliš vnímavé pro každé slovo, které mu chce umožnit, aby se nemuselo pohnouti duchem. Lidé nechávají si proto rádi říkat nejpodivuhodnější věci, přijímají je s vírou a dokonce je chtějí mít. Rozšiřují a dokonce je zastávají jen proto, aby nebyli vystrašeni ze svého klidu a pohodlnosti.

Abdrushin  (přednáška Zkřivený nástroj)

 

 Vidíte co říká Abdrushin o těch, kteří hlásají tzv. že se nesmí vyvolávat strach? Píše:

„Lidstvo se nedá zneklidňovat!“ Tak zní přikázání dnešní doby. Avšak takový požadavek nepostavili lidé z lásky k lidstvu, nýbrž jen z bázně.

...Nikdo však nechce poznat a říci, že jest to nepřátelská práce proti vznešené vůli Boží.

...Je to vzpírání se proti Bohu u všech těchto lidí, kteří tomu chtějí uklidňujícími řečmi bránit.

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Návštěvy

Dnes:40
Včera:121

Právě přítomno lidí
3

Celkem členů

31 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat