Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Jak vypadá normální sexualita?

 
Jak vypadá normální sexualita?
 
 
 
 
 
Následkem toho, že se k moci dostali nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté je dnes vše špatně. Protože směr lidstva určují ti nejomezenější tvorové, tak vše dostalo pokřivený a falešný směr. Rozum je výplod hmotného mozku a proto rozumáři mohou chápat jen hmotné věci. Duchovní složka člověka tak byla potlačená a hmotná složka byla vyzdvižená a velice přepěstovaná. K hmotné části patří i všechny pudy.
 
Nejprve popíšu situaci, jak vypadá u normálních lidí, tedy těch, kteří nejsou spoutaní rozumem. Duchovní lidé žijí silný citový život a rozum jen používají jako nástroj ve hmotném světě. Protože nejsou zotročení rozumem, tak pudy u nich nehrají prim. Silně jejich směr a prožívaní určuje cítění (nikoli pocit). Láska k partnerovi či partnerce je duchovní. Prožívají niterné štěstí a blaženost v citu. 
 
K pohlavnímu spojení u normálních lidí dochází méně často než u materialistů. Záleží i na zralosti, věku... zhruba jednou za týden až to dojde ke stavu u vysoce zralých lidi, že úplně přestanou žít pohlavním životem. Nejde ale o potlačování těchto pudů, jde o to, že když člověk stojí svým duchem vysoko nad rozumem, tak se pudy dostávají silně do pozadí. 
 
Samotný tento pohlavní akt trvá vzhledem k dnešním poměrům velice krátce. Dojde ke krátkému spojení, splynutí, vyvrcholení, výměně duchovních sil... to vše trvá řádově několik vteřin, maximálně pár minut. 
 
Když se takto milují dva duchovně zralí lidé, tak jsou pod ochranou světla. Ovšem dnes jsou téměř všichni lidé zotročení. Dnešní nebezpeční materialisté a rozumáří udělali ze sexu požitek a takto jej prezentují. Když se ale člověk páří za účelem požitku, tak už není pod ochranou světla, ale skrz zákon stejnorodosti se k pařícímu páru přidruží duše z onoho světa... temné a sexuchtivé, slizké zrůdy z jemnohmotných hlubin.
 
Protože tyto temné duše po smrti už nemohou tak silně prožít své vášně, protože k tomu jim chybí hmotné tělo, tak se přidružují k ještě žijícím pozemšťanům a s nimi spoluprožívají jejich ukájení pozemských požitků. V mnohých případech tyto temné duše přímo skočí na souložící pozemské lidi (tito jejich astrální těla necítí), skočí na záda a obejmou a přitisknou se na člověka a v citu s nim spoluprožívají ukojení jeho cítění, jeho prožívání, jeho ukájení pozemského požitku.
 
Teď si představte, že v tomto stavu dojde k početí, tak kdo se k vám tak asi může inkarnovat? Když kolem vás v tu chvílí je horda temných duší, která se s vámi spoluukájí? Tady je i vysvětlení proč je na zemi tolik temných a zlých a sobeckých lidí... jsou to temné duše, které se dostaly k inkarnaci skrz zvířecí páření bez lásky.
 
Takže u normálních lidí není pohlavní akt častý ani dlouhý a není za účelem požitku. Nikdo neřeší předčasné vyvrcholení, polohy, předehry a pod. ... to vše vymysleli materialisté a jistě a bezpečně to zotročuje všechny lidi. Různé chemie dnes za účelem prodloužení pohlavního aktu a pod. ... to vše je jistá cesta do záhuby. 
 
Když vezmete na vědomí fakt, že pohlavní vzrušení se u člověka probouzí pouze a jen myšlenkou.... tam najdete mnohé rozluštění. Tady temno zasáhlo, nejprve přinutilo lidstvo si přepěstovat přední rozumový mozek a pak už člověk veškeré pozemské požitky vystupňoval sám, vlivem svého nemocného zmrzačeného mozku.
 
Člověk, který žije sám bez partnera, partnerky, takový, když udržuje skutečně myšlenky v čistotě, což je jedině normální stav, tak vůbec u něho nedojde k nutnosti nějak uplatnit pohlavní pud. A nyní to srovnejte s dnešní propagaci masturbace jako že velice zdravého praktikovaní. Všichni jsou takto chycení do pavučiny temnot a zotročení. V takovém stavu vůbec nemůže nastat rozkvět duchovních sil. Jen závisláci z temnot jsou přitahovaní k zemi k všem těm dnešním ukáječům pozemských požitků a znovu se inkarnují. 
 
Čistota myšlenek je silná zbraň... temno musí zůstat stát ve velkém odstupu od vás, když vy udržujete myšlení v čistotě, stane se kopím a mečem ve vaší ruce.
 
Všichni ti nebezpeční devianti rozumáří a materialisté, kteří určují a propagují dnešní ukájeci směr z největší části budou zahubení při konečném třídění. Nezbude jim čas všechny lidi, které svedli, přivést na správnou cestu. Pokud nějaký sexuolog (vůbec každý člověk) svedl nějakého člověka svými bludnými názory, tak ho musí podle Božích zákonů, přivést zpět. Ti co své bludy šířili i písmem a v médiích jsou vesměs ztracení. Různí zvěřinoví plzací zauzlovaní, kteří takto přivedli mnoho lidí na pokraj propastí a mnohdy i do ní.
 
Znovu - pohlavní pud se probouzí u člověka pouze myšlenkou. Proč asi je dnes všude sexismus? Ve filmu, reklamě, módě... prostě všude? Nejjistější zbraň jak zotročit lidstvo.
 
Žena měla být kněžkou čistoty. Ušlechtilá, vznešená, půvabná, čistá... normální muži by se k takové ženě blížili s úctou a ostýchavosti a tak by vzkvétal na zemi mír a štěstí. Toto je skutečný úkol ženy. Tím, že se dnešní ženy oblékají jako běhny a coury, tak tím jen podněcují ony nečisté myšlenky o kterých jsme si už řekli, že jako jediné probouzejí pohlavní pud... a tak vše vedou do záhuby. O nečisté myšlenky se jedná vždy, pokud jsou směřované na jinou cizí ženu (příp. muže). A také pokud jsou jen za účelem žádosti a ukojení ve vztahu. 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Povolaný český národ
  Vladislav Brewczyński Vladislav Brewczyński 26.04.2020 14:03
  Velmi silně bije a rezonuje v článku Morava tato věta: Ale oni nezůstanou takoví, jací jsou, ale v ...

  Číst dále...

   
 • Sen – cesta do pekla
  Vladislav Brewczyński Vladislav Brewczyński 26.04.2020 13:33
  Obrázek, který máte v titulku vašeho pojednání, je opravdu výstižný a mohu potvrdit, že to vyobrazení ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat