Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Návštěvy

Dnes:64
Včera:139

Právě přítomno

2
online

Přihlášení

77 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Událost za událostí se budou řadit k těžkému řetězu strašlivých zklamání, která jsou však pro lidi léčivá, protože by se jinak nikdy neprobudili z bláznovství vlastního sebepřeceňování. Musí se konečně sklonit před tím, jehož milostí smí vůbec být – před Bohem!

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně!

To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

Abdrushin 

Real time web analytics, Heat map tracking

Peklo - fantazie nebo skutečnost?

 

Peklo - fantazie nebo skutečnost? 

 

  

napsal Pavel Krajíček

 

 
Mnoho lidí odrazuje od víry v Boha různé "staromódní" představy o tom či onom ději.  Jde o to, že tyto obrazy, vesměs biblické, byly lidem dané v určité době. Tedy byly vždy přizpůsobené tehdejší zralosti pozemských lidi. 
 
Tím, že si lidé neúměrně přepěstovali pozemský rozum na úkor projevu vlastního nitra - ducha - tedy cítění, nemohou nyní rozumět prostému dětskému vysvětlení v bibli. 
 
Mnohé skutečné děje lidé zařadili do pohádek jen proto, že vlastní vinou zmrzačeným mozkem, nemohli už ony děje vidět ani vycítit (např. bytosti působící v přírodě a pod.)
 
Samozřejmě že ono peklo nestvořil Bůh... stvořili si jej lidé sami. Mají přece svobodnou vůli. Každý člověk si vytváří sám svůj osud. Svým cítěním a myšlením vytváří lidé skutečné viditelné a hmatatelné předměty a formy... samozřejmě ne v našem hmotném světě, ale v patřičné úrovni na onom světě. 
 
Tyto jeho skutky na něho čekají po smrti až odloží hmotné tělo. Přírodní zákony fungují ne jen v našem nejspodnějším světě tedy ve hmotném vesmíru, ale fungují v celém stvoření. Je tedy podivné, že lidé jsou o nich přesvědčení pokud se jedná o viditelný svět... pokud se ale jedná o onen svět, tak najednou pro ně zákony Stvořitele neplatí. Proč?
 
Každý ví, že když zaseje určitý druh semínka, že mu mnohonásobně vyroste tentýž druh jako bylo semínko.  Toto je přírodní zákon a ten funguje v celém stvoření, ne jen tady na zemi. A vztahuje se na veškerou setbu, tedy i na myšlenky a city a skutky.
 
Tyto naše jemnohmotné skutky mají určitou tíží, váhu podle svého druhu... a podle této váhy klesají nebo stoupají na onom světě nahoru či dolů, kde potom vytvářejí úrovně, pláně se stejným druhem.
 
Je pochopitelné, že většina dnešních forem, kdy mezi lidmi vládne nenávist, závist, války, útisk a pod., že tyto formy nemohou stoupat do výše ke Světlu, ale s ohledem na svou nízkost musí klesat ve vesmíru dolů, hluboko daleko od Světla... tam vytvářejí obrovské úrovně do kterých po smrti přicházejí ti, kteří je za svého pozemského života svým nízkým smyšlením vytvářeli.
 
Na onom světě už člověk nemá vypočítavý rozum, ten zůstal na zemi s tělem, takže jeho skutečné cítění se projeví naplno bez omezení. K tomu když vezmeme v úvahu to, že se ocitne jen mezi sobě rovnými se stejným cítěním... bude jeho cítění jen touto stejnorodostí posíleno a bude se vyžívat až k zbláznění. Jde si odvodit co se asi v takových úrovních odehrává a co se tam děje. Hrůzy, které na zemi mnozí skrývali skrz vypočítavý rozum se tam vyžijí naplno. 
 
Takže tzv. peklo není dílo Boží ani vymyšlený církevní nástroj na strašení lidí. Je to naopak výtvor pozemských lidí, který dělá Bohu ostudu a ukazuje naší nízkost.
 
 
Celé stvoření je o lásce, protože vzniklo z Lásky. Jen úplně dole vespod na malé hmotné zemi vytvořili pozemšťané novinku: PEKLO
 
 
Naše skutky měly zrcadlit velikost našeho Boha... naše činy měly zrcadlit milost a vznešenost našeho Stvořitele, který nám svou silou, kterou nám dal k dispozici, umožnil každému si vytvořit svůj vlastní svět.
 
Po celou věčnost v celém jsoucnu nikdy nikdo neznal temno, nikdo nevěděl co je to zabít, závidět .... my jsme jim to ukázali... jsou tam nahoře na nás "hrdi." 
 
Mnozí obyvatelé vyšších sfér žasnou nad velkou trpělivosti a láskou našeho Stvořitele, když nás tady stále shovívavě trpí. Brzo bude ono PEKLO skrz vůli Boží odsunuto na cestu do rozkladu... samozřejmě i s těmi, kteří jsou s ním spojení a tedy se podíleli na jeho vzniku svou nízkosti. 
 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

X

Až po přihlášení

pouze přihlášení uživatelé mohou kopírovat