Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Ješitnost je doménou mužů, tvrdí dnešní "bohyně"

 
Ješitnost je doménou mužů, tvrdí dnešní "bohyně"
 
 
 
 
 
Není mou snahou zastávat se mužů, protože já sloužím Světlu a jen spravedlnost přichází pro mne v úvahu a osoby při tom dávám stranou. Ale tento velmi rozšířený dnešní mylný názor pramení z toho, že se zřejmě vůbec správně neví co ješitnost vlastně je. Je zapotřebí rozlišovat formu od obsahu, kdo to nedovede, ať ani nečte dále. To, že muži chtějí rozumově vše lépe vědět je jen jedna z forem ješitnosti. Jeden z jejich projevů. Na základě jednoho projevu nemůžeme tvrdit, že je to něčí doména. Musíme pochopit obsah, vlastní jádro ješitnosti a poté uvidíme, že ješitnost vůbec není doménou mužů. Co tedy ješitnost je?
 
Pozorováno shůry je ješitnost pozemský požitek a nachází se pouze ve hmotnostech. Ulpívá na duši a způsobuje posmrtné připoutání ve hmotě. Je opakem lásky. Pravá láska je vyzářením tepla ke druhým. Chtěním toho nejlepšího pro druhé, především toho co jim duchovně prospívá a tím je vede k věčnému štěstí.
 
Ješitnost je sebeukojení. Je to dělání si dobře sám sobě, při exhibování při předvádění se před druhými. To je obsah. Forma, tedy vnější projev může mít spoustu rozličných projevů. U mužů to může být právě ono rozumové mudrování a chtění vědět vše lépe. U žen je nejrozšířenější formou klasicky exhibicionismus, kdy ženy odhalují části svých těl na veřejnosti a takto žije trvalé v ukájení ješitnosti a tím si stále rozleptávají duši.
 
Je samozřejmě pochopitelné, že člověk o sebe musí přiměřeně dbát, tedy i o zevnějšek. Důležitý je zase ten obsah. Když dva dělají totéž, není to totéž. Normální člověk má rozvinutý smysl pro krásu. Smysl pro krásu je schopen poznat člověk až na určitém stupni vývoje a to svým cítěním, nikoli rozumem. Pokud určuje krásu rozum, jak se dnes všeobecně stalo, tak vznikají jen karikatury a modní šílenství. ​
 
Tento exhibicionismus, odhalování se na veřejnosti je vlastní téměř všem ženám, dokonce i těm, které nemají vábné tělo. Asi bude hodně lidí, kteří do toho dostatečně nevidí. Láska dělá druhým lidem to, co jim prospívá. Exhibicionismu žen je láska? Jde o sobectví. Exhibováním, obnažováním na veřejnosti, ženy ukájejí ješitnost, dělají si dobře. Jde tedy o opak lásky. Pravý rytíř chová úctu k pravým ženám. Dnešní muži už také nejsou namnoze praví rytíři. Dnešním mužům je obnažování žen vhod, protože v tom nalezli zalíbení. Nesou tedy vinu jak ženy, tak muži. Já jako muž, bych se musel hanbou propadnout, kdyby má žena se oblékala jako dnešní coury.
 
Žena měla svým jemnějším spojením se světlými výšinami udržovat toto vřelé spojení na zemi mezi všemi tvory. Tvor na zemi např. muž, měl při pohledu na ženu, okamžitě cítit posvátnou úctu a odstup k ženě, okamžitě mu měla na mysli vytanout vzpomínka na světly domov v duchovní říší... takto měla žena působit, toto je její skutečný úkol.
 
Pohleďte na dnešní ženu! Kam vede muže? Tato dnešní žena, jak si sama říká: bohyně? Dnešní exhibicionistka vydražďuje svým chováním mužům pouze pudy a tím je vede k sobě na bažinu, kde už dlouho stojí následkem svého vnitřního rozleptaného stavu. Toto jsou skutečné jemnohmotné děje, nikoli obrazné přirovnání. Sám jsem to viděl. A to už ani nemluvě, že více jak 90% dnešních žen jsou vnitřně na úrovní prostitutek. Nebude žít s mužem z čisté lásky, ale pro finanční zajištění. Tedy ve skutečnosti je na tom hůře než klasická prostitutka, protože pokrytec je horší než rouhač. Klasická prostitutka je pouze hříšník, ale dnešní žena je navíc i pokrytec, protože se svému okolí snaží předstírat, že je počestná žena. Myslíte si, že zákony se dají ošálit vnější formou? Že nikdo nevidí obsah, tedy skutečný shnilý stav?
 
Tedy ješitnost je sebeobdiv. Sebeukájení při předvádění se, ale forma může být různá. Některé formy, mohou být ukájené téměř neustále, jak lze vidět dnes u žen při jejich obnažování se. Ovšem tato činnost vede k rozleptání skutečných hodnot a tedy i vnitřní formy. Mnoho mužů by uteklo od svých žen, kdyby je směli spatřit jemnohmotným zrakem.
 
V některých esoterických kruzích nyní docházejí k závěrům, že muži selhali a že je čas žen, čas bohyně jak si říkají. Opět mylný závěr, který pramení z povrchního pozorování. Ano, zajisté žena má převládající vliv na okolí, to platí stále a ne nyní, při nějakém nastálem čase. Kdyby žena od počátku stála správně a udržovala ve své duši spojení se Světlem, tak by muži podle toho jednali, protože toto je úkol ženy a byl by ráj na zemi. Ne že svedla všechny na bažinu a nyní to vše zkritizuje a sama se chce ujmout jakési činnosti. Stačí když se stane opět ženou a muž ji bude následovat. Nemůže se stát mužatkou a převzít mužskou práci. Musí zůstat ženou a vůbec teprve se stát pravou ženou a tam na svém místě plnit úkol svůj.
 
Vím, že tato slova v drtivé většině nedojdou sluchu. Jak by mohla dnešní bohyně přijmout pravdu? Pýcha předchází pád. Vy, které si necháváte říkat bohyně, nemáte šanci přečkat soud. Člověk nemá ani prášku Boha v sobě. Člověk je duchovní tvor a nikoli božský. Tvrdit o sobě, že jsem božský je pokus vyrvat Bohu vládu z rukou a strhnout ho na stejný stupeň, který zaujímá člověk. Na stupeň na který ještě jako člověk dosud ani nevystoupil. (viz článek: Chorobná domýšlivost chtějící se považovat za božského)
 
Pohleďte na dnešní ženu. Co asi je v ní  tak božského? Na exhibicionistce, která jako ten nejubožejší deviant se obnažuje na veřejnosti... přede všemi, dokonce i před dětmi. Jak si pak dítě má vážit své matky? Jak má mít muž posvátnou úctu před ženou?
 
V dnešní době se vůbec jen hledí na formu, ale nikoli na obsah. Kdyby se vám otevřel vnitřní zrak, tak byste už nikdy nepodali ruku mnohým se kterými dnes se bratřičkujete a mnohé, kterých jste nedbali, byste radostně objali.
 
 
==
 
Uživatel Facebooku:
Pavel Krajíček jak tak čtu Váš názor, nápadá mně, že jste ideální pro islám. Měl by jste konvertovat. Evropští neomarxisté z Vás mají jistě radost.

Má reakce:
Jsem křesťan samorost bez církve. A jsem pro rozvinutí opravdové krásy, která vyvěrá z cítění. A tedy se podle tohoto cítění i hezký, důstojně oblékat. To nemá s černými hábity nic společného.
 
 
Uživatelka Facebooku:
Ne. Jste mohamedán, jen o tom zatím nevíte

Má reakce:
​Argument​, že jsem mohamedán je nevěcný argument. Jaký vliv má moje národnost, jazyk, náboženství a pod. na fakta, která jsem uvedl o obnažování žen na veřejnosti? Jde o nevěcný argument, který odjakživa užívali špinavci, ti, kteří neměli čisté svědomí a proto nemohli proti pravdě nic věcného namítnout. Nedávno jsem něco podobného prožil v obchodě: jeden cikán chtěl odejít bez placení, když prodavačka ho nechtěla nechat odejít s nezaplaceným nákupem, tak začal NEVĚCNĚ argumentovat, že je rasistka. Ostatně už samotnému Ježíši se nevedlo jinak. Farizejové, kteří neměli žádné věcné argumenty, když Ježíš odhalil jejich nízkost, ho častovali nevěcným argumentem, že je tesař a tudíž nezpůsobily k výkladu.
Je ovšem ostuda, že lidé nejsou schopní tento laciný vývěsný štít odhalit, když se používá k zakrýti svých vlastních ohavnosti.
 
 
Uživatel Facebooku:
jestli se nějaká žena obnažuje na veřejnosti, pak dává zdarma něco, co by si muž měl zasloužit. Je ale naprosto absurdní tvrdit, že tím muže poškozuje. SAMOZŘEJMĚ, ŽE TO MUSÍ BÝT TOLEROVÁNO! Druhá věc je, že takové chování je často hloupé a riskantní.

Má reakce:
Samozřejmě, že tím ženy muže poškozují, tedy ty slabé a těch je dnes většina. Žena svým jemným cítěním, čistotou a ušlechtilosti měla vést muže k velkým cílům a skutkům. Muži by se úplně změnili, kdyby ženy byly čisté a ušlechtilé.
A to nemluvím o tom, že tyto vnady má žena mít pro svého muže. To vám mužům to nevadí, že vaše ženy ukazují své vnady všem mužům? Že ostatní muži poté vrhají slizké myšlenky na vaše ženy a že tyto potom tento hnus nosí k vám domů do rodiny? Vám to nevadí? Zřejmě nevadí. Jste vlivem přepěstovaného rozumu příliš otupělí a jemnohmotný a duchovní svět už nevnímáte...

...Ono to má tolik škodlivých následků, že by se o tom mohla napsat kniha. Především oním neustálým drážděním dochází k odklonu pohlavní síly nesprávným směrem. Pohlavní síla má za úkol prožhavit cítění, tedy chtění ducha. Muži dnes tak nejsou schopní tvořit, protože jejich pohlavní síla je odvedená do stoky a žumpy. Dále tyto slizké myšlenky vytvářejí jemnohmotné bahno, které lze patřičným zrakem vidět. Viděl jsem tyto ženy jemnohmotným zrakem a říkám vám, že kdybyste to mohli vidět, tak byste mnozí od svých žen utekli a už nikdy byste se jich nedotkli. Vnitřně tyto exhibicionistky vypadají jako malomocné, jejich duše jsou skrz naskrz rozleptané.
 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.navodnapreziti.cz

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.  

Abdrushin

Poselství Grálu

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

www.poselstvi-gralu.cz

 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 22.12.2020 06:51
  Když už mluvím o těch odbornících na sekty, tak ještě jeden postřeh. Nedávno jsem četl v nějakém ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 18.12.2020 12:57
  Včera jsem shlédl téměř dvouhodinové video, které I. Chaun natočil 15.12.2020 s rádoby odborníkem na ...

  Číst dále...

   
 • Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 06.10.2020 18:10
  Často jsem přemýšlel, proč jsou někteří lidé farizeji, především ti mně blízcí, kteří taktéž studují ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat