Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

III. Spor o ariánské učení a l. ekumenický koncil v Nikaji (r. 325)

Myšlenka reinkarnace a její odmítnutí

5. ekumenickým koncilem

 

 

  

 

Waltraud Grosse

 

III. Spor o ariánské učení a l. ekumenický koncil v Nikaji (r. 325)

 

Otázky učení o Trojici, které vyvstaly ve 2. a 3. stol. (viz kap. I), nebyly ani ve 4. stol. plně objasněny. Po vyloučení monarchianistů z církevního společenství vykrystalizoval názor, že Kristus je božská osoba, která je současně rozdílná od Otce.

Obě osoby byly tedy božské, avšak v jakém poměru byly k sobě navzájem? Napřed na to nebyl žádný závazný věroučný názor. Zatímco na Východě byl Syn podřízen Otci (subordinacianismus, viz kap. I), přičemž se nepochybovalo o jeho božském původu, učila římská církev o "homoúsii"" (homoúsios, téže podstaty) mezi Otcem a Synem (nezaměňovat za homoiúsios, podobný).

Presbyter Areios z Alexandrie (260-336) zastupoval subordinacianismus v nejextrémnější formě. Několik bodů z jeho učení: - Logos existuje od věčnosti, - byl stvořen Otcem z ničeho, je tedy výtvorem, - prostřednictvím Logu stvořil Bůh všechno, - zatímco mezi Logem a tvorstvem existuje jen kvantitativní rozdíl, je rozdíl mezi Bohem a Logem nekonečně velký, - Logos lze označit jen za přijatého Syna Božího, - Logos se může rozhodovat jak k dobrému, tak ke zlému: jeho bezhříšnost je založena na svobodném rozhodování vůle. Otec věděl předem o jeho příkladném životě.

Areios hlásal svoje učení nejprve v Alexandrii (od r. 318). Po několika marných zákazech vydaných biskupem Alexandrem byl Areios se svými přívrženci v r. 320 nebo 321 na jedné synodě vyloučen z církevního společenství. Přesto spor mezi Areiovými přívrženci a odpůrci nabýval stále většího rozsahu. Areios získal obzvláštní podporu díky biskupovi Eusebiovi z Nikomédie (jeho stoupenci byli nazýváni eusebiány). Císař Konstantin viděl, že je ohrožen klid a pořádek v říši a pokusil se vše urovnat, ale bezvýsledně.

Tak byla svolána v r. 325 první ekumenická synoda do Nikaje. Zúčastnilo sejí asi 300 biskupů, z nichž bylo 7 ze západních zemí (tato čísla však nejsou přesná). Jednání probíhala vzrušeně, zvláště když byl přítomen Areios. Jako jeden z jeho hlavních protivníků vynikl Athanasios z Alexandrie (295-373). Také sám císař vícekrát zasáhl. Nakonec bylo ariánské učení zavrženo a přítomní otcové se pokusili o jasnou formulaci pravé víry.

Skupina středu, složená z biskupů z Východu, navrhla formulaci, která byla odvozena z Órigenova učení. Tato byla zčásti vzata v úvahu, avšak ještě doplněna, takže arianismus byl jednoznačně odmítnut.

Symbol (vyznání víry) z Nikaje zněl nakonec takto:   "Věříme v jednoho Boha, Otce, Všemohoucího, Stvořitele všeho viditelného i neviditelného, a v jednoho Pána Ježíše Krista, Syna Božího, který byl jako jednorozený zrozen z Otce, to jest z podstaty Otcovy, Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nikoliv stvořený, jedné podstaty (homoúsios) s Otcem, skrze něhož všechno povstalo jak na nebi, tak i na zemi, a který kvůli nám lidem a kvůli naší spáse sestoupil a stal se tělem, byl člověkem, trpěl a třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa a přijde, aby soudil živé i mrtvé; a v Ducha svatého. Ale ty, kdo říkají "byla doba, kdy nebyl" nebo "dříve než se narodil, neexistoval" anebo "povstal z nebytí", a ty, kteří tvrdí, že je jiné hypostaze nebo podstaty (než Otec), či že Syn Boží je (stvořený nebo) že se mění anebo je proměnný, ty katolická a apoštolská církev zavrhuje."[6]

Později se stal hlavním bodem soustředěného útoku pojem "homoúsios", protože vyvolával podezření ze sabellianismu (viz kap. I).

Areios byl společně se dvěma biskupy, kteří odmítli podepsat, exkomunikován a vypovězen. Krátce nato byli dva další biskupové rovněž posláni do vyhnanství, protože se stali podezřelými z arianismu. Areiovy spisy byly spáleny. Za jejich držení byl od té doby trest smrti.

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Povolaný český národ
  Vladislav Brewczyński Vladislav Brewczyński 26.04.2020 14:03
  Velmi silně bije a rezonuje v článku Morava tato věta: Ale oni nezůstanou takoví, jací jsou, ale v ...

  Číst dále...

   
 • Sen – cesta do pekla
  Vladislav Brewczyński Vladislav Brewczyński 26.04.2020 13:33
  Obrázek, který máte v titulku vašeho pojednání, je opravdu výstižný a mohu potvrdit, že to vyobrazení ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat