Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

V. Druhý ekumenický koncil v Konstantinopoli (381)

Myšlenka reinkarnace a její odmítnutí

5. ekumenickým koncilem

 

 

  

 

Waltraud Grosse

 

V. Druhý ekumenický koncil v Konstantinopoli (381)

 

Císaři Theodosiovi Velikému (379-395) se podařilo ještě jednou sjednotit východní a západní část říše ve velkou římskou říši (394). Po jeho smrti se říše opět rozpadla na dvě části. Theodosios zakázal pohanské kulty a založil katolickou říšskou církev. Nyní bylo pro všechny poddané nikajské vyznání závazné.

Aby sprovodil ze světa všechny dosavadní zmatky, svolal Theodosios v r. 381 generální synodu Východu do Konstantinopole. Ačkoliv již od počátku nebyla plánována jako synoda celé říše, přesto byla později uznána za 2. ekumenickou synodu.

Dosavadní spor o Trojici se pokoušel jen o vyjasnění vztahu Otce k Synovi. Nyní k tomu přibyla ještě otázka postavení Ducha svatého.

Pro ariány byl Syn:  

1. výtvorem Otce a

2. stvořitelem všeho ostatního.   Dalším rozvíjením této myšlenky došli k závěru, že Duch svatý musí být právě tak výtvorem Syna.

Tento názor zastával zejména Makedonios, který až do roku 360 působil jako konstantinopolský biskup. Pocházel z řad přívrženců homoiúsie a dostávalo se mu od nich silné podpory. Odpůrci Ducha svatého se nazývali pneumatopachové, později makedoniáni.

Koncil, na který se dostavilo kolem 130 účastníků, převzal konečně v podstatě symbol křtu, který jako vyznání víry navrhl biskup Epifanios z Konstancie (Kypr). Toto vešlo ve známost jako nikajsko-konstantinopolské vyznání víry, jež zní:

"Věříme v jednoho Boha, Otce, Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného, a v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, zrozeného z Boha před veškerým časem, Světlo ze Světla, pravého Boha z pravého Boha, zrozeného nikoliv stvořeného, jedné podstaty s Otcem, skrze něhož povstalo vše, co jest, a který kvůli nám lidem a kvůli naší spáse sestoupil z nebe a stal se tělem z Ducha svatého a Marie panny, stal se člověkem, byl ukřižován za Pontia Piláta, trpěl a by:l pohřben, třetího dne vstal z mrtvých podle Písma, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Otcově a opět přijde ve slávě, aby soudil živé i mrtvé, a jeho říše bude bez konce. Věříme v Ducha svatého, Pána, který oživuje, pochází z Otce a zároveň s Otcem a Synem je uctíván a veleben, a který mluvil ústy proroků. Věříme ve svatou katolickou a apoštolskou církev a vyznáváme křest na odpuštění hříchů; čekáme na vzkříšení mrtvých a život budoucího světa."[10)

V 1. kánonu koncilu byly zatraceny - vedle jiných herezí - také všechny formy arianismu.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Povolaný český národ
  Vladislav Brewczyński Vladislav Brewczyński 26.04.2020 14:03
  Velmi silně bije a rezonuje v článku Morava tato věta: Ale oni nezůstanou takoví, jací jsou, ale v ...

  Číst dále...

   
 • Sen – cesta do pekla
  Vladislav Brewczyński Vladislav Brewczyński 26.04.2020 13:33
  Obrázek, který máte v titulku vašeho pojednání, je opravdu výstižný a mohu potvrdit, že to vyobrazení ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat