Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

VII. Počátky christologického sporu

Myšlenka reinkarnace a její odmítnutí

5. ekumenickým koncilem

 

 

  

 

Waltraud Grosse

 

VII. Počátky christologického sporu

 

1.Arianismus

Pro ariány byl Syn Boží výtvorem Otce a nikoli stejné podstaty s ním. Tato teze byla hlavním předmětem sporů s nimi. Později nabyl na významu jiný bod tohoto učení - bod, jemuž byla zpočátku věnována jen malá pozornost:

Ariáni "...také zkomolili Kristovo lidství tím, že Spasiteli upřeli lidskou duši. Připouštěli, že přijal jen tělo bez duše. Projevy duševního života Krista se měly vztahovat na samotný Logos, a tím mělo být u Krista prokázáno, že je proměnlivý a vytvořený."[ 12]

Tak byl dán základ ke christologickému sporu: byl to problém vztahu božské a lidské podstaty v Kristu, který dal v příštích stoletích podnět k zuřivým věroučným bojům.

Učení ariánů bylo na koncilu v Konstantinopoli v r. 381 (viz kap. V)jako celek odsouzeno.

 

2. Apollinarios z Laodikeje

Biskup Apollinarios z Laodikeje (zemřel asi 390) byl odpůrcem arianismu. Náhled ariánů na Krista jako člověka, který odporoval církví vyučovanému názoru, ho však podnítil, aby v této otázce zašel ještě dále.

Dospěl k tomuto výsledku: protože žil Ježíš bez hříchu, nemohl mít lidskou podstatu, která je podobná naší. Tak v něm nemohla být také žádná "vyšší, rozumová duše"* nebo "duch" (řecky: nús). "Logos přijal...naše tělo a živočišnou duši, ale na místo ducha vstoupil jako vládnoucí princip on sám."[13]

Podle jeho názoru v Kristu nemohly být dvě "podstaty" (jedna božská a jedna lidská), neboť pro něho znamenala "podstata" totéž, co "osoba".

Jen málo Apollinariových spisů se dochovalo nezfalšovaných. Pro zdůraznění výše řečeného uveďme některé pasáže z nich:

"Je nemožné, aby v jednom a tomtéž (subjektu) existovali společně dva nositelé rozumu a vůle, jestliže nemá jeden druhému v důsledku svého vlastního chtění a své vlastní činnosti odporovat. Pročež Logos nepřijal lidskou duši, nýbrž jen sémě Abrahámovo; neboť chrám těla Ježíšova zobrazil předem chrám Šalomounův, nemající duši, rozum ani vůli." (z 1. řeči "O Henosidě")[14]

  "Nás však oživuje Kristovo tělo proto, že je s ním bytostně spojena božskost. Co však oživuje, je božské. Božské je tedy tělo, protože vstoupilo ve spojení s Bohem. A toto zachraňuje, my však jsme zachraňováni, poněvadž jsme na něm účastni jako na pokrmu. . . Tělo Kristovo není tělem smrti (jako naše), nýbrž je tělem života. Tudíž božské není jedné podstaty s lidským." (Z fragmentu sylogismů)[15]

V r. 388 byli přívrženci tohoto učení císařem Theodosiem vyhnáni, poté co nad nimi papež Damasus na několika synodách vyřkl svůj ortel. Apollinariovo učení však přesto působilo dále; obsahovalo základy monofyzitismu, a proto mělo nabýt ještě většího významu. --------

*Antická filozofie (Aristoteles) rozlišovala tři druhy duše: rostlinnou - mající schopnost vyživovací; živočišnou - mající schopnost pohybu a vnímání; lidskou - mající schopnost rozumovou. Nejvyšší částí duše je činný rozum (nús - řec. rozum, duch), který vstupuje do člověka z vnějšku (více viz Encyklopedie antiky, Praha 1973, heslo "duše", "nús"). 

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

Poselství Grálu

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

www.poselstvi-gralu.cz

 

Máte otázky?

Ptejte se na:

www.pavelkrajicek.cz

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.  

Abdrushin

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 22.12.2020 06:51
  Když už mluvím o těch odbornících na sekty, tak ještě jeden postřeh. Nedávno jsem četl v nějakém ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 18.12.2020 12:57
  Včera jsem shlédl téměř dvouhodinové video, které I. Chaun natočil 15.12.2020 s rádoby odborníkem na ...

  Číst dále...

   
 • Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 06.10.2020 18:10
  Často jsem přemýšlel, proč jsou někteří lidé farizeji, především ti mně blízcí, kteří taktéž studují ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat