Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

IX. Nestorianismus a 3. ekumenický koncil v Efezu (r. 431)

Myšlenka reinkarnace a její odmítnutí

5. ekumenickým koncilem

 

 

  

 

Waltraud Grosse

 

IX. Nestorianismus a 3. ekumenický koncil v Efezu (r. 431)

 

Nestorios, pravděpodobně perského původu, požíval přízně císaře Theodosia II. a na základě toho dosáhl biskupského stolce v Konstantinopoli. V tomto postavení hájil teze antiochejské školy. Kristova božská a lidská podstata nebyly pro něho spojeny v jedné osobě. Důsledkem toho bylo jeho tvrzení, že neexistuje jeden Kristus, nýbrž jeden přirozený a jeden z milosti přijatý Boží Syn. Dvě podstaty byly tedy pro něho totožné se dvěma osobami.

Vlastní spor vypukl, když Nestorios nepřiznával Ježíšově matce dosavadní označení "bohorodička" (theotokos), nýbrž ji nazýval "rodičkou Kristovou" (christotokos). To vyvolalo pobouření nejen mezi teology, ale i u laiků.

Když se to doslechl Kyrillos, prudce napadl Nestoria v oběžníku, který zaslal o velikonocích r. 429 egyptským mnichům. Císař Theodosios zpočátku Nestoria podporoval. Papež Celestin vyzval Nestoria, aby odvolal. Nestorios trval na svém názoru, zejména když dostal z antiochejské školy silnou podporu, jako například od biskupa Theodóréta z Kyrrhoi (z Cyru), který řídil útoky proti Kyrillovi. Aby spor ukončil, svolal nakonec císař Theodosios II. ekumenický koncil do Efezu v r. 43 I.

Na tomto koncilu vystupoval Kyrillos jako zástupce papeže. Zahájil koncil 22. 6. 431 za účasti I 98 biskupů, ačkoli biskupové z Antiochie ještě do Efezu nedorazili, a císař proto vznesl protest. Nestorios se sice v Efezu nacházel, avšak přes trojí pozvání se zdráhal koncilu zúčastnit.

Synoda odsoudila Nestoriovo učení a jeho samého sesadila z funkce biskupa.   26. nebo 27. 6. 43 I se dostavilo 43 antiochejských biskupů, kteří uspořádali protikoncil, aby vyloučili Kyrilla z církevního společenství. Císař zprvu schválil závěry obou synod, avšak později prohlásil všechno za neplatné. Obě strany se nyní pokoušely všemi prostředky získat pro sebe císaře, který zůstal v Konstantinopoli.

Kyrillos byl na rozkaz císaře přechodně zatčen, avšak našel v císařově sestře Pulcherii vlivnou přímluvkyni. Nakonec rozhodl císař ve prospěch Kyrilla a alexandrijských. Nestorios byl, jak již řečeno, sesazen a vyhoštěn a čtení jeho spisů zakázáno.

Koncil však nenastolil mír mezi oběma znepřátelenými stranami. Vzájemné napadání pokračovalo dál. Teprve v r. 433 se dosáhlo sjednocení na základě společného vyznání víry, které pravděpodobně sepsal Theodórétos z Kyrrhoi (již výše uvedeny antiochejec):

"Vyznáváme...našeho Pána, Ježíše Krista,jednorozeného Syna Božího jako dokonalého Boha a dokonalého člověka z rozumové duše a těla. Před věky z Otce jako Bůh zrozený, je tentýž na konci dnů, vzešlý jako člověk z Marie panny kvůli nám a naší spáse, stejné podstaty s Otcem jako Bůh a zároveň stejné podstaty s námi jako člověk. Neboť nastalo sjednocení dvojí podstaty, pročež vyznáváme jednoho Krista jednoho Syna,jednoho Pána. Podle tohoto pojmu nesmíšeného sjednocení vyznáváme svatou pannu jako matku Boží, protože Logos se stal tělem a člověkem a od okamžiku početí se spojil s chrámem, vzešlým z ní. Víme však, že teologové vztahuj evangelické a apoštolské výpovědi o Pánovi jednak na jednu osobu (řecky: prosópon) s ohledem na obě podstaty společně, jednak je rozdělují na dvě podstat5 k sobě se vztahující. Přitom podle jejich podání predikáty přiměřené Bohu se vztahují ke Kristově Božskosti, oproti tomu výroky o prostotě k jeho lidství."[I9]

Sjednocení vyžadovalo od obou stran ústupky:   - Antiochejští museli akceptovat sesazení Nestoria. Mimoto museli souhlasit s názvem matka Boží, příp. bohorodička.

Kyrillos musel souhlasit s tím, že ve vyznání víry z r. 433 byla označena lidská podstata Kristova za "chrám" Logu. Alexandrijci tento výraz pokládali za nestoriánský a ostře Kyrillovi vytýkali, že k tomu svolil. 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Povolaný český národ
  Vladislav Brewczyński Vladislav Brewczyński 26.04.2020 14:03
  Velmi silně bije a rezonuje v článku Morava tato věta: Ale oni nezůstanou takoví, jací jsou, ale v ...

  Číst dále...

   
 • Sen – cesta do pekla
  Vladislav Brewczyński Vladislav Brewczyński 26.04.2020 13:33
  Obrázek, který máte v titulku vašeho pojednání, je opravdu výstižný a mohu potvrdit, že to vyobrazení ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat