Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

XIII. Doslovné závěry ediktu z r. 543 a koncilu z r. 553 (výtah)

Myšlenka reinkarnace a její odmítnutí

5. ekumenickým koncilem

 

 

  

 

 

Waltraud Grosse

 

XIII. Doslovné závěry ediktu z r. 543 a koncilu z r. 553 (výtah)

 

 

l. Edikt z r. 543 (viz kap. XI, 2)

Edikt, který císař Justinián vydal "contra Origenem" (proti Órigenovi) obsahuje 9 kánonů. Vyslovuje klatbu nad Órigenem a právě tak nade všemi, kteří považují Órigenovo učení za správné nebo je obhajují.

Podnětem k tomuto ediktu byly spory órigenovských mnichů v Palestině (isochristé). Kánony jsou zaměřeny na učení hájené těmito mnichy, které ne ve všech bodech souhlasní s původním učením Órigenovým.

Kánony 1-9 jsou uvedeny v příloze 15.   Kánon 1 odmítá preexistenci lidských duší (tím je odmítnuta i myšlenka o opakujících se pozemských životech).

Ke kánonu 9:   Německý překlad "opětné navrácení se" (Wiederbringung) vznikl z řeckého výrazu "apokatastasis". Tento pojem byl již vysvětlen v kapitole XII, 2. V latinském textuje pro totéž užito slov "restitutio et redintegratio". "Restitutio" znamená obnovení, povolání zpět, udělení milosti, "redintegratio"je opakování, znovuobnovení. Oba tyto latinské pojmy jsou opět něčím, co vlastně znamená "reinkarnaci", a vyjadřují, jaký má reinkarnace smysl.

K tomu je však ještě třeba poznamenat, že pojem "apokatastasis" není s reinkarnací identický - reinkarnace, tedy opětný příchod člověka na zem (jako člověka), je pouhou chvilkou na dlouhé cestě apokatastáze, o níž mluví Órigenés.

 

2. Rozhodnutí proti órigenismu v r. 553

V r. 553 dal císař Justinián odsoudit órigenismus palestinských mnichů (viz kap. XIII,1 ) prostřednictvím 15 kánonů "contra Origenem sive origenistas". Stalo se tak na jeho příkaz toutéž všeobecnou synodou, která o něco později odsoudila "tři kapitoly" (viz kap. XI,4).

Kánony 1-15 jsou obsaženy v příloze 15.   Kánon 1 odmítá preexistenci duší (srov. s kap. XIII,1 ) a obsahuje v řeckém textu opět pojem "apokatastasis", tentokrát do němčin5, přeloženým jako "obnovování" (Wiederherstellung).

Rovněž tak ve 14. kánonu je v řečtině uveden pojem "apokatastasis", který je opět přeloženy jako "obnovování" (Wiederherstellung).

 

3. Rozhodnutí proti "třem kapitolám" v r. 553

Na pokyn císaře Justiniána odsoudila 5. všeobecná synoda v Konstantinopoli "tři kapitoly" ve 14 kánonech (viz kap. XI, 4). Tyto kánony se zabývají Trojicí, Kristovým vtělením na zem a speciálně "třemi kapitolami" (viz kap. XI, 3).

V 11. kánonu jsou zavrženi heretici, kteří byli zavrženi již čtyřmi předchozími synodami. Órigenés je poprvé v tomto kánonu uveden v řadě heretiků. 11. kánon zní:

"Jestliže někdo nezavrhuje Areia, Eunomia, Makedonia, Apollinaria, Nestoria, Eutycha, Órigena s jejich bezbožnými spisy, a všechny ostatní heretiky, kteří byli zavrženi a odsouzeni svatou katolickou a apoštolskou církví a již uvedenými čtyřmi svatými koncily, i ty, kdo nalezli nebo nalézají zalíbení v tom, co je jmenovaným heterikům podobno, a až do své smrti setrvali nebo setrvávají v bezbožnosti, ti pak nechť jsou zavrženi."[45]

 

***

 

Pokud jde o myšlenky reinkarnace, byl zavržen celý komplex "preexistence - putování duší", v němž je zahrnuta i reinkarnace (několikerý příchod člověka na zemi jako člověka), což se stalo jak rozhodnutími z r. 543, tak i z r. 553. 

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

Poselství Grálu

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

www.poselstvi-gralu.cz

 

Máte otázky?

Ptejte se na:

www.pavelkrajicek.cz

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.  

Abdrushin

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 22.12.2020 06:51
  Když už mluvím o těch odbornících na sekty, tak ještě jeden postřeh. Nedávno jsem četl v nějakém ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 18.12.2020 12:57
  Včera jsem shlédl téměř dvouhodinové video, které I. Chaun natočil 15.12.2020 s rádoby odborníkem na ...

  Číst dále...

   
 • Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 06.10.2020 18:10
  Často jsem přemýšlel, proč jsou někteří lidé farizeji, především ti mně blízcí, kteří taktéž studují ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat