Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

XIV. Shrnutí

Myšlenka reinkarnace a její odmítnutí

5. ekumenickým koncilem

 

 

  

 

 

Waltraud Grosse

 

XIV. Shrnutí

 

Křesťanství prvních staletí bylo rozpolceno sporem o Trojici, z něhož se pak vyvinul christologický spor.

Tyto spory nabyly zvláštního významu od doby Konstantina Velikého: církev a světská moc byly napříště úzce spojeny a světská moc v zájmu říše diktovala často řešení věroučných otázek dle svých potřeb. Tehdy byly zavedeny ekumenické koncily, jejichž rozhodnutí byla pro věřící závazná. Také zde se silně a citelně uplatňoval vliv císaře.

Věroučné spory vážně ohrožovaly jednotu říše, což dalo císařům podnět ke stále přísnějším zásahům. Vývoj od 1. do 5. koncilu to zřetelně dokazuje.

Teologie prvních staletí byla výrazně poznamenána Órigenovým učením, které zahrnovalo mimo jiné i preexistenci, putování duší a reinkarnaci.

Órigenovo učení bylo na 5. ekumenickém koncilu zavrženo, on sám byl od té doby počítán ke kacířům.

K tomu, že to došlo tak daleko, byly dva důvody:

1. Boje mezi přívrženci a odpůrci jeho učení v palestinském mnišstvu vyvolávaly neklid v říši. Odsouzení órigenismu tomu mělo v budoucnu zamezit.

2. Pátý ekumenický koncil byl svolán, aby zjednal konečný smír mezi monofyzity a dyofyzity. Tím měly být ukončeny i politické zmatky, které byly věroučnými spory vyvolány. Z toho důvodu byl jak monofyzitům, tak i dyofyzitům učiněn ústupek. Ústupkem monofyzitům bylo odsouzení "tří kapitol". Za ústupek dyofyzitům mohlo císaři posloužit zavržení Órigena a jeho učení, což se vzhledem k událostem v Palestině přímo nabízelo.

Odsouzením a zavržením Órigena zlomila církev hůl nad myšlenkovým bohatstvím jednoho ze svých nejvýznamnějších teologů prvních staletí - závazný věroučný názor církve ohledně Órigena má platnost dodnes.

 

Erlangen, 26. října 1982 Waltraurd Grosse  

Konec

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

Poselství Grálu

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

www.poselstvi-gralu.cz

 

Máte otázky?

Ptejte se na:

www.pavelkrajicek.cz

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.  

Abdrushin

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 22.12.2020 06:51
  Když už mluvím o těch odbornících na sekty, tak ještě jeden postřeh. Nedávno jsem četl v nějakém ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 18.12.2020 12:57
  Včera jsem shlédl téměř dvouhodinové video, které I. Chaun natočil 15.12.2020 s rádoby odborníkem na ...

  Číst dále...

   
 • Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 06.10.2020 18:10
  Často jsem přemýšlel, proč jsou někteří lidé farizeji, především ti mně blízcí, kteří taktéž studují ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat