Knihy Věčné zákony a podobná "rozšíření Poselství"

 

Knihy Věčné zákony

a podobná "rozšíření Poselství"

 

 

Prokop Zapletal

 

Kolem knihy Poselství Grálu se vytváří mnoho různých skupin. Někdy jsou to diskuzní fóra, webové stránky, někdy přímo světské organizace, které se svou činností více nebo méně Abdrushinovu učení vzdalují. Většina těchto skupin také šíří vlastní knihy a vydává vlastní články.

Člověk by si myslel, že je to úplně přirozené. V lidech vytryskuje touha šířit Pravdu a jejím světlem osvětlovat současné problémy společnosti i politiky. Ale do této touhy zasel rozum semena jedovatého plevele a ti, kdož se rozumu důvěřivě podřizují, to nezpozorovali a nechali se otrávit. Ty, kdo směli přijmout slovo Poselství, zavazuje povinnost šířit Pravdu čistou a nezkřivenou mezi ty, kdo po ní touží. Avšak tak se děje jen zřídka! U mnohých lstivá šikovnost rozumu převládla a nedotknutelnou Pravdu špiní vlastními názory, vlastní domýšlivostí.
 
Takže místo toho, aby se šířilo pokorně to, co bylo čisté přinesené shůry, je šířena domýšlivost, která je mnohdy v přímém rozporu s tím, co napsal Abdrushin – Syn člověka. Není možné se hlásit k Poselství Grálu a zároveň ho popírat! Kdo tak činí, podává tím jen důkaz, že Slovo nikdy správně nepřijal. 
 
Bylo zaslíbeno, že na Slově se každý bude soudit. Příliš povrchní tvorové to vidí takto: "Kdo odmítne Slovo, bude zavržen. Já ale čtu PG, takže jsem za vodou." Nesmí se zapomínat, že rozhodující je i to, jestli jste skutečně přijali Pravdu, nebo ne. Když se odmítáte vzdát vlastních názorů, nemůžete přijmout nové. Ne si přečíst něco, s čím "docela souhlasím" a pak si to vylepšit, aby mi to vyhovovalo. To je nelíčené farizejství! Pamatujte, že první slova, která jste četli při otevření knihy Ve Světle Pravdy, zní: "Kdo se nesnaží, aby Slovo Páně také správně pochopil, ten se proviňuje!"
 
Šířených bludů je mnoho. Normální by bylo přivést lidi skrze knihy a články k Pravdě. Děje se však úplně naopak. Jsou publikovány texty, které mají na Poselství Grálu "navázat" nebo jej "rozšířit" či "doplnit". Co tyto texty ale obsahují? Žvásty, kecy, plky a výmysly ješitného rozumu. Staví se tyto texty pokorně pod Pravdu? Přivádějí čtenáře k hlubšímu poznání? Ne, v žádném případě! Autoři sami sebe povyšují nad pravdivost Boha a stávají se nástroji temna a strůjci zla, neboť odvádí od Pravdy a znemožňují její poznání. A mnozí důvěřivci to ochotně hltají, aniž by přemýšleli nad tím, jestli to mohou uvést v přísný soulad s Pravdou.
 
Temno je nepřítelem Světla, nenávidí ho. To všichni víme. A jako nepřítel Světla, a tedy čisté Pravdy se ze všech sil snaží o její pokřivení a o to, aby lidem zabránilo v jejím přijetí. A jako vždy si s největší vychytralostí vybralo pro to nejvhodnější půdu: Slovensko. Zemi dobrých lidí, avšak často příliš důvěřivých. 
 
Hermann Wenng v roce 1936 na Hoře napsal: "Před jedním se však musí Slováci střežit. Příliš lehko všechno přijmou, příliš lehce a povrchně. Toto nebezpečí spočívá v tom, že se příliš rozplývají v cítění." Slovensko je ohniskem, kde vzniká většina těchto zavádějících spisů, které odporují Pravdě, jak ji přinesl Abdrushin. Konkrétně budu jmenovat dvě díla: Pre ľudí a především ale knihy Večné zákony. 
 
Večné zákony napsala paní, která tvrdí, že dostala úkol od samotného Syna Božího, aby napsala Poselství Grálu ve zjednodušené a kratší formě. Protože prý v dnešní době nemá nikdo čas na přečtení Poselství. Autorka té knihy, Natália Makedonová, prohlašuje, že Syn člověka se teprve narodí (1998). A že bude počat bez pozemského otce. A hádejte, komu se má Imanuel narodit. Samozřejmě jí samotné, neboť ona je Labutí panna! Také mi dnes někdo psal, že podle té knihy je slovenský politik Vladimír Mečiar vtělený Odshimatnoke... Hm, to jsem se zase něco dozvěděl.
 
Makedonové se mnoho proroctví nesplnilo, ale to nebrání spoustě těch, kdož se hlásí k Poselství Grálu, aby její knihy přijímali jako "Nové evangelium"! Je třeba se vždy rázně postavit proti těmto bludům. Nedopusťme, aby se šířily lži a špinilo se Slovo. Nedopusťme, aby byl hanoben Pán, aby Svatý duch byl prezentován jako pomýlený, či dokonce falešný prorok. 
 
Jistě, ať každý jde svou cestou, kterou si vybral. Dojde do cíle jistě. Kdo nechce slyšet, má raději zůstat stranou, neboť Pravdě škodí, říká nám Pán. A bylo by nesprávné za každým chodit, tahat ho za rukáv a pořád dokola mu říkat, že žije v omylech, jestli by si to náhodou nechtěl rozmyslet. Ať si jde svou cestou... Ale jedna zásada by měla platit vždy: Nesmíme mlčet, když hrozí našim slovanským bratrům duchovní smrt!
 
Lidé, myslete! Stojíme v Soudu, za povrchnost teď můžete zaplatit i životem.
 
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat