Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Jedno indické ráno…

Jedno indické ráno…

 

 

Prokop Zapletal

 

Indická rána bývají příjemná. Ostré východní slunce zlatí kamínky, ojediněle ležící na prašných cestách, a probouzející se příroda začíná živě šumět. Ještě je trochu chladno. Jemný hluk cvrčků, hadů a brouků se mísí se zpěvem ptáků a sílí. Všechno spěje k rušnému dni.

Ani toto ráno nebylo jiné. Mlžný opar už se rychle rozplýval a ulice malého městečka Saruváthí naplňovala vůně silného kořeněného čaje a vonných tyčinek ze santalového dřeva, které zdejší obyvatelé zapíchali jen tak do hlíny před svá obydlí jako první svou ranní zvyklost.

Sluneční paprsky ještě ani nestihly prohřát hliněné střechy prostých domků, prochlazené nocí, ale nepočetná skupinka mladých Indů už byla dlouho čilá. Tito čistí, hladce oholení mužové byli mistrovými žáky. Každý jeden z nich pocházel z jiné části obrovské Indie, každému bylo vlastní jiné rodné nářečí rozmanité vlasti. Ale jedno je spojovalo: chtěli se učit poznávat zákony karmy a přizpůsobit jim svůj život.

Muži vstali dříve než zbytek rušného Saruváthí, ještě před východem slunce. Už dávno měli nyní dopité své čaje a již s prvními ranními červánky se byli shromáždili v prostorné, nízké místnosti, aby mohli naslouchat slovům svého učitele dříve, než žár indického poledne znemožní každou čilou práci a soustředění.

Místnost, ve které se shromažďovali k učení a společným ceremoniím, zářila navzdory své skromné jednoduchosti elegantní čistotou ve zdejších končinách zcela vzácnou. Krom vyleštěných prken z velikých bambusů, jež pokrývala podlahu a po kterých se chodilo zásadně bosky, nebyla prostora téměř nikterak vybavena. Žádné židle, žádné stoly; neboť žáci i skromný mistr vystačili si pohodlně se sezením na zemi v tureckém sedu, jak byli zvyklí odmala. Jenom v rohu byla hromada papyrových spisků, které mistr žákům půjčoval podle jejich momentální potřeby.

Žáci seděli v půlkruhu kolem svého mistra. Ten byl oblečen do téhož žlutého roucha jakou ostatní, ale navzdory tomu se lišil hned na první pohled dlouhým, téměř bílým vousem, na kterém bylo patrné, že přes svou velkou střídmost dbá mistr o svou čistotu a vkusnou upravenost.

Starý muž, kterému oči zářily jasněji než všem jeho učedníkům, hovořil k nim klidným hlasem, plným síly a tónu, takže vzbuzoval v posluchačích přirozenou úctu.

Toto dopoledne k nim promlouval o nutnosti vyrovnání, o harmonii, kdy člověk, chce-li brát, musí také dávat.

„To platí i pro poučení!“ varoval. „Jestliže chcete přijímat vědění, nesmíte ho v sobě dusiti a utajovati před svými druhy!

Buďte vděčni za poznání, kterého se vám dostalo, a dávejte ho ochotně dál těm, kteří stejně jako vy nesou v sobě upřímnou vůli ke změně.“

Žáci chápali, že nesmí ostatním upírati vědění. Oni sami přece mohou za něj jenom děkovat.

„Ale jednoho se střežte,“ pokračoval mistr po krátké pomlce, kterou dal svým žákům, aby si mohli právě řečené obrazně představit, a tím ujasnit, „střežte se toho, abyste dávali více, než jste přijali! Není žádné harmonie v tom, chcete-li dáti více, než co sami máte. Z toho nemůže vzejíti nic dobrého.

Obzvláště to platí o vědění. Říkám vám, chraňte se, abyste dávali v poučování více, než co sami víte. Není v tom moudrosti ani laskavosti, jak si můžete namlouvat. Ať to nazvete jakkoli krásnými a ušlechtilými slovy, nikdy v tom nebude víc než pouhá domýšlivost. Pamatujte toho!

Ať je váš úmysl sebelepší, domýšlivé učení z chytrosti rozumu nemůže nikdy státi na pevném základě.

Učíte-li z neznalosti, snadno se stane, že předáte pouze omyly, které se mohou stát osudnými tomu, kdo je lehkomyslně přijme bez vážného přezkoumání.

Obzvláště toto nebezpečí hrozí, mají-li k vám vaši bližní velkou důvěru, poněvadž už vědí, že vaše rady jsou moudré. Mnohý si na to rychle zvykne a další vaše slovo již přijímá s důvěrou dítěte, které naslouchá své matce s bezmeznou vírou v nedotknutelnou pravdivost každého jejího slova!

Dobře si pamatujte mou výstrahu a neste ji v duši skrze celý váš život. Vždy buďte toho pamětlivi, budou-li na vás žádati rady a poučení!“

Mistr se odmlčel. Cítil, že pro dnešek řekl již dost. Krom toho parné horko rychle sílilo a mistr věděl, že brzy dosáhne takového stupně, že žáci nebudou schopni dostatečně soustřeďovat své myšlenky a místo bdělého naslouchání by propadali snění.

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

Poselství Grálu

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

www.poselstvi-gralu.cz

 

Máte otázky?

Ptejte se na:

www.pavelkrajicek.cz

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.  

Abdrushin

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 22.12.2020 06:51
  Když už mluvím o těch odbornících na sekty, tak ještě jeden postřeh. Nedávno jsem četl v nějakém ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 18.12.2020 12:57
  Včera jsem shlédl téměř dvouhodinové video, které I. Chaun natočil 15.12.2020 s rádoby odborníkem na ...

  Číst dále...

   
 • Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 06.10.2020 18:10
  Často jsem přemýšlel, proč jsou někteří lidé farizeji, především ti mně blízcí, kteří taktéž studují ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat