Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Život ve světě nespatřeném

 
ŽIVOT VE SVĚTĚ NESPATŘENÉM
 

 
 
 
Podrobné vyprávění o životě v duchovním světě od
monsignore Roberta Hugha Bensona,
které jako prostředník zapsal
 
Anthony Borgía
 
 
 
***
 

 

 
Život ve světě nespatřeném podává jednu z nejúplnějších zpráv o tom, co následuje po fyzické smrti. Prostředníkem byl duchovně vnímající Anthony Borgia, kterému své zkušenosti vyprávěl monsignore Robert Hugh Benson, syn někdejšího canterburského arcibiskupa.
 
V této poutavé knize se monsignore Robert Hugh Benson zabývá takovými tématy, jako jsou domov odpočinku, vzdělávací ústavy, duchovní půda a duchovní květiny, zábava, říše dětí, čas a prostor a zaměstnání v duchovním světě, spolu s mnoha dalšími zajímavými otázkami.
 
„Většina lidí se ze zvyku dívá na duchovní a pozemský svět jako na dvě samostatné roviny, oddělené a odlišné. Považují oba světy za zcela na sobě nezávislé, odříznuté od sebe, aniž kterýkoli z nich ví či tuší, co se děje v tom druhém světě. „

„Kdo jsem, na tom skutečně nezáleží. Kým jsem byl, na tom záleží ještě míň. Své světské postavení si s sebou do duchovního světa nebereme. Svoji světskou důležitost jsem zanechal za sebou. Nyní záleží na mé duchovní hodnotě, a ta je, můj milý příteli, mnohem menší, než jaká by měla být a jaká by mohla být. „ 

„Spatřili jsme stovky nádherných ptáků, jejichž opeření hýřilo barvami.“

„Máme zde nesmírně krásné květiny... Jsou stále v květu.“

„Nemáme žádný dopravní provoz a naše cesty jsou pokryté velmi hustou, zelenou trávou, měkkou pro nohy jako peřina s prachovým peřím.“

 

***

 

ÚVODEM K ČESKÉMU VYDÁNÍ

 

Jméno Roberta Hugha Bensona není českým čtenářům, zejména starších generací, tak zcela neznámé.

Zatím posledním dílem Roberta H. Bensona vydaným v České republice je kniha „Neviditelné světlo“, která vyšla v roce 1970 v nakladatelství Vyšehrad v znamenitém překladu Vladimíra Pražáka. Je to sbírka kratičkých próz, ve kterých se zvlášť výrazně projevuje jeho literární talent. 

Mnohem bohatší vydavatelská činnost při publikování Bensonových děl u nás byla v období mezi dvěma světovými válkami. V té době vyšla v českém překladu řada z jeho děl, která patří k jeho nejvýznamnější tvorbě.

Bensonovy spisy zahrnují v celkem 27 svazcích romány, drobnější prozaické útvary, kázání a eseje. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří romány „Žádných jiných bohů“ (No Other Gods), jež vyšlo u nás v roce 1927, a „Pán světa“ (The Lord of the World) z roku 1913. Nemůžeme nevzpomenout dílo, které má v českém překladu název „Zaklínači“ (The Necromancers) a které bylo u nás publikováno v roce 1921. V této knize se R. H. Benson zabýval škodlivostí okultismu a nebezpečím působení temných duchovních sil. Právě toto dílo se stalo hlavním motivem a popudem pro napsání knihy „Život ve světě nespatřeném“. Robert H. Benson po své fyzické smrti vstoupil do duchovního světa a tam poznal, že mnohá tvrzení, která v této knize zastával, se rozcházejí se skutečností. Cítil proto výčitky svědomí a naléhavou potřebu tuto pravdu sdělit lidem žijícím na Zemi.

Po mnoha letech se mu to za pomoci jednoho z jeho nejlepších přátel podařilo. Výsledkem této duchovní spolupráce je podrobné vylíčení života v duchovním světě v této knize.

Kniha, kterou předkládáme českému čtenáři, je svým zaměřením a obsahem jedinečná. Je to dílo pocházející od Roberta H. Bensona, ale na rozdíl od jeho knih napsaných v době, kdy žil na Zemi, jsou slova této knihy vyprávěním z duchovního světa, které zapsal jeho přítel Anthony Borgia.

V posledních letech se ve světě objevuje čím dál tím více literatury tohoto druhu. Čtenáři se chtějí více dovědět o dějích, které se odehrávají za hranicemi našeho smyslového vnímání. Otázka života a smrti probouzí v lidech neutuchající touhu po skutečném poznání.

Připomeňme Emanuela Swedenborga (1688 - 1772), švédského státníka, vynikajícího přírodovědce a matematika, který dlouhá léta sloužil na dvoře švédského krále. Svoje zkušenosti s bádáním v oblasti mimosmyslového vnímání popsal v mnoha spisech, z nichž snad nejznámější je „Nebe a peklo“. Na rozdíl od Bensona ve své knize Swedenborg popisuje také původce zla, satana. Dnešní čtenáři znají zejména knihy Raymonda Moodyho, který ve svých dílech popsal stavy lidí ve chvílích jejich klinické smrti.

Věříme, že předkládaná kniha bude pro našeho čtenáře oživením a že mu pomůže při hlubším zamyšlení nad smyslem vlastního života.

Pokud jde o překlad názvu knihy, překladatel byl postaven před nelehký úkol. Název originálu zní „Life in the World unesen“. Z několika variant („Život ve světě nepoznaném“, „Život ve světě neviděném“ nebo „Život v neviditelném světě“) jsme nakonec vybrali název „Život ve světě nespatřeném“, protože jsme došli k názoru, že tato verze nejlépe odpovídá duchu, obsahu a poselství originálu.

Na závěr bychom chtěli poděkovat PhDr. Zdeňku Hajnému za to, že obohatil tuto publikaci obrazovým doprovodem.

V Praze, září 2003
 
 
***
 
 

MONSIGNORE ROBERT HUGH BENSON

 

Robert Hugh Benson se narodil v roce 1871 jako nejmladší dítě Edwarda Whita Bensona a Mary Sidgwickové. Jeho otec byl ředitelem na známé soukromé internátní střední škole Wellington College a po několika letech se stal prvním biskupem v Truru. Když měl Hugh (jak ho doma oslovovali) 12 let, byl jeho otec jmenován canterburským arcibiskupem. O něco později Hugh získal stipendium do Etonu, kde v té době učil jeho starší bratr Arthur (spisovatel A C. Benson, který mj. napsal slova k písni Land of Hope and Glory (Země naděje a slávy)).

Nakonec Hugh odešel studovat na Trinity College v Cambridge společenské vědy, studia však zanechal a přešel na teologii, když se rozhodl, že se stane knězem anglikánské církve. Za svého pobytu v Cambridge se začal zajímat o veslařství a horolezectví, přičemž horolezectví zůstalo jeho velkým zájmem po celou dobu jeho krátkého života. Od aktivního

provozování ho však jeho rodina a přátelé odradili poté, co Hugh prodělal srdeční infarkt během výstupu v Alpách, který podnikl se svým bratrem Fredem, spisovatelem E. F. Bensonem.

V roce 1895 byl Hugh vysvěcen na kněze, působil v londýnské misii a jako kněz v malém farním kostele v Kentu, než byl později přijat do anglikánské obce v Mirfieldu v Yorkshiru. Tady napsal první z řady svých knih, soubor krátkých příběhů pod názvem The Light Invisíble (Neviditelné světlo*) . Hugh byl v Mirfieldu šťastný, ale zjistil, že se svými názory stále více přiklání k římsko - katolickému vyznání, jehož nauka a bohoslužby silně zapůsobily na mystickou a uměleckou stránku jeho povahy. V roce 1903, sedm let po úmrtí svého otce, Hugh odešel do Říma, kde byl později přijat jako kněz v římskokatolické církvi.

Hugh pokračoval v psaní knih, které byly při zřejmém náboženském přístupu velmi nápadité a dovedně napsané. Přitahovaly široké vrstvy čtenářů. Když Hugh vešel ve známost jako schopný kněz, začal hodně cestovat a několikrát přednášel v Americe, kde získal mnoho přátel. Byl také oblíbeným kazatelem ve westminsterské katedrále, tamní církevní společenství si vysoce cenilo jeho kázání a chlapci v pěvecké škole s oblibou poslouchali jeho nápaditá a zajímavá vyprávění.

Avšak poté, co Hugh zesnul, velmi jej mrzelo, že napsal knihu The Necromancers (Vyvolávači zesnulých). Získala značný věhlas, ale podávala překroucený pohled na komunikaci s duchovním světem. A tak se chtěl vrátit z duchovního světa, aby ten spis opravil.

Hughovo zdraví nebylo nikdy příliš pevné, ale nijak se kvůli tomu nešetřil a stále se něčím zabýval, ať už úkoly spojenými s jeho povoláním nebo jeho četnými zájmy: miloval hudbu a umění a byl také velmi zručný. Když si koupil sídlo Hare Street House, tudorský zámeček v Hertfordshiru, sám pro ten dům vyřezal velkou část obložení, vytvořil tapisérie a také namaloval obrazy a do značné míry se staral o zahradu. To vše doplňovalo jeho nikdy neumdlévající práci v církvi a psaní knih.

Jeho bratr Arthur psal o Hughově nesmírném nadšení pro všechno, do čeho se pustil, o jeho silné mystické stránce spojené s velmi realistickou, praktickou povahou, o jeho mimořádném smyslu pro humor a o jeho

celoživotním a vskutku opravdovém kouzlu. Jelikož Hugh velmi rychle přemýšlel a mluvil, celý život poněkud zadrhával, což ho omezovalo, ale vyrovnával se s tímto handicapem s lehkostí a humorem; přitom bylo pozoruhodné, že ho to zřejmě nijak neovlivňovalo při přednášení nebo kázání.

Hugh zemřel v biskupském paláci v Salfordu u Manchesteru v listopadu roku 1914, poté co během své kazatelské mise na severu dostal zápal plic. V předchozích dvou nebo třech letech ho několikrát postihla angína a několik měsíců před svou smrtí často trpěl velkými bolestmi. V den vyhlášení první světové války nabídl své služby jako vojenský kněz pro vojáky v první linii a po ukončení své cesty do Lancashiru čekal na rozkaz, aby se připravil na odchod do Francie. Nyní se vydal na zcela odlišnou cestu.

Hughovo tělo bylo pochováno na zahradě jeho oblíbeného zámečku Hare Street House, jeho hrob posvětil kardinál Bource, který také vedl bohoslužbu při zádušní mši, zpívané sborem westminsterské katedrály.

Lékař, který se staral o Hugha ke konci jeho pozemského života a který ho znal řadu let, řekl jeho bratru Arthurovi, že kdyby Hugh více odpočíval a více se šetřil, mohl žít déle, ale jeho zvykem bylo udělat práci na měsíc za jeden týden. Dodal, že Hugh si sám sebe neuměl představit, jak sedí se založenýma rukama. Jak jeho knihy zprostředkované Anthonym Borgiou ukazují, zřejmě pokračuje ve svém životním stylu dál, i po odchodu do dalšího života...

* Český překlad vydalo nakl. Vyšehrad r. 1970. (Pozn. red.)
 
 
***
 

ANTHONY BORGIA

 

Anthony Borgia byl vynikajícím prostředníkem s výbornou schopností naslouchat. Dílky právě této vlastnosti, kterou využíval při zprostředkování zpráv z duchovního světa, mohl pomoci monsignore Robertu Hughu Bensonovi uskutečnit jeho velké přání: Vydat tiskem poznatky a fakta o životě po smrti a pomoci tak rozptýlit obavy ze smrti, které má tolik lidí.

Knihy, na kterých Anthony pracoval jako Bensonův písař, jsou právem považovány za „klasická díla“ o duchovním světě literatury. Skutečnost, že takto pomohl rozšířit závažnou pravdu o životě po smrti, mu vždy působila velkou radost.

Anthony zesnul v roce 1989 ve věku 93 let. Byl to muž velice inteligentní a zároveň zvídavý, s mnoha rozličnými zájmy, i když těmi největšími, které přetrvaly po celý jeho život, byly studia hudby a parapsychologie a v obou mohl být považován za odborníka. Tento mimořádně laskavý, přátelský a štědrý muž byl nádherným příkladem pravého duchovně obdařeného člověka, což se zvláště silně projevilo na konci jeho života, kdy byl řadu let téměř slepý a kdy jeho šarm, odvaha a humor, s nimiž toto postižení snášel, vzbuzovaly obdiv všech lidí, kteří ho znali.

Jeho knihy zůstanou svědectvím o Bensonově velké touze podělit se o své poznání o příštím životě a o Anthonyho vlastní poctě Pravdě, jež ho posilovala celý jeho dlouhý život.
 
 
***
 
 

PŘEDMLUVA

 

Poznání je nejlepší protilátkou proti strachu, zejména pokud by ten strach měl být možným nebo očekávaným stavem bytí poté, co přestoupíme z tohoto života do života na onom světě.

Abychom zjistili, jaké místo je onen svět, musíme se ptát někoho, kdo tam žije, a zaznamenat jeho výpověď. A právě k tomu došlo v této knize.

Člověk, který tuto zprávu sděluje a kterého jsem poprvé poznal v roce 1909 - pět let před jeho odchodem do duchovního světa - byl na Zemi znám jako monsignore Robert Hugh Benson, syn Edwarda Whita Bensona, někdejšího canterburského arcibiskupa.

Než došlo k sepsání těchto knih, nikdy se mnou nenavázal přímý kontakt, ale jednou jsem se dozvěděl (od jiného duchovního přítele), že existují jisté záležitosti, které by rád napravil. Duchovní přátelé a poradci mu vysvětlili potíže spojené s navázáním kontaktu, ale on na svém úmyslu trval. A tak když nastala příhodná doba, sdělili mu, že může navázat kontakt přes jednoho přítele z dob, kdy žil na Zemi. Bylo pro mě ctí pracovat jako jeho písař. 
 
První kniha byla sepsána pod názvem Beyond this Life (Za hranicemi tohoto života); 
druhá pak pod názvem The World Unseen (Nespatřený svět). 
 
V první knize monsignore Benson ve všeobecném přehledu popisuje svůj odchod a následující putování po rozličných oblastech duchovních krajin. Ve druhé knize mnohem obšírněji pojednává o mnoha důležitých a zajímavých skutečnostech a stránkách duchovního života, kterých se předtím jen lehce dotkl nebo je přešel. 
 
Například v díle Za hranicemi tohoto života se zmiňuje o nejvyšších a nejnižších říších. V Nespatřeném světě je skutečně navštěvuje a popisuje, co tam viděl a co se v obou oblastech odehrálo. Ačkoliv obě knihy jsou samy o sobě úplné, druhá kniha významně rozšiřuje a rozvádí knihu první. Spolu tvoří ucelenou kompozici. 
 
Jsme dávní přátelé. Jeho odchod z tohoto světa proto nijak nenarušil naše pozemské přátelství. Naopak, prohloubil ho a poskytl daleko víc příležitostí k setkání, než by bylo možné, kdyby zůstal na Zemi. Nepřestává dávat najevo, jak ho těší, že se může vracet na zem v jistém smyslu přirozeným, běžným, zdravým a příjemným způsobem a že může podat zprávu o svých dobrodružstvích a zážitcích v duchovním světě jako ten, kdo „je mrtev“ (jak na něho mnozí pohlížejí), „a přesto hovoří“. 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

Poselství Grálu

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

www.poselstvi-gralu.cz

 

Máte otázky?

Ptejte se na:

www.pavelkrajicek.cz

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.  

Abdrushin

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 22.12.2020 06:51
  Když už mluvím o těch odbornících na sekty, tak ještě jeden postřeh. Nedávno jsem četl v nějakém ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 18.12.2020 12:57
  Včera jsem shlédl téměř dvouhodinové video, které I. Chaun natočil 15.12.2020 s rádoby odborníkem na ...

  Číst dále...

   
 • Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 06.10.2020 18:10
  Často jsem přemýšlel, proč jsou někteří lidé farizeji, především ti mně blízcí, kteří taktéž studují ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat