Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Putování duší - Kapitola VI.

Putování duší

 

 

Anežka Pilchová 

 

KAPITOLA VI.

 

V této době duch Zdislava i Danušky prodléval ještě ve vesmíru, kde se učili z nekonečné moudrosti. Pozorovali vývoj člověka, jak se ze začátku vyvíjela těžká zvířata, až došlo k vývinu jemnější lidské bytosti. Danuška pochopila, že mnohem nebezpečnější než zvířata jsou lidé zlí, kteří se nachází v každé lidské společnosti. Ale poznávala také mnoho dobrých duchovních ochranných bytostí, které pomáhají lidem, pokud si to zaslouží a pokud je lidé k sobě přitahují svým dobrým myšlením, cítěním a konáním. Pozorovala vše kolem sebe a chápala význam věty, že nikdo neodejde, dokud nevyplatí vše do posledního haléře (Jak to řekl sám Kristus). Všude vládne nepodplatitelná spravedlnost.

Zdislav tomu všemu nerozuměl. Danuška byla duchovně výše než byl on, ale i on získával mnoho nových poznatků z vědění o vesmíru. Oba cítili, že karmické hodiny opět ukazují, že se přibližuje doba jejich opětovného zrození na Zemi. Obklopovaly je různé bytosti, mnohé, které kdysi žili s nimi na Zemi. Různé obrazy plynuly před nimi, jako velká hra v divadle. Dobrá vůle šla společně s láskou a to nejen s láskou mateřskou, ale i s láskou věčnou, Boží. Cítila se lehkou a viděla, že se bude moci zrodit na Zemi proto, aby ukazovala lidem čistou lásku, aby je učila jak předcházet zlému a jak dosahovat duchovního štěstí.

Viděla, že spolu s ní zrodí se i mnoho jí podobných duchů, kteří nebudou vyhledávat paláce, ale prosté chýše chudých lidí, budou naplněni dobrou vůlí a láskou. Viděla mezi nimi i několik jasnozřivých a proroků, které ovšem málokdo chápal a málokdo jim rozuměl. Pak spatřila i veleducha, který se též zrodil na Zemi a z kterého vyzařovala nepopsatelná něha a Láska a který si vytvořil své tělo z nejjemnějších molekul. Matka jeho Marie již několik zrození připravovala sebe a své tělo pro přijetí tohoto duchovního genia.

Jeho přání, aby přišel nepozorován na svět, se nesplnilo. Prozradila Ho Jeho neobvyklá záře, kterou viděli nejen tři staří mudrci od východu, ale i prostí pastevci, kteří byli stále v těsném spojení s přírodou a dovedli z ní vyčíst mnoho, co dnes lidé nedovedou.

Marie splnila svůj úkol. Ježíš se zrodil z čisté lásky, neposkvrněné smyslnou náruživostí. Čistou zůstala i po Jeho zrození. Pak se ji narodily ještě další dítky, ale již zcela průměrné.

Kde se objevil Kristus, tam se třásly temné mocnosti. Koho se dotkla Jeho ruka, od toho odstupovaly nemoci a nízcí duchové. Jeho sourozenci mu ale spíše překáželi, než prospívali, až nakonec prohlásil, že jeho skutečnými příbuznými jsou ti, kdo dovedou naslouchat tomu, co přináší a kdo žijí dle vůle Boží.

Takových bytostí, jemných a čistých, jako byla Marie, je ve vyšších duchovních sférách více. Občas se zjevují lidem, kteří ve svém nedostatečném vědění se domnívají, že se to zjevila Marie. Lidé se modlí k Marii a stávají se případy uzdravení a pomoci jako zázraky. A pak na počest Marie stavějí kaple, kostely a pomníky. Tyto skutky jsou konány v důsledku hluboké víry modlících. Vždyť Ježíš řekl: „Víra tvá tě uzdravila.“

Takové události, které někteří lidé nazývají zázraky, mohou se uskutečnit na různých místech následkem dobrých duchovních vlivů a hluboké víry v Boha. Nemůže však být všem, kteří na taková místa přicházení pomoženo. Takoví se tomu potom diví, že se stejně modlili jako jiní a přece očekávanou pomoc neobdrželi.

Všechny tyto zázraky, které se na těchto tak zvaných svatých místech odehrávají, podléhají přísné karmické spravedlnosti Boží. A pak prosby, které nemohou být vyslyšeny, nemohou být splněny.

Tak jak se modlí lidé k Marii, tak se mohou modlit k dobrým duchům Božím a prosit je o ochranu, sílu a dobrou vůli při odpykávání našich provinění a omylů z minulosti, často velmi dávných. Ovšem nakonec je třeba si uvědomit, že největší a nejmocnější silou a láskou je všemohoucí Bůh.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Návštěvy

Dnes:46
Včera:121

Právě přítomno lidí
4

Celkem členů

31 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat