Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Náboženstvo a vlastenectvo - slovensky

Náboženstvo a vlastenectvo

 

Od farára

Ferdinanda Valíka

(1971)

 

Úvodné čítanie:

Najskôr z evanjelia Jánovho, kap. 7, verš 14 – 16;

 

... vystúpil Ježiš do chrámu a vyučoval. A židia sa divili a hovorili: Ako zná tento písma, keď sa neučil? Odpovedajúc im Ježiš, riekol: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal.

A ešte čítanie z Komenského Kšaftu umierajúcej matky Jednoty bratskej:

Na teba, vlasť milá, zabudnúť nemôžem a teba pokladov svojich, ktoré mi zveril Pán, dedičom činím...

Tebe národ český, na rozžehnanie požehnanie vyhlasujem od Hospodina, Boha tvojho, aby si ty predsa bol a zostával ratolesťou rastúcou, ratolesťou rastúcou podľa studníc, ratolesťou rastúcou nad stenu! Buď živý, národ, posvätený v Bohu, neumieraj; muži tvoji nech sú bez počtu!

Toľko úvodné čítanie k dnešnému rozjímaniu.

 

Boží mier buď medzi nami!

Náboženstvo je tak staré, ako ľudstvo samo – od pradávnych dôb ľudia pociťovali, že nie sú pánmi svojho života, ale že tu existuje akási sila, Duch nekonečného života a moci, ktorý všetko ovláda a riadi.

Tie isté city, tie isté dôvody, ktoré ľudia mali za dávnych časov, majú i teraz. I terajšieho človeka zasahujú tieto otázky v podstate rovnako, ako človeka dávneho. Na každého z nás doliehajú rovnaké otázky: Odkiaľ som prišiel? Čo tu mám robiť? Kam odtiaľto pôjdem?

Od praveku prichádzali z výšin posolstvá, zjavenia a osvietenia k vybranej alebo zoslanej osobnosti, okolo ktorej sa sústredili tí, ktorí túžili po odpovedi na tieto otázky, túžiaci po poznaní, po Pravde.

Tieto posolstvá prichádzali vo všetkých dobách, vo všetkých spoločenstvách – Krišna, Zoroaster, Lao-tse, Mojžiš, Ježiš...

Podívajme sa na príklad najžiarivejší – na Ježiša Krista! Celá Palestína je otriasaná jeho učením – a židovská velerada je zdesená. Kto je ten Kristus? Kam chodil do školy? Kto sú jeho rodičia? Veď ho vôbec nepoznáme. A medzi nimi sa vynára otázka: Ako zná tento Písmo, keď sa neučil?

Ježiš kľudne odpovedá: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal.

Ježiš jasne potvrdzuje, že sa mu dostalo zjavenie, osvietenie od Boha. A čo robí s týmto zjavením? Oznamuje Pravdu Božiu ľuďom, mnohým ľuďom. Tí, ktorí ho pochopili, tých učinil svojimi žiakmi, apoštolmi.

Je nesmierne dôležité si všimnúť, že každý z týchto poslov je pokorný. Je si síce vedomý svojho poslania, ktoré mu Boh zveril, vie však naprosto dokonale a bezpečne, že to nie je jeho osobná sila, poznanie a múdrosť, ale že on sám je, ako človek, nástrojom, ktorým Boh pôsobí.

Ježiš toľkokrát hovorí:

„... kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal.“ (Mat. 10, 40)

„... kto však mnou pohŕda, pohŕda tým, kto ma poslal.“ (Luk. 10, 16)

„... nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale volu toho, ktorý ma poslal.“ (Ján 6,38)

„... moje učenie nieje moje, ale toho, ktorý ma poslal.“ (Ján 7, 16)

Práca, pôsobenie takejto osobnosti – môžeme ju nazvať prorokom, Majstrom, Spasiteľom –spočíva v šírení zjavenia z výšin. Nemá iného záujmu, ani pomyslenie na nejakú organizáciu! Chce priniesť a tiež prináša nový, duchovný popud ľudstvu.

Nezaoberá s vecami hmotnými, ale duchovnými. Túži založiť vnútorný kľud a mier vo vnútri človeka, medzi ľuďmi a národmi.

Čo sa však stáva, keď taký Majster opustí tento svet? Najskôr nastane akési vákuum, prázdnota, bezradnosť. Potom niektorí jeho žiaci, učeníci, apoštoly precitnú, začínajú sa schádzať a utvoria bratstvo či cirkev, teda organizovanú spoločnosť. Táto jednak udržovala veriacich pohromade, jednak im poskytovala silu a oporu v živote. Potom prichádzajú zmeny, spory, roztržky. Predstavitelia nasledovníkov Majstra sa začínajú dohadovať o to, čo vlastne Majster povedal a čo nepovedal, ako to mienil a pre koho tak povedal...

A tu sme u závažnej veci. Všetky takto zanechané filozofie, písma, zjavenia sú nedoceniteľné hodnoty. Pravda, ktorá nimi vanie, prevrávala k nasledovníkom, ktorí dávno či nedávno zomreli a prehovára stále i k nám. Všimnime si ale, že všetci ti majstri hovorili „skúmajte, čo vám hovorím, premýšľajte o tom!“ Preto to musíme činiť, i keď ide o významné oznámenie vynikajúcej osobnosti. Málokedy nám záznamy jeho poznania boli odovzdané v naprostej čistote, často boli porušované a doplňované – hoci v dobrom úmysle – nasledovníkmi, ktorí zakladali z Majstrovho učenia cirkev. A preto my, túžiaci po Pravde Božieho Ducha, chcime prijímať z Písma len túto Pravdu a kategoricky zamietnime to, čo neobstojí ako príkaz Boží. Hľadajme ducha a nie literu, lebo už apoštol Pavol vo svojom druhom liste Korintským povedal: „Litera zabíja, ale duch oživuje.“

Teda – Boh v mieste a čase potreby vyvoľuje jednu osobnosť ako prostredníka, ktorým preteká Jeho svätá vola a ktorý nám ľuďom predáva zjavenie, osvietenie, teda milosť Božiu. Tento prostredník však nejde s nami ďalej. Akonáhle sme dostatočne silní a osvietení, akonáhle môžeme ísť ďalej a vyššie sami, on nás opúšťa v pokore pred Bohom, pretože každý máme a musíme ísť svojou vlastnou cestou.

A to je cieľom pravého náboženstva: Ísť vlastnou cestou, svojim duchom a životom naplňovať zákon Boží.

Až si človek vystavia vo svojom srdci svetlý chrám, až bude každý človek sám sebe kňazom, pretože prijal pravdu a žije v nej, potom to je uskutočnenie pravého čistého náboženstva. Potom začneme prospievať svojmu okoliu, národu, ľudstvu.

Toto je stav človeka, z ktorého začne vyrastať nový národný život, ktorý nebude zaťažený závisťou, chtivosťou po moci a majetku, strachom o seba samého a o blahobyt; potom sa národ stane ratolesťou Božou, rastúcou nad stenu, pretože k tomu bol poslami z výšin vedený a vychovávaný.

Modlime sa preto nie o viac pravdy, ale o viacej našej vôle žiť pravdou a v pravde.

Modlime sa preto nie o to, aby nás a náš národ Boh miloval, ale aby sme my ho mali vo väčšej úcte a aby sme my mu slúžili v tomto čase a národe, kde sme postavení.

Potom sme pochopili pravé náboženstvo, naplnili zmysel života svojho i národného.

Čo daj to Boh.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Návštěvy

Dnes:232
Včera:250

Právě přítomno lidí
6

Celkem členů

34 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat