Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Čtení pro konec roku

Čtení pro konec roku

 

UMÍRAJÍCÍ ROK

od faráře Ferdinanda Valíka (1972)

 

Úvodem čtení z evangelia Lukášova, kap. 24, verše 25-29.

Tedy on řekl jim: Ó nesmyslní a zpozdilí srdcem k věření všemu tomu, což mluvili proroci. Zdaliž nemusil těch věcí trpěti Kristus a vjíti v slávu svou? A počav od Mojžíše a všech proroků, vykládal jim všecka ta písma, kteráž o něm byla.

I přiblížili se k městečku, do kterého šli, a on potrh se, jako by chtěl dále jíti. Ale přinutili ho, řkouce: Zůstaň s námi, nebo se již připozdívá a den se nachýlil. I všel aby s nimi zůstal

A ještě ze zjevení Janova, kap. 22, 12-14.

A aj, přijdut' brzo, a odplata má se mnou, abych odplatil jednomu každému podlé skutků jeho. .Ját' jsem Alfa i Omega, počátek i konec první i poslední. Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho... 

Tolik čtení z evangelia.

 

Boží mír a klid budiž mezi námi!

Pane, zůstaň s námi, neb se připozdívá, slyšeli jsme v dnešním evangelním čtení. Toto připozdívání nám připomíná nejen nemoc a stáří, ale i změna roku, kdy starý rok umírá a do hrobu se klade, nový pak ujímá se vlády.

Tento přelom k nám vážně promlouvá: Zahleď se zpět a přehlédni svůj život, který nyní jako minulost ponořuje se v moře věčnosti. Spočítej, cos zlého a dobrého vykonal. Zvaž na váze svědomí své skutky. Přijde hodina, která ti oznámí, že máš nastoupiti cestu z tohoto světa na věčnost.

Proto na konci roku si klademe otázku: Vydávali jsme svědectví víry, naděje a lásky svým životem? Byli jsme Milosrdnými Samaritány ? Soucitnými Šimony ? Pečlivými Martami ? Pokornými Mariemi ? Rozsévali jsme s Kristem pšenici, či bez něj jen koukol, bodláčí a trní?

Toť sebezpytování... s ním však přicházejí myšlenky, co nám přinese rok nový.

Žijeme v kritickém století. Krvavé stíny dvou světových válek, revolucí ustavičně leží na zemi - nepřetržité boje a války, nelítostné vraždění nás stále provází a nebezpečí nových válečných požárů neustává. Kde hledat příčiny tohoto chaosu, nejistoty a strachu?

Indický básník Rabindranath Tagore, vrátiv se ze své studijní cesty Evropou do své vlasti - bylo to v roce 1932 - prohlásil: "Evropě hrozí zánik a to proto, že svůj život odloučila od náboženství." To je správná diagnóza nemoci dnešního lidstva. Lidstvo je totiž vážně nemocno úbytěmi duchovních a náboženských hodnot. Lék je znám: Znovunastolení Boha v nás a  na zemi! Ale pacient jakoby neslyšel. Toto odmítání vyzkoušeného léku, tato tvrdošíjnost se vymstí jen a jen na pacientovi.

V pozadí vesmíru a veškerého života - jak lidstva, tak i života jednotlivcova - vládne věčná a věčně spravedlivá síla, vesmírná  zákonitost, prostě Bůh, jehož všemohoucnost, dobrotu, lásku i spravedlnost znamenáme ve všem jeho díle i ve svém životě. Každý bude skládat a skládá účty ze svého života. V dnešním čtení z Bible jsme slyšeli: "Přijdu a odplata má se mnou, abych odplatil jednomu každému podle skutků jeho."

Síly vesmírné jsou tak mocné a dokonalé, že mohou vytvořiti tisíce životních forem, abychom vyrovnali, co bylo proti zákonům Božím spácháno. Tyto zásadní pravdy Boží nechť jsou v nás živé a pak bude i nás život krásným a šťastným!

Církevní otec, sv. Augustin, vzpomínaje narození Ježíše Krista, napsal: "Velký lékař přišel z nebe, protože velký nemocný leží na zemi." Slova tato platí dnes více, než kdy jindy. Je to všeobecná tragika doby, že lidstvo, které dostupuje vrcholů intelektuálního a technického vývoje, současně se ocitá na pokraji bezedné propasti, do níž hrozí se zřítiti.

Což je nutné, aby v jedné generaci lidstvo muselo potřetí políbiti křiž z rozžhaveného železa, aby se rozhodlo pro cestu k Bohu?

Rok dokonal. Veplul v moře věčnosti. Krásně napsal Otakar Březina: "I vychřadlá skutečnost se usměje, jak nemocný k potěšení přátel."

Věříme ve vítězství Boží lásky. Věříme ve vítězství evangelia. Nesmíme beznadějně věšet hlavy. Nesmíme dávati za pravdu prorokům záhuby a zmaru. My s radostnou důvěrou ku konci roku popřejeme sluchu naši kněžně Libuši, jež na počátku našich dějin volá:" Český národ neskoná, on všechny hrůzy slavné překoná!"

Pane, zůstaň s námi, neb se připozdívá - měli bychom dnes prositi my i všichni klesťané... a pak by se nebe vyjasnilo a lidé by opět žili v lásce, míru a pokoji. Nebesa i země by znovu ožily vánočním poselstvím: "Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle!"

Amen!

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Návštěvy

Dnes:243
Včera:250

Právě přítomno lidí
7

Celkem členů

34 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat