Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Čtení pro Nový rok

Čtení pro Nový rok

NOVÝ ROK - BOŽÍ VOLÁNÍ

od faráře Ferdinanda Valíka (1954)

 

Úvodem čtení z evangelia Matoušova, kap.11, verše 27-30.

Všecky věci dány jsou mi od Otce mého, a žádnýť nezná Syna, jediné Otec, aniž Otce kdo zná, jediné Syn, a komuž by chtěl Syn zjeviti.

Podtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jho mé na sebe, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem svým. Jho mé zajisté jestit' rozkošné, a břímě mé lehké.

Tolik čtení z evangelia.

 

Boží mír a klid budiž mezi námi!

Zase Nový rok! Při každé změně roku se člověk ptá, co mu asi přinese tento nový rok. Jeden se ptá vážně a tiše sám sebe, druhý s tísnivou bolestí v srdci a mnozí, kterých je valná většina, se vůbec netáží, ale jen v bezstarostných žertech, v bujnosti nebo opilosti volají či pokoušejí svůj osud. Jen nemnozí spínají své ruce v pokorné modlitbě, aby se v duchu vděčně přiblížili k Bohu a poděkovali mu za milostiplné vedení ve starém roce. Děkují za to, že směli prožít bolesti i radosti, které vzbudily jejich ducha a daly rychleji uzrávati poznáním.

Tak vlní se na začátku roku myšlenkové formy jedna přes druhou. Směs jedu a lehkomyslnosti, povrchnosti a žádostí všeho druhu, jen jedno chybí: čistá touha po míru, který vyrůstá z pokory a úcty k Bohu. Toho už pozemský člověk v sobě nemá.

Nový rok, tot' Boží volání: Člověče, zahleď se zpět a přehlédni svůj život, který nyní jako minulost ponořuje se v moře věčnosti. Spočítej, můžeš-li, cos dobrého i zlého vykonal ! Zvaž na váze svědomí své skutky! Přijde i tobě hodina, která ti oznámí, že máš nastoupit cestu z tohoto světa na věčnost. Slyší všichni toto Boží volání Nového roku? Nutí toto Boží volání všechny k sebezpytování? Zdá se, že většina žije dál v bláznivém bludu, že všechno na zemi musí se řídit podle jejich vůle, dokonce i Bůh, jejich Pán - jestliže Ho ještě uznávají.

Lidstvo je nemocno úbytěmi duchovních a náboženských hodnot. Jedině svou svévolí a vědomým přestupováním zákonů Božích vyvolává utrpení a bolest na světě.

Prožíváme kritickou dobu. Stojíme na rozhraní věků - v Božím soudu. Je možná záchrana ? Znám jen jeden lék: Znovunastolení Boha v lidských srdcích.

Co učiníme tedy na prahu nového roku? Budeme tím pozorněji číst a přijímat Slovo Boží, jemu naslouchat nejen ušima, ale i srdcem ? Slovo Boží - tot' čin. Slovo Boží - tot' cesta za Synem Božím. Jeho následovat nutí pak člověka k vcházení do sebe. Po této cestě Syna Božího nelze jít v davech, nýbrž jednotlivě, krok za krokem.

Ježíš Kristus svým učením i příkladem zůstavil světu ideál štěstí, pokoje a míru. "Učte se ode mne," volá po věky lidstvu. Jeho světlý zjev, jeho magická, božská síla přímo člověka přitahuje.

Proč tedy lidé ještě trpí? Protože neznají Ježíše Krista, neznají lásku. Protože nevěří ve věčný život, v mnohost životů. Protože se odvracejí od přirozené stránky života. Toto poznání je třeba vnášeti všude, do všeho života. Není třeba ani mnoho mluvit, jen svědčit životem. Ukažme porozumění, podejme pomocnou ruku, vzbuďme naději. Život je cenná květinka, která potřebuje světla a teplých paprsků lásky.

Buďme těmi paprsky, jež stále vysílány šíří teplo, aby všichni zkřehlí pookřáli a ti, kdo se choulí u země, aby se mohli povznést. Nepohlížejme do minulosti, nehleďme do budoucnosti. Na minulosti ničeho nezměníme a budoucnost se utváří v přítomném okamžiku. Dnešek musí být využit tak, aby byl bohatě požehnán.

Tím, že lidé nevěří na věčnost, v nesmrtelnost lidské duše, vzniká u mnohého touha užít tento život, který je tak krátký. Proto hýří, oddávají se požitkům. Kdyby věřil, že životem právě prožívaným si upravuje cesty života nového, že podle jeho života přítomného bude žeň v životě budoucím - mnohý by se zamyslil a nekonal to, co jej otupuje, snižuje, ničí a ztěžuje jeho vývoj.

Buďme v sobě vyrovnáni a pak zmatek světa nás nezachvátí. K tomu je třeba, abychom si vzali na pomoc Ježíše Krista a slyšeli stále jeho hlas:

"Pojďtež ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám... Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí dušem svým !"     Amen.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Návštěvy

Dnes:243
Včera:250

Právě přítomno lidí
7

Celkem členů

34 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat