Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

20 - Jak dosáhnouti plnosti lidství?

Osobní záření

Jan Nedomanský

 

20 - Jak dosáhnouti plnosti lidství?

 

K získání plnosti lidství je zapotřebí rozsvítit duchovní světla v sobě a zjasnit pozemské úsilí a boj.

Duchovní světla se rozžíhají poznáváním věčných pravd, celým pohroužením a vprave­ním se do nich. Tím život dostane pravý a hodnotný smysl, onu náplň, která dělá člověka rozum­ným pozemským tvorem, jenž ví, proč je na zemi a čím má svou existenci na ní projevit: láskou k dílu Stvořitelovu, která osvěcuje život a všechny jeho počiny, činíc ze všedních dnů svátky du­cha. Niterná radost je pak průvodcem člověka při všech pracích a snahách, při každém splnění povinností a při každém vyorání brázdy.

Láska, která rozžíhá dobré projevy bytí, je nerozlučně spojena s čistotou. Kde není sou­časně čistoty, to je jasu a věrnosti, tam není lásky. Co se snad za ni vydává, je pouze směsí ro­zumových výpočtů a pudů.

Láska, projevená čistotou, září a žhne, osvěcujíc všechny duševní potřeby jasem zákonité účelnosti. Dopadá na všechny pozemské snahy a úsilí, činíc z nich sled zásahů k vítězství pravdy a dobra na zemi. Posvěcuje životní boj a dává mu sílu věčna, k němuž ukazuje a vede.

Všechny druhy životních snah musí mít jednotu. Snahy duchovní jsou nejvyšší a vedoucí. Duševní snahy rozprostírají nitro do šíře, k bohatosti a všestrannosti, snahy pozemské jsou ná­strojem k uskutečnění dílčích potřeb, k zakotvení a pevnému postoji na zemi a k existenčnímu zápasu o své zjasňující bytí. Jednotu udržuje a živí spojující láska, láska k velikému dílu - rozší­ření království Světla na zemi!

Duchovní potřeby jsou prvým cílem a nutností. Mnohost a krása duševních zájmů je po­žehnaným doprovodem přirozených a čistých snah. Neustálé pozemské úsilí pak splňuje náleži­tosti výstavby. Každé výstavby, nejen všeobecné, ale i vlastní, niterné.

Rozžíhat duchovní světla v sobě, rozšiřovat duševní pohotovost a připravenost a poznané uskutečňovat ve svém každodenním životě, neboli dát pozemskou formu duchovnímu obsahu, to je cesta k získání plnosti lidství.

Splněním všech dobrých projevů lidského bytí se navozuje všeobsáhlé spojení. Spojení navzájem i spojení se světlem ducha.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Návštěvy

Dnes:47
Včera:2853

Právě přítomno lidí
1

Celkem členů

32 registrovaných
0 dnes
1 včera
1 tento týden
1 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat