Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

20 - Jak dosáhnouti plnosti lidství?

Osobní záření

Jan Nedomanský

 

20 - Jak dosáhnouti plnosti lidství?

 

K získání plnosti lidství je zapotřebí rozsvítit duchovní světla v sobě a zjasnit pozemské úsilí a boj.

Duchovní světla se rozžíhají poznáváním věčných pravd, celým pohroužením a vprave­ním se do nich. Tím život dostane pravý a hodnotný smysl, onu náplň, která dělá člověka rozum­ným pozemským tvorem, jenž ví, proč je na zemi a čím má svou existenci na ní projevit: láskou k dílu Stvořitelovu, která osvěcuje život a všechny jeho počiny, činíc ze všedních dnů svátky du­cha. Niterná radost je pak průvodcem člověka při všech pracích a snahách, při každém splnění povinností a při každém vyorání brázdy.

Láska, která rozžíhá dobré projevy bytí, je nerozlučně spojena s čistotou. Kde není sou­časně čistoty, to je jasu a věrnosti, tam není lásky. Co se snad za ni vydává, je pouze směsí ro­zumových výpočtů a pudů.

Láska, projevená čistotou, září a žhne, osvěcujíc všechny duševní potřeby jasem zákonité účelnosti. Dopadá na všechny pozemské snahy a úsilí, činíc z nich sled zásahů k vítězství pravdy a dobra na zemi. Posvěcuje životní boj a dává mu sílu věčna, k němuž ukazuje a vede.

Všechny druhy životních snah musí mít jednotu. Snahy duchovní jsou nejvyšší a vedoucí. Duševní snahy rozprostírají nitro do šíře, k bohatosti a všestrannosti, snahy pozemské jsou ná­strojem k uskutečnění dílčích potřeb, k zakotvení a pevnému postoji na zemi a k existenčnímu zápasu o své zjasňující bytí. Jednotu udržuje a živí spojující láska, láska k velikému dílu - rozší­ření království Světla na zemi!

Duchovní potřeby jsou prvým cílem a nutností. Mnohost a krása duševních zájmů je po­žehnaným doprovodem přirozených a čistých snah. Neustálé pozemské úsilí pak splňuje náleži­tosti výstavby. Každé výstavby, nejen všeobecné, ale i vlastní, niterné.

Rozžíhat duchovní světla v sobě, rozšiřovat duševní pohotovost a připravenost a poznané uskutečňovat ve svém každodenním životě, neboli dát pozemskou formu duchovnímu obsahu, to je cesta k získání plnosti lidství.

Splněním všech dobrých projevů lidského bytí se navozuje všeobsáhlé spojení. Spojení navzájem i spojení se světlem ducha.

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

Návštěvy

Dnes:83
Včera:119

Právě přítomno lidí
5

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat