Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

37 - Svět symboliky

Osobní záření

Jan Nedomanský

 

Část 3. – Vyzařování lidské bytosti

 

37 - Svět symboliky

 

Symbolika se považuje často za něco neskutečného, pomyslného, snad i fantastického či vymyšleného. A přece tomu tak není. Symbolika je zjemnělou skutečností, čistým extraktem skutečna. Ovšem opravdová a přirozená symbolika, která zjevuje věcné skutečnosti ze světa ji­ných podstat, ozřejmováním dění za viditelností pozemského oka.

Jako zjasnělá věcnost (skutečnost) za pozemskými věcmi (skutečnostmi) má své před­nosti a výchovné oprávnění, neboť přivádí člověka k jemnějšímu chápání a vytříbenému vkusu. Vede ho výš, k ušlechtilejším obzorům, z nichž on pochází a v nichž má svůj domov a vznik.

Symbolika, toť zjemnění, krása! Toť požitek zjasnělých smyslů, zření, vnímání, vyciťová­ní, vjemu krásy i věcného zkoumání. Toť potrava vjemů a nápoj citů.

Symbolika skýtá obraznost! Bez ní nelze chápat nadzemské, ušlechtilé, ideální. Bez sym­boliky, to je obraznosti, by nám zůstalo vzdáleno nejcennější, jež je ohraničeným rozumem nedo­stupné.

Při symbolice je rozum pomocníkem v roli uzemňující. Konkretizuje skutečnost vyšších dění, zprostředkovaných citem, do obrazů a přibližuje nám je k pochopení. Přes symboly se pak dostáváme snáze k velikým skutečnostem vzdáleného věčna.

Symbol, ač je sám o sobě též skutečností, ještě větší a krásnější skutečnost zjevuje. Nese a skrývá i zvěstuje poklady věčnosti, které chtějí být hledány, nalézány a pochopeny.

Obraznost, symbolika, sleduje cestu zostřené chápavosti rozumem nepochopitelného, stává se průvodcem po nových cestách a pomocníkem nad jiné povolaným.

Čistá symbolika je živým zobrazením věčných pravd, věčných skutečností.

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

Návštěvy

Dnes:75
Včera:119

Právě přítomno lidí
4

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat