Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Návštěvy

Dnes:30
Včera:231

Právě přítomno

2
online

Přihlášení

70 registrovaných
0 dnes
1 včera
1 tento týden
2 tento měsíc

Událost za událostí se budou řadit k těžkému řetězu strašlivých zklamání, která jsou však pro lidi léčivá, protože by se jinak nikdy neprobudili z bláznovství vlastního sebepřeceňování. Musí se konečně sklonit před tím, jehož milostí smí vůbec být – před Bohem!

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně!

To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

Abdrushin 

50 - Kruh láskyplné ženskosti, domova a květ...

Osobní záření

Jan Nedomanský

 

50 - Kruh láskyplné ženskosti, domova a květ mateřského štěstí

 

Každá žensky lidská bytost, která nezanedbává své čisté ženské poslání kněžky čistoty a láskyplné strážkyně domácího krbu, která je jemnou ženou, má kolem boků kruh vyzáření, kte­ré zvyšuje její půvab. Je to kruh láskyplné ženskosti (obraz č. 32).

Dolů ke kolenům směřuje kruh očekávání, který se později mění v kruh domova,v mateř­ský klín. (obraz č. 33) Čím je delší, tím ušlechtilejší je domácí prostředí, v němž tato žena vládne (obraz č. 34).

Když dojde z čisté lásky k požehnanému stavu nastávajícího mateřství, prožívá žena krásné chvíle vnitřního štěstí, i když se u ní vyskytují občas obavy z pozemského průběhu blížící­ho se porodu. V této době děje se s ní mnoho změn a odehrávají se kolem ní neviditelné, zvláštní události.

Všimněme si jen, co způsobuje změna záření na kruhu láskyplné ženskosti, který vyzařuje kolem boků každé opravdové ženy.

Tento kruh se rozviřuje a začíná zněti zvláštní melodií, způsobující oblažující radost. Je to tiché, vroucí, jemné znění, vyprávějící o zaslíbeném zrodu nového života do hmotnosti.

Čím více předpokladů je, že to bude život jasný,což je zřejmé z tužeb a vyzařování příští matky, tím vroucnější a uctivější jsou písně kruhu láskyplné ženskosti, který se stává zvolna vět­ším a větším, až v sedmém měsíci dosahuje plnosti, tj.okruhu značně velkého.

To přestal již býti kruhem láskyplné ženskosti a stal se výhradně kruhem mateřské ochra­ny. Jeho písně jsou ostřejší, nedovolující znesvěcení, vzbuzující úctu a dík za milost příchodu no­vého lidského tvora na zem.

V této době i cítění milujícího manžela se mění očekáváním nastávajícího otcovství v ohleduplnější styky, které dovolují přiblížit se jenom v úctě k omilostněné životní družce.

A její půvabná ženskost vyzařuje stále více do květu mateřského štěstí (obraz č. 35), utvo­řeného z rozkvetlého a prodlouženého kruhu domova a spirálových výchvěvů hojné obětavosti, vychvívající z prsou. Také zrak této ženy se probouzí k větší bdělé pozornosti. Omilostněnou že­nu provází nové požehnání a příliv oblažujícího štěstí (obraz č. 36).

 

(obraz č. 32) Kruh láskyplné ženskosti  (obraz č. 33) Kruh domova I.

  

 

 

(obraz č. 34) Kruh domova II.  (obraz č. 35) Květ mateřského štěstí I.

   

 

(obraz č. 36) Květ mateřského štěstí II.

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

X

Až po přihlášení

pouze přihlášení uživatelé mohou kopírovat