Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

57 - Povšechné znění lidské bytnosti

Osobní záření

Jan Nedomanský

 

57 - Povšechné znění lidské bytnosti

 

Každý okruh vyzařování má svou barvu a tón. Jakmile se rozvlní nebo roztočí, vy­dává melodické znění, které má určitou tónovou výšku. Nejprve nesměle a pak stále jasněji a čistěji zní jeho píseň radosti. Melodii způsobují výchvěvy činnosti, vyzáření a síla, která jím probíhá.

Tóny dohromady dávají poznat člověka, jeho vroucnost a pochopení smyslu životního určení. Zde nelze klamat. Co se pohybuje zní, a co nezní, je mrtvo.

Po dlouhých dobách tisíciletého úpadku, při duchovním znovuzrození, zaznívá nejprve u člověka jeden tón, jako známka probouzejícího se duchovního života. Pak se k němu připojuje další a později opět nový, až postupně zní jeho činnost písněmi tvořivé práce, vrcholící jásavými chvalozpěvy.

V tom je tolik vroucnosti a přitažlivé síly, že by člověk chtěl znít stále více, lépe, čistěji a vroucněji, což způsobuje hlubší chápání tvůrčích úmyslů a tím vzestup. Se vzestupem novou blaženost, širší poznání a vědomější působení, neboť věčný je vývoj lidských duchů a možnost působení na díle velikého stvoření.

Jsou to jásavé životní písně práce, pohybu, působení, vroucí lásky, dětsky čisté radosti, touhy a odvahy, nadšení a vzletu, které všechny jsou díkem za milost vědomého bytí.

Pak teprve člověk procítí a prožije, že život je jásot, radost, dík. Nic neharmonického se nemůže přiblížit k těmto písním chvály, neboť všemu temnému je dík cizí. Temno nevidí nic ra­dostného, jen chmury nebo posměšky škodolibosti. Ke chvále Světla zní však čisté tóny vědomé­ho porozumění a vřazení se do blaživých záchvěvů radostného tvoření.

V tomto směru je dosud na zemi pusto a ticho, neboť lidé nepějí, jejich duše nezní, neza­chvívají se, nespoluprožívají velikou radost vědomého tvoření se všemi bytostmi všehomíra, kte­rým je radostné působení vším - životem, díkem, službou.

Každá bytost vyzařuje a její vyzařování lze zformovat i do slov. Je to mluva bytosti, jejího působení, výchvěvů a znění.

Tak ku příkladu výchvěvy chtění duchovně probuzeného člověka zní takto:

Obraz č. 47: Stojím ve světle, když působím v lásce na uskutečnění vůle. Tím jsem spo­jena s formujícím vyzářením čistoty.

Obraz č. 48: Čistými výchvěvy chci přijímati světlá vlákna omilostnění, abych se vědomě postavila do důstojného ženského působení. Láska s dětskou čistotou nechť se ve mně snoubí.

Obraz č. 49: Touhou, pílí život sílí, službou kvete! Ó plameny ctností rozžehněte! To jsou ukázky mluvy vyzařování lidí, sloužících, nebo toužících sloužit Světlu.

Tato mluva bytostí, jejich zpěv, není stále stejná. Mění se novou touhou, změnami v člověku, prožitími a pod., takže člověk pěje svým novým vyzařováním další sloky své životní písně.

Je radostno jim naslouchati u člověka, kterého provází zdravá vnitřní odhodlání kráčeti vpřed na cestě vývoje a vzestupu. Skromnost je klíčem k posvátným písním života.

 

Obraz č. 47              Obraz č. 48  

    

 

Obraz č. 49

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Povolaný český národ
  Vladislav Brewczyński Vladislav Brewczyński 26.04.2020 14:03
  Velmi silně bije a rezonuje v článku Morava tato věta: Ale oni nezůstanou takoví, jací jsou, ale v ...

  Číst dále...

   
 • Sen – cesta do pekla
  Vladislav Brewczyński Vladislav Brewczyński 26.04.2020 13:33
  Obrázek, který máte v titulku vašeho pojednání, je opravdu výstižný a mohu potvrdit, že to vyobrazení ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat