Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

57 - Povšechné znění lidské bytnosti

Osobní záření

Jan Nedomanský

 

57 - Povšechné znění lidské bytnosti

 

Každý okruh vyzařování má svou barvu a tón. Jakmile se rozvlní nebo roztočí, vy­dává melodické znění, které má určitou tónovou výšku. Nejprve nesměle a pak stále jasněji a čistěji zní jeho píseň radosti. Melodii způsobují výchvěvy činnosti, vyzáření a síla, která jím probíhá.

Tóny dohromady dávají poznat člověka, jeho vroucnost a pochopení smyslu životního určení. Zde nelze klamat. Co se pohybuje zní, a co nezní, je mrtvo.

Po dlouhých dobách tisíciletého úpadku, při duchovním znovuzrození, zaznívá nejprve u člověka jeden tón, jako známka probouzejícího se duchovního života. Pak se k němu připojuje další a později opět nový, až postupně zní jeho činnost písněmi tvořivé práce, vrcholící jásavými chvalozpěvy.

V tom je tolik vroucnosti a přitažlivé síly, že by člověk chtěl znít stále více, lépe, čistěji a vroucněji, což způsobuje hlubší chápání tvůrčích úmyslů a tím vzestup. Se vzestupem novou blaženost, širší poznání a vědomější působení, neboť věčný je vývoj lidských duchů a možnost působení na díle velikého stvoření.

Jsou to jásavé životní písně práce, pohybu, působení, vroucí lásky, dětsky čisté radosti, touhy a odvahy, nadšení a vzletu, které všechny jsou díkem za milost vědomého bytí.

Pak teprve člověk procítí a prožije, že život je jásot, radost, dík. Nic neharmonického se nemůže přiblížit k těmto písním chvály, neboť všemu temnému je dík cizí. Temno nevidí nic ra­dostného, jen chmury nebo posměšky škodolibosti. Ke chvále Světla zní však čisté tóny vědomé­ho porozumění a vřazení se do blaživých záchvěvů radostného tvoření.

V tomto směru je dosud na zemi pusto a ticho, neboť lidé nepějí, jejich duše nezní, neza­chvívají se, nespoluprožívají velikou radost vědomého tvoření se všemi bytostmi všehomíra, kte­rým je radostné působení vším - životem, díkem, službou.

Každá bytost vyzařuje a její vyzařování lze zformovat i do slov. Je to mluva bytosti, jejího působení, výchvěvů a znění.

Tak ku příkladu výchvěvy chtění duchovně probuzeného člověka zní takto:

Obraz č. 47: Stojím ve světle, když působím v lásce na uskutečnění vůle. Tím jsem spo­jena s formujícím vyzářením čistoty.

Obraz č. 48: Čistými výchvěvy chci přijímati světlá vlákna omilostnění, abych se vědomě postavila do důstojného ženského působení. Láska s dětskou čistotou nechť se ve mně snoubí.

Obraz č. 49: Touhou, pílí život sílí, službou kvete! Ó plameny ctností rozžehněte! To jsou ukázky mluvy vyzařování lidí, sloužících, nebo toužících sloužit Světlu.

Tato mluva bytostí, jejich zpěv, není stále stejná. Mění se novou touhou, změnami v člověku, prožitími a pod., takže člověk pěje svým novým vyzařováním další sloky své životní písně.

Je radostno jim naslouchati u člověka, kterého provází zdravá vnitřní odhodlání kráčeti vpřed na cestě vývoje a vzestupu. Skromnost je klíčem k posvátným písním života.

 

Obraz č. 47              Obraz č. 48  

    

 

Obraz č. 49

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.navodnapreziti.cz

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.  

Abdrushin

Poselství Grálu

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

www.poselstvi-gralu.cz

 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 22.12.2020 06:51
  Když už mluvím o těch odbornících na sekty, tak ještě jeden postřeh. Nedávno jsem četl v nějakém ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 18.12.2020 12:57
  Včera jsem shlédl téměř dvouhodinové video, které I. Chaun natočil 15.12.2020 s rádoby odborníkem na ...

  Číst dále...

   
 • Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 06.10.2020 18:10
  Často jsem přemýšlel, proč jsou někteří lidé farizeji, především ti mně blízcí, kteří taktéž studují ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat