Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

58 - Sídlo vloh

Osobní záření

Jan Nedomanský

 

58 - Sídlo vloh

 

Uzpůsobení k širší požehnané činnosti se projevuje nadáním, tj. duševní či duchovní vlo­hou neboli darem. Tuto hřivnu je zapotřebí využít ku prospěchu celku i vlastního splnění.

Vloha byla člověku poskytnuta k působení na celý pozemský život, když se pro její přijetí uschopnil dřívějším duševním vývojem. To se navozuje zákonitou cestou. Když byla určitá osob­ní schopnost člověka přivedena k plnému rozvoji a v jeho duchu vyvstala touha po radostném tvoření, tu bývá toto vnitřní přání při nejbližším zrození splněno a on je obdařen silou uschopně­ní.

Síla plyne z milosti dobrotivé lásky a chce, aby s ní bylo s láskou hospodařeno. Neboť vloha je člověku poskytnuta pro širší rozšíření obzorů, pro hlubší rozechvění niter, pro zákonité a požehnané působení v lásce.

Vloha bývá již při narození dítěte vkládána dobrotivými vílami do stánků milosti v du­chovním srdci, v němž se perlí v kalichu nového života a je sáta činorodým úsilím do vyzařování krve a tím k projevení v životě a působení (obraz č. 50).

Je celý řetěz nádherných kosmických souvislostí, které při tom spoluúčinkují, nebo vhod­něji řečeno, do nichž byl druh ducha zasazen ke svému požehnanému pozemskému působení.

Duchovní hřivna může být v člověku jedna, dvě i více. Ovlivňuje celý život člověka a vede ho k určitému úseku činnosti ve prospěch většího okruhu lidí.

Vlohy jsou výsledkem dřívějšího rozvinutí určité schopnosti samotným člověkem, k němuž byla přidána z magnetického centra soustřeďující pomoci částečka síly, pomáhající k rozvinutí získaného a k jásavému vyznění. Je to uschopnění pro určitý úsek činnosti.

Mnohé vlohy známe a byly či jsou obdivovány, zejména vlohy umělecké, literární, výtvar­né, skladatelské, hudebně reprodukční, dramatické, státnické, vychovatelské, technické i ruko­dílné atd. Jsou však ještě vlohy méně zjevné, které si dosud dobře neuvědomujeme. Požehnané rozvinutí četných vloh je teprve před námi v nové epoše kdy bude od základů změněn lidský vý­voj.

Zde je vhodno si též připomenout, že i všechen život vlastností a ctností vychází z hrudi. Je známo, že nadšení plá v hrudi, že hrdinství a odvaha v hrudi mocně vychvívá, že žár lásky po­ciťujeme v hrudi a že i klid a mír se v ní rozhosťuje. Též vděčnost má své záchvěvy v hrudi, ra­dost oblažuje hrud' a žal ji svírá, tíseň zneklidňuje atd. Prostě v hrudi je ohnisko žáru všech vě­domých projevů života. V hrudi, jež je sídlem čisté lásky.

 

(obraz č. 50) Duchovní vlohy

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Návštěvy

Dnes:35
Včera:121

Právě přítomno lidí
2

Celkem členů

31 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat