Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

62 - Centra sil

Osobní záření

Jan Nedomanský

 

Část 4. – Vlivy na záření

 

62 - Centra sil

 

Vlivy na záření mají především magnetická centra všehomíra, kterých je velmi mnoho a vytvářejí je jak ostrovy ctností tak různá ohniska jasu a žáru i kotviště sil. Vše to se dá shrnouti pod pojem kosmického záření dobra.

Záření jsou různotvará, různorodá a různosměrná, podle druhu přijaté síly a jejího půso­bení. To se projevuje v osobním vyzáření i v tělesných orgánech, které znázorňují druh působení a směr výchvěvů jednotlivých kosmických center sil.

K tomu přispívají z nitra osobní projevy bytí, získané při životním úsilí po vzestupu. Obé se spojuje v jednotu jásavé přirozenosti a spolupráce sil všehomíra s působením lidského tvora. V tom je křížení, snoubení, jednota a to jak úmyslů, tak tvořivých výchvěvů sil.

Mimo to působí na osobní záření hmotná ohniska sil, slunce, hvězdy i planety naší slu­neční soustavy a jejich záření, včetně vlivů měsíce.

Vše to se dá shrnout pod jediný pojem kosmického záření dobra, vždyť všechno, co při­pravuje a udržuje život, je záření jedné prasíly všehomíra, přicházející z centra sil, z Boha. Její účinky a projevy jsou rozličné, různých druhů, tvarů i proudů, jež účelně udržují všehomír.

Z jednoty vznikly a jen jednota dobré vůle tvora se může s nimi spojovat, mohou se jimi zjasňovat a přijímat je, aby se spojily v celek harmonického souznění.

Tělo je těmito silami řízeno přímo, bez osobního přičinění ve vědomí tvora. K rozvoji du­ševního spojení a tím docílení harmonie s kosmem však musí člověk přispívat sám a tak dávati podnět k možnostem zapůsobení síly na stav jeho osobního vyzařování.

Řízení utvářejících forem je v silách samých, přítok sil a jejich vplynutí do osobního vyza­řování závisí však na člověku, na jeho dobré vůli a na chtění po činech účelnosti a krásy.

Síly magnetické a tvořivé mají v nížinách této hmotnosti dalekosáhlý význam.

Na duchovní jasnost vyzařování má vliv především dvanáct duchovních ostrovů ctností, z nichž plynou magnetické vlny sil všehomírem a podporují v člověku získávání a zjasňování dobrých vlastností určitého druhu a směru.

Pak jsou to centra bytostných sil rozpuku, rozkvětu, zralosti a rozpadu, která se na zemi projevují každoročně jarem, létem, podzimem a zimou. I ta mají oživující vliv na lidské osobní vyzáření, svěžest, pohotovost, posílení a soustředění, mimo jiných sil.

Vraťme se však k vyzáření ostrova ctností. Ať je to jemný vánek vyšší vůle v šepotu pra-věčné moudrosti, vyrovnanosti, ušlechtilosti a hrdinství, nebo dech hřejivé lásky v žáru milosr­denství, dobrotivosti, přísnosti a důstojnosti, nebo jas čistoty, ženoucí k pohybu posílením bdě­losti, cudnosti, věrnosti a pokory, to vše jsou přirozené pomoci přirozených center magnetických sil všehomíra. Pomáhají člověku státi se a býti vědomým tvorem velikých říší stvoření. Ne malým pozemským poutníkem, ale občanem velikého kosmu. Pozemská pouť je jen zastávkou či stanicí, na níž se má člověk naučit vzestupným zkušenostem a pochopit svou závislost na celku.

Lidskost je z vůle Stvořitele ve svém působení veliká, ale domýšlivým domněním lépevě­dění se stává zoufale malou a ubohou. Je to pak lidskost ztroskotanců života, mátožných stínů, nabubřelé domýšlivosti, i kdyby se snad někdy kryla pláštíkem vševědoucí vědy, která již toli­kráte lpěla na svých dočasných poznatcích, aby je později odvolala a nahradila věděním novým.

I tentokráte tomu tak bude, neboť věděním o existenci nesmrtelného ducha v člověku a vyšších sil než hmotných ve vesmíru rozšíří se obzory vědění do závratných dálek skutečna. Nadhmotného, nadsvětového, kosmického skutečna, v němž žijí ještě jiní tvorové než lidé, vě­domější, jasnější a bližší centru všech sil a veškerého pohybu sfér a oblastí nekonečna.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Návštěvy

Dnes:41
Včera:2853

Právě přítomno lidí
2

Celkem členů

32 registrovaných
0 dnes
1 včera
1 tento týden
1 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat