Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

04 - Původ člověka

Osobní záření

Jan Nedomanský

 

04 - Původ člověka

 

Z naznačeného vyplývá, že lidský duch pochází z duchovní oblasti, jež je vysoko nad hmotnostmi, nesmírně vysoko nad naším vesmírem a že sem přišel za vývojem.

Zatímco on směřoval dolů k zemi, vyvíjeli se na zemi tvorové, značně již podobní člově­ku, kteří měli již i myslící duši. Ne duši zcela zvířecí, jakou mají ta zvířata, která nyní známe. Byl to přechod k člověku, tak zvaní lidoopové, kteří po splnění svého poslání zde na zemi vyhynuli. Do mlád'at některých, zvláště uschopněných jedinců, se v určité době nejvyšší zralosti vnořila ke vtělení připravená duše lidská s duchovním jádrem. A jen tito na zem prostřednictvím lidoopů vtělení jedinci jsou prapředky člověka, který pak počal svůj rychlý vývoj, poněvadž měl v sobě jádro vyššího původu a tím větší živost a chápavost. Od zvířecích rodičů se brzy odloučil.

Lidský duch tedy pochází z vyšších oblastí velikého stvoření, pozemské tělo však přijal od nejvýše vyvinutých savců, jako prostředek k pobytu na této zemi, jako záhal stejnorodého prostředí. Bez tohoto tělesného organizmu, uzpůsobeného pro život na zemi, by nemohl v této hrubé hmotnosti působit.

Tělo, tento pozemský plášť či záhal je tedy původu zvířecího, ovšem jen v prvním pří­mém stadiu, kdy několik párů lidoopů mělo lidská mláďata. Pak již lidské páry plodily děti svého druhu a jejich počet se množil.

Jako duchovní lidé nemáme tedy se zvířaty - opicemi - nic společného. Jsme článkem vyššího druhu vývoje, vývoje lidsky duchovních tvorů, kteří ke vtělení na zem použili dané tu vývojové situace a dobrodiní těchto tvorů k „přistání“ a pobytu na ní. Jádro, duch, ono vědomé i sebevědomé lidské já nepochází z této země. Vypůjčilo si pouze pro své pozemské záměry vhodný tělesně zvířecí plášť, oděv. Bez něj by byl duch nahý, pozemskostí neošacený a neměl by možnost na zemi žít.

Různá dosavadní myšlení a bádání o původu člověka jsou svým způsobem, přes všechnu rozdílnost, správná. Chybí jim jen vědění, že člověk je duch - duše - tělo a ujasnění si, na kterou část této lidské jsoucnosti je bádání zaměřeno. Pak správnost vyvstane v přirozené samozřej­mosti, jasně a souvisle, aniž by se vzpouzelo nitro anebo byl znásilňován rozum. Neubírá ani směru o živočišném vývinu těla jeho průkaznost, ba vítá ji jako správnou. Pokud ovšem tento směr stroze rozumově neodvozuje, že člověk je pouze zkušenostmi a prací zušlechtěné zvíře. Všechna taková tvrzení jsou přestřelením, úzce hmotná a nedomyšlená.

Člověk je vyšší tvor! Má mimo těla i duši, kterou mají též zvířata a nad to i volného du­cha, každému citem zjistitelného. Ducha, který v nás sídlí a promlouvá k nám ve svědomí řečí sounáležitosti s velikým dílem stvoření. Stvoření, které je řízeno někým nekonečně vyšším než jsme my lidé. Nepatrnému pozemsky oživenému duchovnímu prášku, nesoucímu hrdě jméno člo­věk, je zapotřebí pokory a skromnosti. Pak vytuší svoji opravdovou lidskost, v syntéze nádher­ných souvislostí stvoření. Souvislostí duchovního vývoje s pozemským pobytem, jehož účelem je obohatit se zkušenostmi pro neustálý růst a rozvoj k duchovnímu zdokonalení a vyzrání.

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

Návštěvy

Dnes:75
Včera:119

Právě přítomno lidí
3

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat