Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

04 - Původ člověka

Osobní záření

Jan Nedomanský

 

04 - Původ člověka

 

Z naznačeného vyplývá, že lidský duch pochází z duchovní oblasti, jež je vysoko nad hmotnostmi, nesmírně vysoko nad naším vesmírem a že sem přišel za vývojem.

Zatímco on směřoval dolů k zemi, vyvíjeli se na zemi tvorové, značně již podobní člově­ku, kteří měli již i myslící duši. Ne duši zcela zvířecí, jakou mají ta zvířata, která nyní známe. Byl to přechod k člověku, tak zvaní lidoopové, kteří po splnění svého poslání zde na zemi vyhynuli. Do mlád'at některých, zvláště uschopněných jedinců, se v určité době nejvyšší zralosti vnořila ke vtělení připravená duše lidská s duchovním jádrem. A jen tito na zem prostřednictvím lidoopů vtělení jedinci jsou prapředky člověka, který pak počal svůj rychlý vývoj, poněvadž měl v sobě jádro vyššího původu a tím větší živost a chápavost. Od zvířecích rodičů se brzy odloučil.

Lidský duch tedy pochází z vyšších oblastí velikého stvoření, pozemské tělo však přijal od nejvýše vyvinutých savců, jako prostředek k pobytu na této zemi, jako záhal stejnorodého prostředí. Bez tohoto tělesného organizmu, uzpůsobeného pro život na zemi, by nemohl v této hrubé hmotnosti působit.

Tělo, tento pozemský plášť či záhal je tedy původu zvířecího, ovšem jen v prvním pří­mém stadiu, kdy několik párů lidoopů mělo lidská mláďata. Pak již lidské páry plodily děti svého druhu a jejich počet se množil.

Jako duchovní lidé nemáme tedy se zvířaty - opicemi - nic společného. Jsme článkem vyššího druhu vývoje, vývoje lidsky duchovních tvorů, kteří ke vtělení na zem použili dané tu vývojové situace a dobrodiní těchto tvorů k „přistání“ a pobytu na ní. Jádro, duch, ono vědomé i sebevědomé lidské já nepochází z této země. Vypůjčilo si pouze pro své pozemské záměry vhodný tělesně zvířecí plášť, oděv. Bez něj by byl duch nahý, pozemskostí neošacený a neměl by možnost na zemi žít.

Různá dosavadní myšlení a bádání o původu člověka jsou svým způsobem, přes všechnu rozdílnost, správná. Chybí jim jen vědění, že člověk je duch - duše - tělo a ujasnění si, na kterou část této lidské jsoucnosti je bádání zaměřeno. Pak správnost vyvstane v přirozené samozřej­mosti, jasně a souvisle, aniž by se vzpouzelo nitro anebo byl znásilňován rozum. Neubírá ani směru o živočišném vývinu těla jeho průkaznost, ba vítá ji jako správnou. Pokud ovšem tento směr stroze rozumově neodvozuje, že člověk je pouze zkušenostmi a prací zušlechtěné zvíře. Všechna taková tvrzení jsou přestřelením, úzce hmotná a nedomyšlená.

Člověk je vyšší tvor! Má mimo těla i duši, kterou mají též zvířata a nad to i volného du­cha, každému citem zjistitelného. Ducha, který v nás sídlí a promlouvá k nám ve svědomí řečí sounáležitosti s velikým dílem stvoření. Stvoření, které je řízeno někým nekonečně vyšším než jsme my lidé. Nepatrnému pozemsky oživenému duchovnímu prášku, nesoucímu hrdě jméno člo­věk, je zapotřebí pokory a skromnosti. Pak vytuší svoji opravdovou lidskost, v syntéze nádher­ných souvislostí stvoření. Souvislostí duchovního vývoje s pozemským pobytem, jehož účelem je obohatit se zkušenostmi pro neustálý růst a rozvoj k duchovnímu zdokonalení a vyzrání.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Návštěvy

Dnes:37
Včera:2853

Právě přítomno lidí
1

Celkem členů

32 registrovaných
0 dnes
1 včera
1 tento týden
1 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat