Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

35 - Oděv při ošetření

Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

35 - Oděv při ošetřeníOsobní vyzařování má značnou vzdálenost od povrchu těla. Je tím větší, čím jasněji člověk vyzařuje, tedy čím je magnetičtější. Osobnímu vyzáření není na překážku oděv, neboť je to vyzáření jiné podstaty, mnohem éteričtější, kterému kratičká vzdálenost, způsobená odě­vem, není nikterak na závadu.

Osobní vyzařování má dosah několika centimetrů, místy až několika decimetrů. Tloušťka oděvu tedy při tom nehraje roli.

S propustností látek je to podobné jako u magnetu, který má též svou délku dosahu a jemuž nebrání nevodivá překážka jako je látka, papír a pod. Prostupuje je se stejnou intenzitou a přitažlivostí.

Co by zde mohlo býti na závadu při léčení by byl oděv značně špinavý. Čistý vlastní oděv je prozářen osobností svého nositele. Také nový nebo vypraný oděv je vhodný doplněk osobnosti a nejen že není na překážku, ale spíše je vítaný jako podpora k čistému soustředění léčitele u pacienta.

Lze si lehce představiti, že obnažování žen před magnetickým léčitelem není pro toto léčení vždy zcela nezávadné. Odkládá se stud, který je nejkrásnější ozdobou ženy a s ním výchvěvy čisté cudnosti, jemnosti, ušlechtilosti a mnoho jiného. Právě ty vlastnosti, které má magnetický léčitel v ženách podporovat a přímo i nepřímo působit na jejich obnovení a posí­lení, jakož i na podporu všech jiných dobrých vlastností. Vždyť nemoci vznikají právě z nedbání vývojových potřeb, z jejich porušování nedostatkem živé ohleduplnosti a bdělosti.

Sejmutím oděvu není vnitřní stav soustředění u pacienta zlepšen a také v léčiteli není podpořeno čistší a vroucnější soustředění v prosbě o příliv léčivé síly. Naopak, dotyk nahého těla může léčitele i pacientku částečně odvracet od vroucí touhy k malicherným tělesným po­citům. Duševní jemné vjemy mohou tak býti odváděny do nížin všedností a zpozemšťovány.

U stejného pohlaví léčitele s pacientem by část těchto důvodů odpadla, ale účinkům léčivé síly se tím nic nepřidá.

Obnažení je nutné při masážích těla, ať již naučených, diplomované masérky a maséři /nebo i s určitým přídavkem magnetičnosti/. Zde hlavní léčivou úlohu má prohnětení těla a je tedy tělesný dotyk blahodárný a nezávadný. Zde je však zvyklostí, až na řídké výjimky, že ženy provádějí masáže žen a muž masáže mužů.

Jinak je tomu při magnetickém ošetření, které je doplňováním záření a podporou ná­vratných i vzestupných snah. Tu jsou šaty vhodné, ba potřebou, ne-li nezbytností.

Mnohý magnetický léčitel byl opomíjením toho sveden časem na scestí, i když měl dobré léčebné výsledky. Nepozoroval, že jeho duše ztrácela na čistotě a byla odváděna od vzestupnějších výchvěvů duchovní služby, pro níž svůj léčivý dar obdržel, do sféry pocitů a tělesností.

Známé zčervenání kůže u místa nemoci je jen podružnou zajímavostí, ale žádnou po­třebou nebo nutností, pro níž by mělo býti tělo obnažováno. Pohlížíme-li na léčení osobním léčivým magnetismem z hlediska vnášení harmonie do osobního vyzařování, pak zjistíme, že oděná žena či muž je soustředěnější na čistší záchvěvy síly a tím bližší původu či jádru nemo­ci, jež povstala z předchozí duševní nebo duchovní nebdělosti.

Závěr této úvahy je, že při masážích je léčení bez oděvu nutností, při doplňování záře­ní je však předností, aby byl pacient lehce oblečen, což podporuje jeho dobré cítění i jeho lep­ší netělesné vyciťování jemnohmotného proudu síly. Usnadňuje se tím též soustředění na kosmické záření dobra a na milost všemocné milosrdné lásky.

Jako při modlitbě nelze býti nahým a při tom se dobře cítícím, úctyplným, tak i při zvroucnělých svátečních chvílích magnetického ošetření nelze pomíjeti jemné volání duše, probouzející se k míru tvořivého řádu duševní zákonitosti, která vyžaduje tělesnou diskrétnost a ochranu, aby soustředěním se na mimotělesné mohla býti v záchvěvech nitra podána po­mocná ruka blahodárnému toku oživující síly, jež pak vede k dalším stupňům pomoci zářivé­ho léčivého proudu, až nakonec k obnově zdraví.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Povolaný český národ
  Vladislav Brewczyński Vladislav Brewczyński 26.04.2020 14:03
  Velmi silně bije a rezonuje v článku Morava tato věta: Ale oni nezůstanou takoví, jací jsou, ale v ...

  Číst dále...

   
 • Sen – cesta do pekla
  Vladislav Brewczyński Vladislav Brewczyński 26.04.2020 13:33
  Obrázek, který máte v titulku vašeho pojednání, je opravdu výstižný a mohu potvrdit, že to vyobrazení ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat