Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

38 - Může býti pacient léčen současně dvěma magnetickými léčiteli?

Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

38 - Může býti pacient léčen současně dvěma magnetickými léčiteli?Tato otázka vyžaduje především rozboru, proč vzniká nebo nastává potřeba léčiti se u dvou léčitelů? Je to snaha býti dříve vyléčen, nebo nedostatečnost ošetření u jednoho z nich a tím vznikající nedůvěra?

Ani jedno není správné. Síla plyne z jednoho zdroje léčivých sil a dvojím zprostředko­váním není nitro pacienta otevřeno více, jinak řečeno, nemůže si nabrati více než je mu dovo­leno v čase jeho tísně.

Nemá proto býti bráno ošetření u dvou léčitelů, čímž se účinek nestupňuje, naopak, ru­ší.

Nevstřebaná léčivá síla, zprostředkovaná prvým léčitelem se rozhání, mísí se s druhem síly jiné, čímž je rušena i plynulost a reorganizace nemocných orgánů, které tím jsou otřásány a postaveny do různých vibrací směsí záření. Někdy to může býti neškodné, jindy rušivé nebo i zhoubné.

Má-li nastati změna v osobě léčitele zářením, pak je zapotřebí po jeho ošetřeních vyčkati určité doby, aby síla i její účinek dozněl a tělesné obaly se připravily na jiné druhy výchvěvů léčivých sil.

Nejkratší termín je asi 6 týdnů. Méně jen tehdy, když dosavadní magnetický léčitel by se nechal ješitností strhnouti do kalu temných pokušení, vydávajících je za léčivé a rychlý zásah světlé síly k pomoci pacientu je nutností. To jsou ovšem případy málo známé, výjimeč­né.

Leč vraťme se k úvaze, proč pacient chce voliti jiného léčitele. Když je spokojen, není pro to důvodů a jeho nemoc nebo její uzdravení probíhá cestou osudových možností a účel­nosti. Je především v jeho síle a chtění k dobru, kdy skončí jeho karmické zatížení a bude mo­ci nastati uzdravení cestou milosti. S větší vroucností dostalo by se mu více ulehčujících zása­hů a lehčích osudových dění. Závisí proto účinek léčivé síly a mnohost jejího přijetí přede­vším na něm samotném.

Je lehce pochopitelné při stavu dosavadní lidské duchovní lenosti, že místo většího vlastního vnitřního zvroucnění a duševní hybnosti je tu snaha pacientova po tělesně pociťova­telnějších způsobech léčení, které uspokojují rozumově a kladou menší požadavky na nutnost citového úsilí po niterném znovuzrození, které je účelem každé nemoci. Nemoc je přece upo­zorněním na nějaký nedostatek, je pobídkou k přerodu, k němuž dává všechny zákonité před­poklady, nutíc člověka v bolesti a utrpení zrekapitulovat svůj život a naladit jej na vážnější tóny prohloubenějšího nitra.

Nemoc je nepřítelem povrchností! Ona zvroucňuje a přivádí k pochopení smyslu živo­ta i mnoha osobních událostí, jež přece mají určitý účel a přinášejí tušení nebo plné vycítění, že tu je chtěn osudovostí mnohostranný užitek.                                                                                          

To by při volbě magnetického léčitele mělo býti především bráno v úvahu. Jinak je tomu, když se stal léčitel pacientu nesympatickým, nebo jeho způsob léčení nevyhovuje. Pak má léčení automaticky ustati, neboť zprostředkování léčivé síly je závislé velmi podstatně na důvěře pacientově a na jeho srdečnosti, s níž se otevírá přijetí síly. Jakákoliv upjatost, stísně­nost, odměřenost nebo uzavřenost není prostředím, vhodným k přijímání.

Také magnetický léčitel má však možnost, ba povinnost odmítnouti léčiti toho, kdo nemá dosti vůle k dobru nebo kdo nedůvěřuje. Tím jej připravuje o draho cenný čas, když síly nevyužívá tak, jak by otevřeným nitrem měl a mohl. Zejména v těch případech, kdy pacient směřuje k životnímu záporu, nebo je ve vleku zla, mělo by léčení býti odmítnuto.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Povolaný český národ
  Vladislav Brewczyński Vladislav Brewczyński 26.04.2020 14:03
  Velmi silně bije a rezonuje v článku Morava tato věta: Ale oni nezůstanou takoví, jací jsou, ale v ...

  Číst dále...

   
 • Sen – cesta do pekla
  Vladislav Brewczyński Vladislav Brewczyński 26.04.2020 13:33
  Obrázek, který máte v titulku vašeho pojednání, je opravdu výstižný a mohu potvrdit, že to vyobrazení ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat