K zamyšlení

Více
01. srp 2023 13:14 - 22. srp 2023 09:33 #3530 napsal Pavel Krajíček
 
Něco málo k té umělé inteligenci, která je na vzestupu. Je snad každému jasné, že jde o vystupňování rozumového chtění. V podstatě jde o ROZUM, ale na daleko výkonnější úrovní. A co tento přepěstovaný rozum fanatiků rozumářů a materialistů dokáže a dokázal, to vidíte dnes všude kolem sebe - zaneřádit, zasvinit, zpustošit stvoření jako dobytek a prasata. Jak zasvěcení vědí, tak rozum (a tedy i UI) je pouze nástroj a má být člověkem ovládán. Vlastní člověk je inkarnovaný duch, který se projevuje cítěním. Sekta materialistů nechala ducha zakrnět a rozum nezdravě přebujet a tím vzniklo veškeré zlo. Tak jako normální člověk vzhlíží v citu k Bohu, dárci života, tak nyní fanatici materialisté si vytvořili svého bůžka UI, ke kterému budou vzhlížet. Vyvrcholení zla se blíží. Něco mi ale říká, že nyní to nebude trvat dlouho, ale že to tlakem Světla rychle vyžene do plodů a rychle se samo v sobě zhroutí, co není vybudováno v souladu se zákony stvoření. Viz také můj starší komentář, který se týkal rozumu, ale stejně tak platí pro UI:

Je vidět, že mnoho lidí ještě nechápe podstatu dnešních problémů. Mnozí argumentují, že kéž by politici dostali konečně rozum apod. Právě že politici mají rozumu až moc a v tom je jádro problémů. Rozum pokud není řízen čistým cítěním, tak vždy páchá škody, protože rozum je v podstatě chladný počítač. Jen tento rozum dokáže krást, podvádět, vraždit, myslet jen na sebe a v podstatě všechna další zla. Rozum je pouze nástroj a má být cítěním používán, žel se to přehodilo. Lidé se rozumem nechali spoutat a cítění pohřbili. Takže řešení není v dalším pěstování rozumu... rozhlédněte se kolem sebe po celém světě - vidíte plody tohoto rozumu. V tom chcete pokračovat a ještě dále to rozvíjet? Je zapotřebí zastavit ve školách zmrzačování rozumu dětem a začít je učit rozvíjet cítění, naslouchání svému svědomí, učit je vnímat krásu svým cítěním, učit je duševní rovnováze. Učit je, že rozum je nástroj a když rozum něco navrhuje, tak musí s tím prvně svědomí (čistý cit) souhlasit. Pozor - neplést cítěni s pocity, čtěte vysvětlení:  pravelidstvi.cz/inde...em-a-citem
 

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
01. srp 2023 13:16 #3531 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
 
Takové zamyšlení nad mladými lidmi a seznamováním. Správně to má být tak a v nové společnosti bude, že děvčata a chlapci jsou odděleně vyučování, tedy od určitého věku. Snad od 10 let nebo tak nějak, to by se potom dořešilo. Takže v útlém dětství společně a poté odděleně a to ze dvou důvodů. Zaprvé když to začne v nich pučet, tak kluci pošilhávají po děvčatech a dochází k rozptylování, ale co je daleko horší, tak to jsou špinavé myšlenkové formy. To by vydalo na jeden celý článek, ale kdo se zajímá o duchovní věci, tak ví o čem hovořím. Vůbec v nové společnosti na prvním místě nebude pokrytecká forma, jako dnes. Na prvním místě budou jemnohmotné a duchovní děje - myšlenkové formy, citové útvary a hlavně vědomí zodpovědnosti a důsledků za tvorbu těchto útvarů, což dnes chybí.

Tím i seznámení bude naprosto odlišné od dnešního kupčení viz seznamky a další různá nemravná pařeniště (diskotéky apod.) Nitky osudu v normální společnosti by tak k sobě přivedly skutečně k sobě patřící dvě duše v pravý čas. Bylo by to vážnější, krásnější, posvátnější takové seznámení a svazek a ne jako nyní zvrhlé vybírání, přehrabování jako při nákupu dobytka a odhození po chvílí a další přehrabování. 

Čili oddělením chlapců od děvčat a zrušením dnešních nemravných pařenišť se ukončí dnešní vybírání jakoby z nějakého katalogu a k seznámení bude docházet tak, jak tomu Bůh chce, tedy dvě doplňující se duše a ty budou v pravý čas k sobě přivedené, po předchozím požití, které každý člověk potřebuje individuálně v závislosti na vlastní karmě a předurčení. 

Všimněte si jak prozápadní zvrhlíci dělají přesný opak, jak jsem už mnohokrát psal, že jejich tzv. "hodnoty" jsou všechny namířeny proti vůli Boží. Nyní chtějí dokonce spojit záchody WC dohromady pro děvčata a chlapce, přitom podle Boží vůle nemají být pohromadě ani při vyučování, natož na WC. Vidíme, že fanatici z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů naprosto ztratili lidství, svědomí, cítění a smysl pro krásu. Vše co nyní zavádějí je za účelem rozkladu společnosti a stržení všeho do hlubin a zatracení.
 

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
01. srp 2023 13:17 #3532 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
 
Pozor na velkou domýšlivost, rozumovou ješitnost. Budou se u těchto blouznivců projevovat psychózy a schizofrenie. Těsně před psychózou je stav, který je dnes vlastní mnohým prozápadním zvrhlíkům, kdy není s nimi množná věcná diskuze, protože ve své poškozené hlavě vše překroutí tak, aby to obhájilo jejich nízké puzení a nenávist. Já už jsem se s tím setkal s takto postiženými lidmi u nichž tomu předcházela velká ješitnost a holdování vlastnímu JÁ. Donedávná to většinou chodilo až v další inkarnaci toto postižení jako následek, ale nyní, kdy se vše urychluje, to bude přicházet i v jedné inkarnaci toto pomatení, jako důsledek zvrhlého velikášství a ješitnosti, průvodními to jevy fanatiků z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů. Ale nikoli pouze oni, také mnoho tzv. duchovních lidí trpí přeceňování sebe sama. Právě v prožití dostanou stoupenci těchto blouznivců nejlepší lekci, když se jejich oblíbenci zblázní přímo jim před očima.

Tak například i Hrabica píše ve své knize o duchovních příčinách nemoci toto:

"Kdo má snahu ovládat jiné, ten bývá sám posléze něčím ovládnutý. Schizofrenie „sedne" na toho, kdo ve svém konání a myšlenkách vchází do oblastí, kde číhá klam a nezdravě roste pocit jeho důležitosti."

Samozřejmě tam toho píše více k tomu, já jen vytrhl jednu dvě věty. Kdo chce si přečte, je to na straně 373.
 

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
01. srp 2023 13:23 #3533 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Ta práce na sobě je na pochopení nejlehčí a na provedení nejtěžší. Všechna ta slova Abdrushinova o udržování krbu v čistotě, o rozvoji vloh a darů a bdělosti atd. to vše se dělá jedním jednoduchým způsobem, to není tak, že každé z toho vyžaduje jinou specifickou činnost. Dělá se to umlčením rozumu a soustředěním pozornosti do nitra a lze dosáhnout takového stavu, kdy člověk neustále má část pozornosti v kontaktu se svým nitrem. Když člověk nepřemýšlí a zároveň se uvědomuje v nitru, tak samo následuje velké duchovní jednání. V tu chvílí se duch začíná hýbat (aniž si to denní vědomí uvědomuje), začínají se rozvíjet duchovní dary a nastává duchovní postup vpřed, vlastně vůbec teprve nastává nějaký skutečný souvislý duchovní pohyb. A tomu se rozum brání a proto zaměřuje pozornost stále na sebe a tedy na aktivitu a rozptylování navenek.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
03. srp 2023 07:34 #3534 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Ještě jednou zamyšlení na zlem a schopnosti to pochopit průměrným člověkem. Je to důsledkem duchovní lenosti, když dobromyslný průměrný člověk nechápe co se děje na zemi a kdo vše v pozadí řídí a jaké má úmysly. Co je ale horší, když i průměrný čtenář Poselství Grálu od Abdrushina je na podobné úrovní, to jsou ti vlažní sluníčkáři, farizeové z Hnutí Grálu s klapkami na očích apod. Na zemi existují rodiny, také se jim říká klany (Rockefellerové, Rothschildové a další) , které patří mezi nejbohatší a přitom nikde se o nich nepíše a nemluví, ani v žebříčcích nejbohatších lidí nefigurují. Proč asi? No protože jim to vše patří tato média apod. Oni vlastní světové banky a tím i řídí vlády jednotlivých států.

A nyní musí bdělý člověk uvažovat - co bude tak asi extrémně zlý člověk dělat, když dostane extrémní bohatství? Naivní sluníčkový člověk si představí, že někde asi leží na pláží se skleničkou a doutníkem. To je ovšem chyba. Extrémně zlý a temný člověk s bohatstvím si uvědomí, že všechny své choutky, vášně si může nyní splnit. Krom zvrhlosti mají zlí lidé většinou extrémní touhu po moci a ovládání, jak lze z PG jasně vyrozumět. Těchto několik nejbohatších rodin (také se jim říká komise 300) ovládá téměř celou zemi skrz své bohatství a že jejich plány nejsou míruplný svobodný rozvoj občanů, tak na to můžete vzít jed. Mnohé co se děje dnes a co směřuje k zotročení běžných lidí je řízeno shora. Shiloši se dokonce těm, kteří o tom informují, smějí, že jako to jsou konspirátoři apod.

Přečtěte si Abdrushinovo vysvětlení proč tak špatně skončili Inkové, když to byli takoví sluníčkoví lidé. Pokud ovčan zůstane ovčanem a shnilošem, tak jej čeká podobný osud, viz Osud Inků. Abdrushin tam píše např.:

"Žili jako bezstarostné ovce. Avšak na zemi se nacházeli také ještě jiní lidé, kteří se již poddali zhoubnému vlivu nadvlády rozumu a tím se podobali vlkům. Avšak jak známo ovce nemohou žít bezpečně mezi vlky." celé znění:   poselstvi-gralu.cz/i...-osud-inku

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
19. srp 2023 23:13 - 21. srp 2023 06:51 #3541 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Jestliže Abdrushin neustále nabádá k bdělosti, že máme bdít. Rovněž Ježíš říkal "bděte a modlete se", tak je to úplně to stejné co říkají mnozí jiní duchovní učitelé. Například je to úplně to stejné, jako když Eckhart Tolle říká:

"Důležité je být v neustálém spojení se svým vnitřním tělem, neustále si je uvědomovat. To rychle prohloubí a změní váš život."

On Eckhart Tolle samozřejmě ví, že nejde doslova o soustředění na vnitřek fyzického těla, že by jako soustředění na játra či žaludek vyvolalo duchovní pokrok. Tolle samozřejmě ví, že jde o soustředění na lidského ducha, na inkarnovanou duši v hmotném těle, ale používá tyto neutrální výrazy kvůli lidem, kteří jsou alergičtí na náboženské a duchovní výrazy s cílem oslovit tak širší publikum. Podobně i Ježíš říká:

"Buďte podobní lidem, kteří čekaj​í na svého pána, až se vrátí ze svatební hostiny..."

Opět je tím míněn stav nejvyšší vnitřní bdělosti. Tímto umlčením rozumu a soustředěním do nitra nastává duchovní pohyb a v podstatě následuje vše ostatní samo sebou - duchovní pohyb, rozvoj vloh a dar​ů, boj proti temnotě apod. Vše nastává samočinně, když člověk uvede ducha do činnosti, tedy je bdělý​. ​A to je ​tedy i rozdíl proti různým esoterickým kouskům, kde se toto vše supluje vědomě rozumem​, zaříkávání, mantry, dělání jakýchsi ochranných bublin apod. To vše je žalostná rozumová náhražka za vědomou sílu a bdělost ducha, která spočívá v již vysvětlené jednoduchosti. A protože je to takto jednoduché, tak to mnohé unavuje a nejdou touto cestou, vyhýbají se jí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
21. srp 2023 16:06 #3543 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Přátelé navážu na svůj předchozí příspěvek o bdělosti. Mnozí znáte z bible tato slova Matouš 6,25-34 o tom, že se nemáme starat o jídlo a oblečení, že Bůh ví, že to vše potřebujeme, ​(odkaz na celé znění na konci) a na konci této pasáže je věta:

"Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno."

Tady této větě bych se chtěl nyní věnovat.​ Určitě bude mnoho věřících, kteří se domýšlejí, že tato slova naplňují. Myslí si, že když čtou bibli nebo chodí do kostela, tak že tím hledají království Boží. Jenže království Boží se musí hledat duchem, duší a nikoli pouze rozumem-denním vědomím. Ono to sice nevadí, když se hledá i denním vědomím, ale pokud se u toho současně nehýbe i duch, tak zevní forma je k ničemu, to pak vzniká ono farizejství. Čili jak jsem popisoval stav bdělosti v předchozím příspěvku, tak úplně stejně se hledá ono království Boží a spravedlnost. Tedy když člověk splní přesně toto co jsem psal v předchozím příspěvku, tak zároveň splňuje slova z Bible o hledání království Božího. A naopak, pokud člověk tato slova nesplní, tak se může klidně i nastěhovat do kostela a být tam celý týden a k ničemu mu to nebude. Do duchovní sféry do tzv. Ráje se musí vrátit onen inkarnovaný duch. Pozemské tělo zůstává na zemi.

Podobně je to s tzv. bojem s temnotou. Když je člověk takto bdělý, tak to jsou skutečné duchovní děje. Vy například, aniž o tom denním vědomím víte, tasíte meč, když vás napadne astrálně nějaké temno, temné duše. Ovšem pouze tehdy, když jste takto bdělí, jak je vysvětleno v předchozím komentáři. Když jste takto bdělí, tak i vaši duchovní ochránci se vám mohou snáze postavit po bok, když je zapotřebí. Temno, zlo také není samo. Když vás napadne třeba slovně jeden zlý člověk, tak on samozřejmě není sám. Astrálně jsou kolem něj stejnorodí a to mohou mnohdy být i stvůry z temnot. Vaše bdělost v duchu, nikoli rozumová, způsobí, že tito jeho astrální trabanti budou smetení a dotyčný pozemský útočník zůstane sám bez opory (toto jsem mnohokráte za život prožil) a v tu chvílí zůstane oslaben, malinký a mnohdy i doslova uteče.

Odkaz na citát z Bible: ​​​ www.biblenet.cz/app/...%206,24-34

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
21. srp 2023 17:33 - 21. srp 2023 17:47 #3544 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Navazuji na předchozí dva příspěvky:

Čili z toho všeho vyplývá jeden důležitý závěr - pokud se duch nehýbe, není bdělý již vysvětleným způsobem, tak veškeré zevní formy jsou k ničemu a mohou mnohé oklamat a svést a také se tak děje. To jsou ty davy dodržující jakési formy, ale vnitřně jsou vlažní o kterých je zaslíbeno, že budou vyvrženi. Nic neprospěje chodit do kostela nebo si hrát na duchovní, někteří jezdí třeba do Indie meditovat apod., nebo si hrát na rytíře atd., pokud se u toho skutečně nehýbe duch, tedy není BDĚLÝ. Rytířem se člověk nestává tím, že si vezme do ruky meč. Rytířem se stává, až vnitřně dosáhne toho stavu a je to tak i viděno ze Světla a je následně za rytíře povolán. Člověk je schopen dosáhnout úplně nejvyššího stavu, jako člověk, klidně i sám doma zavřeny, aniž by o něm davy věděly. Nemusí nikam chodit a na nic si hrát. Jak říká Abdrushin veškerá velikost je v jednoduchosti. To se ovšem rozumu-ješitnosti nelíbí a proto potřebuje cinkrlátka, aby se mohl obdivovat.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
27. srp 2023 15:27 - 27. srp 2023 15:34 #3546 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
 
Blíží se kometa C/2023 P1, která byla objevena teprve nedávno 11. srpna. Český článek www.fonetech.cz/k-ze...uhym-okem/

Podle zahraničního článku bude kometa nejjasnější 17. září viz: theskylive.com/c2023p1-info

K tomu něco ze vzpomínek:
17. září, které bylo výročním dnem svatby Abd-ru-shina a paní Marie, se konala slavnost na Hoře. Tato slavnost měla zvláštní význam. Paní Maria obdržela černý plášť své mise pomáhající lásky při zvláštním volání Pánově. Až ponese plášť svého působení, mají být požehnáni ti, kteří mají poznání.

A pro mé přátele - 17. září mám narozeniny​ :-)
 

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
29. srp 2023 17:24 #3547 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Psal jsem na FC:
Takové malé zamyšlení. Podnět k němu dalo několik lidí, nikoli jen jeden. Konečné zamyšlení přivodila jedna žena, která se výslovně straní lidí a komunikuje se mnou jen v emailu (ptá se, klade dotazy, přitom má poznání). Do naší skupiny nahlédla a zase ji rychle opustila. Chtěla by brát, ale není ochotná dávat. Zamyšlení se týká především zralejších a vědoucích lidí, kteří už mají nějaké poznání. Co píše Abdrushin:

"Prázdní lidé, kteří se nesnaží o opravdové naplnění svého života, budou prchat před takovými lidmi, kteří v sobě nesou hodnoty ducha. Hodnoty ducha nemůže skrývat nikdo; neboť duch zcela přirozeně tlačí k činnosti v zákoně pohybu stvoření, jakmile není v lidech zasypán, nýbrž skutečně je ještě živý. Tlačí ven, nezadržitelně, a takový člověk nachází opět lidi, kterým ve vyrovnání skrze své duchovní působení může něco poskytnout, aby tím také od nich zase něco přijal, ať už jen v novém povzbuzení, nebo vážně míněných otázkách. Je zcela vyloučeno, aby při tom mohla ještě najít místo nuda! Naopak, dny jsou při tom příliš krátké, čas ubíhá ještě rychleji a nestačí, aby byl vyplněn vším, co může duch dát, když se skutečně hýbe!"

Tak si říkám, že by se mnohý tzv. vědoucí mohl sám pro sebe po přečtení těchto slov zamyslet, jak to vypadá s živosti jeho ducha.

Abdrushin píše:
"Ve vesmíru působí věčný zákon: Jen v dávání dochází také k přijímání, jedná-li se o hodnoty, které jsou trvalé"

Když tedy většina vědoucích nedává a v podstatě je vůbec není vidět, jak tedy mohou přijímat? Uzavřeli se a starají se jen o svůj záhonek, někteří i doslova.

Abdrushin píše:
"...avšak ochotně nabízejte vaše poznání těm, kteří nejsou spokojeni s pomíjejícími požitky a hledají v pozemském životě více, než aby jen naplňovali svá těla jako zvířata. Dávejte jim poznání, kterého se dostává vám, tehdy nezakopáváte hřivnu; protože dáváním se obohatí a zesílí ve vzájemném působení také vaše vědění."

Když tedy většina vědoucích nedávájak tedy mohou přijímat?

Abdrushin píše:
"Neostýchejte se nyní mluviti o Slově mého Poselství. Bůh chce, abyste hlasitě zvěstovali, co naplňuje vašeho ducha. Bůh chce, abyste nyní mluvili a jeho síla a ochrana bude s vámi! Ti, kteří vás přesto napadnou a budou chtíti pomlouvati, soudí tím sami sebe, neboť se označují za nepřátele Boha, kteří nesnesou Slova Pravdy! Budou bolestně zasaženi jeho Světlem, budete-li o něm mluviti v přesvědčení. To je rozhněvá, vzbudí nenávist a tím přivedou paprsek ostrého zvratného působení bezprostředně proti sobě k působení."

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Powered by Kunena fórum