K zamyšlení

Více
22. zář 2023 07:43 #3550 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
V naší skupině (odkaz na konci) kde vkládám i své mnohé sny, jsem k dnešnímu snu se zmínil i o meditaci. K tomu bych obecně dodal, aby nevzniklo nedorozumění:

Krátce o (mé) meditaci. V dnešním předchozím příspěvku (sen o stavbě silnice) jsem se zmínil o meditaci. Čtenář Abdrushina by mohl namítat, že Abdrushin meditace nedoporučoval, byl proti nim. Mé meditace nejsou asi těmi, které Abdrushin nedoporučoval, naopak v mé terminologii slovo meditace znamená soustředění, které sám Abdrushin doporučoval. Cituji slova samotného Abdrusnina jsou z přednášky 23. Útulný domov:

"...a přidrží se raději tichých hodin vnitřního soustředění, které daleko více vede ke šťastnému společnému životu než všechny vnější nešvary..."

Takže když budu do budoucna hovořit o meditaci, tak mám na mysli tato Abdrushinem doporučená soustředění. Já je mám propojená s modlitbou, často při nich obracím zrak vzhůru a v citu volám "Bože můj".

Naše skupina:  www.facebook.com/groups/krajicek

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
24. zář 2023 23:31 - 24. zář 2023 23:47 #3551 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Prosím vás takové ty opakující se argumenty, že kdyby byl Bůh, tak by nedovolil zlo, války apod. zase jsem dostal takový jeden. Vždyť je to úplně jednoduché. Lidé dostali svobodnou vůli a zároveň jsou pod zákonem zpětného působení, neboli co člověk zaseje to sklidí. V tom je vše i dokonalá Spravedlnost. Každý se inkarnuje do takových podmínek a poměrů jaké si zaslouží a jaké potřebuje k vývoji. Jemnohmotné nitky karmy nedovolí vůbec nějakou nespravedlivou inkarnaci. Naopak ti, kteří popírají reinkarnaci tím svalují veškerou zodpovědnost na Boha. Říkají tím, že za poměry při zrození tedy může Bůh. Tedy všichni církevníci i další, kteří popírají reinkarnaci takto otevřeně se rouhají Boží Spravedlnosti. Jaká odporná neslýchána pýcha je v této samolibosti, toho si už nejsou ani vědomí. Ve skutečnosti jde o vlastní shnilost a lenost, protože uznáním dokonalé Boží spravedlnosti a tím i reinkarnace by museli uznat, že za poměry ve kterých žijí si mohou sami. Tak raději shodí veškerou zodpovědnost za následky svého jednání na Boha. Pozor na to! I za tuto rouhavou domýšlivost, tedy pochybování o dokonalé, neúplatné Spravedlnosti Boží se formuje negativní karma. Je to rouhavá zvrhlost, která chce následky za svůj zpackaný život hodit na Boha.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
30. zář 2023 09:14 #3552 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Takové shrnutí, výcuc z jedné diskuze v naší skupině. Ptal jsem se jednoho tzv. léčitele a jasnovidce proč nedoporučuje jako četbu Abdrushina a jeho Poselství Grálu, když jinak doporučuje vše možné z esoteriky. Odpověděl mi: "Toho jsem v minulosti také četl. Je to nesrozumitelné a zavádějící. To bych dnes nikomu nedoporučil."
Dále jsem pak různě v diskuzi psal:

Já zrovna čtu knihu tzv. českého mystika Květoslava Minaříka a mám opačný dojem než pan XXX. U Minaříka a jemu podobným vidím bludy a nesrozumitelnosti a naopak u Abdrushina křišťálovou jasnost bez nesrozumitelnosti.

On není první kdo to tak říká, že tomu nerozumí, dokonce i má matka to tak prý kdysi řekla. Já myslím, že ta věta správně zní takto: ne že tomu nerozumí, ale že tomu NECHTĚJÍ rozumět, protože podvědomě cítí, že by se museli zříci mnohých samolibosti a hříček a začít se vážně zabývat Pravdou.

No ono to je totiž DAR smět pochopit Pravdu tedy Poselství Grálu. Je to dar ze Světla. A tento dar ze Světla člověk obdrží až splní nějaké předpoklady, jako u všech darů. Nejspíše se bude jednat o to, až člověk vyvine určité úsilí, touhu po Pravdě.

...já myslím, že ještě nějaké množství lidí se probudí k Poselství Grálu pod UTRPENÍM které je před námi. Až se jim úplně vše zhroutí a budou zdrcení ležet v prachu, protože tím projdou všichni lidé, až ke zlomení. A pokud ani toto je neprobudí, tak budou vyhubení, pak už jen rozklad.

Jak on pan XXX řekl o Poselství Grálu, že je to nesrozumitelné a zavádějící, tak nezdá se vám v tom rozpor? Abych mohl něco vyhodnotit, že je to zavádějící, tak to musím napřed přece prvně pochopit. Pokud jsem něco nepochopil a nerozumím tomu, tak to přece nemůžu vyho​dnotit jako zavádějící. Přijde mi to, jak jsem psal už dříve, že oni tomu prostě NECHTĚJÍ rozumět, aby si mohli podržet samolibosti a nemuseli se zabývat vážně Pravdou a proto se snaží předstírat, že je to nesrozumitelné. Ovšem vzápětí se nevědomě přiznává, že to pochopil až moc dobře, protože říká že pro něj je to zavádějící. Ovšem kam to zavádí a od čeho ho to odvádí to už neříká. Kam může zavádět nauka, která vás nabádá k tomu abyste udržovali myšlenky a cítění v čistotě? Koho a kam může zavádět čistota a ušlechtilost, která je kladena jako hlavní požadavek v Poselství Grálu?

Já jsem za celou dobu co čtu PG (od roku 1998) poznal jen jednoho člověka, který měl odvahu přiznat barvu. Shodou okolnosti to byl můj bratranec. Neviděl jsem jej od té doby, takže cca 20 let. Tehdy na Poselství Grálu nám řekl, že nemá na to, aby podle toho žil. Tedy nesnažil se mlžit jako ostatní slaboši a zbabělci, že je to nesrozumitelné či zavádějící, ale narovinu řekl, že na to nemá. K tomu bych dnes dodal, že to není přece na překážku, ostatně většina čtenářů PG na to nemá, aby bezezbytku splnila požadavky PG. Ale snaží se, vyvíjejí úsilí a tomu kdo se snaží je i shůry pomáháno. Člověk nemusí být hned "svatý". Je ale zapotřebí začít. Čím dříve začne, tím více na sobě práce odvede a až přijde konečné dění, třídění mezi lidmi, až záření vše posílí tak, že to lidi totálně zkruší, tak ti co na sobě dlouhá léta poctivě pracovali to budou mít o hodně snazší.

T​ext je zkrácen a nejsou zde příspěvky ostatních členů, celé znění v naší skupině: www.facebook.com/groups/krajicek

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Powered by Kunena fórum