Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Básně - Hermann Wenng

Více
24. lis 2018 18:00 #132 napsal Pravé lidství
21. BOŽSKÉ

Ve slunci jasu musí před Ním vše zjevné býti!
Kdo se chce před Jeho zářícím pohledem skrýti?
Vždyť noc již více nehalí tvých smyslů svět –
a co jsi v dobré vůli Jemu věnoval, vrátí se k tobě zpět!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. pro 2018 16:54 #152 napsal Pravé lidství
22. VEDENÍ

Tíhou osamění nemá nikdy
tvoje mysl procházeti,
vždyť tvé vedení chce tebe
stále s láskou provázeti.
To, co nyní žiješ a co je tvým utrpěním,
ono muselo kdys rovněž vésti.
Proto teď s porozuměním
chce tě pouze k Nejvyššímu vésti!
Kdekoliv pak tápeš v temnotě,
tam ono cíl i cestu zná,
k Věčnému až přivésti tě
je touha jeho jediná!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. pro 2018 16:54 #153 napsal Pravé lidství
23. ŽAL

Opět jednou
nedbal jsem Tvojí milosti,
opět jednou
sešel jsem snadno na scestí!
Opět jednou´
pohrdal jsem Slovem Tvým,
opět jednou
honil jsem se za bezcenným!
Nyní musím muka odpykání trpět... –
jednou opět.

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
07. pro 2018 16:11 #169 napsal Pravé lidství
24. POZNÁNÍ

Žal nebyl nikdy marností.
Když pravé poznání z něj vzkvetlo,
jež cele tvojí bytostí
Prolne a prožhaví jako Božské Světlo!

Nechť si cokoliv proti Tobě brojí –
provždy jen falešné přijde nazmar,
v nejtvrdším boji vítězně obstojí
Božské Pravdy dar!

Jestliže však na starém pevně lpíš,
propadneš s ním až na dno hrobu –
jako plavce kámen, potáhne tě níž
a níž – v temnoty hrůznou porobu!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
07. pro 2018 16:12 #170 napsal Pravé lidství
25. SEBEPOZNÁNÍ

Jak sebevědome se chůze lidí vlní
a jak skvěle vlastní „já“ hruď jejich plní!

Jak bezohledně drtí zemi lidí noha,
jakoby byl člověk její tvůrce –
a jakoby z něho a ne z Boha,
bylo stvořeno i zářné slunce!

Lidé nezří sebe přírody zrcadlení
a proto v nich ani stopy po věčnosti není!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. pro 2018 07:36 - 12. pro 2018 07:37 #187 napsal Pravé lidství
26. SEN

...tu spatřil jsem k svému překvapení,
že je naše obuv celá zlatá –
a není to ani k vyslovení,
jak lehounce se nám v ní chvátá!

Jak spěšně v ní unikáme světu –
náš krok se podobá ptáka letu
a všechna pozemská špína mizí ...
je pro nás prostě cizí!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. pro 2018 07:37 #188 napsal Pravé lidství
27. MOJE ZLATO

Moje zlato!
Ono nebude mi nikdy vzato!
Ať sebe víc kol mne svět pádí, řve a buší,-
ve mně je klid a mír je v moji duši!
Jedině k Bohu spěje srdce moje,
k Němu, jenž z lásky svého zdroje
touhu po věčné vlasti ukonejší...
... ticho je v mojí duši!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
21. pro 2018 11:55 #226 napsal Pravé lidství
28. KDYŽ TĚ BŮH BIJE... !

Když tě Bůh bije, tu naslouchej v sobě,
bys poznal, co ti chce říci Jeho rána!
Když tě Bůh bije, On chce ti vrátit nebe –
tedy se ztiš, bys porozuměl řeči svého Pána!

Naslouchej hlasu nitra a utiš se zcela,
by z úderů BOHA duše Tvá, užitek měla!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
21. pro 2018 11:56 #227 napsal Pravé lidství
29. POKORA

Silná jest pokora!
Vzpřímena, s úsměvem, záplavou vln kráčí,
překážkou jí není ani hora
a bouře pro ni pouze vánek značí!

Silná jest pokora –
moc panovačnou k ústupu přinutí,
sama se otevře železná závora
na její něžné dechnutí!

Silná jest pokora –
otřásá zemí a na kolena sklání tvora!
Pánův pohled zářící
je pro ni vznik, světlem hýřící!

Síla tvořivá ji celé plní –
neb ruka OTCOVA ráda se k ní kloní
a sype nad ni hvězdy zlaté shora –
- silná jest pokora!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. led 2019 20:35 #276 napsal Pravé lidství
30. DARUJ MI SRDCE SVÉ...

„Daruj mi srdce své, synu můj
a nalezni v cestách mých zalíbení!“
Věru, že krásnějších slov nad tato není,
jež kdy pronikla ve sluch můj!
Jsou jako země daleká, tonoucí ve slunce jasu,
nad níž modravý závoj nebeské klenby visí
a všechna moje starost, která mne tísnila kdysi,
proměnila se v krásu!
„Daruj mi srdce své, můj synu!“
Láska k Bohu je nám první i poslední,
s ní najdeme v Jeho cestách zalíbení.
Půjdem po nich a mír obdržíme za odměnu!
Bůh a Pán mne ve svou milost věrně zahalí –
neb miluji HO ze své duše celé síly
a má noha se z jeho cest nikdy neodchýlí –
Jeho zákon ve mně veškerou bídu vzdálí!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. led 2019 20:36 #277 napsal Pravé lidství
31. TEBE HLEDÁM...

Hledám Tě, Pane u horského plesa,
pod klenbou chrámu vysokého, hledám Tě v přítmí lesa –
v šumící řece, na břehu moře, ve skalách na úbočí,
hledám Tě všude,
kamkoliv noha moje vkročí!
Vidím Tvé stopy v trávě zarosené,
šlépěje Tvé stopy vtisknuté v balvany a vryté do kamene –
v soumraku večera, za úsvitu doby ranní,
sleduji Tvoji stopu
bez ustání!
Tebe však nikde nezřím, Ty nejsi ke spatření –
leč cesta je osvětlena jako v čarovném snění,
jako když jasná záře prostorem plyne...
Z kroku Tvého, Pane,
Světla dar se line!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
22. led 2019 19:08 #295 napsal Pravé lidství
32. CHVILKA

Jaká to hodina, jaká to chvíle zvláštní,
kdy smutek ani lkaní nepomůže!
Ani útěcha, která z úst lidských zazní –
naprosto ničeho při tom nezmůže.
Svou radou pomoci může jen jediný –
před Jeho vznešený obličej vděčně
přines a polož lásky svojí činy,
které ve Světle setrvají věčně!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
22. led 2019 19:09 #296 napsal Pravé lidství
33. VEČER

Světla a stíny si měkce hrají
nad loukami, stráněmi a háji!
Paprsky žhavé lemují okraje oblaků –
střídavě se kupí měnivé útvary za mraků –
Skal obrysy hebké ztrácejí se zraku
ve vzdušné, vonné modři za soumraku!
Obrazy se v průsvitné závoje halí! –
Duše, kam se chceš vznésti do dálí?
K chvějnému vzletu svých perutí hotova?
Snad vábí Tě předtucha pravého domova?

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
07. úno 2019 08:56 #328 napsal Pravé lidství
34. ÚTEK

Kola se rychle otáčejí, kola se spěšně točí,
za nimi víří se prach bílé silnice –
a dřív, nežli se naděješ, zmizí ti opět z očí,
nežli se kvapně ohlédneš, již není jich tu více!
Kam asi chvátají tak bez prodlení?
Proč tolik plýtvají darem svých sil?
Ach, mezi řidiči snad jediného není,
jenž by znal života vznešený cíl!
Kolo se kolem své osy otáčí –
lidé se vlastním chtěním štvou,
jeden druhého žene, honí a tlačí
a všichni prchají jen sami před sebou!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
07. úno 2019 08:56 #329 napsal Pravé lidství
35. BRÁNA

Záplavy Světla oslnivý jas
z posvátných síní se line,
neb široce se brána otevřela zas –
a temný závoj klesá – k zemi se vine!
Vznešená slova z mocného zřídla,
nejvyššího života, nejčistší znění
nesou do vesmíru andělů křídla –
do světů, jichž vzdálenost není k pochopení!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. bře 2019 15:47 #442 napsal Pravé lidství
36. DÁLKA

Kouzelná chvíle večera,
kdy v modrém přísvitu za šera
větvemi prosvitá květů nádhera.
Do dáli vedou cesty v nekonečna říše –
touha má, mlč – a skloň svou hlavu tiše.

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. bře 2019 15:47 #443 napsal Pravé lidství
37. CESTA

Myšlenky své – poselství světla – vysílej ven do dáli,
ony se navrátí zpět, obohaceny dobra silou –
a jiskry čistého chtění; se ani stínem nezakalí
a (neb) vzplanou vysoko, až v nebes výheň bílou.
Radostně vyšlehnou plameny čistých obětí
srdce, ke trůnu velikého Tvůrce nahoru
a připraví Tě k důstojnému přijetí
nejvyšší odměny – tak poznáš pravou pokoru!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. dub 2019 08:45 #499 napsal Pravé lidství
38. VIDĚNÍ

Jak neobvykle zvláštní, jasné vidiny
prozařují tmavé a daleké hlubiny –
kterak se paprsky zlatě třpytí –
co to jen může býti?
Koruny, odznaky slávy a moci
jiskří tak nádherně do temna noci,
kol žhavě planou růže –
co to jen býti může?
Kalichy lilií, sněžného kvítí,
jako čelenky lesknou se a svítí,
stříbrným svitem hrají
a růžemi se proplétají!
A nade vším se vznáší,
co symbol nejvzácnější,
který překoná hmoty tíž –
z Pravdy zářící Kříž!
Co jenom asi značí
plaménky, jež hravě tančí –
co znamená zázračné Světlo toto?
Nic méně než: Božské oběti motto!
Vždyť takto kdysi také nám,
jež sloužili jsme noci tmám,
zjevilo Světlo nejvyšší metu,
a dalo lidem Krále všech světů!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. dub 2019 08:46 #500 napsal Pravé lidství
39. SETKÁNÍ

Pouze krátkou trať jsme spolu putovali,
pak rozešli jsme se pro věky;
čím jsme si však byli a co jsme si dali,
to v mém nitru setrvá již na věky!
Část tebe stala se části mojí –
přání tvé – mým bolem, štěstím bylo!
Zůstaneme provždy svoji, nic nás více nerozdvojí,
neboť věčně touží nazpět, co mne opustilo!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. kvě 2019 08:16 #537 napsal Pravé lidství
40. VÍRA

Jedině víra jest životem –
bez ní propadneš zániku!
Jen víra je k vítězství pochodem
a nového bytí ke vzniku!
Drž se jí pevně a věren jí buď,
nenech si duši zakalit!
Bez ní ti nenávist naplní hruď,
s ní poznáš pravé lásky cit. –
Víra tě radostí Světlem zalije,
bez ní však žal tebe usmrtí –
a propast, která u tvých nohou zeje,
v bezedný jícen tě pohltí!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Moderátoři: Róbert Štefunko

Návštěvy

Dnes:32
Včera:169

Právě přítomno lidí
4

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Povolaný český národ

 

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Abdrushin

(celý článek)

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.rok2020.cz

...návod na přežití...

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Komentáře článků

 • Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
  Katarína Krutáková Katarína Krutáková 03.09.2019 13:24
  ĎAKUJEM tisíckrát p.Krajíček.

  Číst dále...

   
 • Předmluva pro fanatické ateisty a materialisty
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 28.07.2019 21:25
  Ty věříš na Boha? Jak můžeš věřit na pohádky? Já věřím na pohádky? Kdo tady věří, že z ničeho vzniklo ...

  Číst dále...

   
 • Vlažní budou vyvržení
  Dagmar Nová Dagmar Nová 19.07.2019 22:41
  To silné záření Světla by mohlo také způsobit neplodnost u těch temných, kteří ho nesnesou, někde ...

  Číst dále...

   
 • Jak poznat dezinformační weby?
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 02.04.2019 11:50
  "Ale nevěřte mi! Staňte se lidmi... lidmi, kteří naslouchají svému cítění a proto jsou schopni ...

  Číst dále...

   
 • Originál dobové fotoalbum Abdrushin
  Tomáš Stodůlka Tomáš Stodůlka 13.01.2019 20:32
  Toto mne také minule napadlo. Není to jen tak, dostat se k těmto fotografiím. A jistě to má svůj ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat