Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Básně - Hermann Wenng

Více
24. kvě 2019 08:16 #538 napsal Pravé lidství
41. PROSBA

Ó Pane, nyní se ke spánku uložím –
prosím Tě, nechť zřít mne ve snu Tvou nádheru!
Dovol mi Pravěčný, ať uslyšeti smím
šumně Tvé stvoření jásati ve sboru!
Kol nás až hlasitě den opět zavíří,
v němž duch s hmotou vede tak tvrdý boj,
tu smysly naše ve tmu se ponoří
a zastřen pro nás je věčného Světla zdroj!
Když však se k zemi níž noc tichá zase snáší
a hvězdy nesčetné se na obloze zatřpytí,
pak duše k Tobě Pane, prosebně se vznáší
blíž ke Světlu, jež silou poznovu ji nasytí!
Ó Pane, nechť mne zříti Tvoji nádheru –
a kráčet Tvého duchovního Světla stopami,
naslouchat hudbě znějící ze sféry ve sféru,
jež celým vesmírem se šíří Tvými cestami!
Dej duši mojí rozprostříti křídla
a prostoupit ji Světla žárem docela!
Až ztichne krev, kypící z šumného vřídla
a spánek hluboký je odpočinkem pro těla!
Ó Pane, dopřej mi spatřit Tvou nádheru,
a v záři nebeského Světla putovati –
abych pozemskou tíhu času a prostoru,
její spory a bídu dovedl překonati!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
31. srp 2019 12:49 #684 napsal Pravé lidství
42. PÁNOVI!

Ó Pane, kdybychom nebyli ach,
před Tebou menšími než pouhý prach!
Kdybychom alespoň málo svým mohli zváti,
abychom aspoň něco mohli Tobě dáti!
Dar Tvého dobra jsme však z vlastní viny
nevyužili, ale rozbili ve střepiny.
Nyní, chvějíce se před Tebou stojíme
a kam uschovati střepiny, nevíme!
Dílem vlastním jsme se pyšnit chtěli,
leč nevíme, jak bychom ta střípka sestaviti měli!
Kdysi bohatě jsme vyšli Tebou obdařeni,
teď stojíme přede dveřmi, zchudlí, váhaví a zahanbeni!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
31. srp 2019 12:49 #685 napsal Pravé lidství
43. KVĚTINY

Chceš snad čekati
až laskavě dovolí Ti
pozemšťan jiný,
v záhradě květiny
pěstovati?
Ovšem, Ty žel musíš vyčkávat,
bys o květiny směla pečovat!
Neboť nemáš vlastní zahradu
a běh Tvého pozemského osudu
nedopřál Ti tuto výsadu!
Přece však, mé dítě milé,
nemusíš vyčkati chvíle
až v záhradě tohoto světa,
za slunného jara a léta
pokvetou pro Tebe květiny bílé.
Vždyť v záhradě Tvé duše,
sémě zaseté
v tisíce poupat a květů rozkvete.
Jsou to květy, jež se rozvíjejí
ve Světle Pravdy, vždy nádherněji,
květiny, jež do výšin se pnou
a Tebe sebou vzhůru pozvednou!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
19. zář 2019 08:39 #711 napsal Pravé lidství
44. VĚŘÍCÍ

Hledají spásu jen pro své pozemské bolesti –
pro nový příkaz Pánův jsou však všichni hluší;
svých malých srdcí malicherné starostí –
mají za duší svých, nouzi nejhlubší!
Před majestátem Božím k zemi neklesají,
k oltáři ženou je vlastní pozemská přání!
Tam, kde nikdy neseli, úrody hledají,
na kolena padnou, jich hlava však se nesklání!
Mohou tak vždy jen sami sebe nalézti;
zrakem svým obsáhnou pouze vlastní já malé –
byť hromové údery světů, neobvyklé jsou zvěti.
Oni se vracejí nazpět, jedině k sobě neustále!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes:292
Včera:227

Právě přítomno lidí
2

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Povolaný český národ

 

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Abdrushin

(celý článek)

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.rok2020.cz

...návod na přežití...

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Komentáře článků

 • Proč se mnoho lidí po pozemské smrti ocitne po kolena v bahně?
  Jitka Brewczyńska Jitka Brewczyńska 03.11.2019 22:03
  Když jsem se ještě věnovala pomoci bližním v oblasti poradit proč se jim děje to či ono, přišla za ...

  Číst dále...

   
 • Jak vzniká homosexualita
  Jarmila Fialova Jarmila Fialova 23.09.2019 05:26
  Děkuji.

  Číst dále...

   
 • Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
  Katarína Krutáková Katarína Krutáková 03.09.2019 13:24
  ĎAKUJEM tisíckrát p.Krajíček.

  Číst dále...

   
 • Předmluva pro fanatické ateisty a materialisty
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 28.07.2019 21:25
  Ty věříš na Boha? Jak můžeš věřit na pohádky? Já věřím na pohádky? Kdo tady věří, že z ničeho vzniklo ...

  Číst dále...

   
 • Vlažní budou vyvržení
  Dagmar Nová Dagmar Nová 19.07.2019 22:41
  To silné záření Světla by mohlo také způsobit neplodnost u těch temných, kteří ho nesnesou, někde ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat