Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Návštěvy

Dnes:5
Včera:170

Právě přítomno

1
online

Přihlášení

61 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
4 tento měsíc

Událost za událostí se budou řadit k těžkému řetězu strašlivých zklamání, která jsou však pro lidi léčivá, protože by se jinak nikdy neprobudili z bláznovství vlastního sebepřeceňování. Musí se konečně sklonit před tím, jehož milostí smí vůbec být – před Bohem!

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně!

To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávát! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

Abdrushin 

Můj cíl


Co já chci je čistá Bohoslužba a pravé lidství. Kde jedno z toho chybí, tam nemůže to druhé býti správné, neboť jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou. V tom spočívá cíl a smysl mého snažení. Jako kdysi Syn Boží se obracel se svým slovem na celé lidstvo, tak i já mířím svým úsilím nade všechna vyznání.

Chci přitom zaplnit všechny mezery, které až dosud zůstávaly v lidských duších jako nezodpovězené planoucí otázky a nedopřávaly klidu žádnému vážně přemýšlejícímu, jestliže poctivě hledal pravdu.

Z živoucích zákonů tohoto stvoření, nesoucích v sobě vůli Boha, ukazujíce Jeho velikost v nedotknutelnosti a nezměnitelnosti Božské Dokonalosti, přináším odpověď, která dovolí vzkřísit v lidských duších jasnost, klid a jistotu. S tím se probudí síla a také neotřesitelná odvaha budovat na troskách a ani v největší bídě nezklamat a zachovat si přitom to nejušlechtilejší smýšlení.

Každý člověk pak bude jako vědoucí působit v harmonii se zachvíváním sil celého vesmíru, což může přinést jen prospěch a rozkvět, pokud je lidští duchové nepokřiví a nepoužijí nesprávně.

Abdrushin

Česká vlastenecká síť

Real time web analytics, Heat map tracking

Povedzme to veršom

Více
22. pro 2018 17:07 #230 napsal Gabriela Erhardtová
Gabriela Erhardtová Vytvořil téma Povedzme to veršom
Vianočný dar


Aká to radosť šíri sa svetmi v tento vianočný čas.
Je oslavou zrodenia Lásky, čo zachrániť prišla nás.
Z úrovní Božieho svetla a nádhery,
čo opísať sa nedá,
sem dolu – do tmy, kde sídlila duchovná bieda.
Ďakujeme Ti vrúcne, Pane za ohromnú obeť Tvoju,
keď opustil si kvôli nám svoje nebeské kráľovstvo
a prišiel si sem k nám dolu.
Ďakujeme Ti ,Pane, za Tvoje záchranné lano
v poslednej možnej chvíli,
keď už sťažeň potápajúcej sa našej lode kvílil.
Ďakujeme Ti za Slovo, čo životy zachrániť dokáže, Kriste.
Ďakujeme za to najdrahocennejšie, dokonalé, čisté.
Ďakujeme Ti, že si prišiel zasiať Pravdu,
aj keď si vedel , čo Ťa tu čaká iste,
Ďakujeme Ti za Tvoje splnené poslanie, Ježišu Kriste.
Len vďaka Tebe, Synovi Božiemu,
dostali sme ešte čas,
máme ešte šancu dozrieť
a posilniť to dobré chcenie v nás.
Tak pozvime dnes najvzácnejšieho Božieho hosťa k večeri.
Nenechajme ho postávať osamelého u dverí.
Otvorme mu dokorán brány našich duší,
akú duchovnú slobodu nám to prinesie,
nik z nás ani netuší.
Buďme umelcami svojich životov
a kráčajme podľa vôle Stvoriteľa,
bude nám za to odmenou tak nepredstaviteľne veľa.
Prinesie nám to šťastie, nádheru raja, už žiadne strasti,
Keď príjmeme najvzácnejší dar pod stromčekom ,
bezpečne sa dostaneme do Otcovej náruče, do našej vlasti .

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
23. pro 2018 10:22 #231 napsal Gabriela Erhardtová
Gabriela Erhardtová Odpověděl na téma Povedzme to veršom
Narodeniny

Tak sme sa do krásneho rána ešte zobudili.
Ešte sme tu na Zemi v tejto slávnostnej chvíli.
Ešte si môžeme pripomenúť posvätnú noc zázraku zrodenia Lásky nekonečnej,
ktorá nám za cenu nesmierne veľkej obete
ukázala jedinú možnú cestu k radosti večnej.

A predsa aj po toľkých rokoch sú ešte hluchí a slepí mnohí ľudia,
niektorí podali ruku temnu, iní labyrintom svojich životov blúdia.
Zabudli na Oslávenca svojimi honosnými darmi zavalení,
tak sa ale oslava stáva zbytočnou a prázdnou, jej zmysel sa úplne zmení.
Po toľkých storočiach chýb
namiesto narodenín ľudského záchrancu – pána Ježiša- oslavujú iba seba znova,
tu už naozaj dochádzajú akékoľvek slová.....
Ľudská hlúposť nemá hraníc...rozumu schytiť pevne opraty do rúk dovolila...
Pane, prosím, daj, nech ešte niektorých prebudí táto sviatočná chvíľa.
Nech pochopia, že v Božích posolstvách je skryté naše večné šťastie,
v ich poznaní, pochopení , prežití naša múdrosť rastie.

Čo môžeme robiť?
Čo je naša modlitba i vďaka?
Na kolenách omieľať prosby a len stále niečo čakať?
To je predsa údel žobráka, čo nastavuje dlane,
my už predsa najvzácnejšie milodary dávno máme.
Radostný a činorodý život v Božej vôli,
ten je pravým uctievaním.
Je to jednoduché, prosté...iba choďme za Ním!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
12. led 2019 12:58 #282 napsal Gabriela Erhardtová
Gabriela Erhardtová Odpověděl na téma Povedzme to veršom
Rozhodnutie

Tak čím vlastne chceme byť?
Túžime byť vzorom?
Mať správanie, v ktorom
vidieť k čomu smerujeme?
Hovoriť slová, akými krásu budujeme
vždy a všade vôkol seba?
Nech je aspoň odleskom nádhery dokonalého neba...

Mať čisté myšlienky, čo dnes tvoria náš zajtrajší svet?
Mať dobré chcenie, kde miesto pre zlé už niet?

Mať v srdci lásku, čo ublížiť nedovolí,
čo pomáha tíšiť, hojiť, liečiť tam, kde bolí,
čo napomína v dobrom, aby zlatú strednú cestu ukázala,
čo vie vyčariť úsmev, radosť, vie sa potešiť aj z mála?

Mať v duši pokoj, cítiť čaro chvíľ?
Mať v sebe svetlo a šíriť ho na sto míľ?

Ak to naozaj chceme, bdelí neustále buďme!
Nie druhých, ale hlavne seba spravodlivo súďme!
Zbavme nášho oka triesky,
očistime svoje rúcha!
Robme to, kvôli čomu sme prišli,
vždy v medziach zákonov Syna človeka, svätého Ducha.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Moderátoři: Róbert Štefunko
Vygenerováno za 0.199 sekund
X

Až po přihlášení

pouze přihlášení uživatelé mohou kopírovat