Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Návštěvy

Dnes:84
Včera:158

Právě přítomno

1
online

Přihlášení

78 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
2 tento měsíc

Událost za událostí se budou řadit k těžkému řetězu strašlivých zklamání, která jsou však pro lidi léčivá, protože by se jinak nikdy neprobudili z bláznovství vlastního sebepřeceňování. Musí se konečně sklonit před tím, jehož milostí smí vůbec být – před Bohem!

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně!

To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

Abdrushin 

Real time web analytics, Heat map tracking

Básne od Róberta

Více
28. zář 2018 10:19 #33 napsal Róbert Štefunko
Báseň k Veľkej noci.

Celým stvorením sa tiahne veľká krvavá rana,
keď ľudia zavraždili Ježiša Krista, Pána.
Vraždou odpovedali ľudia na volanie Ježišovho hlasu
a tým odmietli Boha, Pravdu a uzavreli si spásu.

V hodine Ježišovej smrti padali na Zem krvavé slzy,
Ukrižuj, ukrižuj ho, to bol hlúpy výsmech drzý.
Ľudia zavraždili na kríži svätého Božieho Syna,
ešte stále na ľudí dopadá tá veľmi veľká vina.

Každý Veľký piatok celé stvorenie smúti a krváca
a hlas Boha Otca mocne zneje a hromovo buráca.
Ľudia odmietli Syna Božieho, Ježiša Krista,
veľká bola jeho dobrota a aj Láska čistá.

Veľmi trpel Ježiš Kristus, Syn Boží na kríži
a znova sa Veľký piatok už čoskoro blíži.
Spása spočíva iba v tom, že človek žije podľa Božieho Posolstva,
ten, kto má lásku k Bohu, nech kráča do nebeského kráľovstva.

Ale musí podľa Ježišovho Posolstva aj skutočne žiť,
kto to dokáže, ten si smie potom odpustenie zaslúžiť.
Vraždou na Synovi Božom nezíska žiadne odpustenie hriechov,
je to iba obyčajná pýcha a domýšľavosť ľudských duchov.

Je to iba rúhanie sa Bohu a nízke pozemské prianie,
Nezabiješ! Tak predsa znie piate Božie prikázanie.
Ako môže vražda na Synovi Božom zmieriť Boha s ľudmi?
Ale ľudia sladko spia a pokojne snívajú so svojimi bludmi.

Po vražde Syna Božieho sa triasla Zem a pukali skaly
a celé stvorenie plakalo a chvelo sa v smútku a v žiali.
Slnko stratilo svoju žiaru a zatmelo sa po celej Zemi,
vtedy aj posmievači pod krížom zostali od hrôzy nemí.

Dve tisícročia klamala cirkev svojich kresťanov
a celú Zem teraz zasahuje svätý hnev Pánov.
Môže sudca popraviť nevinného a vraha prepustiť bez trestu?
Ten, kto premýšľa, ten opustí túto nesprávnu, falošnú cestu.

Všetci si musíme vyprať svoje špinavé, znečistené rúcha,
Ježiš naše hriechy neodpyká, to je pýcha ľudského ducha.
Je to iba slepá a fanatická, bezmyšlienkovitá, mŕtva a slepá viera,
Ježiš povedal: Neodídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera.

Ježiš neuvalil na seba vinu ľudí, ľudia tým len Božiu veľkosť špinia,
veď Ježiš na kríži povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.
Keby Ježiš odpykal naše hriechy, bol by potrebný tento príhovor?
To bola veľká obžaloba, veď tým sa previnil malý ľudský tvor.

To bola predsa tá najväčšia obžaloba,
bola to iba nenávisť a veľká ľudská zloba.
Posmievači prejavili na Synovi Božom iba nenávisť,
hrôza pomyslenia, čo za vraždu Ježiša musí prísť.

Uvaľte na neho všetku vinu, to je iba hrozný blud
a za vraždu Božieho Syna musí na nás prísť súd.
Pred tou vinou nepomôže nikdy žiadna spoveď,
v Poslednom súde nám Boh dá svoju odpoveď.

Ten, kto sa zamyslí, musí predsa na to prísť aj sám
a postaví vo svojom duchu Pánovi nádherný chrám.
Vie, že musí prijať Slovo a prebudiť svojho ducha
a všetci musíme poctivým chcením vyprať rúcha.

Nikto to za nás neurobí, ani Boží Syn,
my sa musíme očistiť od svojich vín.
A ten, kto hovorí: "Uvaľte na neho všetku vinu,"
vraždí Syna Božieho každý deň a každú hodinu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. zář 2018 10:22 #34 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Báseň k Veľkému piatku.

Už je tu ten najčernejší deň v dejinách ľudstva, Veľký piatok,
je to ten najsmutnejší deň, nie je to vôbec žiadny sviatok.
Celé stvorenie krváca a plače, všetko smúti,
čo ľudia urobili z vraždy a z Ježišovej smrti.

Na Zem padajú krvavé slzy, je to obrovská bolesť
a za Ježišovu vraždu musí prísť odplata a trest.
Už sa vracia to hrozné utrpenie z Golgaty
a ľudia neuniknú pred úderom tvrdej odplaty.

Je to smutné, ako ešte aj dnes dokážu kresťania blúdiť,
Imanuel, Syn Človeka nás musí vo svojom Slove súdiť.
Všetko živé plakalo a trpelo, keď zomieral Ježiš,
keď ho ľudia v nenávisti a v zlobe pribili na kríž.

Je to na zaplakanie a je to veľmi smutné,
veď to ukrižovanie a smrť nebolo nutné
Bola to obyčajná vražda a najhroznejší zločin,
keď bol zavraždený Ježiš Kristus, Boží Syn.

Túto vraždu neospravedlní ani dogma, ani slepá viera,
veď ľudia sa stali otrokmi rozumu a služobníkmi Lucifera.
Celé stvorenie sa zahalilo do obrovského smútku,
keď sa ľudia opovážili k tomuto hroznému skutku.

Ten, kto sa duchovne prebudí a premýšľa, musí na to prísť každý,
že nikdy nebude oslobodený zo svojich hriechov z Ježišovej vraždy.
Veď ľudia sa Ježišovi posmievali, bičovali ho a nenávideli,
bola to iba vražda, to pochopí ten, kto je duchovne bdelý.

Iba duchovná námaha môže oslobodiť a život podľa Božieho Posolstva,
len ten, kto žije podľa Pravdy, smie kráčať do nebeského kráľovstva.
A Ježiš Kristus nebol, nie je a nikdy nebude náš sluha,
kto tvrdí, že je jeho smrťou vykúpený, ten sa Bohu rúha.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. zář 2018 10:26 #35 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.

Toto bola predsa obžaloba, bol to ten najväčší prosebný príhovor,
veď ľudia zavraždili Syna Božieho, veľmi sa previnil ľudský tvor.
Ten, kto je duchovne prebudený, taký to musí pochopiť každý
a vie, že z neho nespadli hriechy a viny z Ježišovej vraždy.

V každom pozemskom človeku sa viac menej prebúdza úzkostlivá otázka,
má ľudstvo takú cenu u Pána Boha, že bola zavraždená Božia Láska?
A táto otázka je z ducha, duch sa proti tomu bludu vzpiera,
Ježiš nás smrťou nevykúpil z hriechov, to je nesprávna viera.

Bolo to hrozné, keď Syna Božieho pribili na kríž,
strašne bolestne zomieral Kristus, Pán Ježiš.
Celé stvorenie krvácalo, celá príroda plakala smutne,
veď tá vražda, ani to ukrižovanie neboli vôbec nutné.

Nastala tma po celej zemi, pukali skaly, tak sa prejavil hnev Pánov
a dodnes všetky cirkvi klamú týmto nesprávnym bludom kresťanov.
Pán Ježiš nevzal vinu ľudí na seba, to je nesprávny blud,
veď aj za vraždu Ježiša musí prísť na nás svätý súd.

Pri narodení Ježiša vládla radosť, po jeho smrti obrovský smútok,
keď ľudia zavraždili Syna Božieho, to bol predsa hrozný skutok.
Veľmi trpel Pán Ježiš Kristus, svätý Boží Syn,
nikto nie je jeho vraždou oslobodený z vín.

Keď ľudia veria v lacné odpustenie hriechov, tým Božiu veľkosť špinia,
veď Syn Boží na kríži povedal: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia".
Bol by potrebný tento príhovor, keby smrť na kríži bola nutnou obeťou?
Ten, kto je prebudený, tak citom pochopí, čo Ježiš mienil touto vetou.

Ježiš povedal: "Beda človeku, ktorý zrádza Syna Božieho", to povedal Judášovi,
Judáš ho zradil za tridsať strieborných, veď Judáš prejavil nenávisť voči Ježišovi.
A veta pokračuje: "Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nikdy nenarodil",
tým predsa Syn Boží, Ježiš Kristus hovorí, že Judáš ho nenávistne zradil.

Takže Judáš Ježiša zradil a smrť na kríži bola zločinom,
aké hrozné utrpenie stálo pred Ježišom, Božím Synom.
Boj v Getsemanskej záhrade bol krátky a veľmi krutý,
keď Pán Ježiš vedel, že sa blíži čas utrpenia a smrti.

Ten, kto sa zamyslí a premýšľa, tak to potom aj sám zistí,
že Ježišovo ukrižovanie bol dôsledok slepej ľudskej nenávisti.
Syn Boží priniesol Posolstvo, priniesol Božskú Pravdu
a máme predsa žiť podľa Pravdy a nie oslavovať vraždu.

Mohol by Boh ako zmierenie požadovať od ľudí vraždu svojho Syna?
Ten, kto logicky uvažuje, ten vie, že vražda a ukrižovanie je veľká vina.
Piate Božie prikázanie znie: "Nezabiješ" - mohol by Boh porušiť vlastné zákony?
Šťastný je len ten človek, ktorý podľa zákonov žije a ten, kto sa pred nimi skloní.

Mohol by sudca popraviť nevinného človeka a vraha prepustiť bez trestu?
Tí, ktorí sa prebudia, tak musia opustiť tento blud a túto nesprávnu cestu.
Tak, ako je Pán Boh Láskou, tak je aj dokonalou Spravodlivosťou,
kto odpyká všetky hriechy, smie byť požehnaný Božou milosťou.

Táto Spravodlivosť nepripustí, aby Ježiš uvalil na seba bremeno ľudských hriechov,
aká hrozná domýšľavosť sa skrýva v týchto nesprávnych názoroch ľudských duchov.
Tak ani Ježiš nemohol uvaliť na seba hriechy ľudí
a Imanuel nás za to vo svojom svätom Slove súdi.

V názoroch veriacich kresťanov o smrti na kríži bludy vládnu,
pri pozemskom súde také nezmysly nikoho ani nenapadnú.
Tým, ako keby človek považoval seba za spravodlivejšieho, než samého Boha,
Ježiš svojou smrťou neodpykal naše hriechy, to je iba domýšľavosť úbohá.

Ten, kto premýšľa a skúma, vie, že od vín neoslobodí nikoho Ježišova vražda,
tá duša, ktorá má v sebe cit pre spravodlivosť, tak taká duša to pochopí každá.
Taký človek vie, že sa oslobodí od svojich vín čistým myslením a dobrým chcením,
ale musí žiť podľa Slova Pravdy a jeho viera sa musí stať pevným presvedčením.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. zář 2018 10:30 #36 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Prečo nie je láska medzi ľuďmi?

Každý človek si už položil túto dôležitú otázku,
prečo teda nie je medzi nami? Zabili sme Lásku.
Bola to Láska svätá, vznešená a nadpozemsky čistá,
pribili sme ju na kríž, Božieho Syna, Ježiša Krista.

Už nie je medzi nami, odišla od nás, pozemských ľudí
a teraz nás Imanuel vo svojom svätom Slove prísne súdi.
Je to hrozná bolesť, akoby sa stvorením tiahla krvavá rana,
nenávistnou vraždou odpovedali ľuďia na Lásku svojho Pána.

Nebola to iba vražda telesná, vražda pozemského tela,
ľuďia tým zabili Lásku Boha, Vznešeného Stvoriteľa.
To je pre nás ľudí tá najstrašnejšia obžaloba,
celé to utrpenie nám už vracia táto ťažká doba.

Je to doba Posledného súdu, keď sa uzavrie každý kruh
a v tejto dobe bude súdený každý človek, každý duch.
My, malí pozemskí ľuďia, sme Božiu Lásku pribili na kríž,
strašne bolestne zomieral svätý Syn Boží. Pán Ježiš.

Bol to najsmutnejší deň v dejinách ľudstva, niečo strašné,
preto väčšina ľudstva nepozná pravú lásku, iba nízke vášne.
Ľuďia svojím pokriveným rozumom popísalo o láske bludy,
nepísali o láske, bolo to sebectvo, žiarlivosť a nízke pudy.

Keď ľuďia zabili Božiu Lásku, uzatvorili si bránu k raju,
tým, že uctievali rozum. preto už pravú lásku nepoznajú.
Je to nepochopiteľné, že v súde žiari Láska Božia,
tí, ktorí to precítia, po lúči Lásky v pokore túžia.

Láska Božia je najväčšia pomoc, ktorá hľadajúcich v súde zachráni,
aj keď musí kvôli záchrane teraz táto Láska rozdávať ľuďom tvrdé rany.
Blažení sú tí, ktorí získajú cnosť pravej pokory,
taký človek sa pre lúč Božej Lásky v čistote otvorí.

Až potom pochopí dar krásneho vedomého života,
cestu k láske otvorí iba nádherná, vznešená čistota.
Nádherná je čistota, oslňujúci je jej čistý lúč,
čistota otvára láske dvere, ako zázračný kľúč.

Iba vznešená, čistá a nesebecká láska je pravá,
je nádherná len vtedy, keď sa zo srdca úprimne dáva.
Neobsahuje v sebe žiarlivosť, ani sebectvo, to nie je pravá láska,
sebectvo a žiarlivosť obsahuje iba žiadostivá láska, láska pozemská.

Ale žiadostivosť a sebectvo nikomu neprinesie spásu,
iba čistá láska, tá v sebe obsahuje svetlo a pravú krásu.
Pravá láska myslí na iných, pozná iba pravú službu
a v človeku prebúdza po Bohu čistú a svetlú túžbu.

Pravá láska neodsudzuje, nekritizuje a večne nenapomína,
je spravodlivo prísna a taká bola Láska Ježiša, Božieho Syna.
Nedá sa opísať slovami, to smie vytušiť iba cit,
lásku vie dávať ten, kto sa učí v pravej láske žiť.

Potom smie aj dúfať, že z neho spadne ťažká vina,
ak patril medzi tých, ktorí majú podiel na vražde Syna.
Vražda Božieho Syna, to je žalujúci hlas,
vtedy sa na Golgate a vo vesmíre zastavil čas.

Celá príroda smutne plakala, boli to ťažké a krvavé slzy,
"Ak si Syn Boží, zostúp z kríža", to bol výsmech drzý.
Iba toto strašné mali ľuďia pre Božiu Lásku, ako odpoveď,
pred touto veľkou vinou nezachráni človeka žiadna spoveď.

Mnohí musíme v Božom súde piť z tohto horkého nápoja,
oslobodenie príde vtedy, keď sa ľuďia so Svetlom spoja.
Až keď budeme podľa svätého Božského Slova skutočne žiť,
tak si smieme vyprať svoje rúcha a odpustenie si zaslúžiť.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
29. zář 2018 10:48 #38 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Pravé ľudstvo.

Pravé ľudstvo znamená prijímať Božie milosti v pokore,
je to tak, ako to napísal Pán Imanuel, keď žil na Hore.
A iba pravé ľudstvo je tou jedinou Bohoslužbou,
žiť podľa Slova, to nech je našou čistou túžbou.

Uctievať Pána celým bytím a slúžiť Mu verne,
potom naše životy budú krásne a aj nádherné.
Každý deň bude pre nás požehnaným a radostným,
slúžme verne Svetlu a pridajme sa k bytostným.

Sme len časťou stvorenia a preto slúžme verne Bohu,
žime vo Vôli Božej a potom splníme svoju úlohu.
V tom spočíva to skutočné, Bohu milé, pravé ľudstvo,
nech v našom živote je na prvom mieste Posolstvo.

Potom budeme Pánovi ďakovať a nemusíme prosiť,
usilujme sa, aby sme smeli v sebe čistotu nosiť.
Tvor sa stane človekom, keď nechá v sebe pôsobiť ducha,
v Posolstve, v Slove, je o tom napísaná Pravda jednoduchá.

Čo všetko nám už Pán daroval, snažme sa to využiť,
staňme sa pravými ľuďmi, ktorí chcú podľa Slova žiť.
Aby sme boli ľuďmi, ktorí sú Pánu Bohu milí,
nech smieme prijať zhora lúč svätej sily.

Aby sme mali v sebe pokoru a po Božom Svetle túžili,
žime tak, aby sme si Božské požehnanie zaslúžili.
Potom snáď vytušíme veľkosť Bezbytostného Pána,
veď v Posolstve nám bola tá najväčšia milosť daná.

My sme malí tvorovia a bolo nám darované už veľa,
ďakujme za milosti a uctievajme svätého Stvoriteľa.
Imanuel nás vo svojom svätom Slove prísne súdi,
nech sa v súde prebudí ešte veľa hľadajúcich ľudí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
29. zář 2018 10:51 #39 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Ó Pane, daruj silu ľuďom, ktorí po Svetle túžia.

Ó Pane, daruj silu ľuďom, ktorí po Svetle túžia,
nech Tebe v úprimnej pokore vždy verne slúžia.
Daruj silu tým ľuďom, ktorí o silu v pokore prosia,
nech v sebe čistotu a lásku radostne a verne nosia.

Aby bola daná pomoc ľuďom, ktorí žijú podľa Posolstva,
len život podľa Slova vedie do nebeského kráľovstva.
Nech je daná pomoc všetkým hľadajúcim ľuďom,
aby prijali silu a Svetlo a prešli Božím súdom.

Nech takí ľudia prijmú zhora lúč svätej Božej sily,
aby kráčali k Svetlu a sami nad sebou zvíťazili.
Nech takí ľudia uctievajú Teba, Vznešeného Pána,
iba v Posolstve Grálu spočíva spása a záchrana.

Len v Posolstve Grálu nájdu nádherné, večné hodnoty,
nech nad takými spočinie požehnanie Božej dobroty.
V Posolstve je opísaná cesta, ktorá vedie k raju,
šťastní sú tí, ktorí v Posolstve hodnoty hľadajú.

Nech všetci hľadajúci smú podľa Posolstva žiť,
potom ich smie lúč svätej Božej Lásky oblažiť.
Pán Imanuel podáva vo svojom Slove záchranné lano,
tí, ktorí sa ho pevne držia, vzíde pre nich nové ráno.

Nech hľadajúcich sprevádzajú nahor láska a čistota,
potom sa budú úprimne radovať a tešiť zo života.
Daruj Pane takýmto ľuďom lúč svätej Božej sily,
aby sa stali takými ľuďmi, ktorí sú Tebe milí.

Nech smú radostne usilovať do svetlých výšin,
aby žili tak, ako to napísal Imanuel - Abdrushin.
Aby ešte mnohá hľadajúca duša cestu k Slovu stretla,
nech hľadajúci kráčajú v pokore k výšinám Svetla.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
29. zář 2018 10:55 #40 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Ó Pane, daruj ženám silu, aby Ti smeli verne slúžiť.

Ó Pane, daruj ženám silu, aby Ti smeli verne slúžiť,
nech sa otvoria Svetlu a nech smú po čistote túžiť.
A keď v modlitbe budú spájať svoje dlane,
nech sú Tvojou Láskou naveky požehnané.

Daruj ženám a dievčatám k vzostupu veľmi veľa sily,
aby mali pri sebe nádherné pomoci, v každej chvíli.
Aby ženy k Tebe Vznešený, pozdvihovali svoje zraky,
nech ich nežné, jemné duše naplní modlitba vďaky.

Aby každá dobrá žena bola šťastná a požehnaná,
nech ženy smú uctievať Teba, Vznešeného Pána.
Aby svoj život zasvätili pokornej, vernej službe
a v pokore sa otvorili Svetlu, v úprimnej túžbe.

Veď ženy podľa Vôle Božej patria pred mužov, tak je to aj správne,
muži si majú ženy s láskou ctiť a vážiť a správať sa k nim mravne.
V hodnotách stvorenia sú najprv ženy, až potom muži,
ó Pane, nech každá dobrá žena Tebe pokorne slúži.

Aké to bude nádherné, keď sa táto Zem zaplní čistými ženami,
ale najprv musí v Božom súde všetko prejsť veľkými zmenami.
Ale potom tu budú žiť prekrásne, čisté ženy nádherné
a budú Tebe, Vznešený Pane slúžiť pokorne a verne.

Potom bude nádherné Božské požehnanie ženami prúdiť
a ani jedna žena už nebude musieť nikdy viac blúdiť.
Budú všetky ženy podľa Vôle Božej zmenené,
potom smú byť čisté, ušľachtilé a vznešené.

Ó Pane, ochraňuj takéto ženy, aby žili ako strážkyne plameňa
a nech tak nádherne a veľmi krásne smie pôsobiť každá žena.
Aby boli požehnané, vznešené a nežné, ako nádherné kvety,
nech Tvoje sväté Svetlo im Vznešený, na ich cestách svieti.
Poděkovali: Martina Peťková

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. říj 2018 14:16 #45 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Ó Pane, ďakujeme za Tvoju Lásku a dobrotu.

Ďakujeme za Tvoju Lásku a dobrotu, Vznešený Pane,
nech smieme v modlitbe vďaky spojiť svoje dlane.
Aby sme smeli žiť tak, nech si smieme požehnanie zaslúžiť,
nech smieme byť pokorní a len Tebe chceme verne slúžiť.

Pane, v Slove Tvojho Syna Imanuela spočíva najväčšia hodnota,
svätá a veľká je Tvoja Láska a svätá a veľká je Tvoja dobrota.
A my, my sme nesmierne nepatrní a aj veľmi malí,
nech len Tebe patria naše modlitby a slová chvály.

Ty Pane, si Vznešený, Svätý a Bezbytostný,
nech máme na sebe čistý šat slávnostný.
Kto Tebe ďakuje s pokorou, toho smie lúč Svetla oblažiť,
Tebe Pane ďakujeme a chceme podľa Slova verne žiť.

Tvoja Svätá, obrovská Láska prúdi do celého stvorenia,
blažení sú tí ľudia, ktorí sa podľa Posolstva zmenia.
Nepochopiteľná je veľkosť a sila Tvojej svätej dobroty,
nech smieme žiť tak, aby sme sa oslobodili od hmoty.

Ďakujeme Ti, za Tvoju dobrotu a za Tvoju svätú Lásku,
veď Sväté Slovo obsahuje odpoveď na každú otázku.
Nech náš duch sa v modlitbe vďaky so Svetlom spája,
aby sme žili tak, nech naša cesta vedie nahor, do raja.

Ďakujeme za Tvojich Synov, ktorí prišli z Pravečného Života,
nech je v nás úprimná pokora, dobré chcenie, láska a čistota.
Ďakujeme za všetky pomoci a za Tvoje Svetlo,
kto Tebe slúži, toho najväčšie šťastie stretlo.

V posvätných chvíľach človek blízkosť Vznešeného Boha tuší,
kto sa Svetlu otvorí, vie, že čistá láska všetko zlé navždy zruší.
Ďakujeme Ti, ó Pane, za Tvoju Lásku a za Tvoju dobrotu,
nech Tvoje Sväté Slovo nás smie viesť k večnému životu.
Poděkovali: Martina Peťková

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. říj 2018 14:19 #46 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Pane, Ty si Najvyšší a Najvznešenejší.

Áno, Ty si Najvyšší a Najvznešenejší, Svätý a Dokonalý,
aj keď sme my ľudia malí, len Tebe patria slová chvály.
Chceme Ťa uctievať a velebiť, chceme Tebe verne slúžiť,
aby sme si smeli Tvoje sväté požehnanie naozaj zaslúžiť.

Tebe chceme zasvätiť celý svoj život, v pokornej, vernej službe,
nech sa smieme pozdvihnúť k svetlým výšinám, v čistej túžbe.
Tebe patrí naša vďaka, Tebe, Vznešený Pane
a v modlitbe chceme spojiť svoje dlane.

Ďakujeme za všetky nádherné a krásne dary,
nech naša duchovná iskra veľmi jasne žiari.
Len Tvoji svätí Synovia sa smú priblížiť k Tvojej dokonalosti,
ďakujeme za všetky milosti a chceme sa skloniť v malosti.

Ó Pane, Ty si obrovské Svetlo a Sila, Ty si Bezbytostný,
chceme Ťa uctievať, nech máme na sebe šat slávnostný.
Nádherné dary a milosti si daroval pre nášho ducha,
chceme poctivým chcením vybieliť naše rúcha.

Nech sa smieme skloniť pred Tebou, skrze cit pokory,
nech sa náš duch v túžbe po Svetle jasne rozhorí.
Ty Pane, pokornému človeku daruješ silu, z večného prameňa
a chceme v modlitbe vďaky šepkať svätosť Tvojho mena.

Len pokorný človek v súde, s Tvojou pomocou zvíťazí,
vo vnútri je blažená radosť a v očiach sú šťastné slzy.
Šťastný je ten, ktorý Tvoju veľkosť tuší,
len láska k Tebe Pane, všetko zlé zruší.

Len Tebe, Pane patrí všetka úcta, vďaka a sláva
a Tvoju svätosť nedokážu opísať ani tieto slová.
Zostáva už len radosť a chceme po Tvojej blízkosti túžiť,
len ten človek, ktorý chce Tebe slúžiť, smie správne žiť.
Poděkovali: Martina Peťková

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. říj 2018 09:37 #52 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Báseň pre ženy, ktoré usilujú k Svetlu.

Ženy, v úprimnej pokore sa otvorte čistote
a budete prežívať radosť vo svojom živote.
Potom budete pôsobiť ako pravé ženy, čisté a ušľachtilé,
rozvíjajte krásu pravej ženskosti a buďte Pánu Bohu milé.

Ožijú vo Vás všetky nádherné ženské cnosti,
snažte sa žiť ako ženy, v pravej dôstojnosti.
Čistota bude potom krásne žiariť z Vašich očí,
budete mať pomoci všade, kde Vaša noha vkročí.

Aby ste smeli pôsobiť jednoducho a nádherne,
je to pre Vás milosť, keď smiete slúžiť verne.
Je to nádherné, keď žena smie Svetlu verne slúžiť,
aké je to krásne, keď ju smie lúč čistoty oblažiť.

Ženy, snažte sa žiť ako kňažky čistoty a strážkyne plameňa,
keď máte doma Posolstvo, smiete čerpať z večného prameňa.
Potom prijmete zhora lúč svätej Božskej sily
a budete mať svetlé pomoci v každej chvíli.

Rozkvitnete do nádhernej krásy ako nežné kvety,
nech na Vašej ceste jasné slnko krásne svieti.
Ženy, veď ste od Pána obdržali veľké dary,
nech tá čistota z Vás veľmi jasne žiari.

Potom pozdvihnete k svetlým výšinám celé svoje okolie,
smiete 7. septembra prijať čistotu v deň Čistej Ľalie.
Otvorte sa pre lúč Božskej Čistoty a budete požehnané,
naplní Vás sila, keď budete k modlitbe spájať svoje dlane.

To budú pre Vás krásne chvíle slávnostné,
keď sa budete zachvievať v čistote radostne.
Nech smiete za všetky dary Pánu Bohu ďakovať,
slúžte verne Svetlu a budete sa už naveky radovať.

Potom budete vyžarovať čistotu a budete krásne,
pôsobte jednoducho a potom smiete byť šťastné.
Aby Vás naplnila po Svetle a čistote pokorná túžba
a celý Váš život bude ako pravá, čistá a verná služba.

Získate všetky nádherné ženské cnosti,
len sa zachvievajte jednoducho vo vernosti.
Rozvíjajte v sebe ušľachtilú ženskú krásu,
vo Vašom živote bude veľa slnečného jasu.

Potom budete šťastné, radostné a blažené,
keď pochopíte, aké krásne dary dal Boh žene.
Rozvíjajte tieto dary a nastanú na Zemi zmeny,
bude to nádherné, keď tu budú žiť čisté ženy.

Prajem Vám zo srdca, aby ste to naozaj dokázali
a z Vašich duší bude stúpať nahor pieseň chvály.
Bude to pieseň chvály, ktorá bude stúpať k trónu Stvoriteľa,
žena, Ty si od Vznešeného Pána nádherné dary prijať smela.

Raduj sa, že si smela byť tak bohato obdarená,
ži ako kňažka čistoty a strážkyňa plameňa.
Snaž sa žiť vždy tak, aby si splnila svoju krásnu úlohu,
kráčaj po Zemi s túžbou po čistote a s túžbou po Bohu.

Nech Tvoj duch po Svetle túži a nech Svetlu slúži,
potom na tejto Zemi budú žiť praví, ušľachtilí muži.
Dúfam, že raz tá doba príde, keď budú žiť na Zemi dobrí ľudia,
potom sa budú zachvievať vo Vôli Božej a nikdy nezablúdia.

Ženy, prajem Vám, aby ste vyznávali ušľachtilé, svetlé hodnoty
a aby ste prijali lúč čistoty a požehnanie svätej Božskej dobroty.
Ženy, snažte sa žiť tak, ako to v Posolstve Grálu napísal Abdrushin
a budete radostne a s láskou usilovať do nádherných, svetlých výšin.
Poděkovali: Martina Peťková

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. říj 2018 09:41 #53 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Dôstojnosť ženy.

Dôstojnosť ženy spočíva v tom, že je čistá a ušľachtilá
a keď rozvíja ženský pôvab a slúži Svetlu, je Bohu milá.
Čistota bude pre takú ženu jej krásnou ozdobou,
smie potom kráčať radostná touto očistnou dobou.

Krása pozemskej ženy spočíva v tom, že sa ako pravá žena oblieka,
bude rozvíjať ženské cnosti, ako v Posolstve Grálu píše Syn Človeka.
Nebude nosiť krátke sukne a krátke šaty, nebude sa riadiť podľa módy,
bude žiť celý život tak, ako jej to zvestuje Abdrushinovo Slovo Pravdy.

Taká žena sa predsa oblieka podľa vlastného vkusu,
iba tým prejaví vo svojom živote tú skutočnú krásu.
Už nikdy nebude odhaľovať vnady svojho tela,
veď žena obdržala krásne dary od Stvoriteľa.

Žena má žiť ako kňažka čistoty a ako strážkyňa plameňa
a z Abdrushinovho Slova smie čerpať z večného prameňa.
Keď je žena vnútorne čistá a verná Svetlu, vtedy je krásna,
keď smie rozvíjať ušľachtilý pôvab, potom bude šťastná.

Žena, Ty si smela prijať od Pána nádherné dary,
keď ich rozvíjaš, bude Ti radosť žiariť v tvári.
Potom pochopíš, aký je to pre Teba dar, keď žiješ ako pravá žena,
otvor sa čistote, nech smieš verne slúžiť Svetlu a budeš blažená.

Keď žena v úprimnej pokore radostne a verne Svetlu slúži,
keď tak bude pôsobiť, potom budú žiť na Zemi praví muži.
Len pravá, čistá ženskosť spôsobí to, že povstanú praví muži,
nech tak žena pôsobí, potom si požehnanie Svetla zaslúži.

Žena, pôsob ako kňažka čistoty, pravá a jednoduchá,
budeš smieť prijímať nádherné milosti pre svojho ducha.
Nech k Tebe prúdi čistota a svätá Božská sila,
príde k Tebe vždy, keď si si ju v pokore vyprosila.

Žena, keď to pochopíš, tak vieš, čo to pre Teba znamená,
ži radostne ako pravá a ušľachtilá strážkyňa plameňa.
Otvor sa Svetlu a prijmeš milosti a budú na Tvojej ceste kvitnúť kvety,
nech smieš byť požehnaná, nech na Tvojej ceste jasné slnko svieti.

Nech smieš byť ako ušľachtilá služobnica Pána
a šťastná sa budeš prebúdzať do každého rána.
Spojíš svoje ruky v modlitbe vďaky
a budeš prežívať nádherné zázraky.

V blaženej radosti sa spoja v modlitbe Tvoje dlane
a všetky dni Tvojho života budú naveky požehnané.
Nech smieš okolo seba šíriť svetlo a krásu,
v Tvojom živote bude veľa slnečného jasu.

Budeš prežívať úprimnú radosť a veľké šťastie,
nech v Tvojej duši láska k Pánu Bohu rastie.
Potom sa smieš zo života naveky radovať
a v pokore a v láske Svetlu vždy ďakovať.

Budeš ako čistá, pravá žena žiť životom radostným,
otvor sa čistote, to bude Tvojím dňom slávnostným.
Iba pre nádhernú krásu sa potom otvoria Tvoje oči,
Svetlo bude s Tebou všade, kam Tvoja noha vkročí.

Slúžiť Pánu Bohu, to bude Tvoje úprimné, čisté prianie
a prijmeš zo Svetla veľké milosti a sväté požehnanie.
Nech smieš žiť v pravej, ušľachtilej dôstojnosti,
radostne rozvíjaj v sebe krásne, ženské cnosti.

Potom splníš vo stvorení svoju krásnu úlohu,
kráčaj po tejto Zemi s čistou túžbou po Bohu.
To je to, čo Ti chcem v tejto básni z celého srdca priať,
ži podľa Posolstva Grálu a budeš sa šťastne smiať.
Poděkovali: Martina Peťková

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. říj 2018 15:25 #59 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Ježiš Kristus - Syn Boží.

Syn Boží, Ježiš Kristus povedal: "Ja som vzkriesenie a život,"
On nám svojím svätým Slovom ukázal cestu von, z temnôt.
A tiež povedal: "Nikto neprichádza k Otcovi, jedine skrze mňa,
vo svojom Posolstve nám priniesol silu, z večného prameňa.

Ó Pane Ježišu Kriste, ďakujeme za dar Božského Posolstva,
Tvoje Slovo nás vedie do výšin, do nebeského kráľovstva.
Pri Tebe a okolo Teba bolo Svetlo Božského jasu,
vo svojom svätom Slove si nám priniesol spásu.

Pane Ježišu, mal si v sebe Lásku a veľa Božskej dobroty,
v Tvojom svätom Slove spočívajú tie najväčšie hodnoty.
Z Tvojich jasných očí vyžarovala nadpozemská čistota,
Tvoje Slovo nás vedie do výšin, do večného života.

Ďakujeme Ti, Vznešený, za Tvojho Syna, Ježiša Krista,
nádherná, vznešená a svätá bola Jeho veľká Láska čistá.
Kto precíti lúč Božej Lásky, ten má v očiach slzy,
v Božom súde s pomocou svätého Svetla zvíťazí.

Tá sila Svetla, ktorú priniesol Ježiš na Zem, bola obrovská,
prišiel z Bezbytostného, z Boha a svätá bola Jeho Láska.
Nasledujme Posolstvo Božieho Syna, Pána Ježiša,
veď raj je náš skutočný domov, večná nebeská ríša.

Ó Pane Ježišu, Ty si nám daroval nádherné dary,
Ty si Svetlo, ktoré nám na ceste do výšin žiari.
Tvoja svätá Láska je tak veľká, že väčšej byť ani nemôže,
ďakujeme za Tvojho svätého Syna, ó svätý, Vznešený Bože.

Nech smieme nájsť spásu v súde, vo Veľkej očiste,
svätá je Tvoja Láska a milosť, Pane Ježišu Kriste.
Nech Tvoje sväté Slovo nás vedie do svetlých výšin,
Ty si Božia Láska, Ty si nádherný, svätý Boží Syn.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. říj 2018 15:29 #60 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Báseň o Ježišovi.

Žena, nasleduj Posolstvo Božieho Syna, Ježiša Krista,
veľká a svätá bola Jeho Láska, nadpozemská a čistá.
Kto žije podľa Posolstva Ježiša, prijme spásu,
žena, otvor sa v čistej pokore Božiemu hlasu.

Potom Tvoje oči budú všade vidieť nádhernú krásu,
Syn Boží priniesol na Zem Svetlo Božského jasu.
Svätý a nádherný je Syn Boží, Pán Ježiš,
vyžaroval z Neho zlatý, žiariaci kríž.

A nad Synom Božím bola biela Holubica,
to je znamenie, že prišiel od Boha Otca.
Holubica a kríž, sú znamenie Jeho Božského pôvodu,
spásu prijmú tí ľudia, ktorí prijali srdcom svätú Pravdu.

Ježiš Kristus, Syn Boží je stelesnená Láska Božia,
šťastní sú tí ľudia, ktorí Vznešenému verne slúžia.
Kto žije podľa Pravdy, smie usilovať do výšin,
len kvôli Pravde prišiel na túto Zem Boží Syn.

Z Ježišových očí vyžarovala nadpozemská čistota,
kto verne žije podľa Pravdy, ten sa raduje zo života.
Tam, kde je teraz Kristus, to je večná Božská ríša,
ďakujeme Ti Pane, že si poslal na túto Zem Ježiša.

Veľká je Jeho Láska, veľká je Jeho dobrota,
v Jeho Posolstve spočíva najväčšia hodnota.
Žena, otvor sa Božej Láske a budeš blažená,
nech smieš žiť ako radostná a šťastná žena.

Keď budeš radostne žiť podľa Ježišovho Posolstva,
tak smieš kráčať do výšin, do nebeského kráľovstva.
Nech Tvoj duch sa Ježišovmu Posolstvu otvorí,
Posolstvo smieš prijímať skrze cnosť pokory.
Poděkovali: Martina Peťková

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. říj 2018 15:33 #61 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Ó Pane Ježišu Kriste, Ty si svätý Syn Boží.

Ó Pane Ježišu Kriste, Ty si tá cesta, Pravda a Život,
priniesol si Lásku, Slovo a Svetlo, do týchto temnôt.
Prišiel si od svojho Otca, Všemohúceho Boha, Pána,
iba v Božom Slove, v Pravde spočíva záchrana.

Bola nad Tebou biela Holubica a žiaril z Teba zlatý kríž,
Ty si nádherný, svätý Boží Syn, Kristus, Pán Ježiš.
Si nádherný, svätý Boží Syn, ó Pane Ježišu,
prišiel si na túto Zem a opustil Božskú ríšu.

Svojím Slovom si priniesol pre nás ľudí, spásu,
len nemnohí sa v pokore otvorili Božiemu hlasu.
Tí, ktorí žili podľa Slova, tých pravé šťastie stretlo,
priniesol si na túto Zem Lásku a Božské Svetlo.

Ty si vznešený, nádherný, svätý Boží Syn,
len život podľa Slova oslobodí od vín.
Bol si posmievaný, prenasledovaný a nenávidený
a bol si bičovaný a pribitý na kríž a zavraždený.

Ako hrozne zomieral Boží Syn, Pán Ježiš,
keď bol prenasledovaný a pribitý na kríž.
Celé stvorenie krvácalo, na Zem padali krvavé slzy,
ak si Syn Boží, zostúp z kríža, to bol výsmech drzý.

Ježiš opustil Zem, Láska nemohla žiť v takom bahne,
šťastný je človek, ktorý po Božom Svetle prahne.
Nech všetci kresťania vedia, že ukrižovanie bola vražda,
vražda nikoho nevykúpi, iba Slovo, Božská Pravda.

Ty si svätý Syn Boží, ó Pane Ježišu Kriste,
radovať sa smie ten, kto má srdce čisté.
Ó Pane Ježišu, Ty si Pravda, Svetlo, Láska Božia,
šťastní sú tí ľudia, ktorí Pánu Bohu verne slúžia.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. říj 2018 14:23 #65 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Boží Vyslanec.

Vďaka Ti, Pane, že si poslal na Zem svojho svätého Syna,
len nemnohí ho spoznali ako Syna Človeka - Abdrushina.
Abdrushin sa narodil v roku 1875, 18. apríla,
vďaka Ti, Pane, za Tvojho Syna Imanuela.

Žil na Hore, na Vomperbergu, v minulom storočí,
nadpozemským jasom žiarili jeho nádherné oči.
Vyžaroval z neho nádherný mier, pokoj a kľud,
prišiel na Zem, aby svojím Slovom priniesol súd.

Vo svojom svätom Slove priniesol záchranu a spásu,
aká sila vychádzala z jeho čistého, nádherného hlasu.
Mal v sebe prísnosť, lásku a Božskú dobrotu,
nádhernú sme smeli v Slove prijať hodnotu.

Bolo to nádherné, keď sa rozrastala osada Grálu,
ľudia mohli len velebiť Pána a poslať Mu chválu.
Bola to milosť, keď na Hore žil Imanuel, svätý Boží Syn,
napísal Slovo, Posolstvo Grálu a zvolil si meno Abdrushin.

Abdrushin, to bolo jeho meno, v prvom pozemskom živote
a vtedy s ním bola aj Nahome a slúžila v ušľachtilej čistote.
Bolo to niečo krásne, Abdrushinov prvý pozemský život bol nádherný,
boli pri ňom významní ľudia, radostne slúžili a boli Abdrushinovi verní.

Abdrushin v druhom pozemskom živote prišiel súdiť,
blažení boli tí ľudia, ktorí sa smeli duchovne prebudiť.
Boli s ním na Hore povolaní a mali veľké schopnosti,
mali rozvíjať duchovné dary a aj ušľachtilé cnosti.

Na Hore žili povolaní, učeníci, apoštoli a rytieri,
čisté bolo ich presvedčenie a čistota ich viery.
A Božské Svetlo nádherne pôsobilo na Hore,
ale len nemnohí sa zachvievali v pravej pokore.

Bola to nádherná doba, keď Pán písal nádherné prednášky,
šťastní boli tí ľudia, ktorí splňovali a prekonávali prekážky.
Abdrushina naplnila bolesť, smútok a utrpenie,
len nemnohí mali v sebe čisté, dobré chcenie.

Ale ďakujme za tú veľkú milosť, ktorú sme prijali od Pána,
veď len život podľa Posolstva Grálu je spása a záchrana.
Abdrushin je svätý Boží Syn a nad ním bola Biela Holubica,
žiaril z neho zlatý kríž, znamenie, že prišiel od Boha Otca.

Pri slávnostiach na Hore bol oblečený v bielom rúchu
a odovzdával silu a požehnanie ľudskému duchu.
Boli to veľmi krásne a nádherné slávnosti,
na ktorých povolaní obdržali veľké milosti.

Tá čistá sila Svetla, ktorá pôsobila pri slávnostiach na Hore, bola obrovská
a s Imanuelom - Abdrushinom bola aj Irmingard - Čistota a Mária - Láska.
Abdrushin konal pobožnosti na Hore, v stredu a v nedeľu,
šťastní boli tí, ktorí tam kráčali v pokornej túžbe k Svetlu.

Bola to veľmi krásna, nádherná a požehnaná doba,
žiaľ, na Abdrushina útočila temnota a veľká zloba.
Prežil obrovské sklamanie a veľký smútok,
keď temno na neho vyslalo obrovský útok.

Veľmi trpel, ale potom po svojom Otcovi túžil,
Abdrushin celým srdcom Pánu Bohu slúžil.
Keď sa modlil k svojmu Otcovi, to bola pre neho svätá chvíľa,
bol úplne spojený s Pravečným Bohom a naplnila ho veľká sila.

Preto Ti Pane ďakujeme, za Tvojho Syna Imanuela,
že táto maličká hrubohmotná Zem ho prijať smela.
Nech táto veľká vďaka stúpa nahor, do svetlých výšin,
že tu, na Zemi, žil Syn Človeka, Imanuel - Abdrushin.
Poděkovali: Pavel Krajíček

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. říj 2018 14:25 #66 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Syn Človeka.

Syn Človeka sa narodil 18. apríla 1875, v Bischofswerde, v Sasku
a za túto obrovskú milosť ďakujme Bohu, ďakujme za Jeho Lásku.
Je to svätá Láska Pána, prejav Jeho milosti a dobroty,
že poslal svojho svätého Syna Imanuela do hmoty.

Keď sa narodil, jasalo celé stvorenie, bola to nádherná chvíľa,
veď príchodom Syna Človeka prišla na Zem svätá Božia sila.
Smel prežiť krásne a slnečné detstvo, bol spojený so svojím Otcom,
ale keď dostal pásku na oči, utrpenie bolo pred Božím Vyslancom.

Keď chcel spoznať všetko zlo a ľudské slabosti, musel dostať pásku na oči,
bolo to veľké utrpenie, keď smel všetko zlo spoznať v priebehu desaťročí.
A tak nikým nepoznaný poznával zlo počas svojej učebnej doby,
musel prežiť vnútorné boje, veľa nenávisti a nízkej ľudskej zloby.

Ale keď mu páska spadla z očí, uvidel, akú má pred sebou úlohu,
začal písať Posolstvo Grálu a celým srdcom slúžil Pánu Bohu.
Zvoľna začali z neho padať obaly, aby v ňom mohla pôsobiť Božská sila,
v Jeho Slove a v prednáškach bola prísnosť, ktorá ľudí spravodlivo súdila.

Imanuel - Abdrushin, Syn Človeka svojím pôsobením a Slovom bol súdom
a vo svojich prednáškach priniesol vedenie o stvorení hľadajúcim ľudom.
Prišla aj doba, keď mali prísť k nemu prví povolaní,
veď na svoju cestu obdržali veľa varovných volaní.

A nastalo po celej Zemi pre týchto povolaných Pánovo volanie,
žiaľ, neskôr mu títo povolaní pripravili bolesť a veľké sklamanie.
Abdrushin sa potom presťahoval na Vomperberg, na Horu,
smeli tam ísť bývať s ním tí, ktorí mali v sebe pokoru.

Títo ľudia sa snažili, aby v nich ožili duchovné dary a cnosti,
Abdrushin smel na Hore v chráme konať nádherné pobožnosti.
Boli to nádherné pobožnosti, pre všetkých tých ľudí,
muži, aj ženy mali krásny kríž Grálu na svojej hrudi.

Boli to pobožnosti, pri ktorých smeli prijať svätú silu a nádherné dary,
boli rozochvení, keď v sebe cítili, ako mocne Svetlo na Hore žiari.
Ale mnohí príchodom na Horu priniesli to malé ľudské,
Abdrushin stál voči tým ľudom v spravodlivej láske.

Nádherne pôsobilo Božské Svetlo, ľudia tým smeli prijímať sväté požehnanie,
ale najväčšou prekážkou je pre nás všetkých rozum a nízke pozemské prianie.
Len nemnohí na Hore v čistej pokore slúžili,
šťastní boli tí, ktorí po Božej blízkosti túžili.

Všetci bytostní, aj zvieratá, veľmi milovali Pánovu osobu,
ale od ľudí prežil väčšinou nenávisť, ohováranie a zlobu.
Pán bol nádherný človek, bol jednoduchý, skromný a prostý
a rytieri, apoštoli a učeníci mali tvoriť k ľudom pevné mosty.

Pôsobenie Abdrushina na Hore bolo požehnané a nádherné,
len nemnohí ľudia zostali verní Pánovi, nemnohí slúžili verne.
Abdrushin bol pri pobožnostiach a slávnostiach zahalený v bielom rúchu,
svojím svätým Slovom, svojím Posolstvom priniesol súd ľudskému duchu.

Abdrushin pôsobil na Vomperbergu, na Hore, v Tirolsku
a mal v sebe prísnosť, dobrotu, Spravodlivosť, aj Lásku.
Jeho pôsobenie bolo nádherné, krásne a požehnané,
naplnila ho obrovská sila, keď spojil k modlitbe dlane.

Jeho život bol na Zemi, v týchto temnotách veľmi ťažký,
ale napísal Posolstvo Grálu, kde sú nádherné prednášky.
Tí, ktorí Abdrushina poznali, boli dojatí nad jeho bytosťou
a jeho oči boli naplnené láskou, dobrotou, ale aj prísnosťou.

Ďakujme Bohu, že poslal na Zem svojho svätého Syna,
blažení sú tí, ktorí spoznali Syna Človeka - Abdrushina.
Ani nevieme, aký nádherný dar táto Zem prijať smela,
keď Vznešený Boh poslal do hmotnosti Imanuela.
Poděkovali: Pavel Krajíček

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. říj 2018 12:34 #75 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Prosba o silu.

Nech smieme prosiť o silu, aby sme žili podľa Posolstva Grálu,
darujme Pánu Bohu vďaku, lásku a pokornú, úprimnú chválu.
Prosme v pokore o silu, nech smieme Svetlu verne slúžiť,
aby sme smeli po Božom Svetle a po Pravde vrúcne túžiť.

Nech smieme byť ľuďmi, ktorí sú Pánu Bohu milí,
aby sme boli skromní, pokorní, verní a ušľachtilí.
Nech smieme v čistej pokore o svätú silu prosiť,
aby sme smeli v sebe čistotu a lásku verne nosiť.

A nech potom smieme Pánovi ďakovať za milosti a dary,
nech naša duchovná iskra ako jasný plameň vždy žiari.
Aby sme boli pevní a neochvejní a naveky Svetlu verní,
milujme Pána nadovšetko, láska k Bohu je cit nádherný.

Prosme v pokore o silu, aby sme prekročili vlastný tieň,
nech pre nás všetkých vzíde nové ráno a nový deň.
Aby sme sa znovuzrodili podľa Božej Vôle,
odíde od nás bolesť, strach a všetky bôle.

Nech smieme dosiahnuť pravé ľudstvo, to je pravá Bohoslužba,
aby sa v nás prebudila po Božom Svetle čistá, úprimná túžba.
Prosme v pokore o silu, aby sme dosiahli tento krásny cieľ,
nech smieme žiť tak, ako to v Posolstve píše Pán Imanuel.

Potom budeme ďakovať Pánovi za Jeho veľkú dobrotu,
veď v Posolstve Grálu sme prijali nesmiernu hodnotu.
Potom v hlbokej pokore skloníme svoje kolená
a budeme vždy šepkať svätosť Božieho mena.

Toto chcem z hĺbky srdca nám všetkým priať,
nech nás smie čistá láska na srdci hriať.
Prosme o silu, aby sme žili tak, ako píše Abdrushin,
nech naša cesta smie viesť nahor, do svetlých výšin.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. říj 2018 12:37 #76 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Šťastný je ten človek, ktorý usiluje k Svetlu.

Šťastný je ten človek, ktorý usiluje k Svetlu a túži po Bohu,
bude sa radovať, keď žije vo Vôli Božej, smie plniť úlohu.
Veď len život podľa Posolstva je cestou, ktorá prináša spásu
a keď človek verne slúži Svetlu, šíri okolo seba radosť a krásu.

Keď smie rozvíjať ušľachtilé cnosti a duchovné dary,
vtedy bude šťastný a potom sa mu vo všetkom darí.
Naplní ho sila Svetla a prekoná všetky prekážky,
veľkou pomocou sú mu Abdrushinove prednášky.

Šťastný je ten, ktorý sa namáha podľa Posolstva radostne žiť
a keď má v sebe lásku a čistotu, smie Svetlu pokorne slúžiť.
Vtedy v živote takého človeka vládnu krásne, svetlé hodnoty
a otvorí sa pre lúč Božej Lásky a pre lúč Božej Čistoty.

Vážnym úsilím a pokornou námahou staré od neho odpadne,
tým, že usiluje k Svetlu, v ňom mier, harmónia a láska vládne.
Nemá v sebe už žiadne nízke pozemské prianie
a spočinie nad jeho životom nádherné požehnanie.

S Božou pomocou zvíťazí a obstojí v každom boji,
v úprimnej modlitbe sa s čistou silou Svetla spojí.
Plamienok svetla sa v jeho duchu jasne rozhorí,
bude rozvíjať cnosť skromnosti a cnosť pokory.

Otvoria sa jeho oči pre všetko krásne, pre krásu prírody,
vedenie o stvorení smie čerpať z Posolstva, z Pravdy.
Keď bude po Svetle a po Pravde úprimne túžiť,
má v sebe čisté chcenie, podľa zákonov žiť.

Odhodí od seba všetky nízke pozemské žiadosti
a keď usiluje k Svetlu, zachvieva sa v radosti.
Ten, kto usiluje k Svetlu a snaží sa Pánovi slúžiť verne,
tak dni takého pozemského človeka budú nádherné.
Poděkovali: Pavel Krajíček

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. říj 2018 12:41 #77 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Byť ešte lepším človekom.

Áno, byť ešte lepším človekom a získať cnosť pokory,
v takom človeku sa túžba po Božom Svetle rozhorí.
Rozvíjať ušľachtilé, duchovné cnosti,
žiť podľa Slova a žiť v prítomnosti.

Byť verný Svetlu a Pánovi verne slúžiť,
byť čistý ako dieťa a po Božej ríši túžiť.
Rozvíjať sa ako človek, ktorý je Bohu milý,
byť jednoduchý, prirodzený a aj ušľachtilý.

Kráčať s pokorou k Svetlu, to nech je náš nádherný cieľ,
žiť podľa Slova, ktoré napísal Abdrushin - Imanuel.
S pomocou Svetla splniť svoju životnú úlohu,
kráčať do svetlých výšin s túžbou po Bohu.

Mať pravú vieru a byť naplnený pevným presvedčením,
udržovať krb myšlienok čistým a posilňovať mlčaním.
Nech máme v sebe dobré chcenie a čistú, pravú lásku
a v Posolstve nájdeme odpoveď na každú otázku.

Odovzdať sa do Vôle Božej a navždy sa zbaviť malého ja,
kráčať po ceste, ktorá vedie do svetlých výšin, do raja.
Odpúšťať, nech smieme viac ďakovať a menej prosiť,
aby sme smeli v sebe čistotu, pokoru a lásku nosiť.

Prajem nám všetkým, aby sme dokázali podľa Slova žiť,
potom nás smie lúč svätej Božej Lásky radostne oblažiť.
Nech dokážeme žiť ako ľudia, ktorí sú Pánu Bohu milí,
potom budeme mať pri sebe pomoci, v každej chvíli.

Aby nás naplnila po Božom Svetle čistá túžba
a celý náš život bude ako pravá, verná služba.
Prosím za nás, nech k nám smie prúdiť lúč svätej Božej sily,
aby sme s pomocou Svetla ako lepší ľudia v pokore žili.
Poděkovali: Pavel Krajíček

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
19. říj 2018 14:05 #82 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Nech sú požehnaní všetci bytostní.

Nech sú požehnaní všetci drahí bytostní,
oni verne slúžia Bohu a sú preto radostní.
Nech sú požehnaní všetci bytostní, veľkí, aj malí,
v nich sa zachvieva vďaka a pravá modlitba chvály.

Oni verne tkajú podľa zákonov, oni verne slúžia
a všetkým bytostným je nadovšetko Vôľa Božia.
Oni tvoria reťaz a spoločne sa držia za ruky,
ochraňujú prírodu, zvieratá a oživujú lúky.

Bytostní sú pripravení, oni slúžia verne
a ich pôsobenie je krásne a aj nádherné.
Nech preto bytostným pomáha Láska Božia,
oni si sväté Božské požehnanie zaslúžia.

Ich pôsobenie je ako verš nádhernej, slávnostnej piesne,
sú vo všetkom spoľahliví, bytostní vždy pracujú presne.
Bytostní nám ľuďom vo všetkom vždy verne pomáhajú,
keď usilujeme k Svetlu, urovnávajú našu cestu k raju.

Ten verš ich slávnostnej piesne zneje ku cti Pána Boha,
bytostní verne spravujú stvorenie, krásna je ich úloha.
Vysielajme lásku bytostným, vysielajme lásku prírode,
pridajme sa k nim, slúžme Pánovi a túžme po Pravde.

My, ľudia, sa máme od bytostných učiť, ako verne slúžiť,
nech aj my smieme vedome vo svätej Vôli Božej stále žiť.
Vrúcne milujme bytostných, dávajme im vždy čistú lásku,
rozbime ego na márne kúsky a z očí si strhnime pásku.

Preto vo svätej Vôli Božej vedome stojme
a s bytostnými sa v úprimnej láske spojme.
Veď sme vo stvorení len hosťami, preto udržujme poriadok,
udržujme krb svojich myšlienok čistý, to je ten prvý krok.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Moderátoři: Róbert Štefunko
Vygenerováno za 0.479 sekund
X

Až po přihlášení

pouze přihlášení uživatelé mohou kopírovat