Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Návštěvy

Dnes:81
Včera:158

Právě přítomno

1
online

Přihlášení

78 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
2 tento měsíc

Událost za událostí se budou řadit k těžkému řetězu strašlivých zklamání, která jsou však pro lidi léčivá, protože by se jinak nikdy neprobudili z bláznovství vlastního sebepřeceňování. Musí se konečně sklonit před tím, jehož milostí smí vůbec být – před Bohem!

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně!

To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

Abdrushin 

Real time web analytics, Heat map tracking

Básne od Róberta

Více
23. říj 2018 16:39 #85 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Žena, nech nad Tebou spočinie Božské požehnanie.

Žena, Ty, ktorá slúžiš Svetlu, nech smieš byť požehnaná,
aby si mala pri sebe pomoci a Lásku Vznešeného Pána.
Zachvievať sa vo Vôli Božej, to nech je Tvoje čisté, úprimné prianie,
ži podľa Posolstva a nech nad Tebou spočinie Božské požehnanie.

Žena, ži tak, aby si raz do nádherných výšin vzlietla,
otvor sa čistote a bude s Tebou požehnanie Svetla.
Prajem Ti, aby v Tvojom živote bolo veľa lásky a veľa dobra,
nech smieš prijímať požehnanie Božej Lásky, 29. decembra.

Žena, aby Tvoja cesta viedla nahor, do svetlých výšin, do raja,
nech smieš prijímať požehnanie zo Svätého Grálu, 30. mája.
Aby si sa smela už navždy veľmi radovať a tešiť zo svojho života,
nech smieš prijímať požehnanie, keď 7. septembra prúdi Čistota.

Aby si smela s láskou prežívať tieto nádherné, krásne slávnosti,
budeš požehnanou ženou a nech smieš mať v sebe cit radosti.
Nech smieš byť ženou, ktorá po Čistote túži a Svetlu slúži,
potom si takáto žena Božské požehnanie aj vždy zaslúži.

Aby si smela prijímať zhora, zo Svetla lúč svätej sily,
nech máš pri sebe nádherné pomoci, v každej chvíli.
Žena, potom budeš veľmi šťastná, požehnaná a radostná,
keď smieš uctievať Pána, to je pre Teba chvíľa slávnostná.

To bude nádherné, keď v modlitbe spojíš svoje ruky
a v Tvojej nežnej duši bude pokorný cit pravej vďaky.
Žena, smieť slúžiť Bohu, to pre Teba veľmi veľa znamená,
nech Ti Pán daruje svätú silu, zo svojho večného prameňa.

Vždy, keď sa smieš šťastná prebudiť do nového rána,
nech smieš velebiť Vznešeného, Všemohúceho Pána.
A ďakuj Pánovi, za Jeho svätú dobrotu každý večer,
v Tvojej nežnej duši bude harmónia, pokoj a mier.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. říj 2018 16:43 #86 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Báseň pre každú ženu, ktorá uctieva Pána na pobožnosti.

Nech smiete radostne ísť na pobožnosti
a rozvíjať ušľachtilé ženské cnosti.
Aby ste smela byť ženou, ktorá je lúčom Čistoty požehnaná,
nech smiete na pobožnosti uctievať Boha, Vznešeného Pána.

Aby ste smela prijať na pobožnosti veľa sily
a mala pri sebe Božie pomoci, v každej chvíli.
Nech Vám Pán daruje svätú silu a Svetlo zo svojho večného prameňa,
aby ste smela žiť ako ušľachtilá kňažka čistoty a strážkyňa plameňa.

Nech je pre Vás nádherná každá nedeľa,
aby ste smela prijať požehnanie Svetla.
Nech smiete byť vždy, na pobožnosti lúčom Svetla oblažená
a smiete Pánovi slúžiť ako čistá, ušľachtilá, vznešená žena.

Aby ste smela pôsobiť ako žena nádherná
a slúžiť Pánovi, ako služobníčka verná.
Nech Váš duch sa na každej pobožnosti Svetlu otvorí
a Vaša duchovná iskra sa ako jasný plameň rozhorí.

Aby ste smela Svetlu radostne a verne slúžiť,
nech si smiete Božské požehnanie zaslúžiť.
Aby ste smela prijímať na pobožnosti Božie milosti a dary,
nech v celom Vašom živote Svetlo Pána nad Vami žiari.

A keď budete v modlitbe vďaky spájať svoje dlane,
nech smiete v zbožnosti šepkať: "Vďaka Ti, Pane".
Potom sa budete už navždy radovať zo života
a nech Vašou nádhernou ozdobou je čistota.

Aby ste na každom kroku pomoci a pravú radosť stretla,
nech smiete prijímať na každej pobožnosti silu zo Svetla.
Aby ste smela vo svojom živote vždy vyznávať nádherné svetlé hodnoty,
nech smiete na každej pobožnosti prijímať požehnanie Božskej dobroty.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. říj 2018 13:50 #90 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Vďaka Ti, Pane, za Tvojho Syna Imanuela.

Je to obrovská, veľká milosť, že Imanuel prišiel z najvyšších výšin,
žil na Vomperbergu, na svätej Hore a na Zemi bol ako Abdrushin.
Nekonečná vďaka stúpa k Bohu, že poslal svojho Syna do hmoty,
je to nádherné a je to prejav Božej Lásky a svätej Božskej dobroty.

Šťastní boli tí ľudia, ktorí smeli žiť s Abdrushinom na Hore,
tí, ktorí tam slúžili, sa zachvievali vo vernosti a v pokore.
Šťastní boli tí, ktorí smeli čerpať svätú silu z Božského prameňa,
bola v nich radosť, rozhorela sa v nich iskra duchovného plameňa.

Tá svätá Božská sila, ktorá pôsobila na Hore, bola obrovská
a na Hore žila Irmingard - Čistá Ľalia a Mária - Ruža - Láska.
Boli to nádherné milosti, ktoré dával plnými rukami Boží Syn,
jeho sväté Slovo, Posolstvo, bolo tvorivé, jeho Slovo bol čin.

Imanuel - Syn Človeka bol vznešený, svätý a nádherný,
šťastný bol človek, ktorý slúžil Pánu Bohu a bol verný.
Ó Pane, ďakujeme Ti za Tvojho svätého Syna, Imanuela,
že ho táto hrubohmotná Zem medzi nás ľudí prijať smela.

Vznešený Boží Syn, Imanuel prišiel na Zem súdiť,
šťastní boli tí ľudia, ktorí sa smeli v súde prebudiť.
Vždy, keď Abdrushin spojil v modlitbe svoje dlane,
naplnila ho Božská sila, jeho bytie bolo požehnané.

Odovzdával ľuďom svätú silu, nádherné milosti a dary,
boli rozochvení, keď cítili, ako Božské Svetlo žiari.
Bola to obrovská sila, ktorá vychádzala z Abdrushina - Imanuela,
prišiel z Bezbytostného, od Všemohúceho Boha, Stvoriteľa.

Nie sú žiadne slová, ktoré by vyjadrili vďaku za tie sväté milosti,
veď Imanuel - Abdrushin prišiel od Boha, z Božskej dokonalosti.
Preto sa radostne usilujme o to, aby sme smeli Svetlu verne slúžiť,
nech smieme žiť podľa Slova, nech si smieme požehnanie zaslúžiť.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. říj 2018 13:54 #91 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Ó, svätý Imanuel, Ty si Božia Vôľa.

Áno, Ty si Božia Spravodlivosť, Božia Vôľa,
to, že si žil na Zemi, to nádherná milosť bola.
Kto s čistou pokorou a srdcom prijíma Tvoje prednášky,
ten zvíťazí sám nad sebou a prekoná všetky prekážky.

Aký nádherný, zlatý jas bol v Tvojom Božskom zraku,
to, že si priniesol Slovo, chceme Bohu vyjadriť vďaku.
Nech smieme za tú milosť ďakovať my, malí pozemskí ľudia,
ó Imanuel, Tvoje prednášky nás všetkých spravodlivo súdia.

Bol si na tejto Zemi obklopený svätým Božským jasom
a 29.12.1929 si sa oznámil svetu slovami: "Ja som".
Bola v Tebe prísnosť a mal si v sebe aj Božskú dobrotu,
ďakujeme Bohu za Tvoje Slovo, za jeho veľkú hodnotu.

Celé stvorenie jasalo, keď si prišiel na Zem, do hmoty,
prišiel si súdiť a oslobodiť celú hmotnosť od temnoty.
Aké to bolo nádherné, keď si sa zrodil do pozemského tela,
prišiel si z najvyšších výšin, od Boha, Vznešeného Stvoriteľa.

Si svätý Boží Syn, Ty si svätá Vôľa Božia,
šťastní sú tí, ktorí Pánu Bohu verne slúžia.
Celým stvorením zneje ku cti Pána nádherný chválospev,
ó Imanuel, bola v Tebe prísnosť, ale aj svätý Boží hnev.

Priniesol si vo svojom Slove súd, Ty si Spravodlivosť Božia,
šťastní sú tí, ktorí po Božom Svetle úprimne a pokorne túžia.
Priniesol si sem, do hmoty, obrovské Svetlo a svätú silu,
len nemnohí smeli s Tebou prežiť tú nádhernú chvíľu.

To boli pre nás také veľké a obrovské milosti,
že my, malí ľudia sa smieme skloniť v malosti.
Aké to bolo nádherné, keď si sa na túto Zem narodiť smel,
kto to pochopí, bude v úcte šepkať to sväté meno Imanuel.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. říj 2018 13:58 #92 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Aké to bolo nádherné. keď žil Imanuel na Hore.

Aké to bolo nádherné, keď žil Imanuel na Hore,
šťastní boli tí, ktorí tam kráčali v pravej pokore.
Žil na Hore, na Vomperbergu, v minulom storočí
a nadpozemským jasom žiarili Jeho nádherné oči.

Keď sa modlil k svojmu Otcovi, bola to pre Neho svätá chvíľa,
smel konať slávnosti a celú Horu naplnila svätá, Božská sila.
Tí, ktorí smeli byť na slávnostiach, prijali silu a Božské požehnanie,
všetci sa máme snažiť, aby sme od seba odhodili nízke prianie.

Bolo to nádherné, keď Imanuel velebil svojho Otca,
vznešená, blažená radosť mu vychádzala zo srdca.
Šťastní boli tí, ktorí videli vznešenosť Božieho Syna, Imanuela,
to, že smel žiť na tejto Zemi, to požehnaná doba byť smela.

Obrovské Svetlo prúdilo do celého stvorenia, zo svätej Hory,
šťastní sú tí, ktorým duchovná iskra ako jasný plameň horí.
Keď Imanuel v modlitbe vďaky spojil svoje vznešené dlane,
aké to bolo nádherné, keď Ťa uctieval, ó Vznešený Pane.

Keď Boží Syn Imanuel na slávnostiach velebil svojho Otca,
žiaril z neho zlatý kríž a nad Ním bola biela holubica.
To bolo sväté znamenie Jeho Božsky bezbytostného pôvodu,
On priniesol na Zem Svetlo a Posolstvo, živú, Božskú Pravdu.

Bol jednoduchý, prirodzený a vznešený, bol nádherný,
šťastní smú byť tí ľudia, ktorí sú Svetlu naveky verní.
Na jemnohmotnom nebi už svitajú ranné zore,
bolo to nádherné, keď Imanuel žil na Hore.

Priniesol do celého stvorenia silu a obrovské Svetlo do hmoty,
to je tá najväčšia milosť, dar a prejav svätej Božskej dobroty.
Ó Vznešený Pane, ďakujeme Ti, za Tvojho svätého Syna, Imanuela,
nech smieme skrze Jeho Slovo, prísť do svetlých výšin, do cieľa.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. lis 2018 21:41 #127 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Parsifal - Syn Svetla.

Parsifal je Syn Svetla, on je kráľ Grálu,
ten, kto to pochopil, má v sebe chválu.
Parsifalom bol už spútaný Lucifer,
aby celému stvoreniu nastal mier.

S Parsifalom bola na Zemi aj Irmingard - Nahome,
po zavraždení Abdrushina odišli spolu zo Zeme.
Abdrushin je Parsifal, Syn Svetla, Syn Človeka,
kto to pochopil, v takom človeku je veľká vďaka.

Parsifal má v sebe bezbytostné jadro z Imanuela,
Parsifal je prvý vo stvorení, Parsifal je Syn Svetla.
Parsifal - to znamená most od Boha k človeku,
kto prijal Slovo, siahne po drahocennom lieku.

Parsifal - Abdrushin mal na svojich očiach pásku,
počas učebnej doby stretol Máriu - Ružu - Lásku.
Nikým nepoznaný prežil veľa zla a veľa zloby,
musel spoznať všetko zlo počas učebnej doby.

Kráčal na Zemi s páskou na očiach, ako cudzinec,
potom spadla páska z očí a zavolal Ho Boh Otec.
Priniesol Slovo, Posolstvo všetkým hľadajúcim ľuďom,
Abdrushin bol svojím bytím a svojím Slovom, súdom.

Parsifala sprevádzali na Zem anjeli, aj Prastvorení,
šťastní je človek, ktorý je svätému Svetlu otvorený.
Parsifal splnil svoju krásnu, nádhernú úlohu,
kto to precíti, bude vrúcne ďakovať Bohu.

A potom v Abdrushinovi povstal Imanuel na Hore,
radovať sa smú tí, ktorí sa Svetlu blížia v pokore.
Takého človeka veľká milosť stretla,
Abdrushin je Parsifal, Syn Svetla.

V prvom živote vychovával Abdrushina Is-ma-el,
bolo to nádherné, že Parsifal na Zemi žiť smel.
Žil v ríši Ismánov a Jeho život bol nádherný,
všetci Ismáni boli Abdrushinovi naveky verní.

To, že Parsifal žil na Zemi, bol veľký Boží dar
a Abdrushinovým sprievodcom bol Din-Ar.
Abdrushin potom navždy odišiel z ríše Ismánov,
odišiel na bielom koni, pod Božou ochranou.

Stal sa kniežaťom Arabov a potom prišiel Eb-ra-nit,
Eb-ra-nit prišiel k Parsifalovi verne a radostne slúžiť.
Potom prišla aj Nahome, aby Parsifalovi slúžila,
zostala navždy s Abdrushinom a šťastne žila.

Život s Nahome bol ešte radostnejší a nádhernejší,
potom prišiel Nam-Chan, ako služobník najvernejší.
Všetci milovali Abdrushina, ako svojho Pána,
ako vládcu nad ríšou Is-Ra určil Nam-Chana.

Ale Abdrushin bol faraónom Ramzesom nenávidený
a žiaľ, potom bol Abdrushin - Parsifal zavraždený.
Abdrushin prišiel znova na Zem a napísal Posolstvo,
smel prežiť veľmi krásnu mladosť a slnečné detstvo.

Prišiel preto, aby oslobodil stvorenie od všetkého zla,
priniesol na túto Zem lúč svätého Božského Svetla.
Ďakujme Bohu za toto sväté požehnanie,
nech od nás odpadne každé nízke prianie.

Šťastní sú tí, ktorí smeli poznať Abdrushina
a smeli vidieť vznešenosť Božieho Syna.
Nech stúpa nahor z našich duší vďaka a chvála,
vďaka Ti, Pane, že si poslal na Zem Parsifala.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. lis 2018 21:44 #128 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Všetko, čo Abdrushin napísal, nemyslel ľudsky, iba Božsky.

Ó svätý Imanuel, to, čo si napísal, si nemyslel ľudsky, iba Božsky
a preto sa väčšina ľudstva posmievala a stavala sa nepriateľsky.
Tvoje sväté Slovo bolo splnením, Tvoje Slovo je živý čin,
ó vznešený Imanuel, Ty si Božia Spravodlivosť, Boží Syn.

Aj keď Ti ľudia nahádzali na cestu tŕne a kamene,
Tvoje oči žiarili v svätom hneve, ako plamene.
Priniesol si na Zem obrovské Svetlo a svätú silu do hmoty,
v Tvojom svätom Slove spočívajú tie najväčšie hodnoty.

Prišiel si od Boha Otca a vtelil si sa na Zem, do tejto temnoty,
bola v Tebe prísnosť a žiarila z Teba sila Božskej dobroty.
To je taká obrovská milosť, že si na túto hmotnú Zem prísť smel,
Ty si nádherný Boží Syn, Ty si svätý a vznešený, ó Imanuel.

Prišiel si z Bezbytostného a sväté Svetlo prúdilo zo svätej Hory,
mal si v sebe dobrotu, prísnosť, Spravodlivosť a veľa pokory.
Splnil si Vôľu Božiu a nedbal si na priania pozemských ľudí,
Tvoje Slovo nás všetkých prísne, ale spravodlivo súdi.

Ó Imanuel, žil si to, čo si písal, Ty a Tvoje Slovo tvoria jednotu,
Tvoje Slovo je pre nás cestou, ktorá vedie k večnému životu.
Keď Ťa Ježiš zvestoval ako Ducha Pravdy, to bolo zasľúbenie,
Ty si svätý Boží Syn, v ktorom Boh Otec mal veľké zaľúbenie.

Aký nádherný z Teba žiaril rovnoramenný, zlatý kríž,
toto sväté znamenie niesol v sebe aj Boží Syn, Ježiš.
Tam, kde v Božej Spravodlivosti udrel Tvoj meč,
tam všetko zlo muselo zmiznúť a odísť preč.

Aká to nádherná milosť bola od Vznešeného Stvoriteľa,
keď na túto Zem poslal svojho svätého Syna, Imanuela.
Ó Imanuel, prišiel si z najvyšších výšin, od svojho Otca
a nad Tebou bola nádherná, krásna biela, svätá Holubica.
Poděkovali: Zdeněk Hrubý

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. lis 2018 21:46 #129 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Bolo to nádherné, keď sa Imanuel modlil k svojmu Otcovi.

Imanuel sa modlil k Bohu celým svojím srdcom,
On bol na Zemi úplne spojený so svojím Otcom.
Keď Abdrushin spojil k modlitbe svoje dlane,
celé Jeho pozemské bytie bolo požehnané.

Imanuel sa modlil k Bohu, s obrovskou pokorou,
veď Jeho sväté Slovo je pre nás veľkou oporou.
Keď Abdrushin na slávnosti spojil dlane v modlitbe vďaky,
sila Svetla prúdila zhora a ľudia v chráme prežívali zázraky.

Aké to bolo nádherné, keď sa v chráme podávala Hostina
a ľudia v chráme prijímali silu Svetla, od Božieho Syna.
Tá svätá sila Svetla, ktorá prúdila zhora, bola obrovská,
s Abdrushinom bola na Hore aj Čistá Ľalia, aj Láska.

Keď sa Imanuel modlil k Bohu, naplnila Ho veľká radosť,
bola nádherná každá nedeľná pobožnosť, každá slávnosť.
Abdrushin sa modlil k svojmu Otcovi, v hlbokej pokore,
aké to bolo nádherné, keď žil Boží Syn, na svätej Hore.

Keď ďakoval Bohu, bola to pre Neho svätá chvíľa
a celú Horu naplnil Božský jas a svätá Božia sila.
Akoby sa v celom vesmíre na chvíľu zastavil čas,
keď v chráme na Hore znel Abdrushinov hlas.

Keď velebil svojho svätého, Všemohúceho Otca,
bola nad Ním nádherná, krásna biela Holubica.
Žiaril z Neho rovnoramenný, zlatý žiariaci kríž,
priniesol sväté Slovo, tak, ako aj Pán Ježiš.

A keď v modlitbe povedal Otče, naplnila Ho svätá sila,
aká obrovská pokora bola v srdci svätého Imanuela.
My, malí pozemskí ľudia, smieme za všetko ďakovať,
otvorme sa Slovu v pokore a smieme sa radovať.
Poděkovali: Peter Orolín

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. lis 2018 17:52 #138 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Ó Pane, Ty prameň Sily a Svetla, vrúcne Ti ďakujeme.

Áno, Tebe Pane ďakujeme, vrúcne a cez slzy,
kto Tebe verne slúži, ten aj vždy zvíťazí.
Ty si svätý, Vznešený, dokonalý a Všemohúci,
nech máme v sebe čistotu a pravú lásku v srdci.

Aby sme boli úprimní a aby sme vrúcne preciťovali,
nech máme v sebe pravú pokoru a modlitbu chvály.
Ó Pane, Ty si Svetlo, ty si ten Večný prameň,
nech sa smieme rozhorieť, ako jasný plameň.

Aby sme sa podrobili každému Božiemu zákonu
a naša modlitba vďaky vystúpi k stupňom trónu.
Potom budeme spojení s lúčom Svetla zhora,
naplní nás pravá, úprimná radosť a aj pokora.

Naše modlitby budú vrúcne, pokorné a čisté,
prijmeme svetlé pomoci, vo Veľkej očiste.
Aby sme žili tak, aby sme vždy zvíťazili,
prijmeme zo Svetla lúč svätej Božej sily.

Aby sme sa zachvievali v radostnom tvorení
a budeme svätému Svetlu pokorne otvorení.
Buďme ľuďmi, ktorí sa podľa Vôle Božej zmenia,
aby sme sa vždy radovali z nádherného stvorenia.

Aby sme Posolstvo prijímali pokorne a vecne,
Ty si Pane Svetlo, Tebe ďakujeme vrúcne.
Ó Pane, Ty nám dávaš silu z večného prameňa,
chceme vrúcne šepkať svätosť Tvojho mena.

Toľko sme už prijali od Vznešeného darov a milostí,
skláňame sa pred veľkosťou Božej dokonalosti.
Veď tie pomoci zo Svetla k nám na túto Zem prúdia,
nech sme ako pokorní a vrúcne preciťujúci ľudia.
Poděkovali: Peter Orolín

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. lis 2018 17:57 #139 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Človek nemá v sebe ani prášku Božského.

Pozemský človek je pôvodom z duchovne-bytostného,
len Ježiš a Imanuel pochádzajú z Božsky-bezbytostného.
Vznešeného Pána nesmú uzrieť žiadne ľudské oči,
žiadny pozemský človek do Božského nikdy nevkročí.

Smieme Boha vytušiť, to závisí od nášho otvorenia,
Vznešený Stvoriteľ je svätý, On je mimo stvorenia.
Svätý je Stvoriteľ, On je obrovská Sila a Svetlo,
kto Mu verne slúži, toho najväčšie šťastie stretlo.

Boh, Pán je Vznešený a svätý, On je Bezbytostný,
nech máme pri modlitbe na sebe šat slávnostný.
Aby sme smeli vždy šepkať v úcte svätosť Jeho mena,
kto sa v pokore otvorí, prijme silu z večného prameňa.

My, pozemskí ľudia, sme tvorovia nepatrní a malí,
tú vzdialenosť k Bohu neprekonajú ani Archanjeli.
Ani Božsky bytostní nemôžu pozerať Bohu do tváre,
kto vytuší veľkosť Pána, skloní sa pred Ním v pokore.

Božské musí pre človeka navždy zostať tajomstvom,
to pochopí len ten, ktorý sa oboznámil s Posolstvom.
O čo väčšia musí byť potom Pánova Láska a dobrota,
v Abdrushinovom Slove spočíva tá najväčšia hodnota.

Celé stvorenie Bohu slúži, slúžme aj my verne,
kto slúži, toho dni sú požehnané a nádherné.
Pán nás nepotrebuje, to my potrebujeme Pána,
v Slove Abdrushina spočíva spása a záchrana.

Je svätý súd, stojme ako skala v rozbúrenom mori,
nech naša duchovná iskra ako jasný plameň horí.
Potom bude v nás skromnosť a úprimná pokora
a smieme prijímať milosti a požehnanie zhora.
Poděkovali: Peter Orolín

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. pro 2018 09:09 #166 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Imanuel žil na Zemi, napísal Slovo a odišiel zo Zeme.

Len nemnohí ľudia videli svätú vznešenosť Božieho Syna,
šťastní boli tí, ktorí žili na Hore, v blízkosti Abdrushina.
Aká obrovská sila vychádzala zo svätého Syna Imanuela,
aká to bola milosť, že sa vtelil do hrubohmotného tela.

Celé stvorenie jasalo, keď Imanuel prišiel do hmoty,
aké nádherné nám zanechal v Posolstve hodnoty.
Nad Ním bola biela Holubica a žiaril z neho zlatý kríž,
prišiel priamo od Boha tak, ako aj Syn Boží, Ježiš.

Šťastní sú tí, ktorí Jeho Slovo prijali v pokore,
Imanuel žil na Vomperbergu, na svätej Hore.
Žiaľ, spoznalo Ho na Zemi iba málo ľudí,
Jeho sväté Slovo nás všetkých súdi.

Aké nádherné smeli ľudia na Hore prijímať sväté milosti,
v Abdrushinových očiach bola láska, aj veľa prísnosti.
Žiarila z Neho Božia dobrota a aj veľa lásky,
v Slove priniesol odpoveď na všetky otázky.

Aké to bolo nádherné, keď na Hore znel Jeho hlas,
temno Ho nenávidelo, nemohlo zniesť Božský jas.
Len nemnohí zostali verní, veľmi trpel na Zemi Imanuel,
veľká milosť bola v tom, že Abdrushin na Zemi žiť smel.

Odišiel z tejto Zeme v roku 1941, 6. decembra,
nech máme čisté myšlienky, lásku a veľa dobra.
Dnes je 6. december, ďakujme za Božieho Syna Imanuela,
nech skrze Jeho Slovo kráčame do svetlých výšin, do cieľa.

Abdrushin je Imanuel, nech máme v sebe vďaku a čistotu,
žime podľa Jeho Posolstva, vedie nás k večnému životu.
Spojme dnes v pokornej modlitbe vďaky svoje dlane,
to, že na Zemi žil Imanuel, za to Ti ďakujeme, Pane.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. pro 2018 09:15 #167 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Abdrushin je svätý Boží Syn Imanuel - Syn Človeka.

Abdrushin je svätý Boží Syn Imanuel - Syn Človeka,
to, že žil na Zemi, za to Tebe Vznešený, patrí vďaka.
Ó Pane, poslal si svojho svätého Syna, do hmoty,
aby oslobodil celé pozdejšie stvorenie od temnoty.

V Slove Pravdy spočíva veľký dar a milosť záchrany,
Imanuel musel svojím mečom rozdať tvrdé rany.
Ó Pane, ďakujeme Ti za Tvojho Syna Imanuela,
že táto hrubohmotná Zem Ho sem prijať smela.

Ku cti Vznešeného Pána znie nádherný chválospev,
v Imanuelovi bola láska, dobrota a svätý Boží hnev.
Napísal Slovo a sväté Slovo nás bude všetkých súdiť,
aká svätá sila Božského Svetla smela z Neho prúdiť.

Súdi nás v mene svojho Otca, Vznešeného Boha,
priniesol Slovo a svätý súd, to bola Jeho úloha.
Mal v očiach prísnosť a aj nadpozemskú čistotu,
kto žije podľa Slova, vedie ho k večnému životu.

Kto žije podľa svätého Slova, má pod nohami skalu,
Imanuel konal na Hore nádherné slávnosti Grálu.
Spečaťoval, povolával a odovzdával Božskú silu,
ľudia, ktorí tam smeli byť, prežili požehnanú chvíľu.

Sväté Božské Svetlo nádherne prúdilo z Hory,
tí, ktorí tam slúžili, tí mali v sebe cnosť pokory.
Imanuel niesol znamenie zlatého, žiariaceho kríža
a na Hore s Ním smeli byť Čistá Ľalia a aj Ruža.

Nad Abdrushinom bola Holubica, On je Boží Syn,
Jeho sväté Slovo je živé, Jeho sväté Slovo je čin.
Ďakujeme za Tvojho Syna Imanuela, svätý Pane,
v modlitbe vďaky smieme spojiť pokorne dlane.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. pro 2018 21:19 #178 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Ženy, keď žijete podľa Vôle Božej, ste nádherné a krásne.

Ženy, keď žijete podľa Vôle Božej, smiete byť nádherné a krásne,
otvorte sa pre lúč Božskej Čistoty a budete radostné a šťastné.
Veď nádherné dary a milosti sú Vám od Boha dané,
rozvíjajte ženské cnosti a budete Svetlom požehnané.

Nech smiete žiť tak, k čomu Vás určil Vznešený Stvoriteľ,
zušľachťovať čistotou svoje okolie, to je Váš krásny cieľ.
To bude potom nádherná doba a nastane nádherný deň,
keď bude žiť na Zemi veľa čistých, ušľachtilých žien.

Bude im nádherná čistota žiariť z ich krásnych očí,
bude šíriť požehnanie, kdekoľvek taká žena vkročí.
Budú mať oblečené dlhé sukne a krásne dlhé šaty
a nič sa z ich prirodzenej ženskej krásy nestratí.

Naopak, pôvab bude ozdobou Vašej krásnej ušľachtilej dôstojnosti,
nech smiete rozvíjať nehu ženského cítenia a čisté ženské cnosti.
Potom budete prežívať veľkú radosť a to najväčšie šťastie,
ženy, nech vo Vás vznešená, čistá láska k Bohu rastie.

Potom smie byť lúčom Božskej Čistoty oblažená,
keď smieš slúžiť Svetlu, si veľmi nádherná žena.
Žena, budú Ti slzy blaženosti stekať po tvári,
keď smieš rozvíjať krásne duchovné dary.

Nech smiete byť požehnané lúčom Božskej Čistoty,
potom budú veľmi krásne a aj nádherné Vaše životy.
Nech sa smiete všetky zo života radovať
a Pánu Bohu za všetky milosti ďakovať.

Nech smiete byť nádherné, krásne a ušľachtilé,
žite podľa Vôle Božej a smiete byť Bohu milé.
To Vám prajem zo srdca a prosím Vznešeného Pána,
nech každá dobrá žena je lúčom Čistoty požehnaná.
Poděkovali: Martina Peťková

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. pro 2018 21:23 #179 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Ozdoba pravej ženskosti.

Ženy, ozdobou Vašej ušľachtilej, pravej ženskosti je čistota,
ó Pane, daruj dobrým ženám silu, aby sa radovali zo života.
Ochraňuj všetky dobré ženy, na každom kroku a v každej chvíli,
Vznešený, pošli im na duchovný vzostup lúč svätej Božej sily.

Aby dobrým ženám už nebolo nikdy viac ublížené,
nech smú byť všetky lúčom Božej Čistoty oblažené.
A keď sa tej Čistote otvoria, tak potom budú nádherné a krásne,
nech smú byť dobré ženy radostné, usmiate a veľmi šťastné.

Potom budú mať vo svojich krásnych očiach radostné slzy,
nech každá dobrá žena nad každým utrpením vždy zvíťazí.
Ó Pane, pošli im lúč Božej Lásky, nech ich smie na srdci hriať,
aby sa všetky dobré ženy smeli celý život stále šťastne smiať.

Ochraňuj Vznešený takéto ženy, aby boli šťastné a požehnané,
prosím o to v pokore a v úprimnej modlitbe spájam svoje dlane.
Aby sa otvorili Svetlu a čistote a prežijú nádherné chvíle,
sú to nádherné, nežné bytosti a nech smú byť Tebe milé.

Nech nehou ženského cítenia pozdvihnú všetko k Svetlu, to je ich cieľ,
veď o tom, ako má žena pôsobiť, píše vo svojom Posolstve Imanuel.
Nech ženy v sebe čistotu, radosť, mier a lásku nosia,
aby prijali silu Svetla hneď, ako si ju v pokore vyprosia.

Nech takéto ženy smú usilovať nahor, do nádherných, svetlých výšin,
aby im k tomu pomáhalo sväté Slovo, ktoré tu zanechal Abdrushin.
A každá dobrá žena dostane silu, aby podľa Slova žila
a sväté Božské požehnanie si aj naozaj vždy zaslúžila.

Keď budú žiť na Zemi čisté ženy, to bude požehnaná doba,
ženy, čistota a ženská ušľachtilosť je Vaša krásna ozdoba.
Žena, nech smieš v čistej pokore prijať Slovo Imanuela,
aby si už po celú večnosť požehnanou ženou byť smela.
Poděkovali: Martina Peťková

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. pro 2018 14:36 #189 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Nech smieme horieť, ako jasné plamene.

Nech naša duchovná iskra horí vždy silou jasného plameňa,
otvorme sa v pokore a prijmeme silu, z večného prameňa.
Keď žil Imanuel na Zemi, sväté Božské Svetlo prúdilo z Hory,
otvorme sa v túžbe k Svetlu, nech náš plameň jasne horí.

Aby sme sa smeli rozhorieť silou veľmi jasného plameňa,
uctievajme Pána a šepkajme v úcte svätosť Jeho mena.
Šťastný je ten človek, ktorý sa v modlitbe vďaky Svetlu otvorí,
potom sa jeho duchovná iskra mohutným plameňom rozhorí.

Ten, ktorého plameň bude horieť svetlom jasným,
je spojený so Svetlom a taký je veľmi šťastným.
Potrava pre plameň je obrovská túžba po Svetle Božom,
kto slúži Pánovi, je šťastnou ženou, je šťastným mužom.

Kto v sebe rozvíja cnosť úprimnej pokory,
v takom človeku ten plameň jasne horí.
A keď budeme pre iných svietiť a žiariť,
tak sa nám bude v živote stále dariť.

Šťastný je ten človek, ktorý ku cti Pána jasne horí
a v čistej túžbe k Svetlu nádherné hodnoty tvorí.
Potom nebude na Zemi noc, ale nastane nové ráno,
v Posolstve Grálu sme smeli prijať záchranné lano.

Posolstvo Grálu je pre nás cestou, ktorá vedie k raju,
nech smieme svietiť pre tých ľudí, ktorí cestu hľadajú.
A na našich cestách budú krásne kvety, žiadne kamene,
aby sme smeli radostne žiariť, ako veľmi jasné plamene.

Plamene, ktoré nikdy nezhasnú, ale budú žiariť nádherne,
nech smieme Pánu Bohu slúžiť, pokorne, radostne a verne.
Aby sme boli ako jasné plamene, ktoré túžia po Bohu,
žime podľa Slova a nech smieme splniť svoju úlohu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. pro 2018 14:38 #190 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Ako nájsť cestu k skutočnému šťastiu?

Ten, kto rozdáva šťastie iným, cestu k šťastiu nájde,
bude šťastný vtedy, keď slúži Bohu a túži po Pravde.
Kto stále myslí na to, ako iným darovať radosť a šťastie,
v takom človeku radosť a šťastie každým dňom rastie.

Prajem nám všetkým, aby sme sa smeli radovať,
nech smieme Pánu Bohu za Jeho Lásku ďakovať.
Aby sme sa stali ľuďmi, ktorí sú Pánovi milí,
prajem nám všetkým, aby sme v šťastí žili.

Pravé šťastie spočíva vo vernej, radostnej službe,
kto slúži Svetlu, pozdvihne sa nahor, v čistej túžbe.
Chcem nám všetkým radosť a šťastie priať,
aby sme sa smeli úprimne a srdečne smiať.

Veď najväčším nepriateľom temna je smiech srdečný,
tam zlo nemá šancu, tam je láska a aj život slnečný.
Aby sme smeli prežívať cit blaženej radosti,
potom zmizne smútok a zmiznú aj starosti.

Keď niekto z nás niekedy prežíva smútok,
pomôže vykonať pre iného dobrý skutok.
A pomôže aj láskavé slovo, v pravej chvíli,
kto túži po Svetle, prijme lúč Božej sily.

Prajem nám všetkým, aby sme boli šťastní,
kto slúži Svetlu, toho život je veľmi krásny.
Aby sme sa smeli úprimne radovať zo života,
nech nás do výšin sprevádzajú láska a čistota.

Ten človek, ktorý uctieva svätého, Vznešeného Pána,
taký sa bude vždy prebúdzať šťastný, do každého rána.
Prajem nám všetkým, aby sme radostne usilovali do výšin,
nech smieme žiť tak, ako to napísal Imanuel - Abdrushin.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. pro 2018 14:41 #191 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Najvyššie šťastie.

Najvyššie šťastie spočíva jedine v pravom poznaní Vznešeného Pána,
šťastný je ten, ktorý sa s myšlienkou na Neho prebúdza do nového rána.
Keď sa každé ráno prebúdza s myšlienkou na Vznešeného Stvoriteľa,
smie mu ďakovať a snaží sa žiť podľa svätého Slova Pána Imanuela.

Pravé poznanie Pána získa iba pomocou živého presvedčenia,
radovať sa smú len tí ľudia, ktorí sa podľa Vôle Božej zmenia.
Tí, ktorí sa znovuzrodia a premenia celé svoje bytie,
takí budú šťastní a smú prežívať veľmi šťastné žitie.

V pravom poznaní Boha spočíva to najvyššie šťastie,
aké je to krásne, keď v človeku láska k Pánovi rastie.
Taký človek sa smie zo života úprimne radovať
a bude Vznešenému za všetky milosti ďakovať.

Šťastný je ten človek, ktorý na Zemi splní svoju úlohu,
nech smie kráčať nahor k Svetlu, s túžbou po Bohu.
Veď čo môže byť viac, ako Pánovi verne slúžiť,
ten, kto tak činí, bude vždy veľmi šťastne žiť.

V takom človeku bude pokorná, úprimná modlitba vďaky
a keď žije podľa Slova a slúži Svetlu, prežíva zázraky.
Keď žije podľa Božích zákonov, ten pevne stojí,
v modlitbe vďaky sa so Svetlom vrúcne spojí.

Taký človek chce v sebe navždy čistotu a lásku niesť
a potom prežije to najvyššie šťastie, aké môže zniesť.
Šťastný je ten, ktorý uctieva Pána na pobožnosti a slávnosti,
keď ďakuje Vznešenému, tak potom prežije cit veľkej radosti.

Túžba po Svetle, v skutočnosti existuje iba táto jedna túžba,
kto to pochopí, jeho život je ako modlitba a verná služba.
Potom odpadnú od človeka navždy všetky nízke, vlastné priania
a keď smie žiť pre Svetlo, smie prijať milosť Božieho požehnania.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. pro 2018 14:17 #209 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Vianoce.

Už sa blížia nádherné a krásne Vianoce,
nech každý dobrý človek otvorí svoje srdce.
Už tu bude čoskoro ten nádherný čas,
keď smieme počuť Božej Lásky hlas.

Aby sme sa oslobodili od pozemských vecí a od hmoty,
nech smieme prijať v pokore veľkosť Božskej dobroty.
Veď Boh nám daroval svätého Syna z pravečného Života
a cestu k Božej Láske nám smie otvoriť iba čistota.

29. decembra smieme sláviť slávnosť Žiariacej Hviezdy,
tak, ako nám to zvestovalo Slovo Abdrushinovej Pravdy.
Pripomíname si narodenie Ježiša Krista,
svätá a nádherná bola jeho Láska čistá.

Ježiš bol tá Cesta, Pravda a Život,
priniesol Slovo na Zem, do temnôt.
Prišiel preto, aby svojím Slovom zachránil zblúdených ľudských duchov,
ale neprišiel preto, aby ľudia na neho uvalili bremeno svojich hriechov.

Ten človek, ktorý sa otvoril Pravde a Ježišovmu hlasu,
smel kráčať po ceste, ktorá prinesie záchranu a spásu.
Pán Ježiš svojím svätým Slovom daroval živú vodu z večného prameňa,
tí, ktorí Slovo prijali, duchovná iskra začala horieť silou jasného plameňa.

Syn Boží prišiel, aby svojím Slovom porazil zlo a temnoty,
aby sa pozemskí ľudia nestali otrokmi pozemskej hmoty.
Tí ľudia, ktorí sa snažia žiť podľa Božej Vôle, Bohu slúžia
a na Vianoce, každý rok, prúdi na Zem svätá Láska Božia.

Ale teraz, v súde, musí Božia Láska rozdávať rany,
aby sa tým nemnohým dostalo spásy a záchrany.
Božia Láska je nádherná, svätá a vznešená, nie je vôbec zmäkčilá,
nespôsobuje človeku to, čo sa mu páči, obrovská a svätá je jej sila.

Božia Láska je nádherná, šťastný je ten, ktorý sa jej otvorí,
smie ju prijať len ten, kto prijal čistotu a rozvíja cnosť pokory.
Už sa blíži ten krásny a nádherný vianočný čas,
Božia Láska je ako Svetlo a nadpozemský jas.

Aby sme smeli prijať od Pána veľké milosti a dary,
veď lúč Veľkej kométy na túto Zem veľmi jasne žiari.
Otvorme sa v pokore, aby sme smeli zasievať činy dobra,
otvorme sa pre lúč Božej Lásky na slávnosť, 29. decembra.

Snažme sa žiť ako ľudia, ktorí sa znovuzrodili podľa Vôle Božej,
aby sme prijali v Poslednom súde záchranné milosti a mali nádej.
Dávať čistú lásku svojim blížnym je nádherná cesta,
nech si smieme pripomenúť narodenie Ježiša Krista.

Žiť podľa zákonov a žiť podľa Vôle Božej je naša úloha,
nech smieme v pokore uctievať Vznešeného Pána Boha.
Veď je to pre nás obrovská milosť, smieť Pánovi slúžiť,
žime tak, aby sme si požehnanie Svetla smeli zaslúžiť.

Vianoce sú predsa nádherné sviatky, jasný je Božej Lásky lúč,
veď láska k Bohu a pravá láska k blížnemu je od raja kľúč.
Budú nám darované lupienky z nádherných červených ruží,
blažený je ten, ktorý sa otvorí a po Božej Láske vrúcne túži.

Na Vianoce smieme prijať milosti a svätú Božskú dobrotu,
kiež by sme si smeli uvedomiť túto nesmiernu hodnotu.
Nech naše životy naplní čistá láska a radostné tvorenie,
aby sme tak pozdvihli nahor čistým úsilím hmotné stvorenie.

Aby sa tak stal Bohu milý malý človek pozemský
a prijal tak na Vianoce lúč svätej Božej Lásky.
Nech smie k trónu Stvoriteľa stúpať nádherný cit vďaky
a prijmeme na Vianoce Božské milosti a prežijeme zázraky.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. pro 2018 17:28 #223 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Cestu k Božej Láske otvárajú pokora a čistota.

Cestu k Božej Láske otvárajú pokora a čistota,
ten, kto to pochopil, ten sa raduje zo života.
Človeka, ktorého naplní čistota a pravá pokora,
otvorí sa Božej Láske a má veľké pomoci zhora.

Žime tak, ako to v Posolstve napísal Pán Abdrushin,
kto miluje Pána nadovšetko, kráča do svetlých výšin.
Šťastný je ten, kto má v sebe čistotu a cit pokory,
taký človek sa pre lúč Božej Lásky vrúcne otvorí.

Prijme v pokore nádherné Božie milosti a dary,
v jeho živote Svetlo Pána veľmi jasne žiari.
Keď v sebe rozvíja cnosť čistej, pravej pokory,
tak sa jeho duchovná iskra ako plameň rozhorí.

Kto má v sebe pokoru, má vedenie z Posolstva Grálu,
keď žije podľa Posolstva, taký má pod nohami skalu.
Vedenie je pokora, ale pravé vedenie z Božieho Slova,
kto to pochopil, ten čerpá poznanie z Posolstva znova.

Cestu k Božej Láske otvorí len čistota a pokora,
to je tá najväčšia pomoc pre ľudského tvora.
Nech máme v sebe čistotu, lásku a pravú pokoru,
pomocou Slova rozširujme hranice svojho obzoru.

Prijímajme v pravej pokore Slovo Imanuela,
aby k nám svätá Božia Láska prísť smela.
Slovo Abdrushina je od všetkých dverí kľúč,
cestu k Božej Láske otvorí čistota, jej lúč.

Kto verne žije podľa Abdrushinovho Posolstva,
smie kráčať nahor, do nebeského kráľovstva.
Bude s Posolstvom pristupovať ku každej otázke,
len čistota a pokora otvárajú cestu k Božej Láske.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. pro 2018 20:30 #232 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Požehnané Vianoce.

Je tu čas, keď prúdi na Zem Láska Božia,
prijmú ju len tí, ktorí po nej v pokore túžia.
Cestu k tejto Láske smie otvoriť len čistota,
aby táto Láska vstúpila do Vášho života.

Bude nám darované veľké množstvo nebeských ruží,
blažený je ten, ktorý si Božské požehnanie zaslúži.
Už žiari na oblohe jasná Hviezda betlehemská,
oznamuje nám, že na Zem prišla Božia Láska.

Prišla pred dvetisíc rokmi v osobe Ježiša Krista,
veľká a nadpozemská bola jeho Láska čistá.
Pripomíname si narodenie svätého Božieho Syna,
už je tu tá nádherná a krásna vianočná hodina.

Prišiel Syn Boží, aby priniesol Svetlo a Slovo Pravdy
a nad maštaľou žiarili jasné lúče Žiariacej Hviezdy.
Syn Boží sa narodil a zostúpil na Zem, do hmoty,
aby svojím Slovom a Svetlom rozptýlil temnoty.

Šťastní boli tí, ktorí sa otvorili Ježišovmu hlasu,
Syn Boží prišiel, aby priniesol v Slove spásu.
Dajme si sľub pri stromčeku, že budeme podľa Pravdy žiť,
aby nás na Vianoce smel lúč svätej Božej Lásky oblažiť.

Nech táto láska sa v nás nádherne a krásne rozhorí
a smieme ju prijať v čistote a cez cnosť pokory.
Zapáľme vo svojich dušiach jasné sviece,
aby sme smeli prežiť požehnané Vianoce.

Jasný lúč z betlehemskej Hviezdy žiari,
nech smieme prijať od Pána krásne dary.
Prajem nám všetkým nádherný a požehnaný vianočný čas,
nech čistá láska, pokoj, mier a dobro je naveky v nás.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Moderátoři: Róbert Štefunko
Vygenerováno za 0.451 sekund
X

Až po přihlášení

pouze přihlášení uživatelé mohou kopírovat