Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Návštěvy

Dnes:7
Včera:170

Právě přítomno

1
online

Přihlášení

61 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
4 tento měsíc

Událost za událostí se budou řadit k těžkému řetězu strašlivých zklamání, která jsou však pro lidi léčivá, protože by se jinak nikdy neprobudili z bláznovství vlastního sebepřeceňování. Musí se konečně sklonit před tím, jehož milostí smí vůbec být – před Bohem!

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně!

To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávát! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

Abdrushin 

Můj cíl


Co já chci je čistá Bohoslužba a pravé lidství. Kde jedno z toho chybí, tam nemůže to druhé býti správné, neboť jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou. V tom spočívá cíl a smysl mého snažení. Jako kdysi Syn Boží se obracel se svým slovem na celé lidstvo, tak i já mířím svým úsilím nade všechna vyznání.

Chci přitom zaplnit všechny mezery, které až dosud zůstávaly v lidských duších jako nezodpovězené planoucí otázky a nedopřávaly klidu žádnému vážně přemýšlejícímu, jestliže poctivě hledal pravdu.

Z živoucích zákonů tohoto stvoření, nesoucích v sobě vůli Boha, ukazujíce Jeho velikost v nedotknutelnosti a nezměnitelnosti Božské Dokonalosti, přináším odpověď, která dovolí vzkřísit v lidských duších jasnost, klid a jistotu. S tím se probudí síla a také neotřesitelná odvaha budovat na troskách a ani v největší bídě nezklamat a zachovat si přitom to nejušlechtilejší smýšlení.

Každý člověk pak bude jako vědoucí působit v harmonii se zachvíváním sil celého vesmíru, což může přinést jen prospěch a rozkvět, pokud je lidští duchové nepokřiví a nepoužijí nesprávně.

Abdrushin

Česká vlastenecká síť

Real time web analytics, Heat map tracking

Básne od Róberta

Více
29. pro 2018 11:31 #243 napsal Róbert Štefunko
Róbert Štefunko Odpověděl na téma Básne od Róberta
Slavnost Zářící Hvězdy.

Ten pozemský člověk, který se snaží žít podle Slova Pravdy,
ten smí dnes, 29. prosince slaviti Slavnost Zářící Hvězdy.
Smí se otevřít v pravé pokoře a smí Světlu věrně sloužit,
kdo přijal do sebe čistotu, smí si Boží Lásku zasloužit.

Neboť Boží Láska k němu přijde paprskem čistoty
a dnes může přijmout požehnání Božské dobroty.
Musí se vpraviti do Boží Vůle, nic jiného člověku nepomůže
a jenom tehdy smí slaviti Slavnost Zářící Hvězdy, Slavnost Růže.

Blažený jest ten člověk, ve kterém se probudí po Světle touha,
smí v opravdové pokoře uctívati a velebiti Vznešeného Boha.
Pronikají celou hmotností očisťující plameny,
zvítězí ten, kdo se podle Poselství Grálu změní.

Musí se znovuzrodit a stát se úplně novým člověkem
a jedině Poselství Grálu je pro něho pravým lékem.
Musí žít tak, jak to od něho požaduje Bůh,
vždyť Bohu milým jest pokorný a věrný duch.

Celou hmotností pronikají jasné a silné paprsky,
ve skutečnosti jest to paprsek Božské Lásky.
Smí paprsek této Lásky přijmout ten, kdo jest vnitřne čistý,
neboť teď již vrcholí svatý Boží soud, doba Velké očisty.

Síla Hvězdy zasáhne člověka takového, jaký jest
a nastane uzavření všech kruhů a všech cest.
Ta síla je již nesmírně veliká a obrovská,
je to nádherná, vznešená Boží Láska.

Nechť smíme v pokoře slaviti Slavnost Zářící Hvězdy,
aby jsme neměli kolem sebe vůbec žádné zdi.
Žijme v lásce a v pokoře a přijmeme pomoci v soudu,
otevřeme se Boží Lásce a přijímejme Božskou Pravdu.

Nechť smíme podle této Pravdy radostně žít,
aby nás paprsek svaté Lásky mohl oblažit.
Potom budeme žít v opravdové pokoře a radostně,
zahalme svého ducha v nádherné roucho slavnostné.

Aby stoupal vzhůru k Božímu trůnu opravdový dík,
Syn Člověka Imanuel je jediný věčný prostředník.
Nechť stojíme ve Vúli Boží, když nás paprsek Hvězdy zasáhne,
aby jsme sloužili Světlu v pokoře a nikdy již nežili v bahně.

Aby jsme dokázali v pokoře podle Slova Pravdy žít
a smíme se na Slavnost paprskům Světla otevřít.
Neboť Imanuel nás ve Slově musí soudit,
žijme tak, nechť již nemusíme bloudit.

Žijme jako opravdoví lidé, kteří jsou Bohu milí
a smíme v pokoře přijmout paprsek svaté síly.
Uctívejme v čisté pokoře Vznešeného Pána,
aby Poselství Grálu byla pro nás záchrana.

Rozvíjejme v sobě ušlechtilé cnosti,
děkujme za požehnání na Slavnosti.
Nechť smíme přijmout Boží milosti a nádherné dary,
neboť ta Hvězda je již blízko a velmi jasně září.

Aby nám paprsky Hvězdy přinesli pomoc a záchranu,
nechť radostný dík stoupá vzhůru, ke Vznešenému Pánu.
Veliká je síla Hvězdy a radostní jsou ti, kteří slaví slavnosti,
smí přijmout tolik, kolik se otevřou a nechť slouží ve věrnosti.

Vytrvejme ve věrnosti a paprsek Boží Lásky nás posílí
a budeme mít velké pomoci ze Světla, v každé chvíli.
Přeji nám všem, nechť prožijeme Slavnost Zářící Hvězdy nádherně,
žijme jako opravdoví a znovuzrození lidé, kteří slouží Světlu věrně.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
30. pro 2018 23:39 #247 napsal Róbert Štefunko
Róbert Štefunko Odpověděl na téma Básne od Róberta
Báseň k Novému roku.

Prajem nám všetkým požehnaný Nový rok,
aby sme vždy usilovali o čistotu myšlienok.
Nech je pre nás tento Nový rok krásny a aj nádherný,
smieme slúžiť Pánu Bohu a smieme byť naveky verní.

Aby nás len to krásne čakalo v budúcnosti,
nech smieme rozvíjať ušľachtilé cnosti.
Smieme byť ešte lepšími ľuďmi, ktorí Bohu slúžia,
buďme ľuďmi, ktorí si sväté požehnanie zaslúžia.

Nech smieme vykročiť do Nového roka s čistou pokorou,
aby sme slúžili Svetlu a vzhliadali k Pánovi s dôverou.
Kto sa otvorí pre lúč Božej Lásky, bude mať v očiach slzy,
kto verí a dôveruje v Pána, tak s Božou pomocou zvíťazí.

Prajem nám všetkým, aby sme radostne a pokorne žili,
žime podľa Božského Slova a budeme Pánu Bohu milí.
A keď prídu v živote niekedy aj ťažké chvíle,
buďme ako deti a otvorme sa svetlej sile.

Nech je tento Nový rok pre nás požehnaný,
kto slúži verne Pánovi, toho Svetlo chráni.
Nech smieme do svojho života prijať Božie Svetlo,
aby nás v tomto Novom roku pravé šťastie stretlo.

Nech naša duchovná iskra ako jasný plameň krásne žiari,
prajem nám všetkým, nech sa nám v Novom roku darí.
Aby tento Nový rok bol krajší, ako ten starý,
nech nám smie šťastný úsmev žiariť v tvári.

Potom v modlitbe vďaky spojíme svoje dlane
a zašepkáme v zbožnej úcte: "Vďaka Ti, Pane".
Nech sa smieme zo života úprimne a šťastne radovať,
aby sme smeli za všetky dni v Novom roku ďakovať.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
02. led 2019 12:57 #262 napsal Róbert Štefunko
Róbert Štefunko Odpověděl na téma Básne od Róberta
Žena, nech Ťa naplní modlitba vďaky a verná služba.

Žena, nech Ťa naplní modlitba vďaky a verná služba,
aby Ťa pozdvihla k Svetlu Tvoja čistá, pokorná túžba.
Nech máš v sebe nádhernú, čistú modlitbu vďaky,
zachvievaj sa vo Vôli Božej a prežiješ zázraky.

Aby si mala v sebe túžbu po Svetle a čistote,
nech máš pri sebe pomoci, v celom živote.
Prebúdzaj sa s túžbou po Svetle, do nového rána,
nech je s Tebou Láska a dobrota Vznešeného Pána.

Aby si mala zo Svetla veľmi veľkú podporu
a v Slove Abdrushina máš pomoci a oporu.
Nech všetky dni Tvojho života smú byť požehnané,
aby Ťa naplnila sila, keď spojíš k modlitbe dlane.

Smieš byť pravou ženou, veľa to pre Teba znamená,
nech smieš v modlitbe šepkať svätosť Božieho mena.
V modlitbe vďaky Ťa naplní svätá sila zo Svetla,
aby si Božie pomoci na každom kroku stretla.

Aká je to pre Teba milosť, keď smieš Svetlu slúžiť,
aby Ťa smel lúč Božej Čistoty radostne oblažiť.
Potom budeš ženou, ktorá je čistá a nádherná,
smieš slúžiť Pánu Bohu a byť naveky verná.

Smieš byť pravou ženou a smieš byť veľmi šťastná,
naplní Ťa sila Svetla a smieš byť ku cti Božej krásna.
Rozvíjaj v sebe tú nádhernú, ušľachtilú ženskú krásu
a v Tvojom živote bude veľa Svetla a veľmi veľa jasu.

Celé Tvoje bytie bude ako služba a modlitba vďaky
a v Tvojom živote bude slnko a žiadne čierne mraky.
Tvoj duch bude čistote a Svetlu pokorne otvorený
a smieš šíriť radosť a požehnanie v celom stvorení.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
02. led 2019 13:01 #263 napsal Róbert Štefunko
Róbert Štefunko Odpověděl na téma Básne od Róberta
Ženy, nech máte zo Svetla veľkú oporu.

Ženy, nech máte zo Svetla veľkú oporu,
rozvíjajte v sebe skromnosť a pokoru.
Potom budete takými ženami, ktoré sú nádherné
a smiete Pánu Bohu slúžiť, radostne a verne.

Keď verne slúžite, smiete byť šťastné a blažené,
veď nádherné dary daroval Vznešený Pán žene.
Otvorte sa čistote a budete mať v očiach slzy,
žena, ktorá žije podľa svätého Slova, zvíťazí.

Ženy, nech smiete pôsobiť, ako strážkyne plameňa
a Pán Vám daruje silu, zo svojho večného prameňa.
Žena, nech Tvoj duch sa svetlých nitiek pevne drží,
požehnaná je tá žena, ktorá Svetlu verne slúži.

Taká žena sa pozdvihne nahor, do svetlých výšin,
stane sa ženou, o akej píše Imanuel - Abdrushin.
Ženy, nech smiete slúžiť, ako ste si to vyprosili,
potom k Vám bude prúdiť lúč svätej Božej sily.

Stanete sa čistými, ušľachtilými, nádhernými ženami,
veď v súde musí prejsť všetko veľkými zmenami.
Ženy, nech ten plameň vo Vás nádherne horí,
potom budete žiť ako krásne, žiariace vzory.

Muži si Vás budú ctiť a nesmierne vážiť,
nech Vás smie lúč Božej Čistoty oblažiť.
Tá čistota Vám bude jasne žiariť z Vašich očí,
taká žena bude mať ochranu, kdekoľvek vkročí.

Ženy, slúžte Svetlu a smiete byť požehnané
a budete kráčať stvorením, v Božej ochrane.
Ženy, nech je Vám na vzostup svätá sila darovaná,
aby ste smeli uctievať svätého, Vznešeného Pána.
Poděkovali: Martina Peťková

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
11. led 2019 22:36 #278 napsal Róbert Štefunko
Róbert Štefunko Odpověděl na téma Básne od Róberta
Modlitba za nás, za všetkých, ktorí slúžime Svetlu.

Ó Pane, nech Tvoja Láska nás ochraňuje a vedie do výšin,
aby sme žili tak, ako napísal Tvoj Syn Imanuel - Abdrushin.
Nech od seba odhodíme všetky malé pozemské priania,
Vznešený, nech je s nami milosť Tvojho požehnania.

Daruj nám silu, aby sme rozvíjali ušľachtilé cnosti,
nech sme ľuďmi, ktorí žijú v pravej dôstojnosti.
Aby sme rozvíjali nádherné duchovné dary,
nech naša iskra ako jasný plameň žiari.

Ó Pane, nech smieme byť ľuďmi, ktorí sú ušľachtilí,
aby sme smeli prijať zhora lúč svätej Božskej sily.
Nech celé naše bytie je ako nádherná, verná služba,
aby v nás žila po Božom Svetle pokorná túžba.

Daruj nám silu, aby sme podľa svätého Slova vždy žili,
nech smieme mať pomoci zo Svetla, v každej chvíli.
Aby sme boli pevní a stáli ako skala, v rozbúrenom mori,
nech tá túžba po Božom Svetle v nás ako plameň horí.

Aby sme smeli mať v sebe cit pravej pokory,
nech náš duch sa svätému Svetlu otvorí.
Daruj nám Pane silu, aby sme Ti smeli verne slúžiť,
nech si smieme sväté Božské požehnanie zaslúžiť.

Aby sme sa smeli úprimne radovať a tešiť zo života,
nech nás nahor smú sprevádzať láska a čistota.
Aby sme smeli vždy, v zbožnej úcte šepkať svätosť Tvojho mena,
nech nám Pane smieš darovať silu, z Tvojho večného prameňa.

Aby sme smeli vždy radostne žiť v prítomnosti,
nech rozvíjame dar pravej pokory a skromnosti.
A v modlitbe vďaky chceme spojiť svoje dlane,
nech Ti smieme verne slúžiť, ó Vznešený Pane.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
11. led 2019 22:39 #279 napsal Róbert Štefunko
Róbert Štefunko Odpověděl na téma Básne od Róberta
Nám všetkým.

Zo srdca prajem nám všetkým, aby sme nad sebou zvíťazili,
otvorme sa pre lúč sily a budeme mať pomoci, v každej chvíli.
Aby sme sa stali ľuďmi, ktorí budú milí Pánu Bohu,
nech smieme vo stvorení splniť svoju úlohu.

Aby sme vždy radostne žili podľa Abdrushinovho Posolstva,
nech smieme usilovať do výšin, do nebeského kráľovstva.
Aby sme smeli dobrým chcením vyčistiť naše rúcha
a pozdvihli nahor, do svetlých výšin nášho ducha.

Aby sme s láskou rozvíjali duchovné cnosti
a žili ako ľudia, v ušľachtilej dôstojnosti.
Nech sa náš duch ako plameň rozhorí a Svetlu sa otvorí,
aby sme rozvíjali všetky cnosti, ale hlavne cnosť pokory.

Nech smieme v pokore prijímať Božie milosti,
aby sme sa sklonili pred Pánom v malosti.
Nech náš duch ako čistý a jasný plameň žiari,
a v pokore a s vďakou prijali od Pána dary.

Tieto dary, ktoré prijímame zhora, sú nádherné,
nech smieme slúžiť Svetlu, radostne a verne.
Aby sme vedeli prijímať v súde údery a rany,
nech sa nám smie v súde dostať záchrany.

Aby sme boli prebudení a nech nám, z nášho zraku spadne páska
a pochopíme, že i v tom najtvrdšom údere spočíva Božia Láska.
Veď len preto sú tu všetky choroby a aj bolesti,
aby sme nikdy nezišli z tej pravej, svetlej cesty.

Nech smieme byť pokorní a smieme uctievať Pána,
aby sme žili tak, aby sme sa dožili nového rána.
Prajem nám všetkým, aby sme žili ako znovuzrodení ľudia,
nech sa pod ranami súdu ešte mnohí hľadajúci prebudia.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
11. led 2019 22:44 #280 napsal Róbert Štefunko
Róbert Štefunko Odpověděl na téma Básne od Róberta
Báseň pre nás všetkých.

Aby sme boli ľuďmi, ktorí sú Pánu Bohu milí,
nech smieme prijať zo Svetla lúč svätej sily.
Aby sme Vznešenému pokorne a verne slúžili
a sväté Božské požehnanie si vždy zaslúžili.

Aby bola v nás po Božom Svetle veľká túžba,
náš život bude, ako modlitba a verná služba.
Aby sme v sebe rozvíjali cnosť pravej pokory,
náš duch sa svätému Svetlu úprimne otvorí.

Aby náš život bol jediným uctievaním Pána,
nech nás celý život sprevádza Božia ochrana.
Aby sme s dôverou pozdvihli k Bohu svoje zraky
a bude v nás pokora, vernosť a modlitba vďaky.

Naše duchovné iskry budú žiariť silou plameňa,
Pán nám daruje silu a Svetlo, z večného prameňa.
Aby sme mali v sebe lásku k Bohu, cit nádherný,
smieme Svetlu slúžiť a smieme byť naveky verní.

Aby sme prijímali sväté Božie milosti, s pokorou,
Slovo Abdrushina je pre nás najväčšou oporou.
Nech Svetlo Pána v našich životoch jasne žiari,
smieme v pokore prijímať požehnanie a dary.

Šírme okolo seba svetlo a lásku a splníme úlohu,
nech smieme usilovať k Svetlu, s túžbou po Bohu.
Aby sme sa stali nádherným, žiariacim vzorom,
odovzdáme svetlo a lásku všetkým živým tvorom.

Aby sme okolo seba šírili krásne, svetlé hodnoty,
smie byť s nami požehnanie svätej Božej dobroty.
Odovzdajme lásku a svetlo hľadajúcim ľuďom
a nech smieme prejsť víťazne Božím súdom.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
16. led 2019 12:47 #285 napsal Róbert Štefunko
Róbert Štefunko Odpověděl na téma Básne od Róberta
Na svätej Hore.

Aké to bolo nádherné, keď žil Imanuel na Hore,
šťastní boli tí, ktorí sa Svetlu blížili v pokore.
Abdrushin - Imanuel bol obklopený Božským jasom,
na slávnosti, 29.12. 1929 sa oznámil slovami:"Ja som".

Nádherne sa na Hore rozrastala osada Grálu,
tí ľudia, ktorí tam smeli žiť, mali v sebe chválu.
Abdrushin prišiel z Bezbytostného, od Pána Boha,
na Hore, na Vomperbergu, spočinula Jeho noha.

Jeho oči boli prísne, žiarili nadpozemským jasom
a mnohí ľudia smeli byť prebudení Jeho hlasom.
Tí, ktorí smeli žiť na Hore, v blízkosti Abdrushina,
smeli vidieť vznešenosť svätého Božieho Syna.

Z Abdrushina vychádzala svätá Božská sila,
keď sa modlil k Bohu, to bola svätá chvíľa.
Abdrushin - Imanuel je svätá Vôľa Božia,
šťastní sú tí ľudia, ktorí Svetlu verne slúžia.

Imanuel daroval ľuďom silu, z Božského prameňa,
kto sa otvoril, iskra sa rozhorela silou plameňa.
Tí, ktorí žijú podľa Slova, nemusia viac blúdiť,
Abdrushin je Božia Spravodlivosť, prišiel súdiť.

Z Abdrushina vyžarovala sila Božského Svetla,
šťastná bola žena, ktorá sa s Ním na Zemi stretla.
Abdrushin priniesol živú Pravdu, v Slove Božom,
silu svätého Svetla daroval ženám, ale aj mužom.

Priniesol vo svojom Slove krásne, večné hodnoty,
mal v sebe prísnosť, lásku a aj silu Božej dobroty.
Sväté Božské Svetlo prúdilo z Imanuela, z Hory,
kto túži po Svetle, v ňom jasný plameň horí.

Aké nádherné konal Abdrushin na Hore pobožnosti,
tí ľudia, ktorí sa namáhali, rozvíjali ušľachtilé cnosti.
Tie pobožnosti a slávnosti boli krásne a požehnané,
bolo to sväté, keď Imanuel spojil v modlitbe dlane.

Ľudia na Hore smeli prijímať Božie milosti a dary,
mnohí boli rozochvení, ako Svetlo na Hore žiari.
Abdrushin - Imanuel bol spojený so svojím Otcom,
plnil Vôľu Božiu, slúžil celým svojím bytím, aj srdcom.

Abdrushin daroval ľuďom nádherné, sväté milosti,
pred takými darmi sa človek smie skloniť v malosti.
Ale z Abdrushina vychádzal aj svätý Boží hnev,
keď Ho mnohí opustili, už nemal v tvári úsmev.

Abdrushin mal v sebe skromnosť a pokoru,
v Jeho Slove máme tú najväčšiu oporu.
Jeho oči žiarili nadpozemským zlatom,
skloňme sa pred Božím majestátom.

V Posolstve Grálu ten najväčší Boží dar máme,
nádherné pobožnosti konal Imanuel v chráme.
Celé Jeho bytie bolo ako modlitba a služba,
nech nás k Svetlu pozdvihne čistá túžba.

Jeho sväté Slovo je súd, Jeho sväté Slovo je čin,
ďakujme Bohu, že na Zemi žil Imanuel, Boží Syn.
Šťastný je ten, ktorý Slovo v pokore prijať smel,
bude v zbožnej úcte šepkať to meno, Imanuel.

Z Abdrushina žiaril rovnoramenný zlatý kríž,
On je Boží Syn tak, ako aj Boží Syn, Ježiš.
Abdrushin prišiel z Bezbytostného, z Boha Otca,
nad Abdrushinom bola nádherná, biela Holubica.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Více
Včera 16:25 #294 napsal Róbert Štefunko
Róbert Štefunko Odpověděl na téma Básne od Róberta
Žena, prajem Ti veľa síl a pomocí zo Svetla.

Žena, prajem Ti veľa síl a pomocí zo Svetla,
aby si v živote radosť a pravé šťastie stretla.
Nech v Tvojej duši láska k Pánu Bohu rastie,
prajem Ti zo srdca mier, harmóniu a šťastie.

Modlím sa za Teba, nech smieš ísť do svetlých výšin,
pomocou je Slovo, ktoré napísal Imanuel - Abdrushin.
Prajem Ti, aby si smela byť lúčom čistoty požehnaná,
nech smieš pri sebe cítiť dobrotu Vznešeného Pána.

Prajem Ti, aby si sa smela zo života radovať,
nech smieš Pánovi za požehnanie ďakovať.
Prajem Ti, aby v Tvojom živote bolo veľa lásky,
v Posolstve nájdeš odpovede na všetky otázky.

Aby si mala šťastie a blaženú radosť v srdci,
nech máš pri sebe nádherné svetlé pomoci.
Aby si tieto pomoci mala vždy, v každej chvíli,
nech k Tebe prúdi zo Svetla lúč Božej sily.

Aby si bola šťastná matka, keď máš deti,
nech na Tvojej ceste kvitnú krásne kvety.
Prajem Ti aj pevné zdravie pozemského tela,
nech je pri Tebe Láska Vznešeného Stvoriteľa.

Prajem Ti, aby dni Tvojho života boli požehnané,
nech smieš kráčať životom, v Božej ochrane.
Aby si vyznávala nádherné, svetlé hodnoty
a bude s Tebou požehnanie Božej dobroty.

Prajem Ti, aby každý deň bol pre Teba, ako dar,
nech šťastný, blažený úsmev zdobí Tvoju tvár.
Prajem Ti zo srdca len to nádherné, v tejto básni,
aby Tvoj život smel byť požehnaný a veľmi krásny.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se .

Moderátoři: Róbert Štefunko
Vygenerováno za 0.296 sekund
X

Až po přihlášení

pouze přihlášení uživatelé mohou kopírovat