Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Návštěvy

Dnes:23
Včera:156

Právě přítomno

1
online

Přihlášení

78 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
2 tento měsíc

Událost za událostí se budou řadit k těžkému řetězu strašlivých zklamání, která jsou však pro lidi léčivá, protože by se jinak nikdy neprobudili z bláznovství vlastního sebepřeceňování. Musí se konečně sklonit před tím, jehož milostí smí vůbec být – před Bohem!

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně!

To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

Abdrushin 

Real time web analytics, Heat map tracking

Básne od Róberta

Více
29. pro 2018 11:31 #243 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Slavnost Zářící Hvězdy.

Ten pozemský člověk, který se snaží žít podle Slova Pravdy,
ten smí dnes, 29. prosince slaviti Slavnost Zářící Hvězdy.
Smí se otevřít v pravé pokoře a smí Světlu věrně sloužit,
kdo přijal do sebe čistotu, smí si Boží Lásku zasloužit.

Neboť Boží Láska k němu přijde paprskem čistoty
a dnes může přijmout požehnání Božské dobroty.
Musí se vpraviti do Boží Vůle, nic jiného člověku nepomůže
a jenom tehdy smí slaviti Slavnost Zářící Hvězdy, Slavnost Růže.

Blažený jest ten člověk, ve kterém se probudí po Světle touha,
smí v opravdové pokoře uctívati a velebiti Vznešeného Boha.
Pronikají celou hmotností očisťující plameny,
zvítězí ten, kdo se podle Poselství Grálu změní.

Musí se znovuzrodit a stát se úplně novým člověkem
a jedině Poselství Grálu je pro něho pravým lékem.
Musí žít tak, jak to od něho požaduje Bůh,
vždyť Bohu milým jest pokorný a věrný duch.

Celou hmotností pronikají jasné a silné paprsky,
ve skutečnosti jest to paprsek Božské Lásky.
Smí paprsek této Lásky přijmout ten, kdo jest vnitřne čistý,
neboť teď již vrcholí svatý Boží soud, doba Velké očisty.

Síla Hvězdy zasáhne člověka takového, jaký jest
a nastane uzavření všech kruhů a všech cest.
Ta síla je již nesmírně veliká a obrovská,
je to nádherná, vznešená Boží Láska.

Nechť smíme v pokoře slaviti Slavnost Zářící Hvězdy,
aby jsme neměli kolem sebe vůbec žádné zdi.
Žijme v lásce a v pokoře a přijmeme pomoci v soudu,
otevřeme se Boží Lásce a přijímejme Božskou Pravdu.

Nechť smíme podle této Pravdy radostně žít,
aby nás paprsek svaté Lásky mohl oblažit.
Potom budeme žít v opravdové pokoře a radostně,
zahalme svého ducha v nádherné roucho slavnostné.

Aby stoupal vzhůru k Božímu trůnu opravdový dík,
Syn Člověka Imanuel je jediný věčný prostředník.
Nechť stojíme ve Vúli Boží, když nás paprsek Hvězdy zasáhne,
aby jsme sloužili Světlu v pokoře a nikdy již nežili v bahně.

Aby jsme dokázali v pokoře podle Slova Pravdy žít
a smíme se na Slavnost paprskům Světla otevřít.
Neboť Imanuel nás ve Slově musí soudit,
žijme tak, nechť již nemusíme bloudit.

Žijme jako opravdoví lidé, kteří jsou Bohu milí
a smíme v pokoře přijmout paprsek svaté síly.
Uctívejme v čisté pokoře Vznešeného Pána,
aby Poselství Grálu byla pro nás záchrana.

Rozvíjejme v sobě ušlechtilé cnosti,
děkujme za požehnání na Slavnosti.
Nechť smíme přijmout Boží milosti a nádherné dary,
neboť ta Hvězda je již blízko a velmi jasně září.

Aby nám paprsky Hvězdy přinesli pomoc a záchranu,
nechť radostný dík stoupá vzhůru, ke Vznešenému Pánu.
Veliká je síla Hvězdy a radostní jsou ti, kteří slaví slavnosti,
smí přijmout tolik, kolik se otevřou a nechť slouží ve věrnosti.

Vytrvejme ve věrnosti a paprsek Boží Lásky nás posílí
a budeme mít velké pomoci ze Světla, v každé chvíli.
Přeji nám všem, nechť prožijeme Slavnost Zářící Hvězdy nádherně,
žijme jako opravdoví a znovuzrození lidé, kteří slouží Světlu věrně.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
30. pro 2018 23:39 #247 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Báseň k Novému roku.

Prajem nám všetkým požehnaný Nový rok,
aby sme vždy usilovali o čistotu myšlienok.
Nech je pre nás tento Nový rok krásny a aj nádherný,
smieme slúžiť Pánu Bohu a smieme byť naveky verní.

Aby nás len to krásne čakalo v budúcnosti,
nech smieme rozvíjať ušľachtilé cnosti.
Smieme byť ešte lepšími ľuďmi, ktorí Bohu slúžia,
buďme ľuďmi, ktorí si sväté požehnanie zaslúžia.

Nech smieme vykročiť do Nového roka s čistou pokorou,
aby sme slúžili Svetlu a vzhliadali k Pánovi s dôverou.
Kto sa otvorí pre lúč Božej Lásky, bude mať v očiach slzy,
kto verí a dôveruje v Pána, tak s Božou pomocou zvíťazí.

Prajem nám všetkým, aby sme radostne a pokorne žili,
žime podľa Božského Slova a budeme Pánu Bohu milí.
A keď prídu v živote niekedy aj ťažké chvíle,
buďme ako deti a otvorme sa svetlej sile.

Nech je tento Nový rok pre nás požehnaný,
kto slúži verne Pánovi, toho Svetlo chráni.
Nech smieme do svojho života prijať Božie Svetlo,
aby nás v tomto Novom roku pravé šťastie stretlo.

Nech naša duchovná iskra ako jasný plameň krásne žiari,
prajem nám všetkým, nech sa nám v Novom roku darí.
Aby tento Nový rok bol krajší, ako ten starý,
nech nám smie šťastný úsmev žiariť v tvári.

Potom v modlitbe vďaky spojíme svoje dlane
a zašepkáme v zbožnej úcte: "Vďaka Ti, Pane".
Nech sa smieme zo života úprimne a šťastne radovať,
aby sme smeli za všetky dni v Novom roku ďakovať.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. led 2019 12:57 #262 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Žena, nech Ťa naplní modlitba vďaky a verná služba.

Žena, nech Ťa naplní modlitba vďaky a verná služba,
aby Ťa pozdvihla k Svetlu Tvoja čistá, pokorná túžba.
Nech máš v sebe nádhernú, čistú modlitbu vďaky,
zachvievaj sa vo Vôli Božej a prežiješ zázraky.

Aby si mala v sebe túžbu po Svetle a čistote,
nech máš pri sebe pomoci, v celom živote.
Prebúdzaj sa s túžbou po Svetle, do nového rána,
nech je s Tebou Láska a dobrota Vznešeného Pána.

Aby si mala zo Svetla veľmi veľkú podporu
a v Slove Abdrushina máš pomoci a oporu.
Nech všetky dni Tvojho života smú byť požehnané,
aby Ťa naplnila sila, keď spojíš k modlitbe dlane.

Smieš byť pravou ženou, veľa to pre Teba znamená,
nech smieš v modlitbe šepkať svätosť Božieho mena.
V modlitbe vďaky Ťa naplní svätá sila zo Svetla,
aby si Božie pomoci na každom kroku stretla.

Aká je to pre Teba milosť, keď smieš Svetlu slúžiť,
aby Ťa smel lúč Božej Čistoty radostne oblažiť.
Potom budeš ženou, ktorá je čistá a nádherná,
smieš slúžiť Pánu Bohu a byť naveky verná.

Smieš byť pravou ženou a smieš byť veľmi šťastná,
naplní Ťa sila Svetla a smieš byť ku cti Božej krásna.
Rozvíjaj v sebe tú nádhernú, ušľachtilú ženskú krásu
a v Tvojom živote bude veľa Svetla a veľmi veľa jasu.

Celé Tvoje bytie bude ako služba a modlitba vďaky
a v Tvojom živote bude slnko a žiadne čierne mraky.
Tvoj duch bude čistote a Svetlu pokorne otvorený
a smieš šíriť radosť a požehnanie v celom stvorení.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. led 2019 13:01 #263 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Ženy, nech máte zo Svetla veľkú oporu.

Ženy, nech máte zo Svetla veľkú oporu,
rozvíjajte v sebe skromnosť a pokoru.
Potom budete takými ženami, ktoré sú nádherné
a smiete Pánu Bohu slúžiť, radostne a verne.

Keď verne slúžite, smiete byť šťastné a blažené,
veď nádherné dary daroval Vznešený Pán žene.
Otvorte sa čistote a budete mať v očiach slzy,
žena, ktorá žije podľa svätého Slova, zvíťazí.

Ženy, nech smiete pôsobiť, ako strážkyne plameňa
a Pán Vám daruje silu, zo svojho večného prameňa.
Žena, nech Tvoj duch sa svetlých nitiek pevne drží,
požehnaná je tá žena, ktorá Svetlu verne slúži.

Taká žena sa pozdvihne nahor, do svetlých výšin,
stane sa ženou, o akej píše Imanuel - Abdrushin.
Ženy, nech smiete slúžiť, ako ste si to vyprosili,
potom k Vám bude prúdiť lúč svätej Božej sily.

Stanete sa čistými, ušľachtilými, nádhernými ženami,
veď v súde musí prejsť všetko veľkými zmenami.
Ženy, nech ten plameň vo Vás nádherne horí,
potom budete žiť ako krásne, žiariace vzory.

Muži si Vás budú ctiť a nesmierne vážiť,
nech Vás smie lúč Božej Čistoty oblažiť.
Tá čistota Vám bude jasne žiariť z Vašich očí,
taká žena bude mať ochranu, kdekoľvek vkročí.

Ženy, slúžte Svetlu a smiete byť požehnané
a budete kráčať stvorením, v Božej ochrane.
Ženy, nech je Vám na vzostup svätá sila darovaná,
aby ste smeli uctievať svätého, Vznešeného Pána.
Poděkovali: Martina Peťková

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
11. led 2019 22:36 #278 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Modlitba za nás, za všetkých, ktorí slúžime Svetlu.

Ó Pane, nech Tvoja Láska nás ochraňuje a vedie do výšin,
aby sme žili tak, ako napísal Tvoj Syn Imanuel - Abdrushin.
Nech od seba odhodíme všetky malé pozemské priania,
Vznešený, nech je s nami milosť Tvojho požehnania.

Daruj nám silu, aby sme rozvíjali ušľachtilé cnosti,
nech sme ľuďmi, ktorí žijú v pravej dôstojnosti.
Aby sme rozvíjali nádherné duchovné dary,
nech naša iskra ako jasný plameň žiari.

Ó Pane, nech smieme byť ľuďmi, ktorí sú ušľachtilí,
aby sme smeli prijať zhora lúč svätej Božskej sily.
Nech celé naše bytie je ako nádherná, verná služba,
aby v nás žila po Božom Svetle pokorná túžba.

Daruj nám silu, aby sme podľa svätého Slova vždy žili,
nech smieme mať pomoci zo Svetla, v každej chvíli.
Aby sme boli pevní a stáli ako skala, v rozbúrenom mori,
nech tá túžba po Božom Svetle v nás ako plameň horí.

Aby sme smeli mať v sebe cit pravej pokory,
nech náš duch sa svätému Svetlu otvorí.
Daruj nám Pane silu, aby sme Ti smeli verne slúžiť,
nech si smieme sväté Božské požehnanie zaslúžiť.

Aby sme sa smeli úprimne radovať a tešiť zo života,
nech nás nahor smú sprevádzať láska a čistota.
Aby sme smeli vždy, v zbožnej úcte šepkať svätosť Tvojho mena,
nech nám Pane smieš darovať silu, z Tvojho večného prameňa.

Aby sme smeli vždy radostne žiť v prítomnosti,
nech rozvíjame dar pravej pokory a skromnosti.
A v modlitbe vďaky chceme spojiť svoje dlane,
nech Ti smieme verne slúžiť, ó Vznešený Pane.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
11. led 2019 22:39 #279 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Nám všetkým.

Zo srdca prajem nám všetkým, aby sme nad sebou zvíťazili,
otvorme sa pre lúč sily a budeme mať pomoci, v každej chvíli.
Aby sme sa stali ľuďmi, ktorí budú milí Pánu Bohu,
nech smieme vo stvorení splniť svoju úlohu.

Aby sme vždy radostne žili podľa Abdrushinovho Posolstva,
nech smieme usilovať do výšin, do nebeského kráľovstva.
Aby sme smeli dobrým chcením vyčistiť naše rúcha
a pozdvihli nahor, do svetlých výšin nášho ducha.

Aby sme s láskou rozvíjali duchovné cnosti
a žili ako ľudia, v ušľachtilej dôstojnosti.
Nech sa náš duch ako plameň rozhorí a Svetlu sa otvorí,
aby sme rozvíjali všetky cnosti, ale hlavne cnosť pokory.

Nech smieme v pokore prijímať Božie milosti,
aby sme sa sklonili pred Pánom v malosti.
Nech náš duch ako čistý a jasný plameň žiari,
a v pokore a s vďakou prijali od Pána dary.

Tieto dary, ktoré prijímame zhora, sú nádherné,
nech smieme slúžiť Svetlu, radostne a verne.
Aby sme vedeli prijímať v súde údery a rany,
nech sa nám smie v súde dostať záchrany.

Aby sme boli prebudení a nech nám, z nášho zraku spadne páska
a pochopíme, že i v tom najtvrdšom údere spočíva Božia Láska.
Veď len preto sú tu všetky choroby a aj bolesti,
aby sme nikdy nezišli z tej pravej, svetlej cesty.

Nech smieme byť pokorní a smieme uctievať Pána,
aby sme žili tak, aby sme sa dožili nového rána.
Prajem nám všetkým, aby sme žili ako znovuzrodení ľudia,
nech sa pod ranami súdu ešte mnohí hľadajúci prebudia.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
11. led 2019 22:44 #280 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Báseň pre nás všetkých.

Aby sme boli ľuďmi, ktorí sú Pánu Bohu milí,
nech smieme prijať zo Svetla lúč svätej sily.
Aby sme Vznešenému pokorne a verne slúžili
a sväté Božské požehnanie si vždy zaslúžili.

Aby bola v nás po Božom Svetle veľká túžba,
náš život bude, ako modlitba a verná služba.
Aby sme v sebe rozvíjali cnosť pravej pokory,
náš duch sa svätému Svetlu úprimne otvorí.

Aby náš život bol jediným uctievaním Pána,
nech nás celý život sprevádza Božia ochrana.
Aby sme s dôverou pozdvihli k Bohu svoje zraky
a bude v nás pokora, vernosť a modlitba vďaky.

Naše duchovné iskry budú žiariť silou plameňa,
Pán nám daruje silu a Svetlo, z večného prameňa.
Aby sme mali v sebe lásku k Bohu, cit nádherný,
smieme Svetlu slúžiť a smieme byť naveky verní.

Aby sme prijímali sväté Božie milosti, s pokorou,
Slovo Abdrushina je pre nás najväčšou oporou.
Nech Svetlo Pána v našich životoch jasne žiari,
smieme v pokore prijímať požehnanie a dary.

Šírme okolo seba svetlo a lásku a splníme úlohu,
nech smieme usilovať k Svetlu, s túžbou po Bohu.
Aby sme sa stali nádherným, žiariacim vzorom,
odovzdáme svetlo a lásku všetkým živým tvorom.

Aby sme okolo seba šírili krásne, svetlé hodnoty,
smie byť s nami požehnanie svätej Božej dobroty.
Odovzdajme lásku a svetlo hľadajúcim ľuďom
a nech smieme prejsť víťazne Božím súdom.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
16. led 2019 12:47 #285 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Na svätej Hore.

Aké to bolo nádherné, keď žil Imanuel na Hore,
šťastní boli tí, ktorí sa Svetlu blížili v pokore.
Abdrushin - Imanuel bol obklopený Božským jasom,
na slávnosti, 29.12. 1929 sa oznámil slovami:"Ja som".

Nádherne sa na Hore rozrastala osada Grálu,
tí ľudia, ktorí tam smeli žiť, mali v sebe chválu.
Abdrushin prišiel z Bezbytostného, od Pána Boha,
na Hore, na Vomperbergu, spočinula Jeho noha.

Jeho oči boli prísne, žiarili nadpozemským jasom
a mnohí ľudia smeli byť prebudení Jeho hlasom.
Tí, ktorí smeli žiť na Hore, v blízkosti Abdrushina,
smeli vidieť vznešenosť svätého Božieho Syna.

Z Abdrushina vychádzala svätá Božská sila,
keď sa modlil k Bohu, to bola svätá chvíľa.
Abdrushin - Imanuel je svätá Vôľa Božia,
šťastní sú tí ľudia, ktorí Svetlu verne slúžia.

Imanuel daroval ľuďom silu, z Božského prameňa,
kto sa otvoril, iskra sa rozhorela silou plameňa.
Tí, ktorí žijú podľa Slova, nemusia viac blúdiť,
Abdrushin je Božia Spravodlivosť, prišiel súdiť.

Z Abdrushina vyžarovala sila Božského Svetla,
šťastná bola žena, ktorá sa s Ním na Zemi stretla.
Abdrushin priniesol živú Pravdu, v Slove Božom,
silu svätého Svetla daroval ženám, ale aj mužom.

Priniesol vo svojom Slove krásne, večné hodnoty,
mal v sebe prísnosť, lásku a aj silu Božej dobroty.
Sväté Božské Svetlo prúdilo z Imanuela, z Hory,
kto túži po Svetle, v ňom jasný plameň horí.

Aké nádherné konal Abdrushin na Hore pobožnosti,
tí ľudia, ktorí sa namáhali, rozvíjali ušľachtilé cnosti.
Tie pobožnosti a slávnosti boli krásne a požehnané,
bolo to sväté, keď Imanuel spojil v modlitbe dlane.

Ľudia na Hore smeli prijímať Božie milosti a dary,
mnohí boli rozochvení, ako Svetlo na Hore žiari.
Abdrushin - Imanuel bol spojený so svojím Otcom,
plnil Vôľu Božiu, slúžil celým svojím bytím, aj srdcom.

Abdrushin daroval ľuďom nádherné, sväté milosti,
pred takými darmi sa človek smie skloniť v malosti.
Ale z Abdrushina vychádzal aj svätý Boží hnev,
keď Ho mnohí opustili, už nemal v tvári úsmev.

Abdrushin mal v sebe skromnosť a pokoru,
v Jeho Slove máme tú najväčšiu oporu.
Jeho oči žiarili nadpozemským zlatom,
skloňme sa pred Božím majestátom.

V Posolstve Grálu ten najväčší Boží dar máme,
nádherné pobožnosti konal Imanuel v chráme.
Celé Jeho bytie bolo ako modlitba a služba,
nech nás k Svetlu pozdvihne čistá túžba.

Jeho sväté Slovo je súd, Jeho sväté Slovo je čin,
ďakujme Bohu, že na Zemi žil Imanuel, Boží Syn.
Šťastný je ten, ktorý Slovo v pokore prijať smel,
bude v zbožnej úcte šepkať to meno, Imanuel.

Z Abdrushina žiaril rovnoramenný zlatý kríž,
On je Boží Syn tak, ako aj Boží Syn, Ježiš.
Abdrushin prišiel z Bezbytostného, z Boha Otca,
nad Abdrushinom bola nádherná, biela Holubica.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
22. led 2019 16:25 #294 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Žena, prajem Ti veľa síl a pomocí zo Svetla.

Žena, prajem Ti veľa síl a pomocí zo Svetla,
aby si v živote radosť a pravé šťastie stretla.
Nech v Tvojej duši láska k Pánu Bohu rastie,
prajem Ti zo srdca mier, harmóniu a šťastie.

Modlím sa za Teba, nech smieš ísť do svetlých výšin,
pomocou je Slovo, ktoré napísal Imanuel - Abdrushin.
Prajem Ti, aby si smela byť lúčom čistoty požehnaná,
nech smieš pri sebe cítiť dobrotu Vznešeného Pána.

Prajem Ti, aby si sa smela zo života radovať,
nech smieš Pánovi za požehnanie ďakovať.
Prajem Ti, aby v Tvojom živote bolo veľa lásky,
v Posolstve nájdeš odpovede na všetky otázky.

Aby si mala šťastie a blaženú radosť v srdci,
nech máš pri sebe nádherné svetlé pomoci.
Aby si tieto pomoci mala vždy, v každej chvíli,
nech k Tebe prúdi zo Svetla lúč Božej sily.

Aby si bola šťastná matka, keď máš deti,
nech na Tvojej ceste kvitnú krásne kvety.
Prajem Ti aj pevné zdravie pozemského tela,
nech je pri Tebe Láska Vznešeného Stvoriteľa.

Prajem Ti, aby dni Tvojho života boli požehnané,
nech smieš kráčať životom, v Božej ochrane.
Aby si vyznávala nádherné, svetlé hodnoty
a bude s Tebou požehnanie Božej dobroty.

Prajem Ti, aby každý deň bol pre Teba, ako dar,
nech šťastný, blažený úsmev zdobí Tvoju tvár.
Prajem Ti zo srdca len to nádherné, v tejto básni,
aby Tvoj život smel byť požehnaný a veľmi krásny.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. led 2019 16:41 #304 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Bohu buď sláva.

Ó Pane, Vznešený, Všemohúci Bože, Tebe Jedinému buď sláva,
nech smieme v čistej pokore žiť podľa Tvojho svätého Slova.
Aby sme Ťa smeli všetci uctievať a velebiť, v čistej pokore,
Tvoj vznešený, svätý Syn Imanuel Ťa uctieval na Hore.

Aká obrovská a nesmierna úcta bola v srdci Imanuela,
keď Ťa Tvoj Syn uctieval, Teba, Vznešeného Stvoriteľa.
Aké to bolo nádherné, keď Ťa Pane velebil Abdrushinov hlas
a svätú Horu naplnila obrovská sila Svetla a Božský jas.

Jeho sväté Slovo bol Život, sväté splnenie, živý čin,
aké to bolo nádherné, keď Ťa velebil Tvoj svätý Syn.
Keď Imanuel v modlitbe vďaky spojil svoje vznešené dlane,
veď Jeho celé pozemské bytie bolo nádherné a požehnané.

Uctieval Ťa Všemohúci Bože tak, ako to nedokážeme my, malí ľudia
a Abdrushinove prednášky nás prísne, neúprosne a spravodlivo súdia.
Aký nádherný, zlatý jas bol v Jeho Božskom zraku,
bolo to nádherné, keď Ti Imanuel vyjadril vďaku.

Uctieval Ťa Pane, s takou obrovskou pokorou,
nech nám je Jeho sväté Slovo mocnou oporou.
Aké nádherné Imanuel konal na Hore pobožnosti a slávnosti,
keď sa On k Tebe modlil, bol v Ňom cit vznešenej radosti.

Abdrushin Ti s veľkou láskou a s veľkou pokorou slúžil,
On splnil svätú Vôľu Božiu a v tejto Vôli aj verne žil.
Imanuel prišiel z Bezbytostného, z tých najvyšších výšin
a sväté Slovo, Posolstvo, napísal pod menom Abdrushin.

Vyjadril Ti takú úctu a vďaku, ako iba Ježiš, keď bol na Zemi
a my, malí pozemskí ľudia sme pred takou veľkosťou nemí.
Ó Pane, chceme Ťa velebiť a uctievať, my, malí pozemskí ľudia,
verím, že ešte mnohí hľadajúci sa pod ranami súdu prebudia.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. led 2019 16:45 #305 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Moje Slovo je čin.

Moje Slovo je čin, tak to napísal Abdrushin,
lebo On je Imanuel, vznešený Boží Syn.
Jeho Slovo nie je proroctvom, Slovo je živé,
Posolstvo je Božie Slovo, ktoré je tvorivé.

Ani jedno Jeho slovo sa nestratilo, Slovo je súd,
kto podľa Slova žije, má v duši harmóniu a kľud.
Jeho Slovo je živým splnením, Slovo nás súdi,
šťastný je ten, ktorý sa Slovu otvorí a prebudí.

Abdrushin poznal len poslanie svojho Otca, Boha,
priniesol sväté Slovo a súd, v tom bola Jeho úloha.
Nedbal na nepriateľstvo, ani na pozemské priania,
splnil svätú Božiu Vôľu, no bez ľudského uznania.

Priniesol Slovo a Jeho sväté Slovo je súdom,
priniesol pomoc a záchranu hľadajúcim ľuďom.
Spútal Lucifera a priniesol lúč Božského Svetla,
šťastná bola duša, ktorá sa s ním na Zemi stretla.

Všetky Jeho slová sa naplnia, ani jedno sa nestratí
a to, čo človek zasieva, to mu zákon Boží aj vráti.
V pokore ďakuje ten, ktorý Slovo v pokore prijať smel,
Abdrushin je Syn Človeka, svätý Boží Syn Imanuel.

Kto sa v pokore otvorí Pravde Božského Posolstva,
ho Slovo vedie do výšin, do nebeského kráľovstva.
Všetky Abdrushinove slová žijú vo stvorení,
šťastný je ten, ktorý je Slovu otvorený.

Jeho Slovo je sväté, je splnením, je živým činom,
Abdrushin je Duch Pravdy, On je Božím Synom.
Jeho Slovo je nezmeniteľne vpálené do stvorenia,
nech nás naplní mier a sila radostného tvorenia.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. úno 2019 12:23 #312 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Božská Pravda.

Posolstvo Grálu je Božská Pravda a obsahuje večné hodnoty,
ďakujme Pánovi za to, že Slovo Pravdy prišlo na Zem, do hmoty.
Táto Pravda je nádherná, prísna a jednoduchá,
nie je určená pre rozum, len pre ľudského ducha.

Posolstvo Grálu obsahuje odpoveď na každú otázku,
kto to pochopí, bude mať v sebe čistotu a lásku.
Len život podľa Posolstva prinesie človeku spásu,
blažený je ten, ktorý sa otvorí Božiemu hlasu.

V Posolstve je opísaná cesta, ktorá vedie k raju,
hodnoty v Slove objavia len tí, ktorí ich hľadajú.
Šťastní sú tí vážne hľadajúci, ktorí žijú podľa Božského Posolstva,
potom smú kráčať po ceste, ktorá vedie do nebeského kráľovstva.

Posolstvo Grálu nás vedie nahor, do svetlých výšin
a napísal ho Imanuel, Syn Človeka - Abdrushin.
Je to nádherné, radostne žiť podľa Posolstva Grálu,
taký človek vyšle k Pánu Bohu vďaku a chválu.

Keď bude Posolstvo srdcom a citom čítať,
už nebude mať otázky a nemusí sa pýtať.
Kto má čisté srdce a vážne hľadá, Slovo sa mu otvorí,
bude pristupovať k Posolstvu, skrze cnosť pokory.

Potom sa bude už naveky radovať
a Pánovi za Posolstvo ďakovať.
Bude sa namáhať, aby podľa Posolstva žil,
aby si sväté Božské požehnanie zaslúžil.

Rozhorí sa jeho duchovná iskra do jasného, svetlého plameňa,
keď číta Posolstvo Grálu duchom, napije sa z večného prameňa.
V pokore sa otvorí a objaví v Posolstve poklady a večné hodnoty
a bude ďakovať Pánu Bohu za milosť Jeho nevýslovnej dobroty.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. úno 2019 12:27 #313 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Sväté Slovo.

Sväté je Slovo, lebo prišlo priamo od Boha,
otvorí sa tomu, kto sa duchovne namáha.
Človek, ktorý má v sebe čistotu a cnosť pokory,
len takému sa sväté Slovo pri čítaní otvorí.

A keď sväté Slovo smie prijať do ruky,
nech má v sebe čistú modlitbu vďaky.
Sväté Slovo je Božská Pravda jednoduchá,
človek musí Slovo prijímať citom, do ducha.

Božskú Pravdu smie prijímať čistým srdcom,
keď Imanuel písal Slovo, bol spojený s Otcom.
Sväté Slovo obsahuje nevýslovné hodnoty,
je to dar, že Slovo prišlo na Zem, do hmoty.

Sväté Slovo prišlo od Boha, priamo z Pravdy,
má v sebe hodnoty, nevyčerpateľné poklady.
Človek musí Slovo prijímať, s najčistejšou pokorou,
jedine vtedy sa mu stane v živote najväčšou oporou.

A kto v pokore prijíma slová z Božského Posolstva,
tak ho sväté Slovo vedie, do nebeského kráľovstva.
Kto žije podľa Posolstva, vedie ho do svetlých výšin,
sväté Slovo napísal Imanuel - Abdrushin, Boží Syn.

Kto v pokore prijal sväté Slovo Syna Človeka,
spoznal Abdrushina, ako večného prostredníka.
Človek sa musí usilovať o čistotu svojho rúcha,
vie, že Slovo je pokrm a nápoj pre jeho ducha.

Ďakujme Bohu za Slovo, snažme sa podľa neho žiť,
aby sme mali v sebe pokornú túžbu, Svetlu slúžiť.
Sväté je Slovo, všetko ostatné pominie, Slovo zostane,
zo srdca Ti za Božie Slovo ďakujeme, ó svätý Pane.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
08. úno 2019 16:43 #333 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Posolstvo Grálu.

Posolstvo Grálu je Slovo Božie, ktoré napísal Imanuel - Abdrushin,
kto žije podľa Posolstva, smie usilovať nahor, do svetlých výšin.
Ten človek, ktorý pri čítaní nájde nádherné hodnoty Abdrushinovho Posolstva,
ten vie, že v Posolstve je opísaná cesta, ktorá vedie do nebeského kráľovstva.

Tieto večné hodnoty v Posolstve objaví ten, kto ich vážne hľadá,
taký pochopí, že Posolstvo Grálu je tá zasľúbená Božská Pravda.
V Posolstve Grálu sú pre vážne hľadajúcich zodpovedané všetky otázky
a Abdrushin objasnil pôsobenie Božej Spravodlivosti a Božej Lásky.

Kto správne pochopí Slovo Pravdy, kto pochopí Abdrushinove prednášky,
taký človek prekoná vo svojom živote s Božou pomocou všetky prekážky.
Taký sa potom postupne oslobodí od zla a od hmoty
a objaví v Posolstve nádherné poklady a večné hodnoty.

Taký človek chce kráčať k svetlým výšinám, to je ten nádherný, svetlý cieľ,
veď Abdrushin, autor Posolstva Grálu je zasľúbený Duch Pravdy, Imanuel.
Kto správne pochopí Posolstvo, ten už nebude viac blúdiť
a vie, že Abdrushin nás musí vo svojom svätom Slove súdiť.

Ten človek, ktorý pri čítaní Posolstva otvorí svojho ducha,
vie, že Posolstvo je Božská Pravda, vecná a jednoduchá.
Šťastní sú tí, ktorí chcú podľa Posolstva Grálu v pokore žiť,
veď je to milosť pre človeka, keď smie Svetlu verne slúžiť.

Ten, ktorý sa pred čítaním Slova pomodlí a v pokore sa otvorí,
smie prijímať Slovo do svojho ducha a plameň sa v ňom rozhorí.
Vie, že smie sväté Slovo prijímať v pokore a prebudí sa v ňom po Pravde čistá túžba
a vtedy je život takého pozemského človeka ako nádherná, verná a pokorná služba.

Bude žiť podľa Posolstva a bude kráčať na Zemi s túžbou po Bohu,
a keď chce žiť vo Vôli Božej a zachvieva sa v nej, splní svoju úlohu.
Chce slúžiť Svetlu celým svojím bytím, to je jeho jediné prianie,
chce žiť podľa zákonov, aby si smel zaslúžiť Božské požehnanie.

Taký človek bude v pokore o silu prosiť,
aby smel v sebe čistotu a lásku nosiť.
Život takého pozemského človeka je krásny a nádherný,
je to pre neho milosť, že slúži Svetlu a je naveky verný.

Taký človek ďakuje, že smie zhora prijímať silu a Svetlo,
že našiel cestu k Posolstvu, ho najväčšie šťastie stretlo.
V živote takého človeka je nádherná modlitba vďaky
a ďakuje za tú milosť, keď smie prežívať zázraky.

Potom spojí svoje dlane a ďakuje Pánovi, že poslal na Zem svojho svätého Syna,
Imanuel, Syn Človeka je tento svätý Boží Syn a spoznal ho v Slove Abdrushina.
Abdrushin je Ježišom zasľúbený Syn Človeka, Duch Pravdy
a Jeho Slovo teraz v súde víťazne tiahne cez mnohé národy.

Všetci sa musia na Slove súdiť, všetci sa na Slove aj súdia,
kiež by ešte smeli nájsť Slovo mnohí vážne hľadajúci ľudia.
Aby sa mnohí vážne hľadajúci smeli otvoriť Božiemu hlasu,
veď iba v Posolstve Grálu smú nájsť ľudia záchranu a spásu.

Iba v Posolstve spočíva pre hľadajúcich spása a záchrana
a to, že Slovo prišlo na Zem, to je obrovská milosť od Pána.
Abdrushin - Imanuel žil na Vomperbergu, na svätej Hore,
blažení boli tí, ktorí tam smeli kráčať v pravej pokore.

Abdrushin je Syn Človeka, žil na Hore v tridsiatych rokoch minulého storočia,
je to smutné, žiaľ, mnohé sekty a mnohé cirkvi na Jeho Slovo dodnes útočia.
Prenikajúcim tlakom Svetla vyjde všetka Pravda na povrch,
v Poslednom súde sa bude musieť prebudiť každý duch.

Vážne hľadajúcim odkazujem, že iba v Posolstve na každú otázku pravú odpoveď nájdu
a pochopia, že Syn Človeka, Duch Pravdy, Imanuel smel priniesť na Zem Božskú Pravdu.
Takí ľudia chcú s úprimnou pokorou podľa Posolstva Grálu radostne žiť,
kto žije podľa Božích zákonov, smie si požehnanie Svetla zaslúžiť.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
08. úno 2019 16:47 #334 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Hodnota Posolstva.

V Posolstve od Abdrushina spočívajú nevýslovné hodnoty,
aká je to milosť, že Posolstvo prišlo na túto Zem, do hmoty.
Nesmierne hodnoty spočívajú v Abdrushinovom Slove,
veď v súde hrmí Boží príkaz, že všetko musí byť nové.

Kto z ľudí smie vytušiť hodnotu Abdrushinovho Posolstva,
kto podľa neho žije, ho vedie do nebeského kráľovstva.
Cestu k Bohu tvorí dobré chcenie a vnútorná čistota,
veď Abdrushinovo Posolstvo je pre nás Slovo života.

V Posolstve spočívajú nevýslovné poklady,
lebo Slovo prišlo od Boha, priamo z Pravdy.
Všetko, čo Abdrushin povedal, je splnenie, živý čin,
veď Abdrushin je predsa Imanuel, svätý Boží Syn.

Ani jedno Jeho slovo sa nestratilo, to Slovo je živé,
každé Jeho slovo sa naplní, sväté Slovo je tvorivé.
Nech je nám sväté Slovo pevnou oporou,
máme Slovo prijímať, s čistou pokorou.

Abdrushin - Imanuel bol na Zemi spojený s Bohom Otcom,
sväté Slovo máme prijímať, s úprimným, čistým srdcom.
Kto má čisté srdce, jasný pohľad a cit čistej pokory,
tak sa mu to sväté Slovo od Abdrushina aj otvorí.

Pokora je pre otvorenie Slova tým najčistejším kľúčom,
potom sa otvorí Svetlu, bude zasiahnutý jasným lúčom.
Kto v Slove vážne hľadá hodnoty, tak ten ich aj nájde,
vie, že musí pristupovať s pokorou k Božskej Pravde.

Keď takto pristupuje k Slovu, nájde tam večné hodnoty,
prijme lúč Svetla a požehnanie svätej Božskej dobroty.
Prajem nám všetkým, aby sme podľa Slova dokázali žiť,
nech je v nás jediná túžba, Pánu Bohu vždy verne slúžiť.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
08. úno 2019 16:53 #335 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Ten človek, ktorý vážne hľadá, taký aj nájde.

Ten človek, ktorý vážne hľadá, taký aj nájde,
cestu k Abdrushinovmu Slovu, k Pravde.
Nájdu len tí ľudia, ktorí vážne a pokorne hľadajú,
len život podľa Slova je cestou, ktorá vedie k raju.

Kto hľadá, ten nájde a kto prosí, tomu bude dané,
kto žije podľa Slova, toho dni smú byť požehnané.
Abdrushinovo Slovo je svätá Pravda, je jednoduchá,
to hľadanie musí vyjsť úprimne a pokorne, z ducha.

Musí to byť vrúcna, úprimná a pokorná túžba,
život takého človeka je ako modlitba a služba.
Iba v Posolstve nájde odpovede na všetky otázky
a ten, kto žije podľa Slova, tomu pomáha lúč Lásky.

Taký človek má v sebe pokoru a úprimnú chválu,
ďakuje Pánovi ten, ktorý našiel Posolstvo Grálu.
Nájde len ten, ktorý hľadá s úprimnou pokorou,
takému človeku sa stane Slovo pevnou oporou.

A ten, ktorý je hľadajúci a vážne a pokorne hľadá,
príde mu do cesty Posolstvo Grálu, Božská Pravda.
Kto hľadá, nájde, ako zvestovalo Slovo Božieho Syna,
taký nájde cestu k Posolstvu Imanuela - Abdrushina.

Abdrushin je svätý, vznešený Boží Syn, Imanuel,
šťastný je ten, ktorý cestu k Posolstvu nájsť smel.
Abdrushin je Duch Pravdy, zvestoval Ho Pán Ježiš,
aj z Abdrushina žiaril rovnoramenný zlatý kríž.

A nad Abdrushinom bola nádherná, biela Holubica,
On prišiel z Bezbytostného, priamo od Boha Otca.
Kto našiel Posolstvo, nemusí sa už na nič pýtať,
nájde ten, ktorý smie v pokore so srdcom čítať.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. úno 2019 23:10 #352 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Modlitba.

Modlitba má byť precítená, pokorná a jednoduchá,
má to byť radostná odovzdanosť ľudského ducha.
Pravá modlitba je len vtedy, keď je v nej cit pokory,
blažený je ten človek, ktorý sa v modlitbe otvorí.

A v modlitbe musí byť aj pravá čistota,
kto to pochopí, raduje sa zo života.
Najkrajšia modlitba je predsa iba modlitba vďaky,
kto Pánovi ďakuje a slúži Mu, prežíva zázraky.

Taký človek sa potom bude úprimne radovať
a Pánovi za nádherný dar života ďakovať.
Keď smie čistotu a pokoru v sebe nosiť,
bude len ďakovať a nemusí už prosiť.

Pán Ježiš nám v Otčenáši dal jadro svojho Posolstva,
veď Otčenáš je kľúč od raja, od nebeského kráľovstva.
Ale tým nechcel, aby sa niekto modlil Otčenáš celý,
aký nádherný dar sme to od Ježiša prijať smeli.

Otčenáš je vlastne sľub človeka, že tak aj bude žiť,
kto tak žije, toho smie lúč Svetla radostne oblažiť.
Človek sa vlastne má modliť s tým najvrúcnejším srdcom,
je to slávnostná chvíľa, keď smie hovoriť s nebeským Otcom.

Bude iba šepkať v zbožnosti svätosť Pánovho mena
a keď sa otvorí, smie prijať silu z večného prameňa.
Vždy, keď so Vznešeným Pánom v modlitbe hovorí,
má byť v ňom čistota a pravý cit duchovnej pokory.

Veď Pán je Vznešený, On je svätý a bezbytostný,
človek má mať pri modlitbe na sebe šat slávnostný.
Má to byť pokorný, úprimný a čistý cit,
veď máme vlastne v modlitbe život žiť.

Nie premodliť v prázdnych formulkách celý deň a celý rok,
mať v sebe dobré chcenie a usilovať o čistotu myšlienok.
Celý život svojou prácou Pánu Bohu verne slúžiť,
iba tak si smieme Božské požehnanie zaslúžiť.

Keď je to vrúcny cit, aj keď trvá len zlomok okamihu,
len s čistým citom sa smieme blížiť k Pánu Bohu.
Má to byť modlitbou prežiarený skutok, nádherný chválospev,
ten človek, ktorý to pochopil, žiari mu v tvári blažený úsmev.

Pravá modlitba je vtedy, keď radostne vytryskne z ducha
a človek sa má vtedy obliecť do slávnostného rúcha.
Nemusia byť pri tom slová, iba cit plný pokory,
vtedy sa v človeku jasný a svetlý plameň rozhorí.

Keď má modlitba čistotu a pokoru, iba vtedy je v nej sila,
keď sa človek skloní pred Bohom, to je slávnostná chvíľa.
Je to nádherná modlitba, keď je v nej čistota a pokora,
potom človek prijíma svätú silu a požehnanie zhora.

Keď sa človek prebudí do každého nového rána,
má vyslať vďaku a velebiť Vznešeného Pána.
Potom prijme silu do života a do každého dňa
a jeho duša je radostná a vnútorne slobodná.

S modlitbou začatý deň je naozaj veľmi krásny,
vtedy je človek plný sily a je radostný a šťastný.
Je naplnený silou Svetla a s Božou pomocou vždy zvíťazí
a keď človek vrúcne ďakuje Pánovi, má v očiach slzy.

Prajem nám všetkým, aby sme sa dokázali modliť, to je najväčšie šťastie,
koho život sa stane ďakovnou modlitbou, v ňom láska k Pánu Bohu rastie.
Modlitba vďaky vlastne znamená radovať sa zo všetkej krásy,
čistá radosť je najkrajšia vďaka, kto ďakuje, ten už menej prosí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. úno 2019 23:14 #353 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Modlitba vďaky.

Ó Pane, Ty si Vznešený, Pravečný, svätý a Bezbytostný,
ten, kto sa k Tebe modlí, nech má na sebe šat slávnostný.
Ty si svätá sila, Ty si to obrovské, Večné Svetlo,
kto Tebe slúži, toho najväčšie šťastie stretlo.

Ty si Vznešený, Všemohúci, dokonalý Pán,
šťastný je ten, kto sa poučí z bolestných rán.
Ten, kto Ťa pokorne velebí a uctieva, má v tvári blažený úsmev,
aj keď teraz, v Božom súde musíme pocítiť Tvoj svätý hnev.

Ó Pane, veľká je Tvoja Láska, veľká je Tvoja dobrota,
v Posolstve Tvojho Syna spočíva najväčšia hodnota.
Blažená je tá duša, ktorá Tvoju veľkosť vycítiť smela,
veď Ty si smel poslať na Zem svojho Syna Imanuela.

Syn Človeka prišiel preto, aby svojím svätým Slovom súdil,
šťastný je ten človek, ktorý sa pod ranami súdu prebudil.
Ďakujeme Ti, Pane za milosť, že si poslal svojho Syna Imanuela do hmoty,
prišiel preto, aby priniesol súd, napísal Slovo, spútal Lucifera a zničil temnoty.

Je to taká obrovská milosť, že na Zemi žil Imanuel - Abdrushin,
tí, ktorí žijú podľa Posolstva, tí smú usilovať do svetlých výšin.
Ó Pane, poslal si svojho milovaného Syna na Zem a smel tu žiť,
kto to pochopí, tak ten človek bude Svetlu pokorne a verne slúžiť.

Nedá sa to slovami ani opísať, tak veľká je to milosť,
my, ľudia sme malí a musíme vidieť svoju malosť.
Tvoj svätý Syn Imanuel je vznešený a nádherný,
šťastní sú tí ľudia, ktorí sú Svetlu naveky verní.

Ten, kto pochopí, že na tejto Zemi žil Syn Vznešeného Pána Boha,
radostne sa podrobí Vôli Božej, to je naša povinnosť a aj úloha.
Ďakujeme Ti, Všemohúci Pane, nádherný je Tvoj svätý Syn,
napísal sväté Slovo, Posolstvo Grálu, s menom Abdrushin.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
08. bře 2019 15:06 #394 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Báseň k Medzinárodnému dňu žien.

Ženy, nech smiete byť Svetlom požehnané,
smiete kráčať životom, v Božej ochrane.
Nech smiete vyznávať krásne, svetlé hodnoty,
spočinie nad Vami požehnanie Božej dobroty.

Aby ste sa smeli v živote úprimne radovať
a smiete Pánu Bohu za milosti ďakovať.
Smiete Vznešenému ďakovať za všetky dary,
nech Božie Svetlo vo Vašom živote jasne žiari.

Prajem Vám aj pevné zdravie pozemského tela,
nech Vás ochraňuje Láska svätého Stvoriteľa.
Smiete Pánu Bohu radostne a pokorne slúžiť,
nech si smiete Božské požehnanie zaslúžiť.

Aby ste smeli rozvíjať ušľachtilé ženské cnosti,
smiete vždy žiť, ako ženy, v pravej dôstojnosti.
Radostne odovzdajte Bohu modlitbu vďaky,
smiete s dôverou pozdvihnúť svoje zraky.

Smiete sa šťastné prebúdzať, do nového rána,
nech je s Vami dobrota Vznešeného Pána.
Smiete sa v pokore otvoriť pre lúč Božej sily,
nech máte pri sebe pomoci, v každej chvíli.

Aby dni Vášho života smeli byť vždy krásne,
nech smiete byť radostné a veľmi šťastné.
V pokore smiete v modlitbe spojiť svoje dlane,
nech Vám smú byť dnes nádherné dary dané.

Aby ste smeli prijať lásku, kvety a pravé šťastie,
nech Vaša láska k Vznešenému Pánovi rastie.
Prijmete požehnanie a Vaše hlavy sa sklonia,
nech vo Vašich dušiach je mier a harmónia.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. bře 2019 17:45 #409 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Najväčší poklad v žene.

Ten najväčší poklad v žene je jemná neha
a tým dostala žena nádherný dar od Boha.
Žena, rozvíjaj v sebe nádhernú jemnú nehu,
Tvoje rúcho prekoná čistotu bieleho snehu.

Ty máš takú nehu v cite, ako žiadny iný tvor,
otvor sa Svetlu a smieš sa povzniesť nahor.
Potom bude blaženou radosťou žiariť Tvoja tvár,
Tvoja jemná neha je najväčší poklad, veľký dar.

Smieš ostatným tvorom sprostredkovať silu Svetla,
aby si tie najväčšie Božie pomoci v živote stretla.
Rozvíjaj jemnú ženskú nehu a smieš byť požehnaná,
nech Ťa stále ochraňuje Láska Vznešeného Pána.

Budeš mať vo svojich očiach slzy šťastné
a smieš sa potom cítiť nádherne a krásne.
Smieš mať nádhernú blaženosť v duši,
láska k Pánu Bohu všetko zlé zruší.

Smieš byť nežná, láskyplná a ušľachtilá,
budeš ženou, ktorá smie byť Bohu milá.
Potom smieš prekvitať nádhernou ženskou krásou,
Posolstvo Ježiša je pre Teba záchranou a spásou.

Nádherná radosť naplní Tvojho nežného ducha,
smieš byť úprimná, veľmi šťastná a jednoduchá.
Keď si nežná, máš vo stvorení veľkú hodnotu,
nech smieš pri sebe cítiť svätú Božiu dobrotu.

Celý Tvoj život bude ako modlitba a verná služba,
pozdvihne Ťa k Svetlu Tvoja čistá, pokorná túžba.
Aby si smela vždy slúžiť Svetlu a bola naveky verná,
rozvíjaj jemnú ženskú nehu a smieš byť nádherná.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Moderátoři: Róbert Štefunko
Vygenerováno za 0.443 sekund
X

Až po přihlášení

pouze přihlášení uživatelé mohou kopírovat