Pamatuj si mě     Zapomenuté heslo?   Registrovat  

Básně - Hermann Wenng

 • Pravé lidství
 • Autor
 • OFFLINE
 • Profil webu
 • Profil webu
Více
09. dub 2024 14:56 #411 napsal Pravé lidství
Odpověď od Pravé lidství na téma Básně - Hermann Wenng
11. Mlhy
Všichni bloudí; - kolem nich se zvedá hustá mlha,
nikdo nezří stezku, ani málo kroků před sebou,
křečovitě chytá a drží se druh druha
vzdychaje: „Ty silnější jsi, já půjdu za Tebou!“
Do četných davů zazní hlas: „Pojď se mnou, kdo se bojí!
Já Světlo jsem, já vidím cíl i cestu!“
Vskutku je vede dál, až všichni rozechvěni stojí
u propasti příkré, bez nejmenší opory neb mostu.
Hlubina šumně víří vodních spoust záplavou –
kol dokola však všude pouze stěna šedá.
Oni přec chvějně doufají – v oku smrt číhavou –
že lidský mozek nalezne záchranu, kterou hledá!
Nikdo však nehledí tam, kde záchrana jediná volá,
nikdo z nich plamen požáru Pravdy nesočí,
ani vedoucí pochodeň, která jím vstříc plápolá –
a proto do své světlé vlasti nikdy nevkročí!
Poděkovali: Ivana Redrova

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Pravé lidství
 • Autor
 • OFFLINE
 • Profil webu
 • Profil webu
Více
14. dub 2024 15:02 #415 napsal Pravé lidství
Odpověď od Pravé lidství na téma Básně - Hermann Wenng
12. Blesk
Paprskem blesku byl jsem zasažen!
Tu s výkřikem jsem při svém pádu
nad svými údy pozbyl vládu
já ležet zůstal poražen.
Jaký však zázrak, jaký div!
Spáleno vše – a při mém probuzení,
není již ničeho k nalezení
z toho, co poutalo mne dřív!
Poděkovali: Peter Orolín, Ivana Redrova

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Pravé lidství
 • Autor
 • OFFLINE
 • Profil webu
 • Profil webu
Více
20. dub 2024 14:31 #425 napsal Pravé lidství
Odpověď od Pravé lidství na téma Básně - Hermann Wenng
13. Přátelství
Zda může kdo na zemi většího štěstí míti,
než, je-li mu dopřáno u milých přátel dlíti?
S nimi milovati, s nimi i trpěti –
s nimi též růsti a k výšinám dospěti?
Ano, to jsou ty nejkrásnější chvíle,
kdy se duch k duchu přidruží tak mile,
když v proudu sil vzájemné výměně,
v radostnou budoucnost doufají společně!
Poděkovali: Peter Orolín, Ivana Redrova

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Pravé lidství
 • Autor
 • OFFLINE
 • Profil webu
 • Profil webu
Více
24. dub 2024 18:31 #427 napsal Pravé lidství
Odpověď od Pravé lidství na téma Básně - Hermann Wenng
14. Změkčilost
Veškeré zlo a neštěstí
vzešlo jen ze změkčilosti. –
Tak lidstvo kdysi ztratilo
stezku Pravdy - a zbloudilo!
Změkčilost se tehdy stala
modlou, která sobě lhala,
jež později zrodila i lest
a nakonec pozvedla vraždící pěst!
Poděkovali: Peter Orolín, Ivana Redrova

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Pravé lidství
 • Autor
 • OFFLINE
 • Profil webu
 • Profil webu
Více
28. dub 2024 14:13 #432 napsal Pravé lidství
Odpověď od Pravé lidství na téma Básně - Hermann Wenng
15. Samota
Vyhni se chvatu a hlomoznému ruchu,
raději klid samoty popřej svému duchu –
nedej se ani pokřikem davů zmásti,
teprve tak se staneš vesmíru pravou částí,
vyhledej samotu, která léčí a hojí,
ona tě svým tichem s věčností spojí!
Celé tvé já, proudům síly nejvyšší
samota otevře – a zcela tě utiší,
když odevzdáš se plně nejvyšší jen metě,
utváří se radostně tvůj život v tomto světe!
Poděkovali: Martin Kubíček, Peter Orolín, Ivana Redrova

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Pravé lidství
 • Autor
 • OFFLINE
 • Profil webu
 • Profil webu
Více
04. kvě 2024 15:00 #441 napsal Pravé lidství
Odpověď od Pravé lidství na téma Básně - Hermann Wenng
16. Obnova
Všechno lidské myšlení, všechno lidské mluvení,
všechna lidská přání, všechno lidské štvaní
pro mne duté je a nezřetelné.
Všechno lidské spěchání, všechno lidské jednání,
všechno lidské doufání, všechno lidské zoufání –
prázdné pro mne je a nesrozumitelné.
Cizími jsou pro mne spolubližních dráhy –
všechny moje úvahy a všechny moje snahy –
nejsou s nimi více společné.
Nemám mezi nimi nikde stáni,
o jejích představách nemám ani zdání
a jejich činy všechny jeví se mi zbytečné!
Nenacházím mezi nimi místa,
kde by se duše má cítila jistá;
zůstávám povždy tak opuštěn a sám!
Pouze ještě a jedině ve svých snech,
jež mně stále obletují i ve všedních dnech,
já pohled Jeho Oka znám.
Poděkovali: Peter Orolín, Ivana Redrova

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Pravé lidství
 • Autor
 • OFFLINE
 • Profil webu
 • Profil webu
Více
14. kvě 2024 20:13 #456 napsal Pravé lidství
Odpověď od Pravé lidství na téma Básně - Hermann Wenng
17. Člověk
Mohutným svým pomníkem do výšky vystoupil –
matně se leskne témě jeho železné hlavy –
až do mraků sahá! – On široširý vesmír oloupil
pro tento odznak svoji slávy!
Kol těžkých údů jeho „já“ přehodila
jeho ruka pyšně Božství modrý plášť
a k zlé obětní hostině mu předhodila
ubohé jeho bratry – jichž okovy řinčí jeho zášť!
Plameny se plazí, kouř se valí hustý
z hranic ohňů, které jeho ruka podpálila,
by až k hvězdám dalekým se staly ústy,
jež by jeho slávu, moc a velikost jim oznámila!
Náhle se otřese země! Vše hřmotně se do prachu řítí,
co domněle pro celé věky zbudoval a pěstoval –
zářící kříž však svým zlatem do noci svítí,
aby tvorům smrtelným – bytí Pravěčného zvěstoval!
Poděkovali: Peter Orolín, Ivana Redrova

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Pravé lidství
 • Autor
 • OFFLINE
 • Profil webu
 • Profil webu
Více
23. kvě 2024 15:51 #464 napsal Pravé lidství
Odpověď od Pravé lidství na téma Básně - Hermann Wenng
18. Umělec
Toužebně zvedáš k věčné Moudrosti svou tvář,
by se Ti snesla do srdce její síly zář –
již bude stará rána žití zacelena;
budeš pozvednut vzhůru, skloníš-li se sám na kolena –
a snaha tvá bude čistým uměním odměněna,
až příroda zjasnělá, z bolů dob dávných vyjde proměněna –
ozvěny melodie kdysi prožité ti znovu daruje
a povznese tě tam, kde sama věčná Pravda kraluje!
Poděkovali: Peter Orolín, Ivana Redrova

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Pravé lidství
 • Autor
 • OFFLINE
 • Profil webu
 • Profil webu
Více
08. čvn 2024 17:17 #484 napsal Pravé lidství
Odpověď od Pravé lidství na téma Básně - Hermann Wenng
19. Milost
Jak úžasného blaha lahodný nektar
duch ze Slova Pánova pije.
Bůh udělil nám svého Slova dar
a seslal nám Syna On žije!
Ze svého trůnu světelného
On spatřil naše utrpění,
zřel smrt, věčné zavržení
a proto seslal Syna svého!
Kterak přec slabá řeč lidí je,
by vyjádřila bytí – pouze
však vědění stačí: On žije
a pomůže nám z nouze,
tak smrt hrozící odvrátí spolu –
leč koho to v aconech věků vzruší,
kdo z toho velikost milosti tuší;
On seslal Syna dolů.
Tedy to smrt věčná přece není,
ba ani konce pozemského dění;
vždyť On odvrátí opět bídu
od kajícího se lidu
kdož pravou lítost prokáží,
ty znovu láskou oblaží,
ducha jich zachrání svojí milostí
pro život ve Světlé oblasti!
Poděkovali: Peter Orolín

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

 • Pravé lidství
 • Autor
 • OFFLINE
 • Profil webu
 • Profil webu
Více
17. čvn 2024 14:51 #500 napsal Pravé lidství
Odpověď od Pravé lidství na téma Básně - Hermann Wenng
20. Tři přání
Měj pouze tři přání ve svém žití:
za prvé: k Bohu a Pánu se přiblížiti,
za druhé: tou milostí oblažen býti,
za třetí: nikdy již více přání nemíti!
Poděkovali: Peter Orolín

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Moderátoři: Pravé lidství