Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Psal jsem na Facebooku

Více
26. lis 2018 13:22 #136 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku

Dostal jsem dotaz:
"PROČ JE HOMOSEXUALITA CHLÍPNOST PROSÍM PĚKNĚ? NEBO FEMINISMUS NEBO AKCEPTOVÁNÍ JINÝCH RAS ČI VYZNÁNÍ ŘEKNĚTE MI V ČEM JE TO CHLÍPNÉ AKCEPTOVAT JINOU ŽIVOU BYTOST..."

Odpověděl jsem:
Protože homosexualita je proti přírodním zákonům. Jak vzniká jsem vysvětlil v tomto článku:
pavelkrajicek.cz/clanky/1...

A akceptování jiných ras je v pořádku, ale mísení a křížení je opět proti zákonům stvoření. Je nutno dodržovat zákon stejnorodosti, aby byla zachována harmonie.

Není možné tzv. nepřizpůsobivé občany mísit se zralejšími lidmi. Musí být přísně plněn zákon stvoření - zákon přitažlivosti stejnorodého. Jestliže se násilím nastěhují nepřizpůsobiví mezi ušlechtilejší lidí, tak nemůže vzniknout harmonie a soulad. Tzv. vyloučené lokality jasně ukazují, jak na tom vnitřně tito lidé jsou, kteří tam žijí. Mají přece možnost zde na zemi vidět, že se dá žít i jinak, ale to oni prvně musí samí chtít a až se následně změní, tak až potom mohou vystoupit výše a jít mezi světlejší lidi a ne naopak nízké a temné, nevychované bytosti násilím tlačit mezi zralejší lidí."

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
30. lis 2018 11:54 - 30. lis 2018 13:49 #146 napsal Pavel Krajíček
Facebook mi tedy smazal další příspěvek a chtěl po mně zpětnou vazbu, tak jsem mu teď napsal:

"Jak může být čista PRAVDA s něčím v rozporu? Jedině s vaší chlípnosti a snahou pravdu umlčet, to potom ano.
Uklidňuje mě vědomí toho, že vy, nebezpeční devianti rozumáři a materialisté, kteří jste zpustošili tento svět a vedete jej do záhuby, že budete brzo vyhubení. Potom si konečně všichni normální lidé, usilující o čistotu a ušlechtilost, volně vydechnou, až vy spolu se zapáchajícím močálem, který jste svým zvrhlým založením vytvořili, budete odsunuti na cestu do rozkladu. Nikoli my normální lidé se musíme řídit podle vašich chorých hlav, ale vy se musíte řídit podle zákonů stvoření nebo-li Boží vůle, což je jedno a totéž.
Už vám nezbývá mnoho času a proto od nenávisti se snažíte Pravdu umlčet. Nuže užijte si tedy těch posledních pár chvil vašeho trapného a všemu čistému škodlivého bytí. Tvor, který není schopen odcítit vůli svého Stvořitele není hoden být nazýván člověkem. Požehnán budiž den, kdy ruka Páně, vás špinavou chamraď smete z povrchu zemského jednou pro vždy.
Sláva budiž Bohu, který rozsévá jen lásku! Lásku také i v zákoně zničení temnot!"

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
13. pro 2018 21:13 - 13. pro 2018 22:10 #194 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

NESOUHLAS s něčím neznamená přece nenávist. Jak dlouho lidé budou trpět toto křivení pojmů? Nesouhlas s fanatickými ideologiemi nebo s chlípnostmi přece neznamená nenávist. To bychom mohli KAŽDÝ nesouhlas nazvat jako projev nenávisti a kam by to směřovalo? Kdokoli by se postavil proti něčemu co chlípný režim násilím diktuje, tak by mohl být nařčen z nenávisti a dokonce být potom i uvězněn a k tomu to dnes mílovými kroky směřuje.
Jakákoli chlípnost a zvrácenost nebude moci být kritizována, protože sekta materialistů a rozumářů vás bude označovat jako netolerantní a nenávistné. Rozumějte, čím chlípnější a zvrácenější tvory si volíte do vedení, tím více budou prosazovat své zvrácenosti. Je zapotřebí si volit do vedení duchovně zralé lidi, kteří jsou schopní odcítít zákony stvoření a vřadit se do nich, tím vznikne harmonie a mír.

Přidal jsem komentář:

Jde o to, že dnešní rozumoví fanatici, kteří jsou u moci, by nejraději demokracii zrušili viz hydru EU. Protože ale demokracie je zakotvená v ústavách není jednoduché ji zrušit. Proto se našlo řešení v tom, že se prostě mnohý nesouhlas s totalitním režimem bude nálepkovat jako nenávist a kriminalizovat. Pokud se lidé neprobudí, tak se probudí v nové totalitě.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. pro 2018 00:39 - 14. pro 2018 00:45 #196 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Pokud by nás přicházející totalita prozápadních chlípníků a fanatiků chtěla umlčet a kriminalizovat (v rozporu s čl. 17 odst. 3 v němž se praví že "Cenzura je nepřípustná"), tak nezapomínejme, že máme v Listině základních práv a svobod také článek 23:

"Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny."

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. pro 2018 19:49 #201 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku

Pan VK právě na svobodném vysílači hovoří o tom, že TOP 09, demoblok apod. vůbec NECHÁPOU, že svými útoky na Babiše jej vlastně podporují (dělají z něj mučedníka). Ten kdo vidí duchovní děje na pozadí se ovšem nediví. Tito zmínění jsou naplnění nenávisti. Jejich nitro přetéká chlípnou nenávisti. Takoví tvorové, kdyby nebyly pozemské zákony, tak by vás ukamenovali, lynčovali, zlikvidovali. Protože ale máme pozemské zákony, tak musejí za použití pozemského rozumu použít vhodnou a přijatelnou formu. Zároveň nyní probíhá ze Světla zvýšený tlak záření, který vše v jednotlivcích posiluje, aby se každý ukázal jaký skutečně je. Tímto posílením je i posílená ona nenávist až k nepříčetnosti. Proto tito nízcí tvorové, už nejsou schopni kloudného úsudku, ale štvaní onou bezmeznou nenávisti, myslí jen na zničení. Jejich stravující chlípná nenávist je štve jen jedním směrem a je silnější než jejich vlastní rozumové zotročení a proto řídí a určuje tok jejich myšlenek jen k jednomu cílí - k zničení všeho toho co nenávidí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. pro 2018 08:13 - 24. pro 2018 08:14 #233 napsal Pavel Krajíček
Tomio Okamura:

"V některých státech Evropské unie, hlavně na západě, probíhá snaha zakázat vánoční křesťanské tradice včetně vánočních stromků, koled a betlémů, aby náhodou tyto zvyklosti neurazily muslimské imigranty. Jsme rádi, že italská vláda, jejíž součástí je i strana Lega našeho přítele Mattea Salviniho, podporuje naše evropské tradice. My jsme tady doma a nevím, proč bychom se my měli přizpůsobovat imigrantům či cizincům.

Hnutí SPD silně obhajuje tyto naše tradice. Je to spojení s našimi předky, kteří budovali tuto naši krásnou vlast. Slovy Viktora Dyka naše láska k našemu národu neznamená zášť a nenávist, znamená naopak „velikou víru, velikou naději a velikou lásku“.

Nemáme nenávist k jiným národům a kulturám, ale budeme do posledního dechu bojovat za to, abychom ve své zemi mohli žít dle svých zvyklostí a abychom si o své vlastní zemi rozhodovali my sami."


video na FC: www.facebook.com/tomio.cz...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. led 2019 09:45 - 01. led 2019 09:48 #254 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

"Jak někdo může věřit na Boha, vždyť je jasné, že neexistuje." Takto často hovoří fanatičtí ateisté. Chci ve zkratce jim to vysvětlit. Jako první musíte přijmout a pochopit jednoduchou definici, kterou uvedu. Je to základ a každý normální člověk je schopen ji pochopit. Tak tedy:

Pozemský rozum, který je materialistům a rozumářům svatý, pochází z hmotného mozku. Proto tento rozum může chápat pouze hmotné věci. V tom spočívá vše, je v tom i vysvětlení vaši choroby. Rozumáři si zmrzačili mozek tím, že si přepěstovali přední rozumový mozek. Ten následně odřízl spojení s duchem. Rozum byl lidem dán Bohem k chápání hmotných věci. Pokud chci ovšem chápat něco z onoho světa (jemnohmotnost), nebo z duchovního či dokonce se přiblížit k Bohu, tak je logické že musím použít stejnorodé orgány a nikoli hmotný rozum, jak to dělají materialisté. K pochopení duchovního světa musím tedy použít duchovní orgány své duše. A tady je kámen úrazu. U rozumářů, kteří svou vlastní duši popírají, je toto naprosto vyloučeno.

Tím, že si materialisté zmrzačili mozek, tak dokonce nejsou schopni ani pochopit toto jednoduché a logické vysvětlení, které jsem právě uvedl. Tím se sami poznamenali. Lidský duch inkarnovaný ve hmotném těle se projevuje cítěním (nikoli pocity) a pouze skrz toto cítění mohou v nitru živí lidé být v kontaktu s duchovnem a prožívat věci o kterých rozumáři nemají tušení. U fanatických ateistů, tedy mozkových mrzáků, se cítění vůbec neprojevuje, jejich duch tzv spí, je vlažný, jsou to ti, o kterých je v bibli psáno, že vlažní budou vyvržení.

Rozumáři jsou tedy skrz HMOTNÝ rozum schopní chápat pouze tu nejmenší část stvoření. A nyní uvažujte: když si tyto omezené tvory se zmrzačeným mozkem volíte do vedení národů, tak kam asi dojdete? Když tito tvorové, pozorováno shůry, patří ve skutečnosti do ústavu pro choromyslné? V tom je i vysvětlení toho, proč se vždy každá rozumářská společnost zhroutila.

Jestliže tedy někdo v dnešní době popírá svého Stvořitele, tak není normální, buď má zmrzačený mozek nebo je duchovně líný. Ve skutečnosti to jde ruku v ruce, protože pouze líný duch dovolí, aby jeho vlastní nástroj hmotný rozum jej spoutal a postavil se nad něj a tím odřízl cestu k Bohu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. led 2019 22:33 - 18. led 2019 23:49 #288 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Nebezpečný fanati​k​ rozumář Emmanuel Macron řekl, že:

"Nespravedlivé není to, že někdo vydělává více než jiný, ale to, že lidé nemají kvůli rodinám či místům, z nichž pochází, stejnou šanci na úspěch v životě." celý článek: www.tyden.cz/rubriky/zahr...

T​ady se opět potvrzuje to, co říkám celou dobu o fanaticích materialistech a rozumářích​. Skrz svou omezenost, tedy přepěstovaný ​a tím​ zmrzačený rozum, nejsou schopní sledovat přírodní zákony v celé jejich šíří. Jinak by věděli, že každý člověk (či lidská duše) se inkarnuje do takových poměrů a podmínek, jaké potřebuje ke svému uzrávání a jaké si zaslouží. Jde o ono - co člověk zaseje, to sklidí, mnohé až v příští inkarnaci. Rozumáří se ve své zvrhlé domýšlivosti stavějí nad tyto přírodní zákony a vedou tak celé lidstvo do záhuby. Žádný komunismus v celém stvoření nikde není, naopak ve všech sférách je přísné kastovnictví, kde jsou pospolu jen stejně zralí a tak tomu musí být i na zemi, aby mohla vzniknout harmonie a mír. Pokud si lidé nezačnou volit do vedení normální lidi, tak skončí v propasti, do které je nyní urychleně vedou fanatici rozumáři a materialisté.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
19. led 2019 09:19 - 19. led 2019 09:21 #290 napsal Pavel Krajíček
Koukám, že jsem to tady nenapsal... někdy začátkem ledna jsem dostal na Facebooku BAN na 30 dnů za to, že jsem psal pravdu. V reakci na to jsem svůj profil zrušil a udělal si nový zde: www.facebook.com/pavel.kr... to kdyby byl někdo zmatený, že jsem zmizel nebo ho snad vyhodil z přátel... nene, původní profil je zrušen.
Poděkovali: Zdeněk Hrubý

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. led 2019 20:35 - 27. led 2019 22:15 #303 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Prozápadní chlípníci se snaží přepsat dějiny a tvrdí, že nás Rusko nepřišlo osvobodit na konci druhé světové války, ale že nás už tehdy přišli obsadit. Tento úmysl měl pouze Stalin (no obsadit, prostě chtěl udělat Evropu proletářskou, bolševickou) a nikoli řadoví vojáci, kteří nás osvobodili.
Tito nás skutečně přišli osvobodit od Němců. Naproti tomu Němci nikoho neosvobozovali, ale chtěli mnohé vyhubit a ovládnout, včetně Slovanů. Jak je možné, že ti, kteří vyvolali válku, jsou dnes zase u vedení a opět působí rozkladně v Evropě a dokonce si dovolují falšovat dějiny?

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
29. led 2019 00:05 - 29. led 2019 00:12 #306 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Edgar Cayce 1932:

„Evropa je dům rozbitý na kusy. Před několika lety se stalo to, že mocný lid byl převálcován pro potěšení a uspokojení několika málo lidí, bez ohledu na práva ostatních (rozuměj bolševickou revoluci v Rusku, která, jak se dnes ukazuje v odtajněných dokumentech, byla financován​​a Chazarskou mafií ze Západu). Ten lid prochází zkušeností znovuzrození a politicky i hospodářsky se stane trnem v oku mnohého národa v Evropě i ve světě…“​ ​Otázka: „Jak se jmenuje ten národ, o němž mluvíte?“ Odpověď: „Rusko!“ (3976-8 )...
...V Rusku přichází naděje světa, ale ne ta, která je někdy označována za komunistickou, či bolševickou, ne; ale svoboda, svoboda! Kdy každý člověk bude žit pro ostatní lidi. Princip se zrodil, bude trvat roky, než vykrystalizuje, ale z Ruska přichází opět naděje světa.“ (3976-29)

==

Víte už tedy, proč havěť, plná nenávisti, stále útočí na Rusko, na vlastence, na vlastenecké strany, tedy na cítící lidi? Vysvětlil to už kdysi Abdrushin:

"Po tom se pozná, kde číhají temnoty. A to co temnota nenávidí, co pronásleduje svou nenávistí, tj. jen Světlo a všechno světlé. Každý, kdo v klidu zkoumá, nalezne hned důkaz, kde jest temnota a kde Světlo. Je to podle zákonů stvoření a dá se to z mého Poselství podrobně zdůvodniti. Vždyť temnoty nenávidí Světlo a snaží se je napadat a špinit, kde jenom mohou!
Kam temnota útočí, tam jsou světlé hodnoty! To bude lidem v budoucnosti jasně viditelné. Budou moci podle toho usuzovati a jednati, aby úplně vymýtili zlo, které se musí takto samo vždy označiti!"

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. úno 2019 21:03 - 09. úno 2019 21:14 #340 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Hitler, který měl za úkol připravit německý národ pro Božího vyslance, který v té době byl inkarnován v Abdrushinovi, selhal. Namísto toho, aby národ přivedl k tomuto vyslanci, tak se sám pasoval do role vyvoleného. Nyní znovu inkarnován v německém národě (tentokráte v ženském těle) měl příležitost své pochybení, alespoň z části napravit. Opět selhává a namísto čistého Božího učení od Abdrushina v Poselství Grálu: pravelidstvi.cz/index.php... podporuje ve svém národě Islám. Na tom lze ihned poznat na jaké úrovní člověk je. Jestliže je tady naprosto čisté učení, které vede lidi k citové zralosti, vnitřní čistotě a lásce k bližnímu a někdo namísto toho podporuje nějaké nenávistné ideologie, tak to jednoznačně ukazuje, že dotyčný není v pořádku. Už jen nad tím by se ostatní měli zamyslet, koho že že si to zvolili do vedení národa.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
13. úno 2019 20:26 - 13. úno 2019 20:46 #343 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Právě jsem shlédl část videa, kde Zdenek Chytra hovořil něco k té Istanbulsk​é​ úmluv​ě​. Takže když např. přijde vaše dítě - chlapec ze školy domů zmalovaný a našminkovaný a řekne vám, že je holčička a vy mu vynadáte, tak se dopustíte trestného činu, rovněž, když mu to budete rozmlouvat a nebudete ho v jeho názoru podporovat. A budou telefonní linky, kde vás vaše dětí mohou potom udat. Prý to není přímo v oné úmluvě, ale v těch dodatcích (důvodové zprávy), které většinou nikdo nečte. Ono tam toho je více. Co na to říci? Dobře vám tak! Volíte si devianty do vedení národů, fanatické rozumáře, tak se nedivte. Dobře vám tak.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. úno 2019 19:30 #344 napsal Tomáš Stodůlka
Známí co bydlí v Kanadě a v usa mi říkali, že tam jsou i různá telefoónní čísla na obalech od sladkostí a hraček,v dětských knížkách apod., kam mohou "týrané" děti volat. Přesně jako v Orwellovi. Ještě tady chybí ideopolicie.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
19. úno 2019 20:23 - 19. úno 2019 21:04 #354 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Na módě nejsnáze poznáte, jestli je člověk ještě člověkem anebo je už jen ovce. Smysl pro krásu vyvěrá z cítění. Toto cítění je schopné poznat vše krásné a ušlechtilé a proto také správné a podle zákonů stvoření neboli Boží vůle, což je jedno a totéž. Pokud už člověk není člověkem a stal se jen rozumovým otrokem, tak krásu určuje tento přepěstovaný zmrzačený rozum a z toho vznikají dnešní deviace, chlípnosti, zvrácenosti apod. Pokud nechcete zahynout spolu s těmito rozumovými devianty, tak musíte v sobě oživit čisté cítění, naslouchat mu a následovat je. Protože jsou lidé duchovně líní, tak se k moci dostává nebezpečná sekta materialistů se zmrzačeným mozkem a zavádí své zhoubné a chlípné ideologie, které mají dnes už tak vše pokřivené jen dorazit a zbytky pravého lidství pohřbít.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
21. úno 2019 11:10 - 21. úno 2019 14:18 #356 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Dnešní brzo-totalitní režimy, které zavádějí různá omezení, cenzuru apod. argumentují tím, že je údajně ohrožená demokracie. Ovšem každý jasně myslící člověk vidí, že je tomu přesně naopak. Cenzurou a umlčováním právě tito zlosynové ohrožují demokracii a vnucují tak lidem pouze svůj jednostranný názor a tím je teprve demokracie ohrožená. Jak se má člověk demokratický rozhodnout, když mu nějaký fanatik nepohodlné názory cenzuruje a podstrkává mu jen své názory (v mnohých případech chlípné a zvrhlé prozápadní ideologie)?

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
22. úno 2019 10:00 - 22. úno 2019 11:19 #357 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Židovský národ se stále považuje za vyvolený apod. Přitom nejen, že už není vyvoleným, ale už dávno je i zavrženým. Zavržení nastalo tehdy, když nepoznal svého Pána a od nenávisti jej přibil na kříž. Dávno není povolaným národem. Mezi tím byl povolaným národem německý národ a tento také selhal, když namísto za svým Pánem (Abdrushinem) se nechal svést na scestí Hitlerem. Takže i tomuto národu byla vyvolenost odebrána a stal se zavrženým a jde vstříc svému osudu a nově byl povolán český národ, více v článku "Povolaný český národ": pravelidstvi.cz/index.php...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
22. úno 2019 10:01 - 22. úno 2019 10:33 #358 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

K tomu křesťanství - protože já sám se považuji za křesťana od roku 1998 - mnozí považují křesťany za ňoumy apod., když věří různým blábolům o neposkvrněném početí apod.
V tom mají pravdu, protože tyto bláboly vnesla církev do tohoto učení. Akt plození je nezbytný a byl nutný i v případě Ježíše. Samozřejmě se nenarodil z panny. To neposkvrněné početí bylo myšleno duchovně. Také Ježíš nepřišel se nechat ukřižovat, aby samolibí shnili pozemští lidičkové se nemuseli namáhat a prát své vlastní špinavé prádlo, a že jako vzal na sebe všechny jejich hříchy. Takto uvažovat je rouhání, je to známkou té největší samolibosti. Kristovo poslání spočívalo pouze v tom, aby hlásáním Pravdy, přiměl lidi k obratu, aby žili podle jeho slov.
Ano jsem křesťan, ale 90 % výkladu bible církvemi je falešné a já s tím nesouhlasím. V Božím působení spočívá naprostá dokonalost a ta nikdy nepostrádá logiku. Stačí očistit cítění a snadno člověk pozná církevní bludy, které mají sloužit jen jako návnada na lov lidských duší, jejichž největší slabosti je lenost a pohodlnost a této lenosti církev vyšla vstříc a vede tak své ovečky na širokou cestu do záhuby.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
22. úno 2019 19:11 - 22. úno 2019 19:51 #359 napsal Pavel Krajíček
Tak už to leze ven z naších vůdců, pomalu ale jistě:

"28. červen 2016 předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker řekl:

'Měli byste vědět, že ti, kteří nás z dálky pozorují, jsou znepokojeni. Viděl jsem, slyšel a poslouchal jsem některé vůdce jiných planet. Jsou velmi znepokojeni, protože zpochybňují způsob, jakým bude Evropská unie pokračovat. A proto bychom měli upokojit Evropany a ty, kteří nás pozorují z dálky.'

Tiskový odbor EU jeho výrok v archivním tisku jeho projevu okamžitě zcenzuroval a zmínka o jiných planetách byla ze zápisu pohotově odstraněna a vymazána. Video se však dostalo na veřejnost včas a bylo zachráněno."


celý článek: aeronet.cz/news/video-mlu...

A dále v článku pan VK hovoří něco o této komunikaci s mimozemšťany. V obou případech, jak Juncker tak VK tím ukazují svou vnitřní zralost a ta sahá jako u většiny lidí do nejbližšího astrálního roští. A stačí když má člověk trochu mediální sklony, u Junckera podpořené či spíše zatemněné jeho opilstvím, a zmatek je hotov. V astrálu bloudí spousta pomatenců (zemřelých lidí), kteří pokračují v oblbování lidí. Každý člověk na zemi je svým vnitřním životem napojen na stejnorodé jemnohmotné proudy. Jen ti, kteří usilují o čistotu o Pravdu a žijí podle zákonů stvoření, mohou mít napojení až do duchovna, které je vysoko nad astrální oblasti. Rozumáři a materialisté jsou všichni napojení do temného astrálu a odtamtud dále oblbování.


Přidal jsem ještě komentář:

Ty astrální šaškárny, rituály, kontakty s UFO apod., to vše je naprosto bezvýznamná komedie. Dokonce i neškodná, pokud je člověk vnitřně čistý a jasný. Žel v dnešní době už tomu tak není a tyto komedie jsou pro mnohé lidi nebezpečím, protože pokud se tomu věnují, tak po smrti je tyto astrální oblasti pohltí a zadrží. Jen pošetilec se může domýšlet, že nějakým rituálem si přivodí vyšší duchovní zralost. Copak jde s Boží vůli obchodovat? Vyšší duchovní zralost se dosahuje toliko práci na sobě, zušlechťováním své bytosti, odstraňováním negativních sklonů a náruživosti, vřazením se do zákonů stvoření.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
23. úno 2019 00:30 - 23. úno 2019 00:34 #360 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Píšou ​na idnes, ​že ​"​První gay pár, co si v ČR osvojil dítě. Kvůli předsudkům odešel za hranice​".
To je omyl! To nejsou předsudky, ale zdravý ná​zor normálních lidí na odpornou chlípnost a zvrhlost, která je proti Božímu řádu. Devianti by mohli namítnout, kdo že určuje co je normální? No přece pravoplatný majitel této země, tedy Stvořitel a ten vložil do svého stvoření zákony, které normální člověk skrz své cítění jasně vyciťuje a do nich se vřazuje. Jen nebezpeční sektáři rozumáří a materialisté a devianti se ve své chlípné zvrhlosti stavějí nad tyto zákony stvoření a vedou tak lidstvo do záhuby. Celé dějiny svědčí o tom, že to byli oni, kdo zpustošil tento svět. Pochopte, že když pustíte k moci ​tyto ​devianty, tak oni budou terorizovat normální lidi.​ Sebe postaví na podstavec a připraví si podmínky (zákony) pro své chlípnosti a zvrhlosti. Pokud se normální lidé neprobudí, tak bude s lidstvem konec.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes:31
Včera:169

Právě přítomno lidí
5

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Povolaný český národ

 

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Abdrushin

(celý článek)

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.rok2020.cz

...návod na přežití...

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Komentáře článků

 • Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
  Katarína Krutáková Katarína Krutáková 03.09.2019 13:24
  ĎAKUJEM tisíckrát p.Krajíček.

  Číst dále...

   
 • Předmluva pro fanatické ateisty a materialisty
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 28.07.2019 21:25
  Ty věříš na Boha? Jak můžeš věřit na pohádky? Já věřím na pohádky? Kdo tady věří, že z ničeho vzniklo ...

  Číst dále...

   
 • Vlažní budou vyvržení
  Dagmar Nová Dagmar Nová 19.07.2019 22:41
  To silné záření Světla by mohlo také způsobit neplodnost u těch temných, kteří ho nesnesou, někde ...

  Číst dále...

   
 • Jak poznat dezinformační weby?
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 02.04.2019 11:50
  "Ale nevěřte mi! Staňte se lidmi... lidmi, kteří naslouchají svému cítění a proto jsou schopni ...

  Číst dále...

   
 • Originál dobové fotoalbum Abdrushin
  Tomáš Stodůlka Tomáš Stodůlka 13.01.2019 20:32
  Toto mne také minule napadlo. Není to jen tak, dostat se k těmto fotografiím. A jistě to má svůj ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat