Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Návštěvy

Dnes:83
Včera:158

Právě přítomno

2
online

Přihlášení

78 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
2 tento měsíc

Událost za událostí se budou řadit k těžkému řetězu strašlivých zklamání, která jsou však pro lidi léčivá, protože by se jinak nikdy neprobudili z bláznovství vlastního sebepřeceňování. Musí se konečně sklonit před tím, jehož milostí smí vůbec být – před Bohem!

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně!

To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.

Abdrushin 

Real time web analytics, Heat map tracking

Psal jsem na Facebooku

Více
07. dub 2019 22:11 - 07. dub 2019 22:13 #466 napsal Pavel Krajíček
Dnes jsem dostal BAN na 30 dní, protože mě havěť, která nenávidí pravdu, nahlásila. Odvolal jsem se a BAN mi byl zrušen.

Poté jsem psal na Facebooku:

Oni ti udavači vědí, která slova jsou vhodná pro udání. Já jsem si je po zkušenostech také trochu zmapoval a snažím se jim vyhýbat (těm slovům). A protože nemohli nic na mně nyní najít, tak zkusili nahlásit ten příspěvek o americké armádě a to jim nevyšlo. V tom ale vidíte o jaké tvory se jedná, jakou chlípnou nenávisti jsou stravování. Vlastně na tom bystrý pozorovatel pozná, že ne my jsme plní nenávisti, ale ti, kteří nás neustále hlídají a udávají. Já tuto sběř nemám rád, ale nikdy jsem u nich neslídil s tím, že bych něco hledal k nahlášení, to prostě LIDÉ nedělají! To vše přece ukazuje, že se už nejedná o lidi, ale o nástroje temnot. Dnešní doba, více než kdy jindy, nám dává příležitost tuto chamraď dobře poznat, aby do budoucna mohla být vyloučená z řad normálních lidí.

-
Ofocené hlášení:


Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Tento příspěvek obsahuje soubor obrázku.
Pro zobrazení se přihlaste nebo zaregistrujte.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
08. dub 2019 15:05 #468 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku (2 příspěvky dnes)

Ta nenávist u těch udávačů a různých deviantních skupin, které temno nyní podporuje a obhajuje, vzniká právě proto, že oni podvědomě tuší svůj brzký konec. Protože v závěru očisty, která už nějaký čas probíhá, budou všichni tito zvrhlíci, kteří se postavili proti přírodním zákonům ze země seškrábnutí na cestu do rozkladu. A právě tušení tohoto brzkého konce v nich vzbuzuje tuto mrzkou nenávist. Ono tomu tak bylo přece vždy, že chamraď nenáviděla Světlo a Pravdu, proto i přece přibili Ježíše na kříž. Očista, která právě probíhá spočívá v tom, že nově vniknuvší síla Světa do stvoření vše urychluje, to co by člověk prožil během několika inkarnaci např. během tisíce let je nyní vtěsnáno do jedné inkarnace... a stále se to bude urychlovat, až přijde závěr, jeden nepřerušovaný úder ze Světla, který vše přivede ke konečnému rozuzlení a zároveň konečnou očistu. Všichni devianti a fanatici materialisté budou vyhubení a zůstanou jen normální lidé, kteří se v pokoře sklonili před moudrosti Boží.

-
Pokud by se někdo podivoval, že ten či onen člověk nemá stejné názory, vzdělání apod. jako měl v předchozí inkarnaci (mám na mysli především známe osobnosti), tak vysvětlení je přece prosté. Inkarnace jsou k tomu, abychom uzrávali a především stoupali duchovně vzhůru. Člověk, který miloval spravedlnost, svou vlast apod., může v další inkarnaci si přinést nové duchovní dary a být schopen přijmout vyšší vědění. Řečeno lidově postoupit na vyšší level. Je ovšem pravda, že drtivá většina těch co jsou zlí, takoví zůstávají i v dalších inkarnacích. Chci tedy poukázat na to, abyste u těch, kteří na sobě pracují, nepředpokládali, že budou úplně stejní jako v předchozí inkarnaci... to by přece znamenalo, že se nijak neposunuli. A pozor! Ono rozumové vzdělání materialistů - ty vysoké školy a ty sebeukájeci vizitky, které si potom dávají před jména (Pudr, Hadr apod.) to není pokrok, ba právě naopak, toto pozemské zmrzačení rozumu drží tyto lidí připoutané dole k zemi a výsledky dnes už vidíte všude kolem sebe. Byli a jsou to tito materialisté se zmrzačeným mozkem, kteří zpustošil toto stvoření a vedou je do záhuby. Opět na základě prožití by si lidé už mohli z toho vzít poučení.

Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. dub 2019 20:08 - 09. dub 2019 20:09 #469 napsal Pavel Krajíček
Ještě takové info pro vás na našem webu, ty příspěvky tady Psal jsem na Facebooku nejsou ani tak v první řadě pro vás. Vy to nejspíše vše dobře znáte. Ale chodí dost lidí k nám na web (i hledající) z různých vyhledávačů i přímo do diskuzí a čtou to tady.


Psal jsem na Facebooku (8.4.2019):

Občas ve svých příspěvcích píšu, že rozumářům a materialistům hrozí smrt, že budou na závěr očisty seškrábnutí na cestu do rozkladu. Pravděpodobně si mnohý rozumář pod tím bude představovat pozemskou smrt. Tuto ale v žádném případě nemám na mysli. Pozemská smrt vlastně není smrt, je to jen odložení pozemského nástroje, obalu, slupky, kterou člověk používal v hrubohmotnosti. Když hovořím o smrti těch, co se postavili ve své chlípné zvrhlosti a domýšlivosti proti zákonům stvoření, tak mám na mysli duchovní smrti, to je to nejhroznější co se člověku může stát. Jeho sebevědomí, které nabyl ve svých inkarnacích bude úplně vymazáno, protože se stal nepotřebným a škodlivým. Rozumáří, materialisté, devianti apod. zůstávají po pozemské smrti připoutání k zemi, bloudí v astrálu kolem země a až půjde naše soustava planet do rozkladu, tak tito připoutání půjdou do rozkladu s tím vším. Budou prožívat mnohaletý rozklad spolu s hmotou. Velikost těchto muk způsobí, že pozbydou duchovně vědomí a s tím ztratí i formu člověka, protože lidský obličej ve stvoření mají jen ti tvorové, kteří jsou si vědomi sebe sama. Proto také pozorováno duchovním zrakem nenávistná havěť už dávno nevypadá jako člověk. Duch si utváří tělo... chlípníci, nenávistná havěť apod. přetvořili svou vůli svá duchovní a jemnohmotná těla v odporné zrůdy... něco takového samozřejmě nemůže stoupat nahoru ke Světlu.

Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
11. dub 2019 16:01 #471 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

1)
Setkávám se s tím, že lidé nejsou schopní se přiznat k tomu, že jsou vlastenci. Až tak jsou asi zmanipulování deviantními médií. Pochopte, že být vlastenec znamená, že jste normální člověk a v dnešní době je to čestný titul. Znamená to, že jste schopní cítit a proto milujete svou vlast na rozdíl od nebezpečných deviantů rozumářů a materialistů, kteří tento svět vedou do záhuby. A protože tito zvrhlíci už nejsou schopní vycítit přirozenost řádu stvoření a podvědomě tuší, že jim hrozí v jejích chlípnosti vyhubení, tak legalizují a ochraňují různé zvrácené úchylky a zhoubné ideologie. Jestliže o sobě tvrdíte, že nejste vlastenec, tak to znamená, že už nejste člověk, protože za člověka může být považován pouze tem, kdo člověka nechá v sobě působit a vlastní člověk se projevuje cítěním, nikoli rozumem. Láska k vlasti je Bohem zakotvena do každé duše. Pokud tedy necítíte lásku k vlastí, tak už nemůžete být považování za člověka, jste jen bezduchá atrapa, která se nechala zotročit vlastním nástrojem rozumem.

2)
Ještě bych chtěl vysvětlit pojmy věřící, cítící, nevěřící apod. Je i mnoho vlastenců, kteří o sobě tvrdí, že jsou nevěřící, ateisté. Toto tvrzení, tento názor samozřejmě tvrdí váš rozum, nikoli vy samotní. Pouze rozum je nevěřící a také to nikdy nebude jiné. Rozum je produkt HMOTNÉHO mozku a proto nikdy nemůže chápat něco, co ho přesahuje, vždy zůstane zavrtaný ve hmotě. Váš duch, duše je věřící, ale protože i mnozí cítící lidé jsou duchem slabí, tak nejsou schopní se dostat nad svůj rozum a ovládnout jej. I tito mnozí cítící jsou ještě spoutání rozumem. Opravdu je to velice jednoduché. Máme prostě jen rozum a cítění. Rozum vytváří pocity a ty jsou v těle. Duch vytváří cítění a to je mimo hmotnost. A nyní u každého člověka záleží na míře jeho duchovní lenosti, vlažnosti a na síle jeho nástroje - rozumu. Čím je člověk vnitřně duchem slabý a čím má silnější rozum, tím větší fanatik materialista. Takže mnozí vlastenci tvrdí, že jsou nevěřící, ale není to pravda. To tvrdí jen váš rozum, který ještě nejste schopní ovládat. Vy pokud jste schopní cítit, tak jste i věřící, to jinak nemůže být, protože váš duch sám pochází ze Světla z vysokých duchovních úrovní. To jen zatím váš pozemský rozum nedovolí vašemu duchu, aby se dostal k vědomému vládnutí a působení. Samozřejmě jsou i "vlastenci", kteří nejsou cítící, ale to jsou farizejové a ti jsou přece všude.

Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
11. dub 2019 18:15 - 11. dub 2019 21:43 #472 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku

Už vícekráte jsem dostal dotaz:
"Jak může tak uvědomělý křestan jako jste vy věřit na reinkarnaci? Není to proti Bibli? Reinkarnace je znakem východních náboženství jako budhismus a ne křestanství... Na zemi je nám dán pouze jeden život"

Odpovídám:
Já na ni nepotřebuji věřit, já o ní vím, mám přesvědčení z prožití. Všechna náboženství byla formována rozumáří ​a postupně zdeformována k​ obrazu svému. Já se neřídím nějakými náboženstvími, ale Pravdou samotnou.
To samozřejmě tvrdí omezený rozum, ​že reinkarnace není, ​protože sám je pomíjivý. Já mám jiné prožití. A zároveň s tímto vaším omezeným názorem si dovolujete obviňovat Stvořitele, že je nespravedlivý, protože pokud je podle vás pouze jedna inkarnace, tak všechny životní podmínky, chudoba, vrozené nemoci apod. jsou potom nespravedlnost. Samozřejmě to tak není​,​ ​​každý se inkarnuje do takových poměrů, jaké si zaslouží​. ​Co zaséval v předchozím životě to také v dalším sklidí. Jaká odporná pých​a​ se skrývá ve vašem názoru​,​ to nejste schopen ani vidět...​ ​takto obvinit Stvořitele z nespravedlnosti.​ V​y lidé si činíte nárok na spravedlnost, ale Stvořiteli si dovolujete přiřknout nespravedlnost. ​Pozor na to! Každé pochybování o neúplatné spravedlnosti Boží je rouhání... člověk tím chce předstírat, že on sám je spravedlivější. ​​Právě tehdy se uvidí krásná, křišťálově čistá spravedlnost a láska Boží, když se reinkarnace vezme v úvahu​, všechny nevyřešené otázky zmizí. Nehledě na to, že to zase ukazuje na nevyzrálost, protože každý kdo na sobě duchovně pracuje, získá postupně přesvědčení o těchto věcech, protože se vzrůstající duchovní zralosti to smí prožít.

Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
11. dub 2019 21:11 - 11. dub 2019 21:26 #473 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

K mému předchozímu příspěvku o reinkarnaci a křesťanech. Člověk dostal různé schopnosti od Stvořitele, jako např. běžnou schopnost myslet a cítit. Uvážil už někdo, že z těchto schopnosti vyplývají povinnosti? Kdo plně a zdravě nevyužívá jemu darovaných schopnosti, ten se proviňuje! A nyní to srovnejte s línými ovcemi v křesťanských církvích. Tam mají přímo zakázáno přemýšlet a cítit, aby církev neztratila vliv. Zakázala svým ovečkám, aby samostatně prociťovaly nauku a tím duchovně uzrávaly a šly samostatně po duchovní cestě. Toto je opravdu něco neuvěřitelného! Proto v církvích v drtivé většině nejsou vnitru živí lidé, ale jsou ti, o kterých je psáno, že vlažní budou vyvržení. Jsou tvorové duchem mrtví. Ještě jednou: člověk dostal od Boha schopnost myslet a cítit a líné ovce v církvích si toto nechaly zakázat! Všichni tito shniloši budou v závěru vyvržení, přesně jak o nich stojí v bibli. Jsou to ti, kteří se nechali vlákat na širokou a pohodlnou cestu, která vede do záhuby.

Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. dub 2019 08:34 #474 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Všimli jste si jedné věci? Když někdo nemá věcné argumenty k vaším názorům, tak vám tam dá smějícího se smajlíka. Čili dá vám najevo, že je blbeček, přesto, nebo právě proto se domýšlí, jak nevynikl. Rozumějte, pokud máte Pravdu, tak věcnými argumenty musíte vždy zvítězit. Pokud někdo nenávidí Pravdu, jako např. havěť, tak samozřejmě bude na vás útočit, nebo je to nějaký líný samolibec, kterého pravda vyrušuje, např. oni shnili církevníci, tak se bude různě kroutit a protestovat. Samozřejmě proti Pravdě nelze nikdy nic věcného namítnout. Buď můžete útočit anebo plácat nesmysly. V obou případech se tím odhalíte. No a třetí nynější možnost, kterou zavedli je smějící se smajlík, který vědoucímu říká, jak je dotyčný sžírán vašimi věcnými argumenty, ale protože nemůže onu nenáviděnou Pravdu věcně vyvrátit, tak hodí po vás kamenem v přihlouplé formě smějícího se smajlíka, čímž se jen odhalí a přizná, že je blbeček. Je to smutné, ale opravdu asi existují vnitřně tak prázdní lidé, kteří potom nevědí, jestli vám mají věřit nebo mají věřit tomu co dal smějícího se smajlíka a mají se tedy také jako by smát. Samozřejmě něco jiného je, když se opravdu smějete nějakému vtipu apod

Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. dub 2019 18:32 #476 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku

Pro vás, kteří berete v potaz i duchovní stránku života jsem právě na webu mycesi.cz/ založil novou skupinu, jmenuje se Pravé lidství. Je tam i přišpendlena anketa s otázkou, jestli věříte, že člověk má duši. V této skupině budou příspěvky více duchovního rázu a samozřejmě se tam lidé mohou i ptát. Všechny skupiny na MyČeši jsou už několik dní viditelné jen pro přihlášené uživatele. Takže po přihlášení, kdo máte zájem, se ke skupině připojte.

Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
13. dub 2019 11:20 - 13. dub 2019 11:47 #478 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Takové malé zamýšlení - dříve jsem přemýšlel nad tím, že je možné a proč to vůbec je možné, že lze člověka v podstatě naprogramovat k čemukoliv. Aby bylo jasno, co tím myslím, tak uvedu extrémní příklad: když vezmete dítě hned po narození a třeba je i zavřete do nějakých podzemních komplexů a budete ho vychovávat v nějakém fanatickém režimu a nedovolíte mu přístup k informacím zvenčí ze světa, tak z něho můžete vychovat cokoli. Zřejmě by bylo možné, kdybyste ho příliš nevzdělávali a zobrazovali se mu v nějakém převleku nějakého božstva, že by věřilo, že jste opravdu jeho nějaký bůh. Dnes v menší míře se toto děje na straně prozápadních chlípníků, kteří už ve školách dětem vymývají mozky a místo čistoty a ušlechtilosti a naslouchání svědomí je učí zvrhlosti, chlípnosti a deviantním ideologiím, lžou, např. o Rusku apod.
Já se nad tím zamýšlel z hlediska věřícího člověka, který ví o hlubším, duchovním smyslu života. A řešení je jednoduché. To programování samozřejmě jde, protože rozum je v podstatě počítač, je to produkt hmotného mozku a má sloužit lidskému duchu inkarnovanému v pozemském těle jako nástroj. Řešení? Za normálních okolnosti by k takovým stavům vůbec nedocházelo, protože normální vývoj předpokládal, že se lidé nenechají zotročit vlastním nástrojem - rozumem. Vy když necháte působit svého ducha, své cítění a to se postupně dostane nahoru k mozku (v tu chvílí se vyrovná síla cítění vašemu rozumu) nebo se dokonce dostanete cítěním nad rozum (nikoli obrazně, to jsou skutečné děje), tak v tu chvílí se stáváte svobodnými. Přestáváte být ovcí a máte svůj názor, končí veškeré zotročení, nerozhodnost, vymývání mozku a jednáte a rozhodujete se jako samostatná bytost, kterou není možné ovládat. Samozřejmě opět je možné tzv. farizejství, kdy si je někdo extrémně jistý, ale nikoli z ducha, ale z omezeného rozumu, kterého uctívá jako modlu. Tato modla rozumu se už ale hroutí a také se zcela zhroutí, aby lidé v prožití došli k přesvědčení svého velkého omylu.

Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. dub 2019 16:37 #481 napsal Pavel Krajíček
K mému předchozímu zamýšlení jsem na Facebooku připsal komentář:

Z toho vyplývá ohromná odpovědnost dospělých (rodičů, vychovatelů, učitelů a dalších). Pokud dítě svedete bludnými názory, tak jste karmicky zatížení a musíte každé dítě, které jste svedli znovu uvést na správnou cestu. U takových, kteří se tím zaobírají ve velkém, jako např. učitelé to má fatální následky, tedy pokud jste zbabělci a učíte dětí zvrhlostem, které vám diktuje dnešní chlípný režim. Protože tam je riziko, že to už nestihnete všechny tyto duše vámi svedené znovu uvést na správnou cestu. To vlastně platí o všech, i mezi dospělými např. soudci, pokud nesoudí podle svého čistého cítění a podle zákonů stvoření, tak si také nakládají karmu, kterou sotva rozuzlí, zvlášť když těmito strnulými paragrafy jsou často postižení i rodinní příslušníci nespravedlivě odsouzených.
==

A dnes jsem navázal samostatným příspěvkem:

Když jsem se zmiňoval v jednom z mých předchozích komentářů o zodpovědnosti např. učitelů, kteří svádějí děti zvrhlými ideologiemi na scestí a uvalují tím na sebe těžkou karmu, která se jim může stát osudnou, tak stejně tak hrozné to je pro vedoucí v církvích. Před dvěma lety zemřel kardinál Vlk. Já nevím přesně jak to má církev s posmrtným životem, ale určitě se budou domýšlet jak nebyl přivítán v ráji či podobně. Skutečnost je taková, že se zhroutil v astrálu v blízkosti země a tam smutně trčí. Visí na něm statisíce vláken, která ho poutají na jeho ovečky, které svým bludným učením svedl na scestí. Velmi mnohé bylo zfalšováno v křesťanských učeních, jako největší blud je víra, že Kristus se nechal ukřižovat za naše hříchy. Kristovo poslání spočívalo pouze a jedině v přinesení Slova, aby lidé mohli podle něho žít a tím si zachránit život. Ukřižovat se nechal, aby jeho učení neupadlo v zapomnění, protože když za Pravdu položil život, ještě více utvrdil své stoupence o pravdě toho co přinášel. Prát své špinavé prádlo musí si každý shniloš sám. Na tomto falešném základě stojí pokřivená v podstatě celá křesťanská nauka. Všichni, kteří tomu věří, zůstávají po smrtí trčet v astrálu, protože mylná nauka zdržuje od vzestupu. Milióny křesťanů trčí v astrálu a mnohým hrozí duchovní smrt... mnozí tam poklekávají a pozvedají své bible vzhůru, jiní druhé stále poučují citacemi z Bible, další se neustále modlí... a všichni mají strach se skutečně duchovně pohnout a přijmout přirozenou Pravdu, protože jim církev duchovní pohyb zakázala a spoutala je svými falešnými poučkami. Nepřijímejte proto tupě žádné cizí názory, ale vše svým duchem procíťujte.

Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
16. dub 2019 18:41 #486 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Omlouvám se naším bratrům Slovanům Rusům za postoj našeho vedení. Je to vina nás, že jsme dovolili, abychom ve vedení měli nebezpečné devianty, prozápadní chlípníky a zvrhlíky, kteří se svými zmrzačenými mozky a tedy neschopní už čistého cítění se stavějí Slovan proti Slovanu. Je nás ale mnoho, kteří s touto špinavou havětí, která chce rozpoutat válku s Ruskem, nesouhlasíme. Přál bych si dožít se doby, kdy budeme mít normální lidi ve vedení a s bratry Slovany přátelské vztahy, jak se patří na lidi, kteří jsou ještě schopní cítit. Lidé probuďte se a nevolte si stvůry se zmrzačenými mozky do vedení země. Pokud tak neučiníte dobrovolně, budete k tomu donucení a to bude bolet.... na kolenou budete prosit, ať už konečně přijde změna a ať prozápadní devianti rozumáři a materialisté táhnou k čertu.

Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. dub 2019 09:09 - 18. dub 2019 09:51 #487 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Jak se událo Ježíšovo zmrtvýchvstání?

Hned po prvním největším církevním bludu, že smrti Kristovou byli lidé zbavení hříchů, následuje další blud a sice že Ježíš vstal z mrtvých ve hmotném, fyzickém těla a sním pak odešel někam do nebe. Především je zapotřebí mít stále na zřeteli, že učedníci nebyli nějací supermani, ale že byli ve své schopnosti chápaní také omezení a skutečně mnohé nechápali. Dokonce samotný Ježíš si nad tím posteskl viz: Jan 16,​12​"Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli.​"​

Ono tzv. vzkříšení se událo úplně stejně jako se děje stále u všech lidí. Ježíš prostě zemřel a jeho duše opustila fyzické tělo. Rozdíl byl v tom, že to nebyla lidská duše, ale božská. A protože každý člověk má na sobě všechna těla předchozích úrovní, kterými prošel při sestupu do hmotných světů (astrální, jemnohmotná atd.), tak to znamená, že i každé toto tělo má své smyslové orgány. Aktivní jsou samozřejmě vždy jen ty, které jsou používané u nejhutnějšího těla, u těla které je zrovna aktivně používané.

Ovšem máme tzv. jasnovidnost. O tom už snad všichni slyšeli. Jasnovidnost znamená, že se vám otevře zrak některého z těl jemnějších, které každý člověk v sobě nese. Pokud se vám otevře astrální zrak, tak uvidíte astrální oblast (odtud mimochodem pramení ono blouznění s UFO a únosy a kontakty s UFO, vše se odehrává na této astrální úrovní). Pokud se vám otevře jemnohmotný zrak, tak uvidíte jemnohmotnost atd. Takže mnozí už asi tuší... Ježíšovým učedníkům byl prostě otevřen vnitřní zrak a proto mohli vidět Ježíšovou duši... proto ho mnozí nemohli poznat. Kdyby to bylo opět fyzické tělo, tak by ho přece hned poznali. Nevěřící Tomáš by nepochyboval a nemusel mu Ježíš ukazovat rány. A další, kteří s ním mluvili a nepoznali ho, jsou o tom záznamy v bibli. Z toho všeho vyplývá, že prostě jim byl otevřen jemnohmotný zrak a viděli Ježíšovou duši. Nehledě na, že je naprosto vyloučeno, aby někdo s fyzickým tělem odlétl někam do nebe (maximálně s raketou na Měsíc). To je proti všem přírodním a tím Božím zákonům. Ježíš "odlétl" do nebe bez hmotného těla... viděli jeho duši, jak vystoupala vzhůru. Kdyby byl Ježíš vzkříšen ve hmotném těle, tak by byl musel zůstat na zemi do další fyzické smrti, podobně jako ti, které Ježíš sám vzkřísil z mrtvých. Ono totiž lze člověka probrat z fyzické smrti, ale jen v omezeném časovém úseku... do doby, pokud je ještě jeho duše spojena tzv. stříbrným provazcem s tělem. Pokud toto spojení je přerušeno, tak už žádné probuzení není možné a duše odchází dál svou cestou. Ježíšovi učedníci mnohé nechápali a pak to podle svého omezeného pochopení takto šířili. Nejvíce zmatku sepsal apoštol Pavel, který s Ježíšem vůbec nežil, jen se mu Ježíš nakonec krátce zjevil a toto krátké osvícení pak zamíchal do své stávající židovské víry a zmatek byl hotov.

Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
19. dub 2019 09:56 - 19. dub 2019 10:14 #492 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Řešilo se nějaké téma kojení na veřejnosti. Vůbec jsem se tomu nevěnoval, ale nyní to kdosi i u nás na webu mycesi.cz/ zanesl, tak k tomu něco málo řeknu. Pro správné pochopení bych asi musel napsat celý článek.

Tak jen ve zkratce. V dnešní době je vše pokřivené. Člověk má v sobě duchovní jádro, které je schopné cítit a proto stojí nad zvířetem i nad pudy, tedy pokud je to ještě normální člověk. Pokud je normální, tak se nenechá zvířecími pudy ovládat, ale naopak sám stoji nad nimi a ovládá je, tedy i pud mateřský, pohlavní apod.(pozor, nikoli potlačuje, pouze ovládá). Navíc pokud je člověk ještě člověkem, tak od Stvořitele dostal jako ochranu před pádem tzv. stud. Tento stud se snaží dnešní devianti rozumáři a materialisté také zničit, aby svrhli člověka se stupně lidství dolů. Stud je dar od Stvořitele a chrání člověka, aby neklesl na nebo pod úroveň zvířete. To vše mnoho dnešních lidí už ztratilo, když se nechali zotročit vlastním nástrojem rozumem a tím i svými pudy.

Každá žena, která ještě má aktivní jemné cítění, které stojí nad pudy, tak taková žena se nebude na veřejnosti obnažovat, ale vykoná své potřeby doma nebo někde na vhodném místě, nikoli na náměstí nebo v bance.

Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. dub 2019 18:16 #494 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na mycesi.cz/​

Komu patří Facebook? Přece židům​ -​ Mark Zuckerberg​ je žid. Která špinavá havěť přibila od nenávisti Pravdu (Ježíše) na kříž? Byli to židé. A titíž židé nás dnes chtějí cenzurovat opět za pravdu. Dá Bůh, že očista proběhne brzo a nenávistná havěť bude jednou pro vždy seškrábnuta se země. Na Facebook tento příspěvek nebudu dávat, protože havěť, která nenávidí pravdu by mě zabanovala.

Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
21. dub 2019 09:39 - 21. dub 2019 18:56 #495 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Čtu, že "Nenávist vůči Romům a muslimům v ČR roste..." (odkaz na článek na konci). A víte proč rozumáři a materialisté nevědí co s tím? Proč neznají příčinu ani řešení? Protože ve své zvrhlé domýšlivosti se stavějí nad zákony stvoření a vedou tak lidstvo do záhuby. Kdyby zůstali lidmi, tak by znali zákon přitažlivosti stejnorodého. Tento zákon se v celém stvoření projevuje (mezi lidmi) jako kastovnictví. Na zemi jsme měli tyto zákony poznat a nainstalovat do svého života. Ve všech úrovních jsou pohromadě jen stejně zralí lidští duchové. To jen na zemi nebezpečná sekta materialistů chce obcházet tyto zákony. Nikdy nebude společnost fungovat, když se budou méně zralí lidé (špindírové apod.) násilím míchat mezi zralejší lidi. Nakonec tito zralejší budou sami prchat z takové společnosti. Z toho vyplývá, že dnešní hromadná migrace je vlastně jistá cesta do záhuby. Pokud si lidé nezačnou volit do vedení normální lidi, tak záhuba je jistá. Článek: eurozpravy.cz/domaci/zivo...

Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. dub 2019 09:18 #498 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

24.4.2019
Je neuvěřitelné, jak mohou lidé, kteří mají zkušenost s nedávnou totalitou (komunismus) zase zavádět podobné zvrhlosti (EU, cenzura, diktát apod.).
Jak může člověk, který donedávna byl normální, miloval své bližní, svou vlast a najednou mu prdne v hlavě a je z něho debil, který nenávidí svou zemi a miluje nějakou fanatickou sektu EU? Možná je část příčiny v tom, že tehdejší stoupenci režimu nebyli dostatečně potrestaní. Kdyby byli potrestání, tak by si to možná dnešní zvrhlíci rozmysleli. Bude zapotřebí, až pravda zvítězí, po převratu nynější vlastizrádce přísně potrestat, aby je do budoucna už nenapadlo zavádět své zvrhlosti a chlípné ideologie namířené proti pravému lidství. Aby se nenávistná havěť opět nestavěla proti vlastnímu národu.

25.5.2019
Reinkarnace a její odmítání církvemi. Když člověk na sobě pracuje, tak při dosažení určité zralosti je mu sňata páska z vnitřního zraku a on se může rozpomenout na předchozí životy. Další možnost je, že se tak může stát i dříve, když vaše duchovní vedení uzná, že je to pro váš současný vývoj vhodné. Církevníci, kteří mají téměř vše naučené a skoro nic prožité, tvrdí ve své domýšlivosti, že nic takového neexistuje. Netuší, jak právě takovou domýšlivosti prozrazují svou omezenost a duchovní lenost. Dám jednoduchý příklad: Představte si, že jste chodili 4 roky do nějaké školy, např. gymnázium a v tom přijde nějaký omezenec a začne vám tvrdit, že žádné gymnázium neexistuje a že jste tam tedy nemohli chodit. Rozumíte co chci říci? Buď máte vědění, které pramení z prožití, anebo holdujete domýšlivosti, která pramení z fantazie vašeho mozku. Je mnoho lidí, kteří stejně jako si pamatují návštěvu střední školy, stejně tak si pamatují předchozí inkarnace. A tvrdit, že slon neexistuje, protože já jsem ho ještě neviděl, je známkou hlouposti. Vše, opravdu vše svědčí o velké duchovní lenosti a pýše těchto samolibých církevníků. Když už nejsem ve své duchovní lenosti se schopen přesvědčit o zákonech stvoření, tak je lepší říci: NEVÍM a ne tvrdit dogmata, která mi nahustila církev do hlavy.

Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. dub 2019 18:26 #505 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Jestliže jsou někteří (a není jich málo) schopni vidět, že jsou zde znovu inkarnované osobností, které se účastnily velkých dějin např. při vzniku ČSR v roce 1918, tak lze z toho snadno vyvodit, že se shůry zřejmě opět připravuje nějaká velká změna v osudu národa.
Za další můžete vzít jed na to, že nikomu z těch, co chtějí tzv. dobro, vlastenci apod., se nepodaří vybudovat nic velkého a trvalého, pokud to nebude postaveno na znalosti zákonů stvoření. Síla Světla nově vniknuvší do stvoření to nyní už nedovolí. Podporu v nastávající době budou mít pouze ti lidé, kteří se v pokoře skloní před moudrostí Boží, tedy před jeho zákony ve stvoření. Mnoho tzv. vlastenců, kteří se dnes tlačí do vedení jsou stejně omezení rozumáři jako dosavadní vedení ve státě, jen s trochu jinými názory. Dosavadní prožívání už ale musí stačit k tomu, aby lidé viděli, že rozmáři nikdy nic kloudného nevybudovali, vždy se jim to nakonec zhroutilo.

Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
29. dub 2019 10:18 #507 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Mnohé takzvané extremistické strany, které vnitro onálepkovalo tímto titulem, jsou skutečně extremistické, když na to nahlížíme správně. Například Národní demokracie narodnidemokracie.cz/ ale i SPD a další a víte v čem spočívá jejích extrémismus? V tom, že nepodporují zvrhlý a chlípný prozápadní režim. Jsou tedy těmto zvrhlíkům nebezpeční, protože ve svém programu máji známky pravého lidství, normální rodiny apod. což dnešní prozápadní devianti, kteří vedou svět do záhuby, neradi vidí. Proto nás, normální lidi, tato havěť onálepkováva jako extrémisty. Jsme extrémně nebezpeční zvrhlému a chlípnému režimu. Myslím, že to ale není nutné rozvádět, protože každému člověku, který si uchoval špetku čistého cítění, to musí být jasné. Chlípná nenávistná chamraď se odkopává čím dál více... je to ale poslední tanec před smrtí.

Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
29. dub 2019 18:27 - 24. kvě 2019 21:44 #509 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Vysvětlím, proč nikdy nebudu zveřejňovat své pozemské vzdělání. Je to právě zvyk omezených rozumářů a materialistů, že si prvně musí posvítí na zevnějšek osoby, zda-li se jí dá věřit. Právě proto, že jsou vnitřně prázdní, nejsou schopni poznat pravdu. Jako klasický příklad mohu uvést Ježíše, tam tehdejší rozumářska spodina, která se cítila věcnými Ježíšovými argumenty ohrožena, tak namísto věcných argumentů poukazovala na to, že Ježíš je tesař a tudíž nezpůsobily k výkladu. Zapomínají, že zlato je zlatem, ať je drží v rukou král nebo žebrák. Z tohoto důvodu nebudu nikomu sdělovat své klasické vzdělání. Kdo není schopen věcně argumentovat, aniž by osoby a jejich vzdělání dal stranou, takový není hoden, abych s ním ztrácel čas. Dávejte proto bedlivý pozor na nevěcnost v obraně i v útoku těchto trabantů temnot, kteří se třesou plní nenávistí před Pravdou. Ten kdo hovoří pravdu, přináší onu pravdu a ne svou osobu. Musí se zkoumat řečené, slova. To ale vnitřně prázdní rozumáři a materialisté nedovedou a proto si vždy prvně posvítí na osobu, jestli má před jménem vizitky Pudr., Hadr. apod. Nebude to už dlouho trvat a právě za tyto vizitky se budou lidé stydět, protože se to ukáže jako známka přepěstovaného, zmrzačeného mozku. Až toto prožití lidi probudí, tak se už nikdy fanatik materialista nedostane k moci.

Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. kvě 2019 16:08 - 03. kvě 2019 20:08 #511 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Až se bude psát nová Ústava, poté co se dostanou k vedení normální lidé, tak bude zapotřebí veškeré prozápadní zvrhlosti zakotvit do Ústavy jako trestný čin. Zakázat multikulti a podobné zvrácenosti. Veškeré prozápadní úchylky a deviace, které tyto kreatury nyní podporují a ochraňují rovněž zakázat již v Ústavě. Také tam zakotvit, že jsme stát stojící na základech křesťanství a že cizorodé vlivy u nás nejsou vítané. Pokud se někomu nelíbí, nechť se vrátí odkud přišel.
A spoustu dalších věci... např., že právo volit bude mít jen občan s českou národnosti a s trvalým pobytem v ČR. V české zemi si o jejím osudu budou rozhodovat pouze její občané. Pokud bude chtít Němec nebo Mongol či kdokoli další cizí chtít volit, tak nechť si volí u sebe doma.

Facebook Pavel Krajíček: www.facebook.com/krajicek...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Vygenerováno za 0.555 sekund
X

Až po přihlášení

pouze přihlášení uživatelé mohou kopírovat